Petter Nilsson(SD)

Etikett: Mats Fredlund (SD)

SD:are får rätt mot Transport i Hovrätt!

Av , , 20 kommentarer 25

Har tidigare skrivit om SD:arn Mats.

Jag såg nyss jag fått en del kommentarer i ämnet under ett inlägg jag skrev för några dagar sedan, ”En odemokratisk fackföreningsrörelse?”. Därtill såg jag att Lennart Holmlund också lyft ämnet en vända.

Hovrätten fastslog att det var fel av Transport att utesluta Mats på grund av att han är Sverigedemokrat.
Det är förstås något av ett David mot Goliat-scenario. Mats betalar detta ur egen ficka. Mats tar stora egna risker.

Transport kan välja att överklaga till Högsta domstolen också.

Detta är alltså hur ledningen för ett fackförbund som ska stå för arbetares rätt valt att agera…
…beroende på en medarbetares politiska uppfattning.

Ponera att fackföreningen i stället valt att exkludera exv Socialdemokrater på grund av att fackföreningens ledning gör bedömningen att partiet inte bedriver politik som är i linje med ledningens uppfattning.
Jag vill tro att många som inte själva är SD också upplever att detta är en farlig väg att gå.

Diktatoriskt att inte få utesluta SD-are ur fackförbund, menar transportförbundet!

Av , , 21 kommentarer 28

I transportarbetareförbundets överklagande till hovrätt så menar de att staten endast i diktaturer tar sig rätt att ingripa i en ideell förenings inre rättigheter.

Det efter att Stockholms tingsrätt ifjol slog fast att förbundet inte haft stöd i sina stadgar för uteslutningen av Mats Fredlund (SD).

Man menar på att SDare skulle vara emot fackets grundvärderingar. Man menar vidare att SD på något vis skulle agera för att arbetare inte skulle få det bättre.
Sverigedemokraterna är emellertid partiet som verkat i särklass mest för bättre förutsättningar för arbetare inom transport. Vissa frågor där SD drivit på inom EU, och också uppmärksammats för, på ett sätt som andra partier inte har. Även i riksdagen.

Lämnar dessa frågor och svar kring partiernas politik, vid ungefärliga tidpunkten Mats Fredlund blev utesluten. Finns det någon som på allvar menar att särskilt SD skulle verka för något annat än bättre villkor för transportarbetare? Särskilt i ljuset av vad de andra partierna svarar?