Petter Nilsson(SD)

SD:s syn på regeringsfrågan

Igår höll SD presskonferens kring regeringsfrågan. Den sändes i SVT. Medskicken är tydliga:

Jimmie säger att det viktigaste är att lösa problemen som drabbar människor i vardagen. Ministerposter och annat är inte lika viktigt. Utan det politiska inflytandet får fokus. SD ställer inga ultimativa krav, men samtidigt lyfter man behovet av en handlingsplan – ett mer genomarbetat program – för att tydliggöra vad samarbetet skulle innebära för väljarna.

Personligen ser jag det som viktigt att framhålla att en röst på SD ger mer SD – och vår politik mer inflytande.

Gårdagens tydligaste non sequitur kom från Expressen som tog tillfället i akt att – under presskonferensen – att ställa frågan till Richard om en ideologiskt avvikande före detta medlem.

Etiketter: , , , , , ,

2 kommentarer

 1. Brorson

  Det här var inte lätt för SD-ledningen. Det naturliga före en förhandling är att ställa krav med prutmån, så att man kan backa. Men partiets motståndare förståndare försöker skrämma väljarna med att SD:s ord är lag, så det är bara för de blivande regeringspartierna att underordna sig. Så är det naturligtvis inte.SD kan hota M / KD / L med att släppa fram Löfvén till en tredje mandatperiod om partiet inte får som det vill. Men M / LD / L kan faktiskt hota med samma sak, om de tycker att SD kräver för mycket. M har ett ess i rockärmen, nämligen en storkoalition S + M.

  Vad som tydligast framgick av presskonferensen är att SD inte har för avsikt att ställa till ett liknande kaos, som C ställde till i alliansregeringen och som MP ställer till än värre i nuvarande regering, när man gång på gång hotar med regeringskris. Tänk om Löfvén hade haft modet att svara med att utlysa nyval. Det hade hälsats med glädjetjut av åtskilliga gamla S-väljare, även sådana som har röstat på SD i senaste valet. Men det är nog för sent nu, för S att bryta den nedåtgående trenden. Förstår inge varför Löfvém ska ha med MP, när regeringen ändå inte har egen majoritet.

  Den tillträdande regeringen (om det blir regeringsskifte) bör inte vara rädd för nyval. efter ett eller två år.. Visa att man har det demokratiska sinnelaget.

  Vad som framgick av presskonferensen är att SD vill ha något slags garantier för att
  1. släppa fram Kristersson som statsminister
  2. Släppa fram budgeten.

  Därmed avses förmodligen den nya regerings första budget. Men, är man överens om den, tkorde man åtminstone i stora drag vara överens om nästa budget. För SD torde det handla om,, som minimum, att budgeten inte innehåller stora utgiftsposter til ändamål, som SD starkt ogillar. Allt annat torde vara förhandlingsbart, tror jag.

  Jag vill mycket bestämt ge både M / KD / L och SD rådet att vara beredda på nyvlk efter ett eller två år, varunder man kans skuta eventulla olösliga tvistefrågor till efter det valet, Koncentrera på det som ni är överens om, och se till att det blir gjort, eller åtminstone besluten blir tagna i samförstånd.

  Jag ser Liberalernas medverkan i regeringen, som regeringsparti, som nödvändig, och L kommer att motsätta sig ministerposter till SD. Men det framgick ju också av presskonferensen att SD inte kommer att kräva sådana, men kanske vill ha något i utbyte för att avstå. Om L lyckas få stopp på partimedlemmar, vars största intresse är att kasta knivar i ryggen på sin egen partiledare, har L chansen att fta röster från C och S -från väljare som tycker att steget till M; KD eller SD är för långt.

  Det vore ett fatalt misstag att tro att besvikna sossar – som vill ha en ”högerpolitik” som inte skiljer sig alltför mycket från socialdemokratin, att de skulle rösta på ett parti som har uttalat som sin avsikt att stödja en ny S-regering.

 2. Brorson

  Sverige har s.k. negativ parlamentarism, som sannolikt är en kvarleva från den tiden när kungen utsåg statsminister. Om mer än hälften av riksdagens samtliga ledamöter röstade mot den av kungen föreslagne, tvingades kungen utse en ny. Idag har kungens roll övertagits av riksdagens talman. Detta måste man veta för att förstå varför Jimmie Åkesson svarade som han gjorde i kvällens ”30 minuter”. Vad händer om Ulf Kristersson (och de övriga ministrar i den regering han tänkt bilda) säger blankt nej till SD:s minimikrav.

  – SD lägger ner sina röster och har därmed ”släppt fram” Kristerson. Som blir statsminister trots att han bara fått 30 – 35 % ledamöternas röster. SD har därmed gjort en kraftfull markering att SD kan komma att fälla Kristersson vid ett senare tillfälle.

  – SD röstar nej, med följd att en majoritet av riksdagens ledamöter har stoppat Kristersson. Talmannen kommer i det läget att föreslå omval av Löfvén som statsminister. SD ställs nu inför samma val, ”släppa fram” Löfvén, eller stoppa honom också. Ni kan lita på att S i det läget kommer att glömma att de någonsin har pratat om att isolera SD.

  Detta förutsätter att SD blir ”vågmästare”, vilket innebär att det block som stöds av vägmästarpartiet vinner en omröstning i riksdagen. Vad händer om SD säger nej till både Kristersson och Löfvén? Åkesson antydde att i så fall kan det bli ett extraval, Som förmodligen kommer att hållas ungefär ett halvår efter det ordinarie valet, Jag citer nu ur grundlagen, Regeringsformen:

  ”4 § ( – – – ) Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar mot förslaget, är det förkastat. I annat fall är det godkänt. Lag (2010:1408).

  5 § Förkastar riksdagen talmannens förslag, ska förfarandet enligt 4 § upprepas. Har riksdagen fyra gånger förkastat talmannens förslag, ska förfarandet avbrytas och återupptas först sedan val till riksdagen har hållits. Om inte ordinarie val ändå ska hållas inom tre månader, ska extra val hållas inom samma tid.”

  Resultatet av extravalet kan bli en tydligare majoritet åt det ena eller andra blocket, men ocks att SD ökar sin röstandel ytterligare, så att det blir lättare för talmannen att föreslå en statsminister som kan accepteras av riksdagen. Åkesson trodde att partier, som inte tidigare velat förhandla med SD, kan komma att göra det för att undvika extraval. Troligen blir det så.

  Men det är också ett underbetyg åt de ”etablerade” partiernas demokratiska sinnelag att de är så himla rädda för att låta väljarna komma till tals en gång till.

  Nyval kan också hållassedan regeringen har tillträtt, exempelvis p.g.a oenighet mellan regeringspartierna eller mellan regeringen och ett stödparti. I så fall är det statsministern som utlyser nyval. Det borde Löfvén ha gjort när MP hotade med regeringskris Som jag skrev i föregående kommentar vore det bra om man överenskommer mellan regerubgsoartierna och SD att hålla möjligheten till nyval efter ung. halva mandatpedrioen öppen, fråga väljarna om den fortsatta färdriktningen. I stället för att hota varandra.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.