Petter Nilsson(SD)

Diktatoriskt att inte få utesluta SD-are ur fackförbund, menar transportförbundet!

I transportarbetareförbundets överklagande till hovrätt så menar de att staten endast i diktaturer tar sig rätt att ingripa i en ideell förenings inre rättigheter.

Det efter att Stockholms tingsrätt ifjol slog fast att förbundet inte haft stöd i sina stadgar för uteslutningen av Mats Fredlund (SD).

Man menar på att SDare skulle vara emot fackets grundvärderingar. Man menar vidare att SD på något vis skulle agera för att arbetare inte skulle få det bättre.
Sverigedemokraterna är emellertid partiet som verkat i särklass mest för bättre förutsättningar för arbetare inom transport. Vissa frågor där SD drivit på inom EU, och också uppmärksammats för, på ett sätt som andra partier inte har. Även i riksdagen.

Lämnar dessa frågor och svar kring partiernas politik, vid ungefärliga tidpunkten Mats Fredlund blev utesluten. Finns det någon som på allvar menar att särskilt SD skulle verka för något annat än bättre villkor för transportarbetare? Särskilt i ljuset av vad de andra partierna svarar?

Etiketter: , , , , , , ,

21 kommentarer

 1. brorson

  Detta kan sluta med att Transport inte är en ideell förening i bl.a. skattelagens bemärkelse, vilket kan komma att stå Transport dyrt. Det kan också sluta med att Transport mister olika lagstadgade rättigheter, bl.a. strejkrätten, så att strejkande Transportmedlemmar kan avskedas p.g.a. olovlig frånvaro. Om detta sedan spiller över på andra LO-förbund, kan detta. bli slutet för svensk arbetarrörelse. En räddning för LO kan vara att Transport utesluts ur LO:

 2. Jan Sjöström

  Hej!

  I Sverige råder frihet i valet av religion. En Svensk får m a o
  ansluta sig till valfri intresseförening.

  Du skall inga andra gudar hava jämte mig – blir således den
  konklusion som kommer ur en frihet till de egna statuterna.

  Jag personligen går aldrig på fester jag inte är inbjuden till, en
  ståndpunkt fler borde anamma. Lämna aktuell förening i fred,
  skapa en mer funktionell i dess ställe.

 3. Leif

  Kommer en rasistisk SD:are kämpa lika mycket för en mörk invandrare som en hederlig svenne?

  Såklart inte, så varför skall dom vara fackligt involverade?

  • arbetare

   Kommer en hatisk vänsteraktivist inom facket att kämpa lika mycket för en medlem som röstar på SD som för en S/Mp-röstande
   OM svaret är nej , borde vi inte lägga ned det facket då ?
   Det värderar ju en grupp av människor lägre än en annan .
   Numera är SD större än S inom arbetarklassen , borde inte S-aktivister inom facken anpassa sig till verkligheten och sluta med sina halmdockepåståenden och fantasier ?

   • brorson

    Jag misstänker alltså att ledande företrädare för Transport har gjort sig skyldiga till skattebrott genom att undandra flera miljoner i skatt på medlemsavgifterna, enär man inte uppfyller kraven på skattebefrielse som ideell förening. Om denna misstanke är riktig bör de dömas till fängelse. Detta är inte första gången som just Transport har varit i blåsväder, men kan vara det hittills värsta exemplet.

  • arbetare

   Jag undrar om inte den största rasisten i det här sammanhanget är signaturen Leif som plumpt påstår att invandrare är ”mörka” och till skillnad från ”svennar” ohederliga ….

   Att den svenska vänstern har en brun historia av rasbiologi , judeutlämningar och samarbete med Hitler vet ju alla men att de fortfarande bär dessa tankegångar inom sig är ju bara tragiskt och förklarar varför de så frenetiskt försöker brunsmeta alla sina motståndare , de vill helt enkelt försöka dölja sin egen orättfärdiga värdegrund ….

  • Bergis

   Hej Leif. Du är inne i ett religiöst liknande fanatiskt tänk bottnad i fackliga värdegrunder som går ut på att tysta kritiker som inte följer sossepiskan. Visst är det så Leif?

 4. Basic Rules

  Det är den uppochner vända världen vi ser, diktatur blir demokrati och tvärtom i retoriken- allt beroende på vem avsändaren är numera – en del av Orwells 1984 värld. Alla som inte håller med oss (liberaler och marxister) blir demoner i deras värld. I denna surrealistiska värld säger dom sig försvara demokrati och friheter. Det är inte lätt för publikum särskilja detta, där liberalismen – som vi trodde på en gång – blivit allt annat än just liberal. ”Fool me once shame on you, fool me twice shame on me”.

  Sen vill jag ge Petter Nilsson en eloge, han vågar publicera inlägg oavsett om det passar dennes åsikter eller inte. Hos vissa politiker vore det lika bra ta bort kommentatorsfältet, då inga inlägg publiceras – vad jag sett.
  Nån annan som lever högt på sin självbild – ta nazismen, tar gärna avstånd från en 84 årig händelse, men vågar inte ta avstånd från nazisterna i Ukraina, som utgör clownen och Usa puppet Zielenskis maktbas.

  • Markus

   Rysstroll upptäckt, du är en av de som ger putin makt.
   Det finns inte fler nazister i ukraina än någon annanstans, till skillnad från ryssland som kontrakterar öppet nazistiska organisationer att utkämpa deras invasionskrig.
   För att inte tala om hur ryssland idag är en spegelbild av hitlers tyskland.

   Men du är för insnöad och våldtagen av putins propaganda att du inte ens ser verkligheten längre.

   • Mique

    Hej Markus! Välkommen till Petter Nilssons blogg! Här härjar, med Petter Nilssons goda minne, nättroll och näthatare hej vilt. Dåligt språkbruk, personangrepp och nedsättande epitet är förbehållet trollen och hatarna. Kunskap, sunt förnuft och medvetenhet existerar ej, destå mer av konspiration, pseudovetenskap och undermålig argumentationsretorik.

 5. brorson

  Sign Leif har på diverse bloggar försökt hitta sakliga invändningar mot inläggsförfattarna, alltså sådant som Leif själv trott är sant. Men efter att varje gång ha blivit överbevisat att han har fel, har Leif nu tappat koncepterna och far ut i rena insinuationer. Vem tjänar på detta? I varje fall inte SD:s kritiker. För några sakliga invändningar mot SD måste det väl ändå finnas? ingen är ju felfri.

  Nu har Leif skrivit: ”Kommer en rasistisk SD:are kämpa lika mycket för en mörk invandrare som en hederlig svenne? Såklart inte…” Bortsett från frågan om det i Leifs tankevärld finns både rasistiska och icke-rasistiska SD:are (varför skriva ”rasistisk” om alla är av samma skrot?), låt oss göra ett tanke-experiment. Nämligen att en SD:are skulle bli förbundsordförande för Transport och utesluta en mörkhyad invandrare ur förbundet.

  Det skulle så klart få skattemässiga konsekvenser för förbundet, som därmed inte skulle uppfylla villkoren för skattebefrielse för ideella föreningar. Detta är också orsaken till att Transport inte har lyckats bevisa att SD-medlemmen har brutit mot förbundets stadgar. Som ideell förening hade ju Transport kunnat ändra stadgarna, så att bara socialdemokrater och partilösa får vara medlemmar. Varför har man inte gjort det?

  Skatteverket borde nog titta på det här ärendet. Förbundsledningen i Transport anser tydligen inte att Transport är den typ av ideell förening, som har rätt till skattebefrielse. För att ställa saken på sin spets, frågar jag om Afrosvenskarnas Riksförbund har rätt att neka en vit sydafrikan, vars anfäder har bott i Afrika under flera generationer, medlemskap. Troligen inte, om man vill vara en skattebefriad ideell förening.

  Skattelagstiftningen gör skillnad mellan olika slag av ideella föreningar. Jag har oerhört svårt att tro att Transport har avstått från de skattemässiga fördelarna med att vara en allmännyttig ideell förening. Ändå uppför man sig som om man vore en privat förening för ryggkliare. En sådan förening kan ju också vara ideell, men…

 6. brorson

  Främja återvandring är nödvändigt om vi ska fortsätta ta emot flyktingar. Jag har liknat Sverige vid ett hotell, där nya gäster flyttar in men ingen flyttar ut. Och faktum är att många redan har återvandrat, men i en del fall utan att anmäla detta till svenska myndigheter, som fortsätter att betala ut bidrag, som har bosättning i Sverige som villkor, I en del fall har hela familjen flyttat hem. I andra fall har man skickat hem barnen för att de inte ska dras in i kriminella gäng i Sverige, men fortsätter att få barnbidrag för dessa barn.

  Möjligheten att återetablera sig i det gamla hemlandet, men fortsätta få bidrag från Sverige underlättar. Men det borde ske i lagliga former, genom att man får ansöka om ett återvandringsbidrag, som lägst motsvarar de bidrag man har rätt till vid fortsatt bosättning i Sverige. men under en viss tid. En återvandrare, som startar företag i sitt gamla hemland och anställer andra återvandrare från Sverige, bör kanske få ett extra bidrag? Om dessa personer haft jobb i Sverige, kan ju arbetslösa få de jobben. Det kan vara både etniska svenskar och invandrare, som vill bo kvar i Sverige.

  Vi måste skilja mellan å ena sidan återvandring, som ska vara frivillig, för personer som har laglig rätt att bo kvar i Sverige, och å andra sidan avvisning av personer som fått avslag på sina asylansökningar samt utvisning av personer som vistas illegalt i Sverige eller utvisas p.g.a. brott eller ”bristande vandel”. Sådana beslut ska naturligtvis grundas på lag och beslutas i lagliga former, med möjlighet att överklaga till domstol. Ett alternativ hade ju varit att utvidga det straffbara området, med fler oaktsamhetsbrott.

  Alla arbetslösa kan förvisso inte söka varje ledigt jobb. Men ett ledigt jobb, som kräver viss kompetens, kan ju sökas av någon som redan har jobb, varefter dennes jobb kan sökas av någon arbetslös. Hur som helst behövs ökad rörlighet på den svenska arbetsmarknaden. Vi har idag stora inlåsningseffekter, som yttrar sig i att redan anställda inte vågar byta jobb, med följd att särskilt långtidsarbetslösa (bland dem många invandrare) aldrig får en chans att få sitt första jobb.

  Frivillig återvandring handlar inte alls om att peka ut personer som befinner sig legalt i Sverige som oönskade. Utan tvärtom. Men det behövs skärpta krav att den som för bidrag, som kräver bosättning i Sverige, måste bevisa att han / hon eller dennes barn verkligen bor i Sverige. Det behövs en nationell folkräkning. Fastighetsägare ska alltid tillfrågas om nya hyresgäster har flyttat in, när någon anmält adressändring.

  Fackföreningsrörelsens mål ska vara att alla anställda är medlemmar. Det är bästa sättet att hindra arbetsgivare att anlita underbetald ”svart” arbetskraft. Transport bör uteslutas ur LO och mista sina förmåner som allmännyttig ideell förening. Förbundsledningen bör dömas till fängelse för grovt skattebrott.

 7. Basic Rules

  Oseriös massmedial rapportering om Ukraina kritiseras i rapport !

  Institutet för mediestudier konstaterar i en ny rapport att de stora svenska medierna har allvarliga problem med källkritik när det kommer till rapportering om kriget i Ukraina. Samtidigt som ryska uttalanden frekvent pekas ut som ”desinformation” och ”propaganda” väljer massmedia ofta att använda anonyma Twitter-konton och andra okända avsändare som ukrainska källor.

  Gunnar Nygren, professor emeritus i journalistik vid Södertörns högskola, är en av författarna till rapporten som visar hur de största svenska medierna rapporterat om uppmärksammade händelser i samband med krigets första sex veckor.
  – Studien visar att det finns stora problem när det gäller källkritiken, konstaterar han.
  Både Nygren och hans kollega Andreas Widholm, docent i journalistik, ser att de svenska etablissemangsmedierna vid flera tillfällen inte kunnat verifiera vad som faktiskt hänt och vilken sida som har rätt.
  – Det är ju inte något nytt att det är svårt att bevaka krig där olika uppgifter står mot varandra… Över 90 procent av rapporteringen sker från Sverige och inte på plats i Ukraina. Då är man ju beroende av de internationella nyhetsbyråerna och medierna, säger Nygren och påpekar att nyheterna ofta går igenom flera olika ”filter” innan de når svenska tittare och läsare.

  I studien noteras också att svenska medier i sin rapportering är eniga om att Ryssland sprider ”desinformation” och ”propaganda” – och därför oftast väljer att hänvisa till ukrainska källor.
  Vilka ukrainska källor det handlar om är dock inte så noga och ofta hänvisar massmedia till inlägg på sociala medier som Twitter – trots att man inte har någon aning om vilka som faktiskt ligger bakom de konton man använder som källor till sin rapportering.
  – Det kan vara allt från statsministerns Twitterkonto till väldigt anonyma Twitterkonton som man inte vet vilka det är, förklarar Nygren.
  Vid upprepade tillfällen har stora svenska medieredaktioner också länkat till ukrainska Twitterkonton – utan att förklara vilka det är som ligger bakom dessa.
  – Vissa redaktioner lägger ut länkar till Twitter-konton men berättar inte för läsaren vem som står bakom det här och frågan är om de vet det själva.
  Vidare betonar författarna till rapporten att svensk massmedia ofta återpublicerar ukrainska myndigheters utspel – utan att överhuvudtaget faktagranska eller kontrollera det som sägs.

  Artikeln är hämtad från Nya Dagbladet.

  • Mique

   Nya Dagbladet är en nätbaserad dagstidning. Tidningen är nationalistisk och vetenskapsskeptisk, med historisk koppling till det högerextrema partiet Nationaldemokraterna. Nya Dagbladet refererar ofta till pseudovetenskap, alternativ behandling av cancer samt sprider vaccinationsmotstånd, konspirationsteorier, risker med mobilstrålning och klimatskepticism. Med andra ord, en mycket seriös dagstidning för lågutbildade, förvirrade, ensamma män.

    • Mique

     Snygg whataboutism-retorik! Jag har läst rapportens orginaltext i dess helhet. Jag vet vad en recension är, men ”självresentionen” har jag aldrig hört talas om, men som jag vid ett flertal tidigare tillfällen har påpekat, det svenska språket är inte mitt modersmål.

   • brorson

    Har inte läst publikationen ifråga, visste inte ens att den finns. Om man inte ska tro på en forskningsrapport för att den omnämns i en tidning, som man ogillar, skulle ingenting som står i Aftonbladet vara sant. Är det inte vetenskapsskeptisism att inte tro på en vetenskaplig rapport? Och är inte skeptisism grunden för vetenskap, till skillnad mot religion? Guds ord får inte ifrågasättas, eftersom de är just ord. Det är därför jag påstår att klimathysterin är en ny religion.

    Min uppfattning om förspelet till Ukraina-kriget bygger jag inte på vad som står i obskyra publikationer, utan på vad jag har sett och hört i SVT samt läst i Expressen och Svenska Dagbladet innan medias självcensur slog till. Det är mycket tydligt att vi numera inte får veta hela sanningen, om man har följt med från början. För övrigt är Vänsterpartiet kritiskt mot det nya grundlagsförslaget, som kommer att göra det straffbart att kritisera Sveriges internationella samarbeten. Är även V numera ett högernationalistiskt extremistparti?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.