Kategori: Politik

Missnöjesordningen

Av , , Bli först att kommentera 2

Skyldig!

Missnöje är de högernationalistiska partierna som Sverigedemokraternas (SD)  och tidigare Ny Demokratis (NyD) bästa verktyg. Om sådana partier lyckas peka ut och få gehör för vilka som är skyldiga till hur samhällsproblem uppstått vinner högernationalismen terräng.

Högernationalistiska partier får sällan avgörande regeringsinflytande av helt egen kraft. De når i huvudsak framgång och får inflytande tack vara att ett eller flera andra partier oftast från den högra sidan okritiskt stödjer dem. I Sverige är M, KD och även L exempel på stöd och orsak till inflytande för SD. Liknande exempel finns i flera andra länder. Formeln har använts i land efter land. Duterte på Filippinerna, Trump i USA, Brexitkampanjen, Le Pen i Frankrike, Franco i Spanien och så vidare.

Ny Demokrati (NyD) var ett nyliberalt, högerpopulistiskt och konservativt och politiskt parti. Partiet bildades 1991 av Ian Wachtmeister och Bert Karlsson och upphörde förmodligen 2000. Partiet var representerat i Sveriges riksdag 1991–1994.

Sverigedemokraterna (SD) är ett nationalistiskt, socialkonservativt och högerpopulistiskt politiskt parti. Partiet anser sig vara socialkonservativt med en nationalistisk ideologi. Sverigedemokraterna bildades i februari 1988. Bland partiets grundare och tidiga medlemmar fanns flera personer tidigare verksamma i högerextrema och nazistiska partier och organisationer som Framstegspartiet, Sverigepartiet och Bevara Sverige Svenskt.

Både M och KD är med största sannolikhet väl befolkade med i grunden sympatisörer av samma ideologier som gäller för SD. Bakom de sympatier och det stöd till SD som L står för är sannolikt längtan och målsättningen till ministerposter. Det är svårt att påstå att L uppträder som ”liberalismens vakthund” i regeringen vilket Johan Pehrson påstått.

I Sverige har invandrare och muslimer över lag, judar och andra blivit utmålade som syndabockar och skyldiga. En märklig sak i sammanhanget är att invandrare utpekas ofta som orsak till gängkriminalitet men det är en stor andel svenskar som finansierar gängens brottslighet genom att köpa droger av gängen.

Val görs vanligen själviskt

Av , , 2 kommentarer 2

Egoism, altruism eller både och.

Hur den politiska vägen avgörs och beslutas för var och en är en komplex frågeställning. Många som väljer parti vid val och sympatiundersökningar ser det sannolikt i första från sitt eget livs dagliga perspektiv. Det handlar om tilltro till hur ett valt parti eller partisamarbete praktiskt tros kunna lösa de samhällsproblem som väljaren och sympatisören finner viktiga. Partiets ideologi kommer inte sällan i skymundan.

Som ett exempel, hur många av väljare och sympatisörer till ett högernationalistiskt parti känner sig hotade av att det påstås att rättsosäkerhet kan bli resultatet av flera politiska ställningstaganden och beslut? Det bekommer inte mig, tänker möjligen många. Att det krävs så kallade ”hårda tag” anser många krävs men de känner sig naturligtvis inte själva särskilt drabbade av det.

Det finns lyckligtvis många människor som även tänker utanför sin egen privata sfär. Dessa frågar sig bland annat vilka konsekvenser blir det nu och på längre sikt för ett samhälle med en viss politik och regering.

Inte var det tillräckligt många men dock näst intill tillräckligt många som kunde förutse konsekvenserna med att M, KD och L skulle ge sitt näst intill odelade stöd till SD.

Valresultatet blev relativt jämnt mellan den rödgröna och den blåbruna sidan. De blåbruna fick 48.64 procent av rösterna och 176 mandat. De rödgröna fick 47.39 procent av rösterna och 173 mandat. Det var därför nästan lika många som inte röstade på de blåbruna. I riksdagsvalet i Sverige 2022 röstade 7 321 455 personer, vilket motsvarar 84,2 procent av alla röstberättigade. Det innebär att de blåbruna fick 1.25 procent flera röster vilken kan utgöra cirka 91 518 av samtliga röster vid senaste riksdagsvalet. Ser man till antalet röster i förhållande till samtliga som röstade var det en relativt liten marginal.

Som exempel i Vilhelmina, Malå och flera andra små orter är sannolikt gängkriget inte ett problem men dem som röstar och sympatiserar har troligen en stor aversion mot invandringen varvid de i så fall anser att gängkriminalitet skulle bero på invandringen.

 

För enkelt

Av , , 2 kommentarer 5

Statsministern menar att det är för enkelt att få svenskt medborgarskap. Jag menar att det är för enkelt att bli statsminister. Hur det nu gick till är naturligtvis helt i enlighet med våra demokratiska regler. Men förutsättningen verkade ändå vara att ansluta sig till vad SD vill. På så sätt var det enkelt.

Skyldiga äro

Av , , Bli först att kommentera 3

Skyldiga är dem…, och straff skall utkrävas. Jag läser i dagens Västerbottens Kuriren om hotet och våldet i skolan mot lärare. Gängkriminaliteten har av naturliga skäl fått mycket stort utrymme i nyhetsrapporteringen och övriga debatten. Vården för de äldre får på goda grunder anses inte uppfylla skäliga krav eller rättvisa. Köerna inom sjukvården är alldeles för långa. Listan är lång på de stora olösta samhällsproblemen. En slutsats är enkel att dra med ledning av debatten och det är att listan på de skyldiga är kort, mycket kort. De skyldiga äro sossarna. Alla andra hade inget med saken att göra men ”vi var många som såg” sades det.

Den politiska debatten är tröttsam, förutsägbar men också nödvändig. Har man sett en cowboy- och vilda västernfilm har man sett alla.

Önskar om 2024

Av , , 2 kommentarer 1

En önskan om ett Gott Nytt År

Det är mycket man kan önska av 2024 mot bakgrunden av de krig som råder i länder runt omkring oss, om höga kostnader för hushållens utgifter, det polariserade hatliknande utspelen mellan höger och vänster politiska sida.

Dessutom ansluter jag mig till Aftonbladets politiska redaktör Anders Lindberg om att ”Eller så kan vi förse X med alkolås. Det vore sannolikt ingen dålig början.” Men för sådant utspel från mig brukar jag bli kallad vänster-någonting. Dock vill jag poängtera att man loggar in på X på eget ansvar för där är huserar bland annat dem på den lägsta moraliska nivån när det gäller uttryckssätt.

Det är inte endast på X dessa moraliskt bedrövliga utspel görs utan faktisk även regionalt och lokalt i en blogg i tidningen där ”Skamlösa Magdalena…” tillägnas ett mycket långt blogginlägg som inte höjer det politiska anseendet en millimeter hos författaren. Så skall man naturligtvis rätteligen få yttra sig men inte om man vill ha sitt personliga anseende i behåll. Vad hade Magdalena gjort denna bloggare för ont frågade sig en kommentator?

Om 2024 hoppas jag helt enkelt på det bättre även om prognosen inom många områden ser mörk ut.

Politiken är dopad

Av , , 6 kommentarer 2

Politiken är dopad.

Politiskt arbete är numera betydligt svårare än det var för ett par decennier sedan. Numera lyckas sällan politiska partier med de särskilt svåra utmaningar. Orsakerna är naturligtvis ytterst svåra att säga någonting om. Det skulle vara näst intill vetenskapligt omöjligt att ge sig på.

Därför är politiken numera dopad. En vanlig politisk sportgren är att skylla på ”de andra”. De andra är antingen dem till vänster eller dem till höger. Har ni hört detta förut? ”Vi var många som förstod…”. Men vad gjorde dom kan jag undra? Var det inte så man i efterhand sade om trettiotalets Tyskland?

Det har dock kommit in en annan makaber tävlingsgren och det är att skylla på folk. I detta fall är det i synnerhet Sverigedemokraterna som ofta påstår att det vet orsaken till att den svåra brottsligheten är invandrarnas fel. Detta trots att nittioåtta procent av alla invandrarna inte är kriminella.

Den andra miserabla tävlingsgrenen är religionskrigandet där Sverigedemokraterna särskilt vill göra sig av med världens alla muslimer. Skall det vara så svårt att förstå skillnaden mellan islamism och religionen islam?

En annan bedräglig övning som blivit särskilt tydlig det senaste valet är lögnen och löftesbrottet. Att inför publiken mitt på scenen svära att hålla vissa löften och sedan bryta dem är till en grad gångbart. När kan det straffa sig?

”Grisen i säcken” är en annat lurendrejeri vilket kan innebära att om du röstar på ett parti kan du få med dig ett helt annat parti likt det som inträffade i senaste riksdagsvalet. Vad fick dem som röstade på M, KD och L med sig som de inte alls röstade på?

Nu för tiden kallas all kritisk opposition och medial kritik för vänster-någonting. Eftersom SVT, SR och UR har betydande genomslagskraft är dessa måltavlor för dem som avslöjas. När SVT avslöjar någonting säger kritikerna att SVT ”inte granskar makten” när de faktiskt just gör det.

Pragmatisk politik den så kallade ”sakpolitiken” tycks skymma bakomliggande ideologier och långsiktiga politiska syften.

Till sist vill jag citera en äldre dam som knapphändigt skulle motivera varför hon röstade på ett radikalt högernationalistiskt parti. Varför fråga jag? ”Dom har ju sagt att vi pensionärer skulle få det bättre”.

Godtyckligt, rättsosäkert och diskriminerande

Av , , Bli först att kommentera 2

Fru Justitia vakar över lag och rättvisa

Har någon överhuvudtaget förstått vidden, innebörden och konsekvenserna av vad migrationsministern sade i Rapport den 21 november?

”…vissa yttranden som äventyrar våra grundläggande värden skall kunna utgöra grund för utvisning och då får det ju viss betydelse för hur man yttrar sig och hur man agerar”, Rapport 2023-11-21.

Om inte vill jag poängtera att totalitära regimer stiftar lagar och bestämmer vad folk skall tycka och tänka. När rättsosäkerheten passerar den yttersta gränsen är ett land på väg mot moralens träskmarker. Detta händer i Turkiet, Ungern, Ryssland och inträffade under trettio- och fyrtiotalet i Tyskland. Min mormor fördes bort av SS-soldater till förhör för att hon kritiserade vad de tyska soldaterna gjorde i Danmark. Hon bröt mot lojaliteten för Tredje Riket.

Vän av oordning säger att detta endast är under utredning och inga beslsut har ännu fattats. Men det är tidigt i början som invändningar, frågeställningar och protester skall och får ske.

Hur kommer det sig att dessa ständiga övertramp i fråga om rättvisa, likabehandling och rättsosäkerhet går så medialt spårlöst och för många människor i allmänhet förbi?

Vad sägs om precisionen i detta; ”…äventyra…”, ”…vissa yttranden…”, ”…viss betydelse…”?

 

Passport to Freedom

Av , , 1 kommentar 2

Visum till Brasilien var vägen till frihet. Jag har tittat på serien Passport to Freedom och får ohyggliga känslor. Det handlar om en kvinna som är ansvarig för visumhantering och en vice konsul på Brasilianska konsulatet. Hon hjälper judar att fly från Hamburg till Brasilien. Serien utspelar sig under andra världskriget i Hamburg med kristallnatten och nazisternas välde.

Aracy de Carvalho är en ung kontorist vid det brasilianska konsulatet. I två år har hon i hemlighet utfärdat pass till judar utan den fruktade ”J”-stämpeln, som inte bara inte tillåter dem att resa, utan kommer att döma dem till koncentrationslägrens fasor. När den nyutnämnde diplomaten, João Guimarães Rosa, anländer till Hamburg, blir de två galet förälskade. Aracy skulle senare hedras av Yad Vashem med priset Righteous Among the Nations. João skulle bli känd som den största brasilianska författaren på 1900-talet. Källa beskrivning IMDB, Passport to Freedom (TV Mini Series 2021– ) – IMDb  23002023-12-11,

Scenen där vicekonsuln João Guimarães Rosa sitter på en restaurang och pratar med ett par kvinnor från konsulatet och ritar karikatyrstreck på en bild i tidningen av SS-soldater glömmer jag inte i första taget. Dessutom säger vicekonsul Rosa några kritiska ord om det Tredje Riket. Detta hör SS-soldaterna. Senare blir vicekonsuln anhållen och förhörd om vad han sagt på restaurangen som kritik mot Tredje Riket. Det var vicelonsulens diplomatiska immunitet som räddade hans liv.

Det är då jag kommer att tänka på vad Migrationsministern sagt.

”…vissa yttranden som äventyrar våra grundläggande värden skall kunna utgöra grund för utvisning och då för det ju viss betydelse för hur man yttrar sig och hur man agerar”, Migrationsministern i Rapport 2023-11-21.

 

Vänstervridna och högervridna samhället

Av , , Bli först att kommentera 5

De ”högervridna” anser att de ”vänstervridna” är ett problem. Förmodligen anser även de ”vänstervridna” att de ”högervridna” är ett problem. Min personliga uppfattning är att allt som dem till höger, däribland Sverigedemokraterna, inte gillar benämner de tröttsamt nog för vänstervridet eller vänster-någonting och vice versa.

Så kan jag citera en högernationalist någonstans; ”Vänstervridna universitet är förstås ett problem. Vänstervridna Universitet är ett problem även i Sverige. Jag vill tro att en del av det är att man vill – som akademiker – värna de svaga. Att man därför gärna lutar lite vänster. Men man är bra förvirrad om man inte förstått att vänsterideologin inte är den svaga ideologin i Sverige. För den delen står den heller inte upp för de svaga i samhället”.

Man kan klart konstatera att det mesta som är kritiskt och granskande av vad det vara månde såsom gammalmedia av olika slag SVT, SR och UR. Även Dagens Nyheter kallas ibland vänsterblaska när någon artikel inte faller i smaken.

Det ligger faktisk i sakens rena natur att journalistik som granskar dras till granskning av makten och blir där av naturliga skäl kallad för vänsterorienterad. Man kan fråga sig om det från vissa håll ens finns annan kultur än vad som kan kallas vänsterorienterad. Vänster-någonting har blivit en generell rubrik och benämning av sådant som kritiserar. Ingendera sida gillar naturligtvis och självklart inte kritik. Förmågan att bemöta negativ kritik är inte för många en framgångsrik förmåga. Kritik blir i många fall kritik mot personen och inte saken. Därför blir politiska redaktörer ibland kallad dumma i huvudet. Hur moget är det?

Är det fascismens metoder?

Av , , 4 kommentarer 2

Var finns de fula fiskarna?

Med tillåtelser från Olle Thorell citerar jag ordagrant hans inlägg från Facebook. Min kommentar är att jag känner igen detta från fascismens verktygslåda. Dessutom återfinns detta i boken Fascismens Metoder, Att skilja ”dom” från ”oss”, av Jason Stanley. Se https://en.wikipedia.org/wiki/Jason_Stanley

Vad är det för formel SD använder för att locka folk?

Den är lätt att känna igen. Populister, fascister, demagoger och antidemokrater har använt samma formel i alla tider.

Det är tre givna steg:

Utse dig själv till den enda sanna talespersonen för ”folket”
Gör samtidigt ”folket” till en enhetlig grupp, med samma identitet, intressen, egenskaper och behov. Det gemensamma ”folket” har är deras nationalitet och kultur. Kön, klass, ideologi, region, inkomst, utbildning, individualitet- inget sånt spelar roll. Folket talar med en röst, och den är min.

Utse en ”elit” som har lurat folket
Eliten står inte alls på folkets sida. De har tappat kontakten med folket och vill bara sko sig själva på folkets bekostnad. Eliten kan ha olika namn: politikerna, pamparna, sossarna, 7-klövern, globalisterna, PK-maffian, fackpamparna, stockholmarna, regeringen, överheten. Eliten måste bort om folket ska få det de förtjänar.

Peka ut en grupp som syndabock.
Syndabocken är inte en del av folket och har inga gemensamma intressen med folket. Syndabocken är i maskopi med eliten om att lura folket. Alla resurser som folket skulle behöva går istället till syndabocken. Skulle folket bara bli av med syndabocken och eliten så kommer allt bli bra.

Som det var förr. När allt var bra. Innan eliten och syndabocken förstörde allt. Syndabocken kan ha olika namn genom historien. I Tyskland på 30-talet var det judarna, hos högerextrema idag är det muslimerna, men det finns fler beteckningar. Invandrarna, utlänningarna, asylanterna, skäggbarnen, de bidragsberoende, somalierna, tiggarna, araberna, invällarna, pensionsräddarna och så vidare. Avhumanisering och ihopklumpande av individer till grupper som vill ”folket” illa.

Den här formeln använde Hitler för att komma till makten. Det började inte med att han berättade om gaskamrar och förintelseläger. Det började med att ifrågasätta eliten och de däruppe, det röriga parlamentet och demokratin som inte kunde få nåt gjort för folket. Det började inte med en kupp som avskaffade demokratin. Det började med högerpartier som trodde att de kunde tämja populisterna om de samarbetade med dem.

De hade fel då. De har fel idag.

Formeln har använts i land efter land. Duterte på Filippinerna, Trump i USA, Brexitkampanjen, Le Pen i Frankrike, Franco i Spanien och så vidare.

Listan är lång.Låt oss inte luras igen.

 

Gå inte på Sverigedemokraternas lögner.

Det finns inte bara en talesperson för folket. Folket är alla vi som bor här oavsett bakgrund. Eliter finns, men de är av olika slag och är inte i maskopi med varandra eller någon syndabock. De orättvisor som finns kan vi rätta till om vi tror på demokratin, likabehandling och de mänskliga rättigheterna.

Om vi arbetar tillsammans utan att klumpa ihop folk i grupper och pekar finger mot syndabockar så kan vi bygga det vi vill ha.

Ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.