Petter Nilsson(SD)

Etikett: illegala

Regionmajoriteten måste skärpa sig!

Av , , 7 kommentarer 25

Regionmajoriteten gör sällan några större utspel.
Samtidigt som det stormar häftigt kring regionen kan man absolut tycka att det finns skäl att kommunicera. Just nu kanske mest rimligt kring förlossningsvården.

BB i Lycksele stängs. Den problematiken som omgärdar det. Bekymret med bemanning. Det finns mycket som man kan- och bör kommunicera. De har instiftat en beredning som särskilt ska arbeta med kompetensförsörjning t ex (vilken troligtvis enbart medför en kostnad, utan att skapa något mervärde – men samtidigt får man sagt något).

Debattinlägg kring förlossningen florerade fritt i gårdagens folkblad.
I mitten av alla debattinlägg om läget i förlossningsvården i den fysiska upplagan av folkbladet så såg jag emellertid en inlaga av regionmajoriteten. Den digitala motsvarigheten finns här.

”Vi i regionmajoriteten uppmanar regionanställda att inte ange papperslösa”.
*Papperslös, den synnerligen utdaterade eufemismen för en person som uppehåller sig illegalt i landet. Diskussionen här utgår emellertid till de som nekats asyl på grund av domstolsbeslut – trots en väldigt generös lagstiftning.

Så när läget är kaotiskt kring förlossningen så är det regionmajoritetens mening att man ska driva plakatpolitik mot ett avtal mellan riksdagspartierna.

Problematiserade själv ämnet relativt utförligt tidigare. Har själv svårt att se att förlossningen kommer vara igång heller vecka 4, undantaget ett mindre mirakel, och det är förstås viktigt att i alla fall förklara läget för personal likväl som gravida kvinnor. Återigen, inte för att det finns någon som helst politisk vilja att avveckla BB i Lycksele. Regionen kan helt enkelt inte bemanna upp BB.

Jag brukar inte vara så förbaskat hård i retoriken. Denna gången gör jag emellertid ett undantag. Jag tycker det är värdelöst agerat av regionmajoriteten. Jag tycker de bör be om ursäkt för sitt försök att skifta fokus.

Det hjälper för den delen inte situationen att politisera personal.

Det finns de med en mer konservativ grundsyn som tycker att skattebetalare inte ska behöva stå längre i vårdköer för att människor som inte har rätt att vara i Sverige ska få vård. Jag är en av dem. Det finns gott om personal som delar den uppfattningen.
Det finns andra som tycker att alla ska få vård inom ramen för välfärdssystemet – även de som uppehåller sig illegalt i landet. Jag tycker inte så. Det finns också personal som delar den uppfattningen.
Ska väl tydliggöra att skrivningen majoriteten har att det skulle inkludera asylsökande är inget som är aktuellt, utan bara sedvanlig fulpolitik.

Politik har blivit en mer kraftfull vattendelare på senare år. Vissa människor är så svaga att de säger upp bekantskaper, långa vänskaper enbart på grund av en persons politiska hemvist.

Om nu detta förslaget blir verklighet. Om regionen i Västerbotten har en majoritet som ändå väljer att politisera personalen på samma sätt som artikeln föreslår, så leder det i värsta fall till att man skapar ett socialt angiverisystem mot de som väljer att följa anmälningsplikt som åläggs den.
Detta drabbar enskilda på arbetsplatser, det drabbar förstås också ”bilden av Region Västerbotten som attraktiv arbetsgivare(TM)”.

Med ett kärvt ekonomiskt läge, och när vi har väldigt stora bekymmer med bemanning och köer i regionen, måste vi istället samla oss. Det är tillsammans vi gör Region Västerbotten bra. Politiker, förvaltning, personal och invånare behöver göra ett bra jobb, oavsett ideologisk hemvist.

SMER: ”De som befinner sig illegalt i Sverige har rätt till organtransplantation!”

Av , , 7 kommentarer 33

Detta blogginägg tar upp SMER:s inlaga i SvD, ”Papperslösa har rätt till organtransplantation”.


Varje år genomförs i Sverige cirka 800 organtransplantationer.
Dessa transplantationer kan göras tack vare att en annan människa har sagt ja till organdonation efter döden.

Varje år dör cirka 50 personer i Sverige på grund av organbristen.

En betydande flaskhals är att vi har bekymmer sörja för organ i tillräcklig omfattning.


Regionerna idag har ytterst svåra ekonomiska förutsättningar.
Region Västerbotten har synnerligen stora utmaningar kommande år med omfattande medel vi kommer behöva betala för att täcka det negativa balanskravsresultatet.

Organtransplantationer är några av de mest kostsamma åtgärderna regionerna gör.
Även om man kan godhetssignalera och säga att man inte kan sätta ett pris på vård, så är sanningen att verksamhetsledning nogsamt väger de medel man hanterar för att kunna ge mest vård för de pengar verksamheterna tilldelas av politiken.

Resurserna är i högsta grad ändliga, och för en som årligen budgeterar för Regionverksamheter kan jag intyga att prioriteringar inom vård över huvud är synnerligen svårvägda.

Ekonomin är också en aspekt man bör bära med sig.

Om SMER:s inlägg
Sverige kan omöjligen ge vård till hela världen. Det finns länder där man inte har en lika välutvecklad sjukvård som i Sverige. Om man har sökt sig till Sverige – deras sak prövats – och de inte lämnar landet trots att de uppehåller sig illegalt menar alltså SMER att dessa personer ska ges organ.

Jag är övertygad om att detta från SMER kommer leda till att förtroendet för förhoppningen att man själv ska kunna bli mottagare av organ – såvida man själv donerar sjunker. Det innebär också att färre troligtvis kommer tacka ja till att donera organ.

Detta kommer också leda till att fler med stort vårdbehov söker sig till Sverige och uppehåller sig illegalt i landet, på grund av löftet att de ska få vård. I den mån de med större vårdbehov behöver vård, träder vårdprioriteringarna in. De med störst vårdbehov vår vård först. Detta leder till konkreta utträngningseffekter av svenska medborgare.