Petter Nilsson(SD)

Centerpartiets avveckling!

Den västerbottniske Börje Hörnlund, titulerade sin memoarbok, ”vägen till politisk hemlöshet”.
En bok han skrev efter femtio år aktiv inom centerpartiet.

I sina slutord nämner han läget i centerpartiet. Han lyfter att kritiken han framför i boken mot ledningen i C har för avsikt att få till stånd en ändring inom partiet som tar riktning mot det mer äldre Centerpartiet. Han är definitivt inte ensam om detta. Jag känner själv gott om före detta centerpartister – även tidigare mer framstående personer inom vårt parti – som helt enkelt sett centerpartiet konsekvent välja fel väg.

Nu har jag inte särskilt bra koll på den nya centerledaren, men fick tipset idag av en polare som jag tidigare jobbat på volvo med om att kika in en besynnerlig skrivning kring C:s försök att hitta åter till sin profil. Aftonbladet redogör under en intervju:

” Nu tittar C-ledaren och hans pressekreterare sig omkring för att se om det finns något annat Demirok kan göra under fotograferingen som känns lite ’lantligt’.

’Kan du inte göra nåt med pinnar?’ säger pressekreteraren och tittar på en hög med grenar. ”

Ytlighet och noll substans var Annie Lööf en mästare på, och utifrån ovan artikel kan man lugnt säga att den nya partiledare strävar efter att följa hennes fotspår. Utöver det så beskriver sig själv som en kulturell muslim och kommer från förorten Vårby gård.
Det kanske inte är särskilt konstigt ifall befintlig opinion för centerpartiet avvecklas framöver om detta ska vara den nya ledaren för ett landsbygdsparti.

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

18 kommentarer

 1. Zhamuel Boij

  Så är det. När talas det nånsin om Decentralisering inom C längre, det som tidigare var en paradgren?

 2. Marko

  Nu ska dom dessutom dumpa nyliberalismen och satsa på HBTQ och klassklyftor istället
  Partistrateger hos C sitter alla inne i samma lägenhet i innerstan och har ej gått ut på åratal?
  Hoppas vi slipper detta numera helt meningslösa schizofrena parti framöver.

 3. kenth

  Likt minskningen av bönder så tappar C väljare…landsbygden är en avfolkningsbygd och i den takten behövs C allt mindre…En högklackad partiledare behövdes inte på Fälldins tid…då fortfarande bondförnuft regerade och landet var fullt av småjordbruk.

 4. brorson

  Men nu börjar man se tecknen på en ny centerpartistiskt kulturpolitik. Den nya svenska bondeledaren, Murre i Kroken, sa för en tid sedan att han är ”en förortskille”. Men det var tydligen inte tillräckligt lantligt, så nu säger han att han är ”kulturmuslim”. Men är det något som vi behöver i Sverige? Problemet för våra troende muslimer är väl hur de ska anpassa sig till våra västerländska och svenska värderingar och ändå behålla sin religion. Och då måste de väl göra sig av med all denna kulturella barlast, som inte är direkt påbjuden av religionen, men har praktiserats sedan urminnes tider på landsbygden i de sedermera muslimska länderna?

  Lantligt värre. Något att kämpa för, om man är en ateist, som är uppvuxen i den ”muslimska” kulturmiljön? Viktigt för dessa ex-muslimers personliga identitet?

 5. brorson

  Polen och Ungern anklagas anklagas av svenska socialdemokrater för att regeringen i de länderna tillsätter domare (jag har inte kontrollerat den uppgiften), varigenom rättsväsendet i de länderna har politiserats. Men är det inte att kasta sten i glashus, när både juristdomare och nämndemän (som också är domare) tillsätts politiskt även i Sverige, av regeringen respektive kommunfullmäktige? Förre kommunalrådet i Umeå, som för någon månad sedan gick till hårt angrepp mot Svea Hovrätt för en dom, som slog fast att en medlem i ett LO-förbund har rätt att ha offentliga uppdrag för SD, kräver nu att samtliga domare (tre juristdomare och två nämndemän, som har tillsatts av S) ska avsättas för att de enligt oraklet i Umeå har dömt fel i det s.k. snippamålet i Hovrätten för västra Sverige.

  Om medias rapportering är sann, är domen helt horribel, men medias rapportering har så stora likheter med (annan) kampanj-journalistik, så att sanningshalten kan ifrågasättas. Men denna tvivelaktiga rapportering har varit tillräcklig för att det socialdemokratiska partidistrlktet att tvinga e båda S-tillsatta nämndemännen att avgå ”frivilligt” .För att de inte följt partilinjen i skuldfrågan? Eller handlar det ”bara” om brottsrubriceringen, vilket är illa nog. Och nu kräver alltså förra kommunalrådet i Umeå att även de av regeringen tillsatta juristdomarna med sin
  domarexamen ska avsättas. Är det de gamla takterna som S-kommunalråd som sitter kvar? Man kan befara att domar i tingsrätten I Umeå – och kanske i Hovrätten för övre Norrland – är partipolitiska beställningsjobb.

  Först påstår media att alla fem hovrättsdomarna var utbildade jurister, men nu har alltså framkommit att två var politiskt tillsatta nämnden, som kanske har dömt enligt lagen och inte enligt partilinjen. Enligt media har gärningsmannen stoppat in ett finger i snippan (vilket torde motsvara lagtextens ord jämförbart med samlag, alltså våldtäkt. Men nu påstår Holmlund att han hade vidrört snippan, vilket – om det är sant -snarare tyder på sexuellt ofredande eller den gamla lagens sexuellt utnyttjande.Har Holmlund skrivit fel? Det skiljer många fängelseår, beroende på vad som egentligen har hänt.

  Den friande domen i hovrätten kan bero på att alternativ brottsrubricering saknades, Vilket kan bero på ett rättegångsfel – vilket i så fall inte torde vara nämndemännens fel. Tingsrätten hade dömt till fängelse i tre år för grov våldtäkt, vilket är besynnerligt, eftersom lägsta straff för grov väldtäkt är fängelse i fem år. Jag har sett att det förekommit i andra medialt känsliga mål att tingsrätter har valt en onödigt sträng brottsrubricering (för att tillfredsställa journalisters blodtörst?) och dömt till en mild påföljd, i medvetande om att ambitiösa försvarsadvokater brukar överklaga sådana domar. Har detta skett ävent i den här fallet? .Riksåklagarens beslut att överklaga hovrättdomen till Högsta domstolen motiveras bl.a. med någon form av rättegångsfel.

  Den nuvarande sexualbrottslagen är resultat av ”morgansk” symboljustis i metokampanjernas kövatten med krav på fler fällande domar. Den förre justiteministern Morgans Johansson har visat handlingslkaft genom språkliga innovationer (exempelvis att mordförsök på poliser kallas ”grovt blåljussabotage”, vilket ger runt 1 / 3-del av strafftiden jämfört med mordförsök) och nu ville han tillfredsställa radikelfeministernas i.o.f.s rimlig krav på fler fällande domar i våldtäktsmål, men utan att ge polisen utökade resurser och befogenheter att utreda våldtäktsanmälning effektiv och i tid.

  Bevisen i väldntäktsmål är i högsta grad färskvara, men när anmälningarna liggs på hög, kan i stort sett ingeting bevisas med normala krav på rättssäkerhet, när det väl kommer till rättegång. I stället för materiella bevis, har domstolarna att ta ställning till vilken av parterna som är mest rrovärdi.g, Exempel 1; En kvinnlig doktorand i

  • brorson

   forts
   Exempel 1; En kvinnlig doktorand i litteraturvetenskap bedömdes som mer trovärdig än den av media kraftigt kölhalade ”kulturprofilen”. Exempel 2: En svensk ”knarkhora” bedömdes som mindre trovärdig än fem grovt kriminella våldtäktsmän, varav minst en nekats svensk medborgarskap (synd om honom?) p.g.a. digert brottsregister – trots att materiella bevis för både våldtäkt och misshandel fanns. Och dessutom är utnyttjande av någons drogberoende en försvårande omständighet.

   Jämförelsen mellan dessa båda rättsfall visar hur olika ”trovärdigget” bedöms. I det ena fallet en doktorand, som kan tgala för sig., Och i det andra fallet en ganska så nedgången missbrukare, som hade svårt att sakligt redogör. våldtäkterna och misshandeln – vilket anför sav rätten som motivering för den frianse i domen Och vilken liten betydelse tiden som gått sedan de påstådda brotten, tillmäts .k exempel 1 sju år och i exempel 2 några timmar,

   Jag vill avsluta med att ställa några frågor om SD och rättsväsendet. När det är så tydligt att S kröver att av S tillsatta nämndemän ska döma enligt partilinjen. hur stor chans har en åtalad men oskyldig sverigedemokrat att bli frikänd? Och när flera av SD utsedda nämndemän har avsatts av domstoslcheferna för något, som de har skrivit på sociala medier, trots att innehållet inte varit åtalbart, kan man då lita på domstolarna?

   Nämndeman är nämligen ett medborgerligt och inte ett partipolitiskt uppdrag, varför det är strängt förbjudet att döma enligt något partis partilinje. Naturligtvis ska även oskyldiga utlänningar frikännas (det är åklagarens uppgift att bevisa den åtalades skuld), men finns det några som helst bevis för att de avskedade SD-nämndemännen har dömt eftersin politiska uppfatning och inte efter lagen?Motiveringen för att de har avskedats har mig veterligen enbarft varit att de ”har skadat förtroendet för domstolen” genom att offentliggöra sina politiska åsikter.

   När SD nu har posten som ordförande i riksdagens justitieutskott, bör SD se till att det tillsätts en utredning om politiseringen av det svenska domstolsväsendet. Det är ju värre än det sägs vara i Polen och Ungern.

  • Mique

   Tingsrättens dom i ”snippa”-målet är inte ett dugg ”besynnerlig”! Åklagarens brottsrubriceringen var både i tingsrätten och hovrätten ”våldtäkt mot barn”. Tingsrätten dömde till tre års fängelse för ”våldtäkt mot barn”. Straffet för ”våldtäkt mot barn” är lägst tre och högst sex år, däremot är straffet för ”grov våldtäkt mot barn” lägst fem år och högst tio år. Att blanda in ”meto” i ditt resonemang, är höjden av osmaklighet.

   • brorson

    Förtydligande: Tingsrätten hade ENLIGT MEDIA dömt till fängelse i tre år för grov våldtäkt, vilket
    – om media har rapporterat rätt – är besynnerligt. Den läskunnige har lagt märke till att jag hyser stora tvivel på sanningshalten i medias rapportering. Jag tvivlar dock inte på att det förekommer olika uppgifter i olika medier.

    • Mique

     Jag har läst ett trettiotal mediaartiklar, utan att hitta en enda artikel där tingsrättens ”snippa”-dom betecknas som ”grov våldtäkt mot barn”. I tingsrättens dom är brottsrubriceringen ”våldtäkt mot barn”. Dina besynnerliga bortförklaringar får din trovärdighet att falla snabbare än en sten till botten.

     • brorson

      Vad du har läst eller inte har läst är totalt ointressant. Jag diskuterar inte med dig och försöker inte bevisa någonting för dig. Du försöker starta ändlösa gräl om petitesser för att dra uppmärksamheten från saken, som diskuteras.

     • Mique

      Svar till signaturen ”Brorson” kommentar 6 mars 13,45. Din argumentationsretorik håller inte. Inser du inte att dina besynnerliga bortförklaringar av fakta, ligger enbart dig själv i fatet!? Gång på gång visar du upp en kakafoni av faktaresistens, narcissm och rena lögner.

  • brorson

   98 personer, samtliga troligen S-väljare, har av nekats medlemskap i S i Botkyrka kommun. Distriktsstyrelsen i Stockholms län försvarar beslutet med att de förmodas vilja bli medlemmar för att stödja en viss kandidat (det av kriminella bortröstade S-kommunalrådet Ebba Östlin), inte för att de stödjer socialdemokratisk politik. Har sossarna inte ens lyckats skrapa ihop 98 röster i kommunalvalet i denna stora förortskommun? Och hur vet distriktsstyrelsen att dessa personer inte är socialdemokrater i själ och hjärta? Genom att godtyckligt neka personer, som vill bli medlemmar, medlemskap, har S visat att man är ett slutet sällskap och inte ett politiskt parti med öppet medlemskap – och saknar därigenom rätt till skattebefrielse och föreningsporto på sina utskick.

   Det stora partiet har därigenom gjort sig skyldigt till skattebrott. Östlin hade som bekant stoppat kommunal finansiering av kriminell verksamhet i ABFs regi. Detta är bara toppen på ett isberg. Skattepengar har sedan länge slussats vidare till Socialdemokraterna via ABF, Vad som fått Östlin att reagera torde ha varit upptäckten att inte bara det egna partiet varit mottagare. Hon verkar nu vara något slags persona non grata för både distriktsstyrelsen och partistyrelsen på riksnivån. Kan det råda något tvivel om att partiet har växt ihop med staten- precis som i Kina – när partiet även tar sig före att avsätta domare, som har dömt ”fel”?

   P. S. Det räcker inte att man är kommunist i själ och hjärta för att beviljas medlemskap i Kinas Kommunistiska Parti.

 6. brorson

  Den tidigare justitieministern Thomas Bodström, S, numera verksam som advokat går nu till hårt angrepp mot det egna partiet för agerandet efter snippa-domen, när partiet tvingade de båda av S utsedda nämndemännen att avsäga sig sina uppdrag. Tillsammans med en annan advokat skriver han ”När de vet att det kan drabba dem personligen om de dömer på ett sätt som inte uppskattas i partiet kan de naturligtvis påverkas av det. Då har vi inte längre oberoende domare.”

  Jag vidhållermitt påstående att den nuvarande sexualbrottslagen är starkt påverkad av metoo-.kampanjerna, men vill klargöra att jag aldrig har påstått att att detta är enda exemplet på lagändringars, som har drivits fram kournalist-hyenor och deras kampanj-journalistik. Flera ändringa arv sexualbrottslagen har gjorts efter metoo, de senaste så sent som under försommaren 2022, ett par månader före valet. Ändringarna är i linje med krav på plakat, som har burits under en demonstration, som har anordnats av Västerpartiet. Så var det med den saken. Så var det med den saken: ”morgansk” lagstftning – för att tillförsäkra S stöd av V -samtidigt som V har mobbats ut som samtalspart. Mutad dörrmatta.

  Klart att ilskan i partiet sväller över alla bräddar, när inte ens av S utsedda nämndemän dömer efter partilinjen, att bevis inte behövs. Som jag tidigare har skrivit, håller jag med om att det behövs fler fällande domar för våldtäk,t, men Morgan har totalt underlåtit att ge polisen de befogenheter och resuser, som behövs för att utredda våldtäkstanmälningar i tid, medan bevisen finns kvar. Dessutom borde det ha gjorts en total översyn av hela Brottsbalken och Rättegångsbalken, eftersomolika lagparagrafer motsäger varandra. Sexualbrottslagen är i sig rörig och motsägelsefull och svår att tillämpa efter Morgans klåfingrighetet. I samma lag, som ger intryck av ”djävlar annamma”, nu ska fler dömas, stär det att fler ska frikännas .Den ena meningen är för en blodtörstig allmänhet och den andra meningen är för de stackare som ska döma ”bortom rimligt tvivel”.

  Vad sedan gäller medias rapportering, står inte allting, som har sagts under rättegången i domen, bk.a av hänsyn till brottsoffret. Det gäller naturligtvis också vad som har sagts mellan domare och nämndemän under deras överläggning efter den offentliga delen av rättegången. Om detta råder sträng sekretess. Men det tror sig socialdemokratiska ombudsmän veta. Jag vill här särslllt nämna en mycket omskriven friande dom för misshandel i Solna tingsrätt. Målet avgjordes av två nämndemän , som båda var muslimer och utsedda av centerpartiet, den ena dessutom hustri till en av Sveriges mer fanatiska islamister. Jag har läst domen och har aldrig sett en så illa skriven dom. Journalistkräken, som vid det laget fått mycket kritik för att aldrig kritisera muslimer, hade bestämt sig för att nu skulle det ske. De både nämndemännen anklagades för att ha dömt efter sharia – vilket naturligtvis SD – tyvärr – trodde på..

  Faktum var att bevis saknades för den åtalade mannens skuld. Enligt media hade dessa nämndmän skrivt i domen att mannen var av finare familj än kvinnan. Men nämndemän skriver aldrig några domar, utan det brukar göras av en notarie, alltså en juridikstuderande som är ute på sin första domstolstjänstgöring, under överinseende av justistdomaren – även om det är nämndemännen som fällt avgörandet. Jag kan tycka att det är ett systemfel, när två nämndemän, som båda är muslimrter – och dessutom utsedda av samma parti -kan gälls avgöranden, när en muslim är åtalad Men det är också ett systemfel att båda nämndemännen i snippa-målet var socialdemokrater.

  Lika fel är det förstås om två sverigedemokrater kan döma tillsammans. Jag känner till ett fall, då detta har förekommit. Men de båda sverigedemokraterna kölhalades av media för att INTE ha dömt enligt partilinjen, utan enligt lagen. Som faktiskt borde ändras på den punkte

 7. brorson

  En domare, oavsett juristdomare eller nämndeman, kan naturligtvis tycka att en lag är fullständigt vansinnig, men så länge lagen inte har ändrats ska den följas.- Jag har givit tre olika exempel på problem, som uppstår, när två nämndemän, som är utsedda av samma parti, dömer i samma mål. Även om de har dömt helt korrekt, öppnar detta för osaklig kritik mot domstolen eller mot nämndemännen själva. Det finns en opinion bland utbildade jurister att avskaffa systgemet med nämndemän som dyrt och onödigt. Det håller jag verkligen inte med om. Men systemet MÅSTE reformeras.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.