Petter Nilsson(SD)

SMER: ”De som befinner sig illegalt i Sverige har rätt till organtransplantation!”

Detta blogginägg tar upp SMER:s inlaga i SvD, ”Papperslösa har rätt till organtransplantation”.


Varje år genomförs i Sverige cirka 800 organtransplantationer.
Dessa transplantationer kan göras tack vare att en annan människa har sagt ja till organdonation efter döden.

Varje år dör cirka 50 personer i Sverige på grund av organbristen.

En betydande flaskhals är att vi har bekymmer sörja för organ i tillräcklig omfattning.


Regionerna idag har ytterst svåra ekonomiska förutsättningar.
Region Västerbotten har synnerligen stora utmaningar kommande år med omfattande medel vi kommer behöva betala för att täcka det negativa balanskravsresultatet.

Organtransplantationer är några av de mest kostsamma åtgärderna regionerna gör.
Även om man kan godhetssignalera och säga att man inte kan sätta ett pris på vård, så är sanningen att verksamhetsledning nogsamt väger de medel man hanterar för att kunna ge mest vård för de pengar verksamheterna tilldelas av politiken.

Resurserna är i högsta grad ändliga, och för en som årligen budgeterar för Regionverksamheter kan jag intyga att prioriteringar inom vård över huvud är synnerligen svårvägda.

Ekonomin är också en aspekt man bör bära med sig.

Om SMER:s inlägg
Sverige kan omöjligen ge vård till hela världen. Det finns länder där man inte har en lika välutvecklad sjukvård som i Sverige. Om man har sökt sig till Sverige – deras sak prövats – och de inte lämnar landet trots att de uppehåller sig illegalt menar alltså SMER att dessa personer ska ges organ.

Jag är övertygad om att detta från SMER kommer leda till att förtroendet för förhoppningen att man själv ska kunna bli mottagare av organ – såvida man själv donerar sjunker. Det innebär också att färre troligtvis kommer tacka ja till att donera organ.

Detta kommer också leda till att fler med stort vårdbehov söker sig till Sverige och uppehåller sig illegalt i landet, på grund av löftet att de ska få vård. I den mån de med större vårdbehov behöver vård, träder vårdprioriteringarna in. De med störst vårdbehov vår vård först. Detta leder till konkreta utträngningseffekter av svenska medborgare.

Etiketter: , , , , ,

7 kommentarer

 1. Björn

  Ganska unikt att man får ta del av i stort sett samtliga skattefinansierade välfärdssystem som vistandes olagligt i landet.
  Sen förundras folk över växande vårdköer, dyrare tandvård,sämre åldringsvård,bristande underhåll av kommunala vägar…..listan kan göras lång.
  Brukar säga till vänner och bekanta att ”se om erat hus innan pension” den som tror att stat och kommun kommer att hjälp dig på ålderns höst får tänka om.
  Har jag 200kr kvar i plånboken och ska handla mat så ställs jag inför en hård prioritering, vad ska min slant räcka till?
  Kan inte fylla kundkorgen med allsköns godsaker och väl vid kassan kräva att butiksägaren står för mellanskillnaden.
  Ska jag vara lite ironisk så kan vi fortsätta på inslagen väg ett tag till för än är det inte tomt i ladorna……

 2. Jonsson

  Och SMER är ett politiskt – av regeringen – tillsatt råd. Efter 35 år är det nog dags att lägga ner det. Utvecklingen kan bli att ingen kan vägra donation, och då uppstår situationer där respiratorer måste stängas av för att skörda organ. Det framgår inte vilka fysiska personer som ingår i SMER.

 3. Brorson

  1. Alla dessa flyktingaktivister borde vara solidariska och bidra med sina egna pengar till vård i hemländerna.

  2. Problemet skulle i det närmaste inte finnas med en snabb och effektiv hemtransport av personer
  – vars uppehållstillstånd har gått ut och inte har åkt hem frivilligt inom föreskriven tid.
  – som fått avslag på sina asylansökningar
  – som har dömts till utvisning efter avtjänat fängelsestraff
  – som från början har vistats i landet illegalt eller har återvänt efter utvisning.

  3. Handläggningen av asylärenden måste snabbas upp rejält och överklagandefristen efter avslag måste sänkas från tre veckor till en vecka.

  Det är för övrigt märkligt att vi importerar patienter samtidigt som vi anser oss ha så stor läkarbrist så att vi måste importera läkare från länder med ännu värre läkarbrist. Afrikanska presidenter har klagat på att EU och USA importerar läkare, som har utbildats på fattiga afrikanska skattebetalares bekostnad, genom att EU och USA erbjuder högre löner än vad dessa länder själva kan göra.

  Men ni har väl hört argumentet från svenska politiker att vi inte skulle klara den svenska vården utan den ganska omfattande importen av läkare och sjuksköterskor från andra länder? Med denna ”brain drain” är det väl inte konstigt att patienterna också kommer hit – om de har ekonomiska resurser att betala flyktingsmugglarna?

  Är detta internationell solidaritet och medmänsklighet, när de fattigaste och mest behövande i utvandrarländerna ställs utan vård?

 4. Ulf Parde

  Självklart ska de som befinner sig illegalt i landet inte ha rätt till organtransplantationer. Regionerna har ändå tillräckligt dålig ekonomi, vårdköer och höga skatter. Vår sjukvård ska väl inte ha hela världen som upptagningsområde. Jag tycker, att dessa godhetsknarkare i så fall får kosta på detta med sina egna pengar. Men staten ska förbaske mig inte få tvinga andra medborgare, att betala skatter till detta. Anmäler man sig till donationsregistret ska man ha rätt göra förbehållet, att det bara får gå till svenska medborgare.

  • Brorson

   Det är bra att det här uppmärksammas, men det är ändå en konstig ingång i debatten, eftersom det handlar om personer som ö.h.t inte borde vara i Sverige. Om de har blivit sjuka under vistelsen i Sverige, så hade de inte varit många om svenska myndigheter haft koll på vilka utlänningar som vistas i Sverige och om illegala hade utvisats snabbt och effektivt.

   För att få turistvisum till Sverige ska man ha en sjukförsäkring, som även täcker oplanerad hemresa. Kravet på sjukförsäkring borde gälla alla utlänningar utom asylsökande – som dock bör ha en sjukförsäkring. Ska då asylsökande och arbetslösa flyktingar som fått uppehållstillstånd ha gratis sjukvård? Ja, säger Vänsterpartiet, de ska inte börja sitt liv i Sverige med skulder. Varför inte, säger jag. Många, kanske rentav de flesta svenskfödda börjar ju idag sina vuxenliv med skulder. Och dessutom finns ju möjligheten att skriva av vårdskulder efter en tid vid bestående betalnings-oförmåga.

   Många svenskar tycker att vi har ett ansvar inte bara för Sveriges egen befolkning utan för i stort sett hela världens befolkning. Det skänks enormt mycket pengar till hjälpverksamhet i andra länder. Och det är okej så länge dessa generösa människor betalar ur egen ficka. De har ju då också möjlighet att styra vart pengarna går, genom att själva välja vilka insamlingar de vill stödja. Och det är väl inte fel om de får ett extra bidrag av skattemedel i proportion till vad som samlats in på frivillig väg?

   Men sedan finns ”hjälpare” som kräver att skattebetalarna ska stå för allt, inklusive familjehemsplaceringarna för de ensamkommande ”barnen”. Jag har hört klagovisor som ”Han har blivit en del av familjen, men nu har dom skrivit upp hans ålder och nu ska han utvisas”. Vad den klagande inte sa, var att familjen därigenom miste sin största inkomstkälla.

   Men om vi nu tänker oss att svenska folket verkligen vill att ännu mer av deras skattemedel ska gå till andra länders medborgare, så återstår ju frågan vilka mottagare som ska prioriteras. De, som bryter mot svensk lag genom att vistas här illegalt och försöker tilltvinga sig allehanda bidrag, eller de laglydiga, som stannar i sina hemländer och hoppas på andras frivilliga gåvor? Även de som vill öka biståndet borde ställa sig den frågan.

   Vad sedan gäller organdonationer, så tror jag att alla länder prioriterar sina egna medborgare, även i det internationella samarbetet. För det är ju inte alltid som en lämplig mottagare finns i samma land, som den nyss avlidne. Med en ordning att utlänningar ska gå före svenskar vid inoperationer i Sverige, kommer svenskar att hamna sist i kön även internationellt. Alltid sist.

   Och slutligen verkar SMER ha missat den viktigaste etiska frågan, nämligen den om organ från avrättade personer från länder med dödsstraff. Vilket har gjort avrättningar till en lönsam affärsverksamhet för bl.a. Kina. Mig veterligt deltar inte Sverige i den kommersiella organhandeln, trots att det skulle rädda liv i Sverige. Är det då etiskt försvarbart att på sätt som Statens medicinsk-etiska råd (SMER) vill öka efterfrågan på organ internationellt?

 5. Jan Sjöström

  Hej.

  I huset Sverige, där långt uppe i norr, bor ett folk som kallas
  Svenskar…

  I huset Sverige, är alla goda. Vi förstår alla, att vi exklusivt
  är skyldiga att tillse en bättre Värld för alla..

  I huset Sverige, har vi nu sent omsider insett att migration
  eller flykt till bättre omständighet, är en mänsklig rättighet..

  I huset Sverige, manifesteras folkets vilja i allmänna val..

  I huset Sverige, regerar budskap som tar utgång i ”allt till
  alla” eller om så krävs ”inget till någon”, bara vi är goda..

  Naturligtvis kräver ovanstående rader en insikt i att vi som
  Nation upplöses. Vi har helt enkelt kommit till vägs ände
  i fråga om nationell nivå av enfald och naivitet.. Eller finns
  en större mening?

  Anarki styr numera vårt territorium, oron tillåts prägla våra
  liv. Någon ser nyttan för folkets flertal i det enkla budskap
  som kallas ”värdegrund”. D v s egennyttans budskap! I allt
  formulerad och ständigt försvarad av den media vi alla sett
  som vår demokratis yttersta försvarare av verklig
  verklighet!

  Förutsättningarna för ett sammanhållet Sverige är i en snar
  tid borta, språket lämnas, våra nationella gränser raderade.
  Dock har vi alla ett ansvar i att acceptera demokratins alla
  förutsättningar, oavsett de blir landets undergång.. Vi har i
  sann demokratisk ordning så beslutat..

  Med vänlig hälsning / Jan Sjöström

  • NN

   Vi, som har vår bakgrund i territoriet Sverige, är förda bakom ljuset av beslutstattare! Jag har svårt tro att den hittllsvarande utvecklingen, mot eutanasi för tillgång till organhandel till okända är något som vi önskar…Förstår dock att anhöriga donerar organ till släkt, med liknande genetiska förutsättningar, vilket givetvis påverkar mottagandet av organ..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.