Petter Nilsson(SD)

Etikett: Organtransplantation

SMER: ”De som befinner sig illegalt i Sverige har rätt till organtransplantation!”

Av , , 7 kommentarer 33

Detta blogginägg tar upp SMER:s inlaga i SvD, ”Papperslösa har rätt till organtransplantation”.


Varje år genomförs i Sverige cirka 800 organtransplantationer.
Dessa transplantationer kan göras tack vare att en annan människa har sagt ja till organdonation efter döden.

Varje år dör cirka 50 personer i Sverige på grund av organbristen.

En betydande flaskhals är att vi har bekymmer sörja för organ i tillräcklig omfattning.


Regionerna idag har ytterst svåra ekonomiska förutsättningar.
Region Västerbotten har synnerligen stora utmaningar kommande år med omfattande medel vi kommer behöva betala för att täcka det negativa balanskravsresultatet.

Organtransplantationer är några av de mest kostsamma åtgärderna regionerna gör.
Även om man kan godhetssignalera och säga att man inte kan sätta ett pris på vård, så är sanningen att verksamhetsledning nogsamt väger de medel man hanterar för att kunna ge mest vård för de pengar verksamheterna tilldelas av politiken.

Resurserna är i högsta grad ändliga, och för en som årligen budgeterar för Regionverksamheter kan jag intyga att prioriteringar inom vård över huvud är synnerligen svårvägda.

Ekonomin är också en aspekt man bör bära med sig.

Om SMER:s inlägg
Sverige kan omöjligen ge vård till hela världen. Det finns länder där man inte har en lika välutvecklad sjukvård som i Sverige. Om man har sökt sig till Sverige – deras sak prövats – och de inte lämnar landet trots att de uppehåller sig illegalt menar alltså SMER att dessa personer ska ges organ.

Jag är övertygad om att detta från SMER kommer leda till att förtroendet för förhoppningen att man själv ska kunna bli mottagare av organ – såvida man själv donerar sjunker. Det innebär också att färre troligtvis kommer tacka ja till att donera organ.

Detta kommer också leda till att fler med stort vårdbehov söker sig till Sverige och uppehåller sig illegalt i landet, på grund av löftet att de ska få vård. I den mån de med större vårdbehov behöver vård, träder vårdprioriteringarna in. De med störst vårdbehov vår vård först. Detta leder till konkreta utträngningseffekter av svenska medborgare.