Petter Nilsson(SD)

Sjukvårdskostnaderna för illegala rusar!

Aftonbladet skriver att kostnaderna för vård till papperslösa ökar.

Mellan 2014 och 2020 har kostnaden för vården i de tre storstadsregionerna stigit från 88 miljoner kronor till 270 miljoner kronor per år, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Bakgrunden är en lagändring som trädde i kraft 2013, som ger papperslösa rätt till vård som inte kan anstå, efter en överenskommelse mellan dåvarande Alliansen och Miljöpartiet.

Jag tänker mig att rimligtvis ingen har varit naiv nog att inte se att detta skulle ske.

Etiketter: , ,

7 kommentarer

 1. Brorson

  Det här verkar konstigt. Rätt till vård, som inte kan anstå, hade de redan före 2013, utan att ens behöva styrka identitet och betalningsförmåga. Så vad var egentligen det nya?

 2. Brorson

  Jag tror att de fick rätt till kostnadsfri vård, även formellt. I praktiken hade de ju haft rätt till kostnadsfri vård även dessförinnan, eftersom de formellt inte fanns i Sverige och alltså saknade adress, som landstingen kunde skicka räkningen till. Jag minns diskussionerna om hur synd det var om dessa personer, som tvingades börja sina nya liv i Sverige med skulder. Det var ju tänkt att de skulle få uppehållstillstånd efter att ha levt illegalt i Sverige under ett antal år, s.k. allmän amnesti.

  Utlänningar som vistas i Sverige och varken är asylsökande eller flyktingar, som fått uppehållstillstånd, måste ha en sjukförsäkring, annars ska de betala de faktiska vårdkostnaderna ur egen ficka. Så gjordes alltså ett undantag för dem, som bryter mot svensk lag genom att vistas här illegalt. Svensk lag gäller inte för alla.

 3. Henrik Agerhäll

  Vad är kostnaden för vård till illegala inom Region Västerbotten? Utöver själva kostnaden skulle det vara intressant att veta hur mycket regionen förlorar på att vissa utlänningsgruppper betalar mindre patientavgifter inom sjuk- och tandvård.

 4. Ulf Parde

  Bra att det tas upp detta med vad svenska skattebetalare får kosta på för gratis vård åt många som egentligen inte ska vara i vårt land. Det bidrar till sjv-köer, ökade kostnader och höga skatter.

 5. Brorson

  Varje land har ett ansvar för sina egna medborgare, att deras vårdbehov tillgodoses. Dessutom har världens rika länder ett indirekt ansvar, för världens hela befolkning, dock inget direkt ansvar för varje enskild individ. Det indirekta ansvaret går ut på att hjälpa fattiga länder att uppfylla sina skyldigheter mot sina egna medborgare. Detta är mina personliga åsikter. Och det fungerar ungefär så i praktiken. (Inom EU finns särskilda regler för vård av EU-medborgare i andra EU-länder än det egna.)

  Även om man inte kan betala för vården . bör man har rätt att kräva vård i sitt eget land, som man betalar skatt till. Men vistas man i något annat land, ska man ha en sjukförsäkring, eller betala själv vad det kostar. Som nämnts i min föregående kommentar finns ett undantag för asylsökande och flyktingar, som fått uppehållstillstånd. De vistas dock här legalt, i enlighet med Sveriges tolkning av asylrätten.

  Men det finns alltså, sedan 2013, ytterligare ett undantag, och det gäller för kriminella personer, som bryter mot svensk lag. Det är nämligen ett brott, en kriminell handling att vistas här illegalt. Den illegala vistelsen i sig är väl inget grovt brott, men hur försörjer de sig? Och vilka signaler ger det svenska samhället, när man sålunda uppmuntrar ren kriminalitet? Var går gränsen, mellan lindriga, som man får begå som utlänning, och grova brott, som ingen får begå? Kan man begära av en ung afghan, som vistas här illegalt, att han ska ha du juridiska kunskaperna?

  Jag känner inte till något land i världen, där ambulanspersonal kollar att svårt skadade personer han en sjukförsäkring, innan de körs till sjukhus. Det kanske finns sådana lånder och det är ju ett vanligt skräckscenario i den svenska debatten. Frågan om betalningsansvar uppstår tidigast vid ankomsten till sjukhus. Den svenska lagen ändrades i början av 2000-taletfråm ”akut vård” till ”vård som inte kan anstå” Det var kanske en vettig ändring, för det finns ju akuta tillstånd som ö.h.t. inte behöver behandlas, och kroniska tillstånd som inte kan anstå.

  Enligt SVT är vården för papperslösa bara en marginell kostnad, samtidigt som vården är dyrare för att de papperslösa väntar med att söka vård, tills sjukdomen har förvärrats så att vården inte kan anstå längre. För då har de ju rätt till helt gratis vård. De behöver inte ens betala den patientavgift på några hundra, som alla andra måste betala. Som jag skrev i min förra kommentar, var motivet för den avgiftsfria vården för just papperslösa att de inte ska behöva börja sina nya liv i Sverige med skulder.

  Jag minns emellertid ett annat argument från början av 2000-talet, nämligen att det inte ens var värt kostnaden att försöka få betalt i efterhand, av papperslösa som vistas här inkognito. Socialdemokraternas linje DÅ var ett det var principiellt fel att formellt avgifts efria dessa laglösa individer, och att skulderna i stället borde avskrivas efter en viss tid, utan att man försökt driva in dem med inkasso och kronofogde, eftersom det bara skulle medföra extra kostnader.

  Rent ekonomiskt sett i det korta perspektivet, var sossarnas linje vettig. Besöket måste ju ändå journalföras och registreras för ”patient 0000 med okänd identitet”. inte minst med tanke på eventuella återbesök. Men. Vore det helt fel att kräva in de här skulderna, om någon papperslös skulle kunna identifieras vid ett senare tillfälle och då visar sig han rejält med ekonomiska tillgångar? Och om det finns ett samarbete mellan den svenska kronofogden om motsvarande myndighet i personens hemland?

 6. Brorson

  Ett märkligt resonemang att man kan kvalificera sig för något slags allmän amnesti genom att ha brutit mot svensk lag under flera år – och i så fall inte behöva betala tillbaka ens en liten del av allt som man har kostat det svenska samhället under de åren.

  Också ett märkligt resonemang att just dessa individer ska slippa börja sitt nya liv i Sverige utan skulder, när så många svenskfödda börjar sina vuxenliv med skulder på ibland hundratusentals kronor.

  Räcker det inte att vi hjälper människor i andra länder genom det skattefinansierade biståndet plus alla gåvor till ideella insamlingar?

  Sanningen bakom alla påståenden att nödvändig vård inte kan fås i hemländerna, är vanligen att det i många fattiga länder finns ett tak för hur mycket den subventionerade vården vår kosta. Vilket f.ö. finns i Sverige också, men därom talas det mycket sällan. Om det nu är meningen att svenska skatter ska gå till vård för andra länders medborgare, är kanske den vården billigare i patienternas hemländer?

  Det verkar finnas andra motiv än att vara generös mot fattiga och sjuka. Kanske ska de ha svensk sjukpension också?

 7. Brorson

  När en person från annat EU/EES-land eller Schweiz söker vård i Sverige gäller olika regler och krav på intyg bland annat beroende på skälet till varför personen befinner sig i Sverige. Person som uppvisar något av föreskrivna intyg betalar samma patientavgift som personer folkbokförda i Sverige. Den, som varken har EU-kort eller något av de föreskrivna intygen ska betala hela vårdkostnaden själv. Regelverket är mycket komplicerat och är här starkt förkortat och förenklat av mig.

  De nämnda patientavgifterna varierar mellan regionerna, men är för läkarbesök mellan 200 och 400 kr. oavsett den verkliga kostnaden för regionen, som kan vara vad som helst mellan några tusen och hundratusentals kr. Det finns dessutom flera undantag, som innebär att kostnaden betalas av hemlandet (vilket kräver avtal mellan Sverige och EU och ett hemland utanför EU) eller att regionen får stå för hela kostnaden, och alltså inte får betalt från något håll.

  Det gäller bl.a. illegala invandrare, som – om samma regler skulle gälla för dem som för andra utlänningar som saknar privat sjukförsäkring- borde betala hela kostnaden själva. Varför denna diskriminering av illegala jämfört med utlänningar som befinner sig legalt i Sverige? Sjukförsäkring är obligatorisk för personer med turistvisum, men alltså inte för alla utlänningar som vistas här legalt. Om de är smarta vägrar de visa ID och ljuger att de befinner sig här illegalt. SVENSK LAG BELÖNAR BROTT.

  Om vårdpersonal misstänker att en patient vistas illegalt i Sverige och kanske t.o.m, har begått ett allvarligt brott, så har vårdpersonalen ingen rätt att tipsa polisen om detta. Om patienten säger ”Jag sköt först, men han hann skjuta mig i benet innan han dog”, så begår vårdpersonalen ett allvarligt brott, om personalen meddelar detta till polisen på eget initiativ.

  Personalen är skyldig att svara på direkt frågor från polisen, om patienten misstänks för ett brott, som kan ge fängelse i minst ett år. Ingen ska tveka att söka vård av rädsla att vården tipsar polisen. Så har lagstiftaren (riksdagen) tänkt. När SVT säger att kostnaden för vård till illegala bara är en marginell kostnad, men dock högre än den hade blivit om dessa patienter inte väntat med att söka vård tills vården inte längre kunnat anstå, har SVT-journalisterna inte en susning om de verkliga kostnaderna.

  Och handlar det då bara om obetalda patientavgifter eller av de verkliga verkliga kostnaderna? Detta ingår inte i det ”journalistiska uppdraget”, som snarare går ut på att lugna allmänheten att med att dessa kostnader är just marginella. Och naturligtvis medräknas inte heller vårdkostnaderna för eventuella brottsoffer, som haft oturen att våldtas eller misshandlats av personer som inte ens ha rätt att vistas i Sverige.

  Kostnader som enskilda och försäkringsbolag för stulen eller förstörd egendom samt rättsväsendet ligger utanför vården betalningsansvar. Jag påstår inte att alla papperslösa begår så allvarliga brott, men kan de klandras om de gör det, när de ständigt blir itutade att de inte behöver följa samma lagar som alla andra?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.