Petter Nilsson(SD)

Varför utarma Västerbotten?

Gruvnäringen i Sverige är världsledande vad gäller hållbar produktion av metaller. LKAB har några av världens mest produktiva och effektiva gruvor.

Ytterst är gruvnäring behövligt här uppe också för att möjliggöra kortare (mer miljövänliga) transporter till industri.

Mycket kräver utvunna metaller. En rad olika miljösatsningar kräver metaller, bl a Northvolt har lyft att de vill ha gruvnäring.

Gruvnäringen är en väg fram för att stärka Västerbottens glesbygd framöver.
Man bör ha i minne att Sverige är världsledande vad gäller hållbar produktion av mineraler. Ifall de samma metallerna utvinns annanstans i världen så leder det bland annat till mindre effektiv framtagning, mindre miljövänlig produktion – och också längre transporter.

Transporter, ofta sjöfart. Sedan går det absolut att ifrågasätta huruvida utländska fartyg är fullt lika miljövänliga som Umeås halvt miljövänliga färja.

Läste tidigare en debattartikel från en miljö-filur som bland annat oroar sig för den destruktiva bilismen. Väl i linje med vad jag tycker mig hört från det absoluta flertalet övriga politiker lokalt och regionalt.
Ska väl ge en eloge särskilt till M och KD som ändå tycks ha en vettig inställning avseende ”bilismen” i Umeå.

Att motarbeta gruvnäring, bilism eller glesbygd är emellertid bara att måla en grön färg på politiken som egentligen är grådassig, och endast utarmar Västerbotten – inklusive centralorterna.

Etiketter: , , ,

2 kommentarer

  1. Lars

    Ja, kritiken av svensk gruvnäring kan i vissa fall vara berättigad, t.ex. i de fall nystartade gruvföretag med anställda i ledningen som kan ha haft goda intentioner och en otroligt optimistisk ledning men ibland saknat folk med långvarig och bred erfarenhet i ledningen, och sedan hamnat i obestånd när råvarupriserna går ned eller gruvan sinat eller visa sig ha lägre metallhalter än de första proven antydde. De orkar då ofta inte städa upp efter sig. Men några av de stora, som LKAB och Boliden har dock i stort skött sig rätt bra och försökt inrätta sig efter vad som under den tid besluten tagits varit känt om miljökonsekvenser mm. Sen kan ju vissa beslut senare ha visat sig vara fel. Men framför allt har de försörjt Sverige med många årsarbeten och färska skattepengar. Och miljörörelsen har ofta hakat upp sig på utsläpp från relativt korta lastbilstransporter men skitit i de långa fartygstransporterna som ofta ingår i transportkedjorna. Men även om en fartygstransport med ett stort bulkfartyg orsakar 10-15 ggr lägre koldioxidutsläpp per tonkm, så är ju transportavstånden desto längre, så en fartygstransport om i värsta fall 2000 mil motsvarar ju då en lastbilstransport om över 150-200 mil, lågvärdiga råvaror åker ytterst sällan 200 mil med lastbil. Högvärdiga varor åker oftast med containerfartyg som bara är ca 5-8 ggr bättre än lastbil, dvs 2000 mil fartyg motsvarar ca 400 mil med lastbil. Och det gäller de stora containerbåtarna, de små är inte så energieffektiva. Fartyg som kör trailers har allt från ungefär samma energieffektivitet som lastbilar till ca dubbelt så bra som lastbilar, även här är det de stora fartygen med låg eller måttlig fart som är snålast. Kort sagt, det finns anledning att titta på närproducerat även när det gäller gruvor mm, men med förstånd. Och bara för att en vara har samma namn, som kol koppar eller järn, så handlar det också om t.ex. renhet, det kan ju vara värt att köpa något som kräver en högre renhet, t.ex. kol som innehåller mindre oönskade föroreningar även om transporten bli längre, samt givetvis pris. Men att ta internationell miljöhänsyn handlar ju också om att inte i onödan förlägga viss verksamhet i andra länder, där miljökonsekvenserna blir värre än i Sverige, t.ex. för att ett land är mer tättbebyggt och många fler människor skulle tvinga flytta för att ge plats åt en gruva, eller att landet i fråga har en mera kolberoende elproduktion.

  2. Pingback: – 5000 vårdplatser! | Petter Nilsson(SD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.