Petter Nilsson(SD)

Det politiska IF-Metall!

Har skrivit om att politik, tyvärr, kommit att bli en större vattendelare i samhället än någonsin förr.

Svaga människor väljer att säga av sig relationer med de av ideologiskt skiljaktig grund. Relationer, alltfrån flyktinga bekantskaper till långvariga genuina relationer.

Kanske har samhället i modern tid inte varit såpass polariserat som det är idag.

Nåväl.

För arbetstagare är det centrala att ens fackförbund är starkt, att förbunden finns där och kan hjälpa till när det gäller löner, arbetsmiljö och annat.
Fackförbundet sluter tillsammans med arbetsgivare kollektivavtal, vilket reglerar mycket av arbetstagares arbetsvillkor och lön.

Mina personliga erfarenheter är att kollektivavtal tagit avstamp ifrån en likvärdig behandling av alla arbetstagare, oavsett kön, etnicitet eller annat. Jag hoppas att de flesta fackförbund arbetar på samma sätt.

IF Metall har nu valt att kalla sig ett feministiskt fackförbund. Vad det innebär i realiteten har jag ännu att se, men det är förstås svårligen allt för orealistiskt tänka sig att IF Metall från och med nu bedömer att genustänk, könsmaktordning och patriarkat ska ingå i grunden för fackförbundets ideologi.

Jag känner många människor som har svårt för att köpa konspirationsteorier. Människor som har svårt för att köpa att det finns en dold patriarkal förening där alla män samlas några gånger per vecka för att vidmakthålla någon slags ordning.

Samtidigt har jag inga problem att umgås med människor som tror på desamma. Ser dem som väljer att tro att jorden är platt.
Låter dom köra sin grej helt enkelt. Skulle kanske inte vara med i en förening som utgår från den premissen emellertid.

Men det är samtidigt en ytterst märklig grund att ha för en fackförening som värnar om att ha så många medlemmar som möjligt för att föreningen ska vara stark.
Det kommer mest garanterat innebära fler utträden ur IF Metall. Det kommer innebära en försvagning av förbundet, och sämre förutsättningar för dess medlemmar…

Etiketter: , , , , , , , ,

20 kommentarer

 1. brorson

  Om de vill vara feminister, får de väl åtminstone ta ställning för att Lucia var en kvinna. Jag tycker det är ytterst märkligt ,nu när alla vill vara feminister, så förnekar de att historiska kvinnor verkligen var kvinnor. Metall är kanske efter sin tid?

 2. brorson

  Fastän han inte förstår det själv, förespråkar Holmlund totalt kaos på arbetsmarknaden. konkurrerande fackföreningar och arbetsgivarstyrda ”fackföreningar”, där arbetsgivaren enligt föreningerns stadgar tillsätter styrelse, vilda strejker och slagsmål mellan strejkande och strejkbrytare. Och naturligtvis fri invandring för strejkbrytare, vars förläggningar skyddas av militär. Holmlund borde i stället fundera på vad det är, som har gjort svensk fackföreningsrörelse så framgångsrik. Och varför vi har haft så lite produktionsbortfall p.g.a. strejker.

  Han borde också tänka på alla rättigheter, som de svenska fackföreningarna har enligt lag. De kan exempelvis ostraffat driva företag i konkurs, om de så bara har en enda medlem i företaget. Och det är okej, om de har erbjudit övriga anställda att bli medlemmar och de frivilligt har avböjt. Påtryckningar från arbetsgivaren på de anställda att inte gå med i fackföreningen, ska inte lyckas. Men detta ställer också krav på fackföreningarna att ha ett öppet medlemskap och inte agera som kriminella gäng, som själva väljer sina medlemmar,

  Det är skrämmande att ett f.d. S-kommunalråd förespråkar laglöshet på arbetsmarknaden och att fackföreningar ska ha rätt att agera som kriminella gäng. Hans jämförelse med politiska partier håller inte för de har också lagar, som de måste rätta sig efter, både rörande beskattning och utövandet av politiska uppdrag. Det är skillnad mellan ideella föreningar, exempelvis Centerpartiet, och ekonomiska föreningar, exempelvis det bondeägda mejeriföretaget Arla. Fackföreningar är också ideella föreningar, men är dock av ett särskilt slag, Holmlund har också skrivit;

  ”Det är väl dags att vi många går med i SD och försöker förändra deras politik och rensa ur alla med bakgrund i nazismen men även förändra deras politik i grunden. De kan om man tolkar domen rätt inte utesluta oss för att vi bryter mot partiets stadgar.” Detta apropå trollen som skriver här och påstår att man inte får vara medlem i SD om man har ”fel” hudfärg. Stämmer det verkligen? Får ett f.d. S-kommunalråd vara medlem i SD?

 3. Bergis

  Vilket fjask IF Metall håller på med. Förbundet består numera av ombudsmän som vill slicka Magdalena Andersson i röven. Vilken hjälp har IF- Metalls medlemmar av det?

  • Kim

   Först o främst – kritiken mot facken är relevant. De har under lång tid haft en ohälsosam utveckling. Med det sagt…

   I sammanhanget, är det då inte relevant att ställa frågan vilken hjälp de har av SD?

   • arbetare

    Eftersom det knappt är kvar några sosseröstande metallmedlemmar ute på arbetsgolven numera så är det SD som facket bör diskutera med i framtiden .
    Allteftersom S-politrukerna som i åratal klamrat sig fast vid sina via partiboken tillsatta fackliga tjänster går i pension kommer mycket att förändras till det bättre .
    Till slut kanske facket återigen kommer att verka för samma rättigheter för alla sina medlemmar , oavsett hudfärg , etnisk tillhörighet eller åsikter ….

 4. brorson

  Den f.d. ombudsmannen i LO-förbundet Byggnads och sedermera kommunalrådet Lennart Holmlund har en märklig syn på lag och rätt. Om en tvist uppstår och saken avgörs av en domstol, så är det bara för den förlorande parten att avsätta domstolen Och vad händer om en domare inte avgår frivilligt? Ska han / hon gripas av beväpnade föreningsmedlemmar och spärras in i Folkets Hus’ källare?

  Fackföreningar har rättigheter och maktmedel, som andra ideella föreningar saknar. Som t.o.m. politiska parter saknar. Ett politiskt parti kan inte ta ut sina medlemmar i strejk. Den politiska makten utövas av partimedlemmarna, inte av partiet som sådant. Tidö-avtalet är bara ord på ett papper, så länge ingen riksdagsmajoritet har beslutat att det ska genomföras, punkt för punkt. Vad den f.d. ombudsmannen inte vill förstå, att med rättigheter följer skyldigheter.

  Vad han inte heller vill förstå, är att Transport genom sitt maktfullkomliga och nästan kriminella agerande, rycker undan mattan för fackföreningars möjligheter att agera både fackligt och politiskt för sina medlemmar. Somliga bloggläsare blr kanske förvånade över att jag försvarar facklig-politisk samverkan, men det är ju faktiskt politiken (och inte, som Holmlund verkar tro, ,fackföreningarna själva) som beslutar om spelreglerna för arbetsmarknaden. Praktiskt taget alla rättigheter som anställda har, har genomdrivits av socialdemokratiska regeringar efter initiativ från LO:

  När S, i syfte att behålla regeringsmakten, gång på gång sviker LO-medlemmarna, är det väl inget märkligt om LO börjar fundera på om organisationen inte borde inleda samarbete med andra partier också. Samma diskussioner förs inom fackföreningsrörelsen i våra nordiska grannländer. Och Holmlunds gamla fackförbund, Byggnads anser det inte ens uteslutet att ”samtala” med SD. Och f.ö. torde Byggnads vara det LO-förbund, som har högsta andelen SD-väljare bland sina medlemmar. Det skulle bli jobbigt att utesluta alla dem.

  Och vem skulle egentligen vinna på om SD startar en motsvarighet till LO? Man borde också tänka på att det inom såväl borgerligheten som bland arbetsgivarna finns starka krafter, som vill begränsa fackföreningsrörelsens rättigheter. Det handlar inte bara om en kommande dragkamp mellan arbetarrörelsen och borgerligheten om SD:s stöd, utan även att LO-förbuden förstår att med rättigheter följer skyldigheter – och laglydnad. Ansvar, ordning och reda på arbetsmarknaden.

  Och så en undran i anslutning till Holmlunds inlägg, där han skrev :”Det är väl dags att vi många går med i SD och försöker förändra deras politik och rensa ur alla med bakgrund i nazismen men även förändra deras politik i grunden.” Var det inte just detta som hände i SD under 1990-talet? Det var förstås inte en massa sossar, som stormade in i SD, men i övrigt skedde väl just det, som Holmlund skriver?

  • Kim

   Lennart har väl en märklig syn på många saker.

   Men ideologiskt är det väl främst ett (brunt) parti som jobbar för att på sikt begränsa mänskliga fri och och rättigheter som yttrandefrihet, rättsstaten , allas lika värde oV. Det finns väl bara ett parti som ser Ungerns handlande och utveckling som en förebild?

   Och nej. SD har inte haft någon utrensning av sin historia. Det visar man gång på gång. Hur mycket man än sminkar grisen.

   • brorson

    Det var i alla fall ett svar på frågan. Tack för det. Enligt Expo var utrensningen av nazister under andra hälften av 90-talet inte allvarligt menad och bara omfattade dem, som skämde ut partiet genom sin klädsel, mm. Men jag tänker att om förnyarna hade rensat ut alla samtidigt, hade de själva blivit utrensade. Jag har träffat en person, som var medlem under den tiden och har berättat hur det kunde gå till på partimötena. När ordföranden hade pratat om ”demokratisk ordning” hade en äldre medlem blivit högröd i ansiktet och sagt ”Jag är inte demokrat. Jag är nationalsocialist”.

    I stället för att ta strid mot den gamle nazisten, hade han väntat på att denne skulle dö, vilket skedde ganska snart. Förnyarna verkar ha utnyttjat motsättningarna mellan de olika nazistiska fraktionerna genom att spela ut dem mot varandra .När Jimmie Åkesson, som tidigare varit medlem i Moderaternas ungdomsförbund och därefter i SD:s ungdomsförbund, blev partiledare för SD, rensade (de flesta?) kvarvarande rasister ut sig själva genom att bilda utbrytarpartiet Nationaldemokraterna.

    Man måste skilja mellan rasister (i början av 1900-talet var många demokratiska partier i Europa, såsom socialdemokrater och liberaler rasister) och fascister (som ville avskaffa demokratin och i vissa fall inte värre rasister än andra) och nazister (som var och är både extrema rasister och extremt våldsamma fascister. Det var också skillnad mellan fascister och monarkister(som ville återupprätta det kungliga eller kejserliga enväldet). Skillnaden mellan fascister och kommunister för framför allt synen på privat ägande av produktionsmedlen.

    Man bör kanske jämföra omvandlingen av SD från ett nazistiskt parti till ett demokratiskt parti(som jag tror att SD numera är) . med omvandlingen av Sveriges Kommunistiska Parti till dagens demokratiska Vänsterparti. Redan vid namnbytet till Vänsterpartiet Kommunisterna 1967 rensade maoisterna ut sig själva genom att bilda Kommunistiska Förbundet marxist-leninisterna. Några år senare rensade stalinisterna ut sig själva ur KFML genom att bilda KFML(r), som den nuvarande ordföranden för organisationen Socialdemokrater för tro och solidaritet (som i praktiken styr Svenska Kyrkan) anslöt sig till. Men hoppade av från, troligen för att stalinismen stod i vägen för hans chans att bli professor i statsvetenskap, vilket han numera är. Samt ledamot av Socialdemokraternas verkställande utskott, som är partiets högsta beslutsinstans. Vad säger Holmlund, som hatar kommunister nästa lika mycket som han hatar SD, om det?

    Därefter har ännu fler kommunister rensat ut sig själva ur Vpk, genom att bilda utbrytarpartiet Arbetarpartiet Apk (som ej bör förväxlas med Arbetarpartiet i Umeå). Det var först sedan Vänsterpartiet slopat Kommunisterna i partinamnet (vilket skedde först efter Sovjetunionens kollaps 1989, då man inte längre behövde rätta sig efter ”kamraterna” i Moskva, som kvarvarande kommunister har rensats ut ur V. Dock finns fortfarande V-medlemmar, som kallar sig kommunister, men menar sig ha brutit med den historiska kommunismen.

    Det stör mig att politiska motståndare till SD på vänsterkanten kallar SD nazister och brunskjortor utan att prestera ett enda bevis för att partiet styrs av nazister eller fascister bakom kulisserna. Och att detta har pågått under flera år. Hade det verkligen varit möjligt, om det varit sant, att hålla detta hemligt under så många år? Jag har bara ställt frågan, men inte levererat svaret.

    • Mique

     Sverigedemokraterna bildades, bland andra av ett gäng nazister, var av åtminstone en nazist, hade en direkt koppling till tyska nazistiska SS. Jimmy Åkesson blev medlem i sverigedemokraterna, väl medveten om att det var ett nazistisk parti. Hur mycket kostymer, slipsar, vita skjortor och smink som helst hjälper inte, då Sveriges befolkning minst varje vecka, får uppleva bevis för att sverigedemokraterna är och kommer att förbli ett Nationalistiskt Socialistiskt (i folkhemmesomhuldande bemärkelse) Demofilistiskt Arbetar (enligt sverigedemokraterna) Parti.

    • Kim

     Vi har olika syn på hur SD förhåller sig till demokrati. Både inom partiet och hur de ser på hur samhället ska styras ”demokratiskt”.

     Det ligger närmare sanningen att kalla SD nazister än då SDs trollarme kallar både socialdemokrater och centerpartister för kommunister och göra liknelser med Nordkorea, Kina och Sovjet.
     Personligen kallar jag inte SD för nazister (eller håller mig politiskt på vänsterkanten). Jämförelsen med gamla vpk är relevant, men de har jobbat med frågan längre och kommit längre. Ändå är det väl känt att många inom nuvarande v kallar sig kommunister. Och för kommunistisk retorik och driver partiet mot en sådan samhällssystem. SD har ju än större problem med syn och retorik från sin historia. Det borde vara omöjligt för de flesta att missa.

    • Kim

     I tillägg – v är fortfarande ett radikalt extremparto, så… ju liknelsen med SD är relevant. Och SD ska betraktas därefter

     • brorson

      Till Kim. Jag uppfattar att du – till skillnad mot en viss annan, som bara häcklar och trakasserar – gör ett ärligt försök att ringa in vad SD är för slags parti. Tack för det. Men det är svårt att veta som utomstående. Enligt min mening är V idag ett demokratiskt parti (om än med en del verklighetsfrämmande idéer, bl.a. om Sveriges elförsörjning), så varför skulle inte även SD kunna vara det? Tycker f. ö. att Socialdemokraternas behandling av V är skamlig. Det hedrar Moderaterna att de inte behandlar SD lika illa.

     • Kim

      brorson –
      Tack detsamma.
      visst kan man ur flera synvinklar se både SD och v som demokratiska. Ser man dock till deras grundsyn och slutliga mål …. Deras ursprung och grundsyn lyser igenom. Det är och förblir extremåsikter och samhällen som provats och som har extrema nackdelar. Jag håller alltså HELT med Miques beskrivning ovan. (Och ser det som motsvarande för v.)

      Jag kan hålla med om att s har behandlat v ganska styvmoderligt. Å andra sidan så har de fått gå på slak lina för att försöka nå L och c och dessutom har ju v flera gånger velat bråka i saker man gjort upp om, så de har en hel del egen skuld. Blir intressant att se hur s ska förhålla sig till mp då de ÄNTLIGEN gått upp för s vilka konsekvenser deras extremt långtgående kompromisser för att hålla mp nöjda inneburit. Detta samtidigt som det kostat mp att inte, som SD alltid gjort, sitta på sidan och gnälla utan även försöka ta ansvar för sina extrema åsikter.

      Jag tycker inte m ska hedras med tanke på hur de konsekvent lovar saker dyrt och heligt för att strax därpå gå i en helt annan riktning. Hur man fortsätter att blåljuga och tro att det för alltid ska gå obemärkt förbi. Men ser man på nuvarande partiledares historia och vad han åstadkommit innan så är det ju inte förvånande. Hade inte politiken funnits hade han garanterat varit bilhandlare av värsta sorten. Mer maktfullkomlig sprätt får man leta efter.

 5. Marko

  Allt handlar om makt.
  Vilka metoder som helst är tillåtna.
  Allas lika värde, demokrati,..ren lögn.
  Alla på den sidan sväljer allt med hull och hår och försvarar helt okritiskt.
  Det enda man ser här tex är whataboutism.
  Polarisering är total, debatt är död.

 6. brorson

  Vad Åkesson tänkte, när han gick med i SD, vet bara han själv. Vad Ragnar Edenman tänkte, när han tillsammans med Per Engdahl, som förblev fascist hela livet, grundade den ledande fascistiska organisationen i Sverige, vet vi inte heller. Vad tänkte han, när han efter några år som fascist bytte parti till Socialdemokraterna? Och vad tänkte dåtidens ledande socialdemokrater, bl.a. Gunnar och Alva Myrkdal som i sin bok Kris i befolkningsfrågan skrev ”att det i varje samhällsklass finns en bottensats av individer, som saknar existensberättigande”? Och vad tänkte partiledningen, när den gjorde honom till kyrkominister, men ansvar även för utbildningsväsendet?

  Är det möjligt att en aktiv fascist kan ändra åsikt i grunden och bli demokrat? I så fall torde det gälla fler än Edenman. Med denna fråga insinuerar jag inte att någon nutida politiker har ett fascistiskt förflutet. Men det räcker kanske att ha gått i den svenska grundskolan? Lägg märke till att enhetsskolan (numera grundskolan) är f.d. (?) fascisten Ragnar Edenmans livsverk. Hade han under sin ministertid tagit helt avstånd från fascismen, eller är den svenska grundskolan en fascistskola? Kan det vara en förklaring till att så många f. d. grundskole-elever röstar på SD? Eller är alla sådana samband rena konspirationsteorier?

  Edenmans gamla partikamrat Per Engdahl ägnade sig efter kriget åt flyktingsmuggling. Flyktingarna var norska nazister, som flydde från den norska rättvisan via Sverige till andra länder.

  ellrtät

 7. brorson

  SD:s Rickard Jomhoff har hamnat i blåsväder efter sin kritik mot en domstols friande dom mot personer, som begått allvarfliga brott (Se Brottsbalken 16 kap 2 §) med motivering att stenkastarna inte hade siktat på polisen, Men om det verkligen är sant, betyder det bara att de inte begått brott mot 1 § i samma kapitel, vilken stadgar hårdare straff än brott mot 2 §. Jag kan dock tycka att Jomshoff borde ha väntat tills saken avgjorts i högre instans. Rättsväsendet borde ha givits chansen att själv korrigera felaktiga domar genom överklagande, innan han uttalat sig i saken.

  Såvitt jag kan se har han inte brutit mot grundlagens förbud att ingen myndighet, ej h heller riksdagen får bestämma ur en domstol ska döma i ett enskilt fall (RF 11 kap 3 §), men kan ju av de politiska motståndarna tolkas som ett försök därtill (illvillig tolkning). Det är ändå märkligt att sossarnas rättspolitiska talesperson Ardalan Shekarabi gör den tolkningen, när han (mig veterligt) inte haft ett ord av krtiik mot den tidigare justitieministern Morgan Johanssons, S, uttalande att det var rätt av polisen att ge provokatgören Paludan tillstånd till sina skändningar av Koranen.

  Oavsett åsikt i sakfrågan (rätt eller fel), gjorde sig Morgan därmed skyldig till ministerstyre, vilket inte är tillåtet enligt grundlagen,genom att bestämma hur lagen ska tolkas i ett enskilt fall, därmed skyldig till ministerstyre, vilket inte är tillåtet enligt grundlagen,genom att bestämma hur lagen ska tolkas i ett enskilt fall (RF 12 kap 2 §), . Enligt min mening var det fel, eftersom polisen inte ska ge tillstånd till någon att begå brott, att bränna heliga skrifter är förargelseväclamde beteende, och förargelseväckande beteende är ett brott. Men det är ett brott som ateisten Morgan tycker ärs okej. Även att brännaa röda fanan på 1 maj är kanske inte heller ägnat att väcka förargelse??

  Holmlund är visserligen inte kommunalråd längre. Men om Jomshoff kan kritiserats för det han har sagts, måste väl Holmlund kritseras för ett ännu värre uttalande, när han inte bara har kritiserat två (!) domsolar utan även har hotat domstolarnas ledamöter med repressalier (vilket Jomshoff inte har gjort), Så här skrev han nämligen på sin blogg 27 dec:

  ” Som jag tolkar det vet inte tingsrättens ledamöter att fackförbunden har rätt att forma sina stadgar och de nämndemän som sa att det var fel att utesluta en medlem som var aktiv hos Sverigedemokraterna och jag skulle vilja veta vilket parti de som fällde transport tillhörde.( . . . ). Domstolar har inget med förbundens stadgar att göra. Att domarkåren i Svea Hovrätt tillhörde de som är emot facket och inte delar fackets värderingar så måste man tolka domstolens beslut.Vore jag transportmedlen skulle jag omedelbart anmäla domstolarnas ledamöter för en kränkning av föreningsrätten för det är just det som domstolarna har gjort.”

  Nog måste väl detta uppfattas som ett hot om repressalier? Och vad händer med den nämndemannen om det framkommer att en nämndeman var sosse, men tolkade lagen på samma sätt som rättens överiga ledamöter och inte dömde enligt partipiskan? Väntar uteslutning ur S?

  Jag vill dock vara rättvis mot Holmlund och erkänna att ibland har han rätt, exempelvis när han häromdagen kritiserade medias skamliga behandling av tidigare ministern Annika Strandhäll, S, en fråga som gällde hennes privatliv.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.