Petter Nilsson(SD)

Arbetarpartiet – Sverigedemokraterna!

I går eftermiddag ringde en journalist från Folkbladet och ville göra en intervju baserad på konflikten mellan fackligt och politiskt engagemang, närmare bestämt om hur SD:are har blivit uteslutna från facket på grund av deras engagemang i partiet. Han undrade ifall vi har haft liknande fall i länet, samt ifall det finns SD:are som i dag har “problem med facket”.

Som du som läsare förstår så finns det där en väsentlig risk för en märklig inramning av mina eventuella svar. Likväl finns det en viss risk med syftet bakom intervjun, exempelvis att inte problematisera fackens inställning till partiet.
Syftet kan eventuellt också vara att problematisera partimedlemmars åsikter och jag ser inga skäl att ge en journalist en intervju baserat på den premissen.

Dock vill jag understryka min mening i ämnet, som jag berört så många gånger förut:

Jag är för den svenska modellen och jag är för att arbetare ska organisera sig för att skapa en maktbalans gentemot arbetsgivare. Med det sagt skulle jag gärna nämna fackliga representanter, inte minst skyddsombud jag haft äran att lära känna genom åren. Det skulle emellertid kunna vara att göra dem en björntjänst, så jag lämnar skrivningen generell.

Grundpremissen för fackförbund är att representera arbetarklassens intressen gentemot arbetsgivare, det är den historiska anledningen till att bland annat LO grundades för över 120 år sedan. När facken i dag utesluter arbetare baserat på politisk uppfattning med motiveringen “fel värdegrund” representerar man inte arbetarklassen, för hade man gjort det hade man representerat arbetare oavsett deras politiska hemvist.

Det finns emellertid politiska fack som snarare representerar en klass av tjänstemän som är i direkt konflikt med arbetarnas intressen. En av dessa grundläggande konflikter är till exempel den mellan hög invandring och välfärdsstat – den som SD har talat om länge, en konflikt som LO historiskt har varit medveten om, vilket är anledningen till att LO har haft en extremt restriktiv hållning till hög invandring eftersom de har vetat att det leder till lönedumpning och en urholkning av välfärden.

Jag känner flera personer som har andra politiska åsikter som förstår denna konflikt, men dagens fackförbund gör inte det, och det beror på som jag nämnt ovan: facken representerar inte längre arbetarklassen. De representerar “värdegrunden” och “alla människors lika värde”. Det facken inte riktigt förstår eller reflekterar över är; tänk om det finns en motsättning mellan “värdegrunden” och arbetarklassens intressen?

Förutom problematiken jag har beskrivit har många fackanslutna som inte röstar på S väldiga problem med att LO i dag – de facto – är Socialdemokraterna. Varför skulle man vilja finansiera ett parti som avskyr allting man som sverigedemokrat står för?

Jag skriver detta nu på morgonen till svar till berörd journalist för att jag någonstans tycker det är schysst att försöka besvara frågor så pass öppet som möjligt, utan att riskera falla in i ett narrativ som väsentligen skiljer sig från mitt.

Ska väl lägga till att jag även försöker bemöta frågor som dyker upp på bloggen i mån av tid.

Jag uppskattar alltid onsdagar eftersom det är då veckan vänder och helgen närmar sig.
Nåväl. Hörni. Trevlig onsdag på er läsare. 🙂

Etiketter: , , , , ,

8 kommentarer

 1. Kim

  Absolut. På samma sätt som (m) var det efter eget påstående (och ordlek).

  Om SD nu är så oerhört bra – varför startar man inte ett eget fackförbund? Alla dessa som nu tydligen vill göra som Petter påstår byter ju glatt. För det kan väl inte vara ännu en ansträngning att snarare stympa motståndaren isf att skapa något själv?

   • Kim

    Rätt långsökt, men visst kan du det om du vill. ”Valfriheten” är ju viktig…

    SD har ju gjort konst av att inte kunna historia. Kopplingen mellan sossarna och diverse fackförbund är ju tråkig, men historiskt inte så konstig. Än en gång – om man nu ser det som ett problem – starta ett alternativ isf att försöka förstöra det andra byggt upp.

    • brorson

     Förstöra det som andra har byggt upp? Vem gör det? Svensk fackföreningsrörelses enastående framgångar, beror på principen att samla alla, som arbetar inom avtalsområdet, oberoende av eventuell partitillhörighet, i samma förbund. Eftersom svensk arbetsmarknad i stort sett har sluppit konkurrerande facföreningar inom samma avtalsområde, har svensk facföreningsrörelse exklusiva rättigheter jämfört med andra ideella föreningar – vilket vid några tillfällen kommit i konflikt med EU-rätten. Det behövs fortsatt enhet inom arbetarklassen och inom hela löntagarkollektivet för att bevara den svenska modellen.

     Det hedrar SD att partiet inte – trots ett mycket starkt stöd från medlemmarna inom flera LO-förbund, inte har försökt skapa en egen fackföreniingsrörelse. Vill vi verkligen ha det som i Frankrike. där de kommunist-anslutan facföreningarna är mer konfliktbenägna än andra? Eller som i vissa delstater i USA, där arbetsgivarna kan anordna omröstningar bland företagets samtliga anställda, om det ö.h.t. år finnas någon facklig organisation inom företaget?

     Den tidigare kopplingen mellan LO och SAP är inte alls tråkig. Medlemmar i andra partier kunde reservera sig och slapp därmed att bidra ekonomiskt till SAP. Jag var själv vald av min fackförening till uppdrag inom partiet och hade därigenom reell möjlighet att påverka partiets politik. Jag stödde exempelvis vår partiordförande Olof Palme i kärnkraftfrågan. Nu är LO-medlemmarna passiva betalare till ett parti, som alltmer fjärmar sig från arbetarklassen.

     Om kollektivanslutningen LO-SAP hade funnits kvar, hade SD inte haft en hälften så många väljare som SD har idag, Någon reservationsrätt finns inte längre, varför partibidragen från Lo är att likna vid stöld.. Detta gör att finansieringen av till partiet hänger i luften, varför partiet blir alltmer beroende av de omdiskuterade lotterierna,

 2. brorson

  Off topic (?). På en annan blogg har jag skrivit en kommentar, som den bloggägaren har publicerat först idag, nästan en månad senare. Den återges här:

  > Vi behöver inte mer vindkraft- Vi behöver mer kärnkraft. De som förespråkar mer vindkraft har ingen lösning på stabilitetsproblemet om de inte samtidigt förespråkar mer kärnkraft. Men varfför ska vi ha mer vindkraft, och vi får mer kärnkraft? Vi kan ju bygga ut kärnkraften lite till. Dessutom är stora batterianläggningar inte den optimala lösningen. Den optimala lösningen är pumkraftverk. Och sådana kan byggas även i de sydsvenska åkarna, i synnerhet de som rinner ut till västkusten, därdet finns tillräckliga fallhöjder. Med pumpkraftverk kan drifttiden för de senast byggda kärnkraftverken ökas, så att de kan leverera till lagring även under låglasttid, exempelvis under veckoslut och storhelger.

  När man räknar på lönsamheten för olika kraftslag, måste man också räkna med nyttjandegraden (antal drifttimmar / år) och den är ju fallande ju fler anläggningar som byggs. Med prognoserna för förväntad elförbrukning, skulle det bli tillräckligt många dirfttimmar för 20 stora reaktorer (> 1.600 MV effekt)för lönsamhhet vid ett elpris på c:a 35 öre (kWh). Samt ytterligare några reaktorer med lagring i pumpkraftverk. Just den elen skulle kräva ett pris 42 – 45 öre. Dessa prisuppgifter avser de första åren under en avskrivningstid på 40 år.

  Observera att elpriset för kärnkraften inkluderar alla kostnader, såsom miljöavgifter och inlösen av fastigheter, m.m. vilket elpriset för vindkraften inte gör. <

  Det har den bloggägaren besvarat med "Faktum kvarstår. Det som står till buds nu är vindkraft". Men det är inte sant. Det som står till buds på verkligt kort sikt, är mer el från bl.a. de värmekraftverk, som nu "ligger i malpåse" och kan eldas med både fossila bränslen, och de biobränslen, som inte längre behövs för att blandas i bensien och dieseln, när reduktionsplikten sänks.

  Vad sedan beträffar kärnkraf, har byggtiden för de senas byggda reaktorerna i världen varit i genomsnitt sju år. Men då har några reaktorer haft extremt långa byggtider p.g.a. dålig planering, dåliga upphandlingar och politiska strider. Om allt detta sköts rätt, borde det inte ta mer än fem år att bygga enstor reaktor av beprövad modell. Med en rimlig byggtid kommer den ackumulerade kapitalskulden vid driftstart inte vara större, utan snarare mindre än för ett nybyggt vattenkraftverk med samma effekt. . Och lägg då märke till att vattenkraften inte kan köras med full effekt under hela året, p.g.a. säsongsvariationer i nederbörden.

  Nybyggda reaktoer med rimliga byggtider, kommer därför att vara lönsamma även om de måste stängas sommartid p.g.a. minskad el-efterfrågan. i kombination med höga vattenflöden under sensommaren samt visst ytterligare tillskott från solel. Börja bygga ut kärnkraften nu och stoppa utbyggnaden av vindkraften – och planera för rivning av befintliga vindkraftverk om 10 – 20 år! Och ett bestämt nej till havsbaserad vindkraft – för miljöns skull.

 3. brorson

  ”Muharrem Demirok har avsagt sig sitt turkiska medborgarskap och fått det bekräftat i närtid. Han har aldrig röstat i något turkiskt val och ämnade inte heller rösta i helgens val”, säger Demiroks pressekreterare Mathilda Laestadius i en skriftlig kommentar. (”Muharrem Demirok har avsagt sig sitt turkiska medborgarskap och fått det bekräftat i närtid. Han har aldrig röstat i något turkiskt val och ämnade inte heller rösta i helgens val”, säger Demiroks pressekreterare Mathilda Laestadius i en skriftlig kommentar.Aftonbladet) Frågor:

  1. Vad betyder ”fått det bekräftat#? Varför skriver inte pressekreteraren ”fått det beviljat”? Såvitt jag vet, finns ingen turkisk myndighet,. som har befogenhet att bevilja avsägelser av turkiskt medborgarskap.

  2. Vad betyder ”ämnade inte heller rösta i helgens val”, Varför skriver inte pressekreteraren att han ”inte får rösta i helgens val”, för det får väl bara turkiska medborgare göra – eller?

  3. Kan det kontrolleras att han inte har röstat i det turkiska presidentvalet, om han haft frätt att göra det?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.