Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Kvartalsrapport Vindeln

Av , , Bli först att kommentera 6

Vi har bott i Vindeln i lite mer än tre månader. Därav en kvartalsrapport. Det skulle annars ha blivit ett års tillbakablick och en blick framåt. Jag kan konstatera att det är tyst och lugnt i Vindeln. I vart fall på ytan för det finns säker både sorger och bedrövelser inunder. Eftersom det inte finns någon s.k. synlig samhällsdebatt vet en nyinflyttad som jag, och inte så många andra heller, något om vad som rör sig i samhällets opinion.

Varför inte ta Västerbottens Kuriren, med VK-bloggen eller debattsidorna eller Folkbladet till hjälp i samtalet och låta röster bli hörda och bemötta? Går man in på ICA eller Coop får man då inget veta om Vindelns tillstånd och förmåga.

Det kan dock lätt konstateras att Vindeln har en stark industrikultur. Stark på olika sätt. Dels för sina framgångar och dels för sin röst.

Som alltid i intressepolitiskt sammanhang ryter organisationer ifrån. I Vindelns fall är det Företagarna som gör sig till talesperson för ”alla” företag. Jag skriver med avsikt ”alla” företag men verkligheten är dock inte sådan. Intresseorganisationer tallar sällan för alla. Kommunen den oförstående, ibland även tillkortakommande och något saktfärdiga, säger vissa företagare, anses ofta enligt organisationernas företrädare inte begripa saker och ting som hör till utveckling. I alla fall inte lika bra som intresseorganisationerna och företagarna själva, enligt dem. Företagare har under lång tid ofta ansett sig bättre skickade att veta hur en kommun eller ett land skall skötas. Men dessa är inte de enda som kritiserar kommuner. Till kommunen eller rättare sagt politikerna, det vill säga de demokratiskt valda människorna, och anställda tjänstepersonerna behövs alltid goda relationer.

Kommunen är liten med få anställda experter i förvaltningar och utgör i sig själv en trång sektor. Planarbetet går aldrig så fort företagare och annat folk vill. Det fattas bostäder säger de. Detta i likhet med många av landets kommuner. Men nu är planarbetet och snart nybyggnation på gång. För att inte tala om myndighetsutövandet som ofta är utsatt för kritik. För ett uteblivet eller senkommet utskänkningstillstånd går entreprenören inte sällan i taket.

Det står helt klart för mig att Vindeln har en stor utvecklingspotential som ett attraktivt samhälle och kommun att bo i. Redan i nuläget är det riktigt bra men det kan bli ännu bättre. Det är mycket som borde få en chans utan att slaktas för tidigt. Ett samhälle som är attraktivt att bo i är också ett samhälle som är bra för företagandet. Vindeln har en stor möjlighet vad det gäller till exempelvis attraktiv natur och då är det inte endast till gagn för företag inom besöksnäringen utan faktiskt för alla slag av företag. Infrastrukturen är viktig. Kommunikationerna är goda till och från norra Sveriges största stad. Den digitala infrastrukturen under Vinets vingar håller på att uppgraderas. Det jag kan sakna är vissa vardagskulturella företeelser såsom typ kaféliknande mötesplatser i centrum där alla kan mötas. Men det blir säkert till även det inom nära framtid.

Den elfte december fick jag förtroendet av Vindelns kommun att leda och vara moderator för ett dialogmöte om en s.k. biosförsansökan till Unesco. Företrädare för Företagarna i Vindeln, Vindelns kommun, kandidaturen Vindelälven-Juhtatdahka Biosfärkandidatur och övriga deltagare mötte upp. Resultatet av detta dialogmöte blev nog inte som några av motkrafterna kanske hade tänkt dig. Nej, denna gång gavs biosfäransökan en bättre chans. Från auditoriet tunga företrädare för sina företag ansågs det nog att inrättandet av en s.k. biosfär väl kunde stärka Vindeln och Vindelådalens varumärke. Biosfärkandidatur rätade ut frågetecken och tog med sig värdefulla synpunkter inför den slutliga formuleringen av ansökan. 2018 blir sannolikt även det ett gott år i Vindelns kommun. Som balanskonstnären, Villy Hansen.

Bli först att kommentera