Petter Nilsson(SD)

Etikett: Transport

SD:are får rätt mot Transport i Hovrätt!

Av , , 20 kommentarer 25

Har tidigare skrivit om SD:arn Mats.

Jag såg nyss jag fått en del kommentarer i ämnet under ett inlägg jag skrev för några dagar sedan, ”En odemokratisk fackföreningsrörelse?”. Därtill såg jag att Lennart Holmlund också lyft ämnet en vända.

Hovrätten fastslog att det var fel av Transport att utesluta Mats på grund av att han är Sverigedemokrat.
Det är förstås något av ett David mot Goliat-scenario. Mats betalar detta ur egen ficka. Mats tar stora egna risker.

Transport kan välja att överklaga till Högsta domstolen också.

Detta är alltså hur ledningen för ett fackförbund som ska stå för arbetares rätt valt att agera…
…beroende på en medarbetares politiska uppfattning.

Ponera att fackföreningen i stället valt att exkludera exv Socialdemokrater på grund av att fackföreningens ledning gör bedömningen att partiet inte bedriver politik som är i linje med ledningens uppfattning.
Jag vill tro att många som inte själva är SD också upplever att detta är en farlig väg att gå.

Diktatoriskt att inte få utesluta SD-are ur fackförbund, menar transportförbundet!

Av , , 21 kommentarer 28

I transportarbetareförbundets överklagande till hovrätt så menar de att staten endast i diktaturer tar sig rätt att ingripa i en ideell förenings inre rättigheter.

Det efter att Stockholms tingsrätt ifjol slog fast att förbundet inte haft stöd i sina stadgar för uteslutningen av Mats Fredlund (SD).

Man menar på att SDare skulle vara emot fackets grundvärderingar. Man menar vidare att SD på något vis skulle agera för att arbetare inte skulle få det bättre.
Sverigedemokraterna är emellertid partiet som verkat i särklass mest för bättre förutsättningar för arbetare inom transport. Vissa frågor där SD drivit på inom EU, och också uppmärksammats för, på ett sätt som andra partier inte har. Även i riksdagen.

Lämnar dessa frågor och svar kring partiernas politik, vid ungefärliga tidpunkten Mats Fredlund blev utesluten. Finns det någon som på allvar menar att särskilt SD skulle verka för något annat än bättre villkor för transportarbetare? Särskilt i ljuset av vad de andra partierna svarar?

M jagar bilister i Stockholm!

Av , , 5 kommentarer 17

MP har fått igenom att dieselbilar äldre än 2015 inte får köra i miljözon i centrala Stockholm. Citatet ”målsättningen är att få bort alla förbränningsmotorer senast 2030 från innerstaden”.

M, som tidigare sagt att det är orimligt att förbjuda bilmodeller som bara är några år gamla, väljer nu att biträda miljöpartiets förslag.

Även C och KD backar upp detta, märkligt nog.

Fel av facket att utesluta SD-medlem!

Av , , 2 kommentarer 18

Nu är väl detta i det här laget lite old-news, men tänkte ändå skriva några rader i ämnet.
En rad olika medier har rapporterat att tingsrätten i Stockholm gjort bedömningen att facket agerat fel när transport uteslutit Mats Fredlund (SD) – från förbundet.

Självklart är det så.

När jag vidare läser på fackförbundets sida, transportarbetaren, ser jag att facket ämnar gå mot den märkliga riktningen som vissa andra fackförbund också valt – att neka medlemmar att inneha förtroendeuppdrag baserat på politisk uppfattning.

Jag känner en mängd riktigt bra skyddsombud som sympatiserar med SD. Det är en väldigt dum idé att tysta dessa personer som valt att engagera sig fackligt för att de verkligen bryr sig om sina medarbetare. Att de ska behöva gå till jobbet och ständigt behöva dölja sina politiska uppfattningar är absurt.

Det är anmärkningsvärt att arbetstagarorganisationer väljer att kränka enskilda arbetares rätt till att ha en politisk uppfattning.

Man bör vidare knappast förringa stödet SD har hos LO-anslutna heller.