Petter Nilsson(SD)

Maskerad man tar plats i ”Efterlyst”-intervju med handikappade Leila.

Efterlyst intervjuar handikappade Leila. Hennes bil var en av dem som förstördes i bränderna i Eskilstuna.
Plötsligt kommenterar en maskerad man ”Fuck TV3 mannen, de ska komma mer såna här bilar inom kort!”.

Fullständigt vidrigt. Men samtidigt talande avseende de problem som finns i Sverige idag.

Det behövs omfattande trygghetssatsningar.
Mängden anställda inom polisen både i absoluta tal, men också per capita ger en relativt tydlig bild av hur satsningarna på trygghet egentligen prioriterats av olika regeringar. Man må förstå man att sjuklövern har fört Sverige i fel riktning under lång tid.

Jag vill ogärna tro att problemet endast är rotat i en för liten ungdomsgård.

Etiketter: , , ,

5 kommentarer

 1. Lars

  Tänk er det exakt motsatta, en grej som jag ofta gör när det gäller den här typen av nyheter, dvs att en handikappad person, med icke-svenska rötter boende i ett ”utsatt” område, hade fått sin bil uppbränd av kriminella med svensk bakgrund, och några maskerade personer på klingande skolsvenska hade uttryckt samma hot som de som passerade under intervjun, Vad hade media sagt då? Hur hade polis och myndigheter reagerat? En gissning från min sida är, att man genast hade antagit att det hela var ett rasistiskt dåd -trots att inget rasistiskt hot framfördes, och att högerkrafter måste ha legat bakom…Och polisen skulle givetvis ha lagt ned stora resurser på att hitta de som framförde hotet. Och media skulle ha skrivit om det avskyvärda hotet med stora bokstäver på första sidan. och politiker hade skanderat om hur de skulle mota det ökade rasistiska våldet…

  • Håkan

   Konsekvenserna skulle ha blivit att ett ramskri över hela media spekrat,Löfven hade kallat till en rasismdebatt..

 2. Brorson

  Har det här inget att göra med invandringen? Hade vi sluppit de här typerna med en bättre kontroll av vilka som släpps in i landet? Men inte ens den frågan får ställas. Nu vet vi att 32- åringen (han är nu 32 år), som fått avslag påsin asylansökan i Norge, blev tio år yngre när han kom till Sverige, och torde därmed ha förvandlats från vuxen man till ett ”barn” på sjutton år. Trots att hans rätta ålder nu är känd, kallas han fortfarande ”22-åringen” av svenska journalister. Åklagaren yrkar utvisning på livstid för mordförsöken i Vetlanda.

  Det kommer inte att ske. Det tillåter inte den svenska lagen, som säger att utvisning p.g.a. brott bara får ske om det finns ”synnerliga skäl”, om personen har vistats mer än fyra år i Sverige. Han borde naturligtvis direkt efter ankomsten till Sverige 2016 ha skickats tillbaka till Norge, som i så fall varit tvungen att tvångsutvisa honom till hemlandet (det land han är medborgare i- Afghanistan), om inget annat land velat ta emot honom. Alla förstår inte varför jag anser att personer som fått utvisningsbeslut ska få chansen att lämna landet frivilligt.

  1. Svenska (och norska) myndigheter har ingen befogenhet att bestämma vart utländska medborgare ska bege sig, när de har lämnat Sverige (eller Norge). Det bestämmer det lands myndigheter, som de vill åka till. Men naturligtvis tycker jag att dessa personer ska eskorteras av svensk (norsk ) personal till gränsstation, flygplats eller färjehamn, varefter personalen intygar att vederbörande har lämnat landet..

  2. Vissa länder tillåter genomresa även för personer, som nekas uppehållstillstånd i det landet. Det är därför inte nödvändigt att utvisade personer har bestämt slutmålet, när de lämnar Sverige (Norge). Den irakier, som skulle utvisas ur Sverige, eftersom han är en säkerhetsrisk, vistas nu på fri fot i Sverige, eftersom han hotas av dödsstraff i hemlandet.
  Han borde ha ställts inför valet åka till Qatar, vars agent han tydligen har varit, eller sitta inlåst i Sverige..

  3. Många länder, bl.a. Iran, vägrar släppa in tvångsutvisade personer, som inte är medborgare i det landet. De skickas tillbaka till Sverige, vilket inte hindrar de att frivillig åka på ”semester” i Iran. (Och därefter återvända till Sverige. Hur kan det vara så slappt, så att en person, som har ett utvisningsbeslut och de facto har lämnat landet, släpps in igen?

  Vi vet inte om den afghanske medborgaren, när han lämnade Norge, bara hade täkt resa igenom Sverige.Eller om han redan då han planerat att lura till sig ett uppehållstillstånd i Sverige genom ljuga om ålder och identitet. Han kanske blev tipsad om den möjligheten under besök på en flyktingrådgivningsbyrå i Sverige och då ändrade sina planer? Det pågick vid den tiden (året efter flyktingvågen 2015) högljudd protester, inte minst från vissa läkare som vägrade medverka, mot medicinska åldersbestämningar av ”ensamkommande barn”.

  Varför mordförsöken i Vetlanda? Berodde de enbart på missnöje med att han fått slutgiltigt beslut om utvisning även ur Sverige, eller var han inspirerat av mordförsöket på en polis i Stockholm för några år sedan. Även då var gärningsmannen en afghan, som ville slippa utvisning. Svenska straff verkar inte avskräcka och risken för utvisning efter avtjänat straff är försumbar, speciellt om man lyckas få en diagnos.

 3. Brorson

  Det är klart att det har att göra med invandringen. Men inte bara med antalet. utan också med fördelningen mellan äkta och falska asylsnter, de som har ljugit sig till uppehållstillstånd. Vi har partier i Sveriges riksdag som belönar kriminalitet och ohederlighet. Hur kan man ö.h.t. få uppehållstillstånd utan att bevisa vem man är, eller åtminstone göra troligt att lämnade uppgifter är sanna? Hur har man kunnat komma ända till Sverige utan ID-handlingar?

  Centerns partiledare Annie Lööf verkar stödja ungdomsförbundets krav att 45-åringar ska tvångspensionerasför att unga nyanlända ska få jobb. Hon har i vart fall inte tagit avstånd. C vill dessutom slopa arbetsgivaravgiften för unga, vilket betyder att de bara kommer att ha tjugo år på sig föratt spara ihop till sina egna framtida pensioner.
  Detta kallar ’C’ ”medmänsklighet”.

  Med de enorma flygkingvågor, som har varit, har det givetvis varit extra avårt att skilja agnarna från vetet. Inte nog med att Sverigehar tagit emot en extremt hög andel fygkingar i förhållande till egen folkmängd, utan med största sannolikhet även världens högsta andel kriminell<a i förhållande till totala antalet asylsökande.

  Om detta i en del enskilda fall inte har något att göra med invandringen så beror det på att många kriminella inte ens söker asyl. De vill inte avslöja att de är här. Fastån de tar över hela stadsdelar- Och som nu i Eskilstuna visar hur maktlös polisen är. Vanligt folk får sina bilar uppbrända om polsen inte lyder det kriminella gänget och släpper gängledaren.

 4. Brorson

  Något parti säger att vi inte bör ta emot fler flyktingar än det antal vi klarar av att integrera. Fel fokus, anser jag. Antalet ska inte bestämmas av vår integrationsförmåga utan av situationen i omvärlden Händelser, som driver människor på flykt, och principen att asyl ska sökas i första säkra land. Asyl ska vara skydd, så länge man behöver skydd. Sedan ska man åka hem.

  Jag förstår mycket väl att en flykting under tiden i främmande land kan göra nya erfarenheter,, ingå nya relationer och bli så fäst vid det nya landet, att han / hon vill stanna där permanent och då bör integreras i det nya landet. Och om kärleken och anknytningen blir bestående, till slut bör beviljas ett permanent uppehållstillstånd (som enligt min mening bör komma före medborgarskap). Men det får inte vara målet för flyktingpolitiken. Jag brukar likna Sverige och svensk flyktingpolitik vid ett hotell, där nya gäster hela tiden flyttar in, men nästan ingen flyttar ut. Det håller inte i längden. Och resultatet blir att allt fler blir utan skydd, när de behöver skydd.

  Att flyktingar får skydd (inte att de integreras) måste alltså vara det högst prioriterade målet. Men får de skydd, när förföljarna också får asyl, och det på mycket lösa grunder. Och vem som helst, som, i inte vill avslöja sin rätta ålder, identitet och ursprung. Unga vuxna med barsligt utseende. Det är först när den terror, som har drabbat flyktingarna redan i flyktinglägren och sedan i ”förorterna’, drabbar vanliga svenskar, som något minister (och i så fall alltid en sosse. aldrig en MP-minister) blir arg och lovar krafttag.

  Eftersom invandrare, och särskilt flyktingar, torde vara mer bottsutsatta (som brottsoffer) än den svenska ursprungsbefolkningen, borde polisen ha skalats upp i takt med befolkningstillväxten. Men det verkar ingen ha tänkt på. I stället blir verklighetsfrånvända politiker som Annie Lööf rasande om någon ens vågar antyda ett samband mellan invandring och brottslighet. Förklaringen tillbluffspelet är enkel: Det handlar inte alls om medmänsklighet utan om import av billig arbetskraft. Och hätska angrepp på mot svenska löntagare (bland dem även tidigare hitkomna invandrare) för att de försvarar sina löner och arbetsvillkor mot lönekonkurrensen.

  Att det finns ett samband mellan invandring och brottslighet betyder inte alls (som Lööf tror att vi tror) att alla invandrare är brottslingar. Många invandrare är offer för andra invandrares, eller andra utlänningars brott .Vems är felet att flyktingar, som utlovades skydd, inte får skydd, utan utsätts för förföljelse eller annan kriminalitet även i Sverige, hotas till livet om de vågar anmäla, och ser sina barn rekryteras till de kriminella gängen?Ett effektivt sätt att tysta en flykting i Sverige, torde vara hot att mörda släktingar i hemlandet.

  Det handlar alltså både om ett nattsvart svek mot den svenska ursprungsbefokningen och ett nattsvart svek mot flyktingarna från de s.k. inavarar-vänners och antirasternas sida. Genom sin förmåga att skilja mellan angripare och offer har de gjort Sverige till en lönande jaktmark och paradis för kriminella. Vi har alltså en stor invandrad befolkning med en hög andel brottslingar men också laglydiga personer, som inte vågar anmäla till polisen, när de själva utsätts för brott Och inte vågar vittna när de har sett brott begås.

  Det behpvs mycket mer än fler poliser.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.