Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Ords betydelse och användning behöver tänkas om

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu är tiden kommen när även vanliga och enkla ords betydelse och användning behöver tänkas efter och mycket behöver ifrågasättas. Vi kommer att också nödgas klamra oss fast vid till synes triviala och positiva ting. Många funderar över vad som är rätt och fel och hur vi skall handla. Det filosofiska ämnet etik har utan att många särskilt noterat det kommit att bli ämnet för varje dag. Etik handlar om vad som är rätt och fel och moral om hur man handlar. Hur förtvivlad och uttråkad skall en människa egentligen få bli över att nödgas arbeta hemma under en tid när andra ting och andra människor definitivt har det betydligt värre? Är det rätt av människor att resa från smittans epicentrum till glesbygdens skidanläggningar där den åldrande befolkningen bor och sjukvården inte kan klara av det akuta? Är det rätt av media att påkalla och piska upp stämningen med begrepp som ”byamentalitet” när det sannolikt handla om tillfällig primalrädsla?

En eftertänksam människa behöver inte vara filosof för att förmå tänka efter och förstå att varje ställningstagande i en fråga om rätt och fel kräver att saker och ting ses från flera olika håll. Ställer man sig endast frågan om i fall det är ekonomi eller folkets hälsa som skall prioriteras råkar man i ett klassiskt dilemma. Svaret beror på hur frågeställningarna formuleras, vem som ställer dem och det rådande läget. Säger man som en liftansvarig gjorde för några dagar sedan om Påsken, ”det är ju nu pengarna skall in” då är svaret vid första anblicken givet. Inte ens vad experter, forskare och specialister, säger är självklart utan varje människa behöver bilda sin egen uppfattning men först efter ordentligt övervägande. Vår tid ställer stora krav på oss. Det finns inte endaste ett rätt eller ett fel.

Mycket få av oss nu levande har varit med om detta nu likt ett krigstillstånd. Därför måste vi upphöja det lilla. Det är naturligtvis lätt sagt men svårligen gjort.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Skall man stänga skidanläggningarna i norr?

Av , , Bli först att kommentera 2

Skall man stänga skidanläggningarna i norr? I svåra lägen när ställningstagande skall göras och beslut fattas bör man inte undgå att fråga sig vad som är rätt och fel och hur man skall handla. Etik handlar om att funderar kring vad som är rätt och fel och särskilt varför det är rätt eller fel. Det som är bra för en kan vara dåligt för en annan. Hur man sedan handlar är en moralisk fråga. Etik är ett filosofiskt ämne. Professor emeritus i praktisk filosofi Torbjörn Tännsjö säger att ”det som har de bästa argumenten för sig kan man ansluta sig till”. Detta ställer därför krav på tänkaren och beslutsfattaren. En pragmatisk filosof kan ge beslutsfattaren, du och jag, en verktygslåda för att resonera sig fram till ett ställningstagande. Så har det gjorts till stöd för sjukvården. I dagliga frågor kan man naturligtvis tänka helt själv. I praktisk mening innebär det att olika konsekvenser av ett tilltänkt beslut skall övervägas. Som exempel kan det innebära att om jag och flera andra hamstrar Alvedon kommer några att för tillfället bli utan. Är det rätt? Om skidanläggningar i norra Sverige inte stänger över Påsken. Vad betyder detta för deras ekonomi och vad betyder detta för risken att inresande skall bidra till att smitta ortens åldrande befolkning? Ett slående citat är det som en liftansvarig sade i Västerbottensnytt i går. ”Det är nu pengarna skall in.”. Då hade han det ekonomiska perspektivet. Men vi behöver se saker och ting från olika håll.

Därför sätter den hänsynslösa Corona-smittan etik och moral på sitt yttersta. Vi får tänka till.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Beslut vid osäkerhet

Av , , Bli först att kommentera 1

Detta är en, något seriöst begränsad filosofisk artikel om sannolikhet och osäkerhet med exemplet bromssträcka som kan användas som analogi för andra beslutsområden. Exemplet utgör färd med bil fram till stoppskyltställe. Premisserna är osäker kunskap om friktion vid rådande vinterväg, reaktionstid d.v.s. tid för från perception (varseblivning), analys, beslut genomförande, grad av säkerhet som önskas att få stopp på bilen inför stoppskyltställe, effekter och konsekvenser av för tidig inbromsning eller för sen inbromsning. Effekter och konsekvenser av för sen inbromsning antas bli ytterst negativ genom att fordonet passerar stoppskyltställe, respektive för tidiga inbromsning vilket skulle innebära onödig tidsåtgång och sannolik irritation från omgivningen.

Om kunskapen är osäker om friktion vid rådande tillfälle behövs det tas hänsyn till när inbromsningen skall iscensättas vilket med hög sannolikhet innebär tidigare beslut om inbromsning. Om det är viktigare med senaste inbromsning eller så kallad optimal inbromsning ökar risken att vid osäker kunskap om friktion vid rådande tillfälle, att konsekvensen blir att inte kunna få stopp med bilen senast vid stoppskyltstället.

En slutsats bör bli att om det råder osäker om friktionen vid tillfället, bör inbromsningen ske något tidigare än om säker kunskap skulle gälla. Liknande sannolikhetskalkyl och beslutsmodell kan företrädesvis användas vid pandemier men dock naturligtvis med andra premisser.

Invändningar mottas gladeligen och kommer säkerligen mig till mycket stor nytta.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Vad är sant, sannolikt eller troligt?

Av , , Bli först att kommentera 2

I dessa tider handlar det om att förstå vad som är sant, inte sant och vad som är desinformation. Vad och vem kan vi ens lita på? Vad är sant, sannolikt eller troligt? I dessa dagar har faktagranskning och sannolikhetslära viktiga discipliner. Vi är satta på prov. Jag vill förenkla och kalla sannolikhetslära för något man bedömer om det är sant, sannolikt eller troligt. Retoriker är nöjda med att något är troligt eller högst sannolikt. Vetenskapspersoner vill att något skall vara sant. Jag kan citera filosofen Åsa Wikfors i sin bok, Alternativa Fakta om kunskap och dess fiender, ”om det står en häst i min trädgård och det faktiskt gör det, är det sant. Sannolikhetslära är en matematisk övning men den kan användas mera filosofiskt för att resonera sig fram till ett ställningstagande om vilken uppfattning vi vill ansluta oss till.

I dagarna möts vi av bland andra många egenutnämnda epidemiologer. Då menar jag inte faktakunniga experter innanför och utanför expertorganisationerna utan typ amatör epidemiologer i åsiktsbaletten. Vad som är vetenskapligt rätt och fel är en det svårt att i allmänhet avgöra. När jag läste vetenskapsteori på LTU blev jag rätt villrådig och insåg att ämnet om vad som är vetenskapliga fakta är en mycket omständlig uppgift att avgöra. Vi nödgas därför oftast tro. Minns Paolo Macchiarini som rekryteras som gästprofessor till Karolinska Institutet, KI, för att bedriva grundforskning inom området regenerativ medicin/stamcellsbiologi. Alla trodde på honom. Är det sannolikt, troligt eller sant att man förhindrar en smitta med vissa specifika insatser, kan man fråga sig? Här är vi helt utelämnade till vår egen ”tro” eller om vi var och en ens har någon vetenskap om detta. Själv bestämmer jag mig för att förlita mig på vissa forskare som uttalar sig men då infinner sig en lätt tveksamhet för jag är något skadad av vetenskapsteorin. Det är nu jag måste förlita mig på tilltro, det vill säga för mig till subjektiva aningar och intuition. Sanningen att säga är att vi inte faktiskt inte vet utan måste tro. Våra statliga expertinstitutioner kan ha mera rätt än ett antal forskare som uttalat sig något emot dem. I vart fall är det möjligt att själv söka fakta och därmed få vägledning. Akta sig en del för mediala debattörer och andra opinionsbildare utanför forskarkretsen och för politiker när du söker fakta.

Har du tid och intresse kan jag rekommendera en artikel skriven av Emanuel Karlsten om ”Ödmjukheten inför kunskap” https://www.gp.se/1.25357723

Bli först att kommentera
Etiketter:

Vem är du bloggare?

Av , , Bli först att kommentera 0

I dag är, avsändare, originator eller vem ett inlägg kommer ifrån, en viktig del i källgranskningen, även när det gäller blogginlägg. Något lite kunde de skriva som nu är så anonyma. Det jag kan sakna hos ett flertal här på VK-bloggen är just någon information om vem du är som bloggar. Förväxla dock inte detta med meddelarfrihet, insändare och liknande där man har rätt att vara anonym. Jag kan ana att en del inte håller med mig trots allt.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Bergner naiv och godtrogen

Av , , Bli först att kommentera 2

Så naiv och godtrogen kan en välutbildad och aktad journalist vara. ”Sverigedemokraternas dubbla ansikte kan förändras”, han rundar dessutom av sin artikel med ”Man bör inte bjuda detta parti på politisk makt, men man bör sträva efter att förändra SD i rätt riktning”, skriver Bergner i dagens VK. Det Bergner syftar på är enskilda personer inom SD. Det kan naturligtvis vara så sant vad gäller enskilda personer men min fasta övertygelse att det inte går eller vill för ändras i ett parti av detta slag. Det borde även Bergner förstå att en strategi för SD är att klä sig i fårakläder. Bergner har dessutom rätt i att som han säger, det finns olika sidor av ett parti. Men de tillsynes goda sidorna hjälper inte när det finns alla dessa onda sidor. Bäste Bergner, din artikel är därmed intressant och läsvärd men du gör enligt min uppfattning en retorisk dikeskörning av det romantiska slaget.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Källös

Av , , Bli först att kommentera 0

När det inte går att få en något så när faktagrundad presentation av den som skriver sin blogg känns det som ”anonym” avsändare. På VK-bloggen kan man träffa på en och annan. Tala bättre om vem ni är. Bakgrundsfakta är särskilt viktig för att bättre kunna bedöma en källa. Så var det med den viktiga källgranskningen.

Bli först att kommentera
Etiketter: