Petter Nilsson(SD)

Kränkt Liberal?

Satt i Stockholm i lördags och läste en krönika i VK och föga förvånande har en liberal skribent blivit kränkt över ett ord yttrat av en sverigedemokrat. I stället för att som skribent leta efter luktsaltet och tävla om hur man bäst kan beskriva sin kränkthet hade skribenten kunnat förstå andemeningen av begreppet som användes; problematisera jämställdhetsutskottet. Dock brukar ord vara viktigare än den faktiska verkligheten för många så kallade liberaler.

Skribenten citerar en liberal profil från USA,  “when they go low we go high”. Krönikören skriver att detta citat ligger berörd varmt om hjärtat, bara för att meningen efter kasta förolämpningar mot den sverigedemokratiske ledamoten, men så klart på ett passiv-agressivt sätt eftersom “when they go low, we go high”. De dubbla måttstockarna. Om du inte gillar mina principer har jag andra och så vidare.

För en som varit med ett tag i Sverigedemokraterna kan jag bekräfta att man har fått höra ett och annat invektiv genom åren. Vi kan säga att bli kallad “överklassgubbe” är inte i paritet med de man ofta blivit kallad genom åren.

Men i stället för att göra som skribenten och känna mig kränkt rycker jag på axlarna och kan konstatera att de som vrålar allra högst om jämställdhet är ofta de som är för överklassnobberi-utskotten som endast finns för att skapa låtsatsjobb. Ingen av förespråkarna för utskottet kan ge ett enda konkret exempel för hur det gynnar kvinnor i Umeå kommun. Allting som sägs är ordsallad och tautologier; det är bra för att det är bra.

Om man nu bryr sig om kvinnor och jämställdhet på riktigt hade man kunnat höja lönerna inom kvinnodominerade yrken, men det skulle innebära att alla hittepåjobb skulle minska i antal. Då är det lättare att bara prata om jämställdhet i fina utskott. 

Etiketter: , , , , , , , , ,

14 kommentarer

 1. Marko

  Är det någon som går low så är det väl Obamas demokrater.
  Dubbelstandard överallt?
  Lättkränkta godhetsposerande Marie Antoinette PK liberaler som spenderar dagar åt att förminska och håna alla med fel åsikt, är inte det passé nu?
  Tydligen inte.

 2. Kim

  Det är något komiskt när SD tar upp frågor om kvinnor och lättkränkthet. Finns det något parti som är så lättkränkt och som ser ner så mycket på kvinnor? Och alla gånger rasismen och kvinnosynen lyser igenom rycker man på axlarna och flyttar fokus genom att gnälla på ”etablissemanget” eller något annat av sina gnällområden.

  Utskottet ska (likt flera andra) granskas och kritiseras. Det är behövligt. Tråkigt bara för SD att deras människosyn , och då särskilt kvinnosyn, än en gång lyste igenom.

 3. brorson

  Har skrivit två kommentarer med sammanlagt 12 förslag till en bättre arbetsmarknadspolitik, vilka just nu, 12 juni 17.00, ligger sist i tråden, under inlägget Överklasspampar eller undersköterskor. Som ni kan se lägger jag ett större ansvar på arbetsgivarna, men föreslår också åtgärder, som ska göra det lättare att ta detta ansvar. Och mindre dyrt för den enskilde arbetsgivaren om han gör ett misstag, exempelvis anställer ”fel”. En tanke är att arbetsgivaren ska investera i utbildningen, genom att betala lön för en yrkesutbildning, som tar högst en månad (heltidsstudier). Samt en del av lönen, motsvarande en månad, för en bristyrkesutbildning som tar längre tid.

  Om arbetsgivaren säger upp den anställde, utan dennes eget vållande, går denna investering förlorad. Detta ska förmå arbetsgivarna att tänka sig för, innan de säger upp personal.Men vad händer om den anställde själv säger upp sig en kort tid efter utbildningen= Detta måste regleras i ett ramavtal mellan berörd fackförening och berörd arbetsgivarorganisation, varför jag lämnar den frågan.

  Som jag skrivit i en av de tolv punkterna ska även långa akademiska utbildningar kunna räknas som bristyrkesutbidlningar, vilket innebär att den studerande inte behöver ta studielån för sista terminen. Det kan exempelvis gääa lärare, som vill komplettera med ett nytt undervisningsämne eller sjuksköterskor, sok vill utbilda sig till specialistsjuksköterkor, om det råder brist på sådana. När det gäller en hel akademisk grundutbildning, kan man locka säkande till utbildningar till bristyrken genom en annan fördelning mellan studiestöd och studielån, d.v.s en högre andel studiestöd än för andra akademiska utbildningar.

  När det så kommer till lågutbildade, så anser jag bestämt att även lågutbildade ska ha respekt för sitt människovärde och skäligt betalt för det jobb de gör. Det finns åtskilliga helt nödvändiga jobb, som inte kräver långa yrkesutbildningar, exempelvis busschaufför .Man ska inte behöva känna sig som en förlorare för att man blir ”bara en arbetare”. Man ska med glädje och yrkesstolthet kunna välja även ett yrke, som kräver låg eller ingen utbildning. Våra politiker från höger till vänster måste totalt lägga om attityden till arbetslösa med låg eller ingen utbildning.

  Även arbetsmarknaden är en marknad, och en marknad kännetecknas av att där finns köpare och säljare som FRIVILLIGT ingår avtal med varandra. Det är en självklarhet att en arbetsgivare inte ska tvingas anställa an arbetssökande, som han inte vill ha. Men lika självklart borde det vara att en arbetssökande inte ska tvingas ta jobb hos någon. som han inte vill ha som arbetsgivare. Den möjligheten, att söäga nej; har ju den, som redan har jobb och inte är uppsagd. Den möjligheten måste gälla, även för den, som saknar jobb

  Naturligtvis inser jag också att A-kassan är en försäkring och att försörjningsstödet från socialtjänsten kan ses som en försäkring i det här sammanhanget och att det finns självrisker och avtalsvillkor i alla försäkringar. Och måste finnas även i A-kassan och andra socialförsäkringar. Men man ska inte bli fråntagenfö rsäkringsskyddet för att man har tackat nej några gånger till erbudna anställningar eller utbildningar .Ett rimligt villkor kan vara att den, som inte själv har lyckats skaffa ett nytt jobb efter en viss tid, ska vara skydliga att ta hjälp av en arbetsförmedling. Men då måste det finnas en marknad även för arbetsförmedlingar, som konkurrerar med varandra.

 4. brorson

  Har sett att kvinnliga bloggare ofta skriver om sig själva, om sina upplevelser, medan män ofta skriver om andra ämnen och bara undantagsvis refererar till sig själva och egna upplevelser, och i så fall som källa. Mina källor kan vara jag själv, bekanta och andra personer som jag träffat och bedömt som trovärdiga, media. offentliga utredningar och vetenskapliga avhandlingar. Dessa kan i sin tur bygga på sektretssbelagda uppgifter, som en forskare fått ta del av med stöd av forsknings-undantaget i sekretesslagen, och givetvis är anonymiserade.

  När jag refererar till privatpersoner kan jag anonymisera uppgiftslämnaren genom att ändra någon detalj, för att vederbörande inte ska känna sig uthängd. Detta gör inte mig mindre trovärdig som debattör Men det finns en person, som hela tiden bara hånar och trakasserar och försöker hitta motsägelser och ”fel”. Jag kan dock försäkra att jag aldrig har kallat någon ”min styvdotter” och sedan kallat samma person ”ytligt bekant”. Det handlar om en då 40-årig kvinna, som är dotter till min dåvarande fästmö. men bor i en annan del av landet, varför jag har träffat henne några få gånger .”Ytligt bekant” är alltså korrekt, men det hade inte varit fel, om jag i anonymiseringssyfte hade kallat henne ”min styvdotter”.

  När det så gäller invandraren, som har beklagat sig inför mig, att han inte hade röstat på SD, så är det självklart att jag inte har lämnat ut personuppgifter, varmed han hade kunnat identifieras, med risk att han blivit trakasserad av andra invandrare som SD-sympatisör. Det får man tydligen inte vara, om man är invandrare. Jag kan här bara nämna Mauricio Rojas, som jag nämner med namn för att han är en känd person, som blivit mordhotad och fått polisskydd, för att han i den offentliga debatten framfört den oerhörda åsikten att Sverige skulle kunna ta emot fler invandrare, om vi hade ställt krav på invandrare att de ska följa svensk lag och i övrigt anpassa sig till svenska seder och bruk.

  Efter återkomsten till hemlandet har han varit rådgivare och talskrivare åt landets president. Men verkar enligt vissa uppgifter nu vara tillbaka i Sverige, som rådgivare till migrationsminister Maria Malmer-Stenegard. Märkligt att tänka sig, att det kanske är en f.d. invandrare, som ligger bakom den politik, som SD beskylls för. Kanske den enda realistiska politiken, som situationen i Sverige numera är? Redan under förra vistelsen i Sverige kallades han ”främlingsfientlig” av skränvänstern. En annan invandrare, som har trakasserats och kallats ”rasist” av skränvänstern är Nyamko Sabuni. Detta sedan hon beskyllt afrikanska män, som var medlemmar i den extrema islamiströrelsen Boko Haram för att förtrycka afrikanska kvinnor. Detta sedan Boko Haram hade kidnappat elever i en nigeriansk flickskola .Har flickorna ö.h.t återfunnits?

  Själv hävdar jag bestämt att muslimer, som vill införa sharialagar i Sverige, inte behöver vara extremister. De ser ju själva hur illa de skyddas av svensk lag och rättspraxis. Det är bara den svenska skränvänstern som tror att muslimer, som vill införa sharialagar i Sverige, vill ha ett laglöst Sverige. Men det åligger oss, som trots allt vill ha svenska lagar i Sverige, att bevisa att svenska lagar och svensk lagpraxis inte leder till laglöshet.

  Jag har tidigare skrivit att Sverige mycket väl kan bli första land i Västeuropa med muslimsk majoritet. Men det har jag inte alls skyllt på invandringen, utan på den svenska ketchup-effekten, som visar sig varje gång ett större antal etniska svenskar byter åsikt. Först kommer ingenting, sedan kommer ingenting, sedan kommer ingenting och sedan kommer allting på en gång.

 5. brorson

  Mina kommentarfer på VK-bloggarna är debattinlägg och inga doktorsavhandlingar. Jag har aldrig påstådd att de uppfyller kraven för doktorsavhandlingar. Men de är inte mindre sanna för det. Det finns många doktorsvhandlingar som uppfyller de formella kraven, men ändå inte är sanna. Dessutom tycker jag att läsarna kan jämföra det jag skriver med sina egna eller äldre bekantas erfarenheter.

  Efter rekordåren under 1950- och 60-talen, när det var stor efterfrågan på insatsvaror för återuppbyggnaden av Europaoch det behövdes mycket arbetskraft till den oförstörda svenska industrin, såg vi i början av 1970-talet de första tecknen på en kommande massarbetslöshet i Sverige. Likväl ingicks 1970 rationaliseringsavtalet mellan LO och SAF, som sa att LO inte skulle motarbeta fortsatta rationaliseringar. Inte ens för att rädda jobben. Vi lovades mer fritid framöver. Men faktum är att vi inte har haft en enda väsentlig lagstadgad arbetstidsförkortning sedan 1970. Palme-regeringen tvintgades dock tillgripa panikåtgärder för att hejda arbetslösheten, såsom halvtidspension för dem som fyllt 60 år.

  Svenska för invandrare, som skulle betalas av arbetsgivarna införde. Inte för att man måste kunna språket för att kunna jobba – det hade ju gått bra utan kunskaper i svenska under rekordåren. Utan för att det skulle bli dyrare för arbetsgivarfna att importera arbetskraft. Och naturligtvis också för att den utländska arbetskraften skulle kunna informeras av fackföreningarna om sina rättigheter. Att det var syftet, sades rent ut från högsta LO-toppen. Emellertid drevs en hetskampanj mot LO och alla dess medlemmar , som beskylldes för att vara rasister, av vissa TCO-medlemmar – i synnerhet av medlemmarna i Svenska Journalistförbundet.

  Vad som särskilt oroade regeringen var att massor med fullt friska 45-åringar sades upp från sina anställningar och ersattes med nyimporterad billig utländsk arbetskraft. Innan vi på golvet riktigt hunnit fatta hur allvarligt läget var, insåg ju regeringen att statsfinanserna inte skulle klara försörjningen av så måga och så unga förtidspensionärer, som vi höll på att få. Först kom äldrelagen, som skulle göra det svårare att säga upp äldre arbetskraft, och sedan den lag om anställningsskydd (LAS), som det nu är så mycket bråk om. Detta är en bakgrund till min åsikt att det inte behövs någon arbetskraft-invandring, utom möjligen till ett fåtal högkvalificerade jobb, som kräver långa utbildningar. Men å andra sidan behövs väl de i sina hemländer?

  Att Sverige, som har ett världens hårdast rationalierade arbetsliv – och där högre utbildning dessutom är tillgänglig för alla, som klarar inträdeskraven – skulle behöva importera arbetskraft, t.o.m. till jobb som kräver ingen eller låg utbildning, tyder på ett allvarligt systemfel.. Och ett av systemfelen är att vi har bortskämda arbetsgivare, som inte har behövt investera i utbildningen av arbetskraft. Ett ännu värre systemfel är att Arbetsförmedlingen, som inte är någon fömredling, länge har haft till informell uppgift att dölja arbetslöshetens verkliga omfattning, bl.a. genom att arbetslösa göms undan i diverse pseudo-sysselästtnningar, som gör att de under tiden inte står till arbetsmarknadens förfogande-. Jag vill nämna ytterligare två exempel:

  1. Tvångssjukpensioneringarrna under 1990-talet,. Och fortfarande?
  2. De-rationaliseringarna, som går ut på att tio ”sysselsatta” i någon arbetsmarknadsåtgärd, vilka gör jobbet helt manuellt, ersätter en arbetare + en maskin till en lägre kostnad än lönen till den ensamma arbetaren + kapitalkostnaderna för maskinen. Den verkliga kostnaden för de tio ”sysselsatta” är förstås högre, men men betalas av skattebetalarna.

  • Mique

   Det är svårt att föra en ”debatt” med dig, då du aldrig anger källhänvisningar till dina oändligt långa monologer, fyllda med motsägelser och faktafel. Andra kommentatorer, på Petter Nilsson blogg, kan inte kontrollera trovärdigheten i dina påståenden. Världen går framåt, man kan inte leva på fossiliserade kunskaper från nittonhundratrettio- och fyrtiotalet! Akademiska avhandlingar är alltid offentliga, det är en av grundpelarna i empirisk forskning! Att ifrågasätta trovärdigheten i någons påståenden är inte hån, trakasserier eller oförskämdheter! Det är aldrig bra att använda sig av anekdoter där en själv, närstående, flyktigt bekanta eller offentliga personer ingår i argumentationsretoriken, det blir alltid ohållbart om inte personen/personerna är strikt faktarelaterade. Tål man inte det språkbruk som sverigedemokratiska politiker i Sveriges Riksdag, regioner och kommuner använder sig av, utan tar till offerkofftor och whataboutism, då är man till hundra procent ”storsvensk”! För att citera en ökänd sverigedemokrat, ”Du är allvarligt sjuk! På riktigt! Sök hjälp.”, Twitter 2 maj 2023 kl. 14:04.

   • brorson

    Jag har inte bett dig föra ”debatt” med mig. Det jag skriver är inte ens försök att föra dialog med dig. Övriga bloggläsare, som inte är gamla nog för att ha egna minnen från Palme-tiden, kan ju fråga någon äldre släkting, som bodde i Sverige redan då.

 6. brorson

  Att flytta från exempelvis Afghanistan till Sverige torde vara som att göra en tidsresa från medeltid till nutid. Det blir inte mycket tid för att ställa om sitt tänkande till den nya verkligheten. Att ha levt ett långt liv i samma land kan också vara som en tidsresa, Man märker kanske inte alla små förädringar, när de sker, men efter en tid upptäcker man att så mycket har förändrats. Under de senaste årtionena tyvärr till det sämre. Under min livstid har jag sett Sveriges både Sveriges uppgång och fall. Skulle jag då inte ha rätt att förmedla både den självupplevda och den förmedlade kunskapen (genom dåtida tidningar, mm,) till yngre generationer svenskar?

  Har jag inte sett de nedlagda fabrikerna, både när de var igång och när de stod tysta och övergivna och väntade på rivning? Gruvorna Järnvägsspåren, där malmtågen gick till hamnarna vid Östersjökusten. Jag har ganska nyligen sett slummen i Bergslagen, som en gång – under min egen livstid – var Sveriges industriella centrum. Det blev en kort blomstringstid under flyktingkrisen 2015, när de tomma lägenheterna fylldes med flyktingar. Men nu är allting, tomt, öde och ännu mer förfallet. När SVT för något år sedan visade reportage om ”återindustrialiseringen av Norrland” visade man bilder från Bergslagen under 1950-talet .Bara ljug!

  Det är skillnad mellan vad som hände, det som man själv stod mitt i eller skildrades av journalister, som såg med egna ögon, och den historia som skrevs nu. Av nutida journalister och forskare- All forskning är inte riktigt sanningsenlig. Stora delar av källmaterialet är gamla partsinlagor, från personer som ville ge sin syn på skeendet. Olof Palme beskrevs av sin tids högeropposition nästan som en farlig kommunist och därför missar den nutida borgerligheten den kraftiga kritiken från vänster mot den politik, som han förde. Socialdemokratiska studentklubbar togs över av extremvänstern. Palme befarade att tillväxten av partikadrer (för högre tjänster inom den offentliga förvaltningen) skulle gå förlorad.

  Det är märkligt att se hur dessa en gång i tiden, som unga studenter, illröda extrem-kommunister har blivit rena borgarbrackor inom övre medelklassen. Efter Palmes död förvandlades Socialdemokraterna från arbetarparti till arbetsgivarparti. Under Palmes tid kämpade vi mot privata arbetsgivare, som importerade billig utländsk arbetskraft för att pressa ner löner och försämra arbetsvillkor för svenska arbetare. Nu sprider sosse-pampar, som är arbetsgivare inom offentlig skektor, myter om en ”kompetensförörjningskris” och enorma svårigheter att rekrytra inhemsk arbetskraft t.o.m. till jobb som kräver ingen eller låg utbildning. Trots skyhög arbetslöshet i synnerhet bland s,k. ”andra generationen invandrare” (alltså personer som är födda i Sverige av utlandsfödda föräldrar),

  Jag har tidigare skrivit om ett systemfel i svensk utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. När den arbetskraft, som redan finns i ett av världens mest hårdrationaliserade länder påstås inte räcka till de jobb, som måste göras.Jag har skrivit om en Arbetsförmedling, som inte är någon förmedling, utan har till uppgift att dölja arbetslöshetens verkliga omfattning bl.a. genom att gömma undan arbetslösa i pseudosysselsättningar, så att de inte är tillgängliga för anställning, när någon arbetsgivare behöver ny arbetskraft.

  Tror någon på fullt allvar att exporten av järnmalm har minskat sedan alla gruvorna i Bergslagenlagts ner? Tror någon på fullt allvar att exporten av skogsprodukter har minskat sedan sågverk och massafabriker lagts ner? Tror någon på fullt allvar att antalet betalningar har minskat sedan horder med banktjänstemän har ersatts med musklick? Ja, politiker, som inte har någon praktisk yrkeserfarenhet utanför politiken.

 7. brorson

  Man kan inte förbigå ”Amalthea”-mannen Anton Nilsson, 1887 – 1989, vid en redogörelse för den svenska arbetarklassens kamp mot importen av billig utländsk arbetskraft under 1900-talets tre första årtionden. Nilsson var inte den sista som dömdes till döden av en svensk domstol, men var den av de dödsdömda som levde längst .Under 1970-talet var han en idol för den svenska vänster, som senare grundligt svek den svenska arbetarklassen, när det inte längre handlade om strejkbryteri, utan om lönekonkurrens.

  Vid Amalhea-dådet 1908 dog en person och 23 blev skadade. Amalthea var ett logementfartyg för utländska strejkbrytare. I Ådalen 1931 sköts fem personer av svensk militär, som var utkommenderade för att skyddad strejkbrytare mot demonstrerande arbetare. Strekbrytarna i Ädalen bodde också på ett logementsfartyg, men de hade fått stryk av strejkande arbetare när fartyget låg i hamn, Strejkbrytarna., som tydligen inte blivit allvarligt skadade av stryket, hade sedan förts i ”säkerhet” på land.

  Resultatet av Ådalsskotten blev en socialdemokratisk valseger i valet 1932, förbud mot användning av strejkbrytare, samt inrättande av en svensk statspolis., som skulle ersätta militären vid liknande händelser i framtiden. Militären var tränad och utrustad för krig, inte för kravallbekämpning. Det var dock inga kravaller i Ådalen, men demonstranterna hade nonchalerat militärens avspärrning, som bestod av endast två militärer på häst.

  Under Palme-tiden, när rekordåren med full sysselsättning var över. var det en självklarhet för LO och S att skydda svenska arbetare mot lönenedpressning genom konkurrens från importerad utländsk arbetskraft. Men det var då. Och fortfarande förtigs vilka enorma summor som LO donerade till den fackliga kampen i andra länder, för att arbetarna där skulle få en bättre framtid i sina egna länder. Internationell solidaritet.
  Vad hjälper det fattiga och förtryckta i andra länder, om Sverige går under genom öppna gränser för alla som lyckas ta sig hit? Och är svenskarna verkligen att så skraltigt folk, så att vi måste importera arbetskraft även till jobb,. som kräver ingen eller låg utbildning? Och behövs inte de högutbildade i sina hemländer, där bristen på högutbildade torde vara större än i Sverige ? Med brist på högutbildade, som kan tjänstgöra som chefer, ingenjörer och experter, hämmas tillväxten i de länderna, vilket driver på utvandringen av låg- och medelutbildade därifrån.

  Att skapa balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft, genom bl.a. en restriktiv invandring är alltså gammal, hederlig sosse-politik, som S idag inte vill kännas vid. Och det är för att jag försvarar denna politik, som jag hånas och trakasseras av en person, som påstår sig vara invandrare. Falskvänstern, som ser ner på svenska arbetare och stämplar kampen för de egna jobben som främlingsfientlighet och rasism.

  • Mique

   Det är synd om dig då någon hånar, trakasserar och är oförskämd….jag menar, ifrågasätter fakta och trovärdigheten i dina påståenden. Jag och statistiska centralbyrån (SCB) anser att jag är invandrare, eftersom jag är född i ett sydamerikanskt land av en icke svensk mor, hur många procent sydamerikan/svensk jag är kan diskuteras, vad du, Björn Söder eller någon annan tror är totalt irrelevant.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.