Petter Nilsson(SD)

Etikett: Antisemitism

Vänstervridna universitet och antisemitism därinom!

Av , , 41 kommentarer 34

Under morgonen uppmärksammades en ”hearing”, på twitter, från universitetsöverhuvuden. Hearingen rörde förekomsten av antisemitism på campus.
Frågan som återfinns i det korta klippet är huruvida man gör bedömningen att pöbelrop för folkmord på judar utgör brott mot universitetens COC (Code of conduct – alltså regler att uppföra sig).

Absurt nog så svarar endast dessa överhuvuden att det ”kan göra det”, samt ”beroende på omständigheterna”.

Vänstervridna universitet är förstås ett problem.
Vänstervridna Universitet är ett problem även i Sverige.

Jag vill tro att en del av det är att man vill – som akademiker – värna de svaga. Att man därför gärna lutar lite vänster. Men man är bra förvirrad om man inte förstått att vänsterideologin inte är den svaga ideologin i Sverige.
För den delen står den heller inte upp för de svaga i samhället.

Vet inte hur det ser ut på universiteten i Sverige, huruvida aktivister finns där man förespråkar en intifada eller uttrycker ”from the river to the sea”.
Men det är något som utropats på publika demonstrationer.

I Sverige har vi lagstiftning, så som ”hets mot folkgrupp”. Hets mot folkgrupp tycks inte ha varit aktuell kring dessa demonstrationer i Sverige. Jag lämnar en brasklapp, men har inte sett några åtal väckas för de som utropat liknande saker i Sverige under demonstrationer för palestina.
Man måste förstå att precis som hur judar rimligen känner sig i universiteten där grupper höjer röster för folkmord på judar, så påverkar även de rop som skanderas i demonstrationer över huvud runtom Sverige.

Mina fem är att det självklart bryter mot berörda universitets COC.
På samma vis menar jag att de som samlas för att ropa ut folkmord på judar i Sverige måste utvisas. De har uppenbarligen inget med svensk värdegrund att göra.

S, SSU och antisemitism

Av , , 8 kommentarer 26

Göran Persson kommenterar att han ”känner stor sorg över det som hänt i Malmö”, detta i DN. Där han problematiserar att den lokala organisationen fått stora influenser från mellanöstern.

Malmö kommun har släppt en rapport avseende antisemitism inom skolan, där man undersökt förekomsten – samt föreslår åtgärder mot den.

SSU Malmö kritiserats för antisemitism.
Nu är förvisso inte Malmö någon unik företeelse avseende vänsterns antisemitism, det finns det både exempel och undersökningar som visar på.

”Normaliseringen av antisemitismen framgår också av de olika typerna av gärningsmän, vilka sträcker sig över hela det sociala och politiska spektrumet. De vanligaste gärningsmannakategorier som anges för den allvarligaste incidenten av antisemitiska trakasserier som drabbat uppgiftslämnarna är någon de inte känner (31 procent), någon med islamistiska åsikter (30 procent), någon med vänsterorienterade politiska åsikter (21 procent), en kollega från arbetet eller skolan/högskolan (16 procent), en bekant eller vän (15 procent) och någon med högerorienterade politiska åsikter (13 procent).” enligt Erfarenheter av och uppfattningar om antisemitism Andra undersökningen om diskriminering av och hatbrott mot judar i EU, av FRA (sid 10).

Bland de organisationerna Malmös rapport föreslår ta hjälp av, nämns främst de som berör nazism. Däribland EXPO (en av de organisationer som väljer att klumpa in så många – till höger om sig själva som nazister – som möjligt). Vilket rimligtvis endast kan lösa en mindre bråkdel av problemet.

Kanske kan det också vara sunt att ifrågasätta huruvida organisationer som bidrar till en vanföreställning om att antisemitismen skulle vara mer utbredd än vad den är, kanske inte heller enbart bidrar till positiva saker?

Det är klart bekymrande att vänsterlobbyn fått så häftigt fäste att vänsterorienterad antisemitism inte uppmärksammas och problematiseras ordentligt (se 21% ovan).
Exempel från S och SSU, 1, 2, 3.

Tycker det här inslaget från SVT-humor faktiskt förklarar läget förhållandevis väl. 

I förslagen på ”vägar framåt” (sid 86 i rapporten) tydliggörs ingen klar väg framåt. Man återkopplar huvudsakligen till bekymret avseende Israel/Palestinakonflikten och menar att vidare forskning inom det området i en svensk kontext framöver kan komma att utvecklas till Malmömodellen. Samt att man bör forska kring konspirationsteorier.

Här är en klar väg framåt. Stoppa den ansvarslösa invandringen, ställ värde på medborgarskap. Se till att de som kommer till Sverige också blir en del av Sverige. Och sluta hävda att det synsättet på något vis skulle vara rasistiskt.
Det är endast förnuftigt.