Petter Nilsson(SD)

Etikett: trygghet

Jimmie Åkesson lägger emfas på social trygghet!

Av , , 6 kommentarer 29

Jimmie Åkesson medverkade i Ekots lördagsintervju. I intervjun lyfter Jimmie särskilt höjda personer och social trygghet som viktigt i regeringsförhandlingar.

– Arbetslöshetsersättningen och pensionerna är synnerligen viktiga frågor. Gruppen fattiga pensionärer växer och vi har nu 300.000 pensionärer som lever under det som EU kallar fattigdomsgränsen. Så kan vi inte ha det, förklarar Jimmie Åkesson.

– De som har det allra sämst ställt idag, allra helst kvinnliga pensionärer som arbetat i låglöneyrken, kanske arbetat deltid, och som idag inte kan leva på sina pensioner, de måste få en möjlighet att göra det.

Jimmie tydliggör också att SD vill gå betydligt längre än M och KD avseende att begränsa invandring och bekämpa kriminalitet.

Riktigt bra intervju av Jimmie!
Äldre ska ha möjlighet att njuta av lugn och ledighet efter ett verksamt liv. Det är viktigt att höjda pensioner kommer upp på agendan. Likaså en höjd arbetslöshetsersättning.

6 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Maskerad man tar plats i ”Efterlyst”-intervju med handikappade Leila.

Av , , 5 kommentarer 29

Efterlyst intervjuar handikappade Leila. Hennes bil var en av dem som förstördes i bränderna i Eskilstuna.
Plötsligt kommenterar en maskerad man ”Fuck TV3 mannen, de ska komma mer såna här bilar inom kort!”.

Fullständigt vidrigt. Men samtidigt talande avseende de problem som finns i Sverige idag.

Det behövs omfattande trygghetssatsningar.
Mängden anställda inom polisen både i absoluta tal, men också per capita ger en relativt tydlig bild av hur satsningarna på trygghet egentligen prioriterats av olika regeringar. Man må förstå man att sjuklövern har fört Sverige i fel riktning under lång tid.

Jag vill ogärna tro att problemet endast är rotat i en för liten ungdomsgård.

5 kommentarer
Etiketter: , , ,

20-tal bränder i Eskilstuna inatt!

Av , , 7 kommentarer 23

Först bedömer man att ett falsklarm om en beväpnad man inkom just innan 22:00. Inom den ungefärliga halvtimman därefter upptäcktes nio bränder.

Man har kastat molotov-cocktails mot polisenheter. Man har även försökt sätta eld på polishuset.

Polis har än så länge gripit tre personer. Tre personer som redan dömts för brott tidigare.

Vidare läsning i ämnet
Omni, aftonbladet, Expressen

Detta är ett fruktansvärt tillgrepp på alla medborgares trygghet!

7 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Granat mot barnfamilj? – 2 års fängelse!

Av , , 7 kommentarer 25

Aftonbladet rapporterar kring en granatattack mot en barnfamilj.

Anledningen till attacken tros vara att pappan skickat in ett foto på en kille som agerat vårdslöst i trafiken. Pappan uppges ha gjort det trots att övriga grannar blivit hotade.
Han berättar att andra blivit hotade att dra tillbaka sin anmälan.

Familjen vidtog säkerhetsåtgärder. Bland annat flyttade man bilen ifall den skulle få för sig att börja brinna av sig själv.

Men trots det kastades en handgranat in i familjens fastighet. Barnen sov fyra meter från där den sprängdes.

Straffvärdet mättes till två år för den 19-årige gärningsmannen, vars DNA påträffats på handgranatens grepe. Det låga straffvärdet på grund av gärningsmannens ålder.

Det är ett absurt lågt straff. Jämfört med den medborgare som avsett visa civilkurage och försökt lösa ut en del av problematiken i orten.
En stor del av straff-debatten har hamnat kring vänsterperspektivets önskan om att rehabilitera gärningsmän. Även när det gäller våld i nära relationer.
I sanningens namn måste man också beakta brottsofferperspektivet.

Äldreomsorgen ska inte vara ett integrationsprojekt!

Av , , 2 kommentarer 21

Kommunal verksamhet har haft fokus på integrationsprojekt, där man anställer upp utlandsfödda för att få till statistiken. Man har gjort anställningar t ex inom äldreomsorgen till ett integrationsprojekt.

Där man anställer upp utrikes födda – utan erforderliga språkkrav, för att försköna statistiken  – vilket leder till samarbetssvårigheter på arbetsplatser, likväl som en oangenäm tillvaro för den som arbetar inom området utan god språkförståelse.

Det drabbar tryggheten, det drabbar äldre och deras anhöriga, och det drabbar de anställda. Allt för att man vill försköna statistiken.

Vi måste ställa krav på god språkförståelse för personal inom äldreomsorgen.
Det är inte acceptabelt att äventyra tryggheten genom att göra kärnverksamhet till integrationsprojekt för att försköna siffror.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Nä VK. Ålidhem är inte tryggare än Teg.

Av , , 6 kommentarer 27

Noterar att rättighetscentrum genom VK tryckt på otryggheterna i de rika områdena. Du som läsare känner säkert till ”Teg” som området där bilarna brinner och brottsligheten skenar?

För den oinvigde är området ett bostadsområde i Umeå som idag präglas av betydligt större trygghet än många andra områden i Umeå.

Det man räds är att politikerna skulle få för sig lägga fokus på ”problemområdet Teg”, istället för de områden som vi idag vet är eftersatta.

Nu när övriga partier äntligen börjat föra upp trygghet på agendan, och samtliga partier också kan börja lösa ut de trygghetsproblem som finns på våra eftersatta områden, så bör man vara synnerligen försiktig att byta fokus.

Att stärka tryggheten där bidragsberoendet är stort, bilar återkommande brinner, och där grov brottslighet förekommer i stor omfattning måste rimligen vara det politiska fokuset framgent. Inget annorlunda.

6 kommentarer
Etiketter: , ,