Petter Nilsson(SD)

Etikett: SVT

SVT:s ”Herr Talman”!

Av , , 2 kommentarer 20

Jag har inte följt SVT:s ”Herr talman”. I morse fick jag en länk till programmet av en god vän.

Måste säga att det senaste avsnittet – vilket jag recenserar nu – ändå var riktigt humoristiskt.
Även om politik i regel är allvarsamt och hanterar frågor som är viktiga, så får man ändå säga att det har sin plats att kunna driva med företrädare och strategiska vägval i viss mån.

Avsnittet centrerade på Annie Lööf (C), som företrätt centerpartiet och dess storstadspolitik. Det summeras av en sång där valets förlorare tillsammans stämmer upp i en sång som förkunnar att ”Sverige suger”.
Riktigt så illa förhåller sig förstås inte verkligheten. Samtidigt så kan programmet kanske vara tjänligt för vägledande företrädare. Att berörda partier börjar fundera varför man tappat kärnväljares förtroende.

Tippar på att ”Herr Talman” är en förhållandevis nischad serie, främst för de politiskt intresserade. Men hoppas att programmet bidrar till att dels avpolarisera det politiska klimatet, och också hjälper väcka politiskt intresse hos människor.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

SVT och forskare i klimatargumentation!

Av , , 11 kommentarer 26

Valtider är relativt intensiva för politiker av alla partier. Man försöker prioritera tid efter var man gör störst nytta. Det är jag övertygad gäller alla politiker.

Man vill träffa människor. Ibland får man tid att ha en lite mer djup dialog med en annan. Det är värdefulla stunder, man får tid att reflektera, ta in andra perspektiv – och ibland ägna sig åt gemensam felsökning av (välfärds)systemet. Även med meningsmotståndare.

Oftast får man emellertid perspektiv från diverse mediala utspel, som man mer eller mindre måste ta ställning till efter de kommuniceras.

Jag såg på SVT att de intervjuat en forskare inom klimatargumentation. Ett fält jag har svårt se behov av forskning inom.
SVT-inslaget lyfter att politiker borde ägna sig åt att lägga ansvaret på medborgare att dra ned elkonsumtion inom sitt hushåll i större utsträckning.

Men självklart måste man utkräva ansvar för den skadliga energiplaneringen S, MP och V ägnat sig åt. Att öppna upp för små modulära kärnkraftsreaktorer är rimligen den enda vägen framåt i nuläget. Att SVT väljer att lyfta ett narrativ som ursäktar det enorma misslyckandet med elplaneringen är inte seriöst i valtider. Demokrati innebär också att väljare kan utkräva ansvar av partier och företrädare vars politik har misslyckats.

De oskäligt höga energipriserna torde nog påverka medborgare och bolag att försöka eleffektivisera ytterligare.
Invånare som har god ekonomi kan förstås själva göra investeringar för att se till att man får lägre kostnader. Men för många blir privatekonomin betydligt stramare till följd av höjda el- och bränslepriser, vilket kommer innebära att många faktiskt inte alls kommer ha råd med detta.

Som bekant innebär dyrare pris på el- och bränsle att det blir väsentligt dyrare livsmedel och andra producerade varor.

De som drabbas hårdast av de höjda priserna är de med minst pengar i plånboken.

Prishöjningarna i Västerbotten!

Av , , 5 kommentarer 19

SVT körde ett lokalt inslag om de rusande prishöjningarna i Västerbotten.

De recenserar sitt inslag i ämnet följande:
Bensin, diesel och energikostnaderna har också skjutit i höjden på grund av inflationen och kriget i Ukraina. Men de flesta kunder som SVT talar med verkar ha förståelse för prishöjningarna.

Nu förstår jag att en lokal redaktion kanske inte gärna ger sig i kast med att problematisera grundorsakerna. Att man inte lyfter problemet med för tidigt nedlagd kärnkraft. Att man inte lyfter problemet med en godhetssignalerande reduktionsplikt.
I valtid är det emellertid klokt att lyfta de olika faktorerna, och inte minst vart de olika partierna står kring det.

Lägger återigen upp historiken kring reduktionsplikten.

Gårdagens debatt om BB i Lycksele!

Av , , 5 kommentarer 22

Under gårdagen debatterade gruppledarna förlossningsvården, särskilt i Lycksele.
Kanske en aning ambitiöst försöka behandla ämnet på endast 45 minuter. Det är trots allt åtta partier som ska hinna kommentera ämnet.

Nåväl.
Partierna delar ambitioner om att vi ska ha tre förlossningar i länet. Därifrån utgår styrningen. Detta är en ekonomisk fråga i stor utsträckning. Satsningar på vård, vårdpersonal och fastighetsunderhåll behövs.
Det är inget som är begränsat till förlossningsvården heller. Vi behöver satsa för att folk ska trivas att jobba i regionen. Alternativet, att kostnaderna för hyrpersonal fortsätter klättra är inte alls ett bra alternativ.
Regionen är skyldiga att bedriva vård, så har vi inte personal – måste vi betala dyrt för hyrpersonal.

För att kunna göra de satsningarna, så behöver vi skapa budgetutrymme för det genom att prioritera bort saker vi idag betalar för, som inte är lika viktiga. Det krävs också att vi kan genomföra de besparingarna. Övriga partiers floskler om att man behöver tjänstemän eller konsulter för att skära i godhetssignalerande administration man själv har beslutat införa, eller lova att dra ned på hyrpersonalkostnader.

Samtliga övriga partier var överens avseende regionens utveckling i början av mandatperioden. Sverigedemokraterna ville istället prioritera vård, vårdpersonal och eftersatt fastighetsunderhåll.
Det är absurt att skattemedel från den äldre multisjuke, eller förstföderskan från inlandet, ska prioritera följande före vård:
1. Alldeles för stora Politikerarvoden
2. Champagneprojekt, exv Region Västerbotten på (Grand Hôtel, världsmässan i Dubai, Almedalen, …)
3. Norrlandsoperan i Umeå
4. Onödig administration i form av exempelvis genderbudgeting, jämställdhetsintegrering, HBTQ-certifiering, godhetssignalerande indikatorer/mål.

Rimligen ska vården istället prioriteras. Det är också därför jag ofta säger ”Mer vård, mindre flum”.

SD näst störst i gårdagens SVT/Novus!

Av , , 15 kommentarer 26

Riktigt positivt se att SD ökat med 2,7% sedan sista mätningen. Ser riktigt lovande ut inför valet.
Sammantaget alltså:

Socialdemokraterna: 27,8 (-0,7)
Sverigedemokraterna: 21,5 (+2,7)
Moderaterna: 17,4 (-2,2)
Vänsterpartiet: 9,6 (-0,1)
Centerpartiet: 6,7 (+0,7)
Osäkra : 5,8
Miljöpartiet: 5,5 (+1,0)
Liberalerna: 4,4 (-1,4)
Annat: 1,1 (-0,4)

Lovande opinion – senaste Novus!

Av , , 5 kommentarer 18

Jag tänkte under gårdagen skriva om Novus:en som släppte igår. Men tyckte el/bränsle var en aning mer relevant.
I korthet ser Novus lovande ut. SD om 18,8% i SVT:s opinionsundersökning är förstås bra. Även ett sammanlagt stöd för M, SD, L och KD om 49,8% – alltså en procent mer än vänsterpartierna C, S, V och MP.

En del meningsmotståndare tar sig för all del tiden att snacka med mig, och har diverse förslag på hur man ska få bukt på elpriserna.
En del tycker att man ska bygga om konsumtionsmönster. Man talar om att exempelvis duscha mindre länge.

Det låter förstås lovvärt.
Kanske blir tiden man duschar tyvärr också något mindre på grund av elpriser. Säkerligen kommer det medföra effekter. Mest kännbara effekter för de hushåll som har det sämst ställt.
Men det är inget som löser de stora behoven av el.

Ska väl också tydliggöra att batterifabriker också behöver el. Likväl som satsningar på fossilfritt stål. Etc.

Nåja. Börjar gå lite utanför ämnet. Ville iallafall lyfta några bitar som dykt upp när man snackat i valstugan.
Önskar er alla en bra trevlig fredag. 🙂

Påminner er alla i kommentarsfältet om att alla de ni möter i debatter är människor. Människor är förstås felbara. Ingen har absolut rätt alltjämt. Det viktiga är att man får lyfta sin mening och bidra till en utvecklande dialog.
Det är tillsammans vi utvecklas allesammans.

5 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

SD tredje störst bland kvinnor (SVT/Novus)!

Av , , 21 kommentarer 22

Sverigedemokraterna nu tredje störst bland kvinnor.

Massa tjatande i talarstolar, likväl som av media kring hur vi inte skulle vara ett alternativ för kvinnor. I själva verket är vi i högsta grad just det. Det är inte sällan man får höra just detta från politiker, krönikörer och annat med politisk hemvist i MP, C, L eller V.
Senaste undersökningen från SVT/Novus visar att SD ligger på drygt 14%.

Det bör också ses i ljuset av exempelvis MP om 6 %, C eller V om 8%.

21 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Regeringen ljuger i SVT – för dina skattemedel!

Av , , 14 kommentarer 25

Energiministern ljög i Aktuellt avseende elpriserna.

Detta sker i SVT. Ni vet. Public Service.

Public Service betalar vi alla, vare sig vi vill eller inte.
genom skattesedeln.

SVT:s inslag om matpriser visar S ansikte!

Av , , 3 kommentarer 25

Såg SVT:s inslag om matpriser.

Till deras två butiker i Göteborg kommer människor med låg inkomst för att handla mat till reducerat pris. De mest utsatta grupperna är barnfamiljer som lever på försörjningsstöd, fattigpensionärer och nyanlända. Förra året hade organisationen i snitt 300 nya medlemmar varje månad, men under våren hade de siffrorna mer än tredubblats.

Direkt skadlig ledning och styrning av samhällets behov. Godhetssignalering kring energiproduktion, reduktionsplikt för bränsle, cement, och så vidare.

En storskalig invandring som lett till en stor befolkningsökning, med ökade investerings- och driftbehov för välfärd.

S politik drabbar de medborgare som är mest utsatta.

Jag är övertygad om att många har ändrat sig kring S. SD kommer att vinna bra med gamla socialdemokrater framöver.

Ska finstilt tydliggöra att det jag talar om är politiken Sverige själva råder över!

Vattenfall: Bygg SMR! (Kärnkraft)

Av , , 8 kommentarer 16

Vattenfall vill bygga två Små Modulära kärnkraftsReaktorer(SMR) vid Ringhals för att möta den ökade elförbrukningen i Sverige. Något som kan bli verklighet i början av 2030.

Vattenfall menar att nya SMR kan ge mer lönsam elproduktion, så man utreder nu förutsättningarna för att bygga minst två små modulära reaktorer i anslutning till Ringhals. Det behövs dock en lagändring.

Debatterade senast i ämnet med Mattias Bäckström Johansson (SD) på VK för en månad sedan, där vi pekar på behoven att se till att ändra lagstiftning och se till att möjligheterna finns.

För att det här ska bli verklighet så kräver detta att kommande regering är positivt inställda till kärnkraft på riktigt.

Även om jag kan känna viss skadeglädje när MP går ut och ställer sig positiva till kärnkraft helt plötsligt, så har jag svårt att bedöma dem som särskilt trovärdiga. Socialdemokraterna har inte heller visat sig trovärdiga.