Petter Nilsson(SD)

Importerade konflikter hör inte hemma hos oss!

De flesta har väl någonstans nyktrat till avseende det orimliga i att föra en ansvarslös invandringspolitik. Men samtliga övriga partier tycks inte förstå bekymret med mångkultur.

Mångkultur, som bygger på tanken om integration, att kulturer i växelverkan ska bli starkare. Människor från andra länder kommer till Sverige, och berikar den svenska kulturen. Något som företrädare som bland annat Reinfeldt, Mona Sahlin, m fl tycks ha tyckt varit centralt då man inte tyckt att Sveriges kultur varit något anmärkningsvärt om något alls över huvud taget.

Jag tror inte alls på mångkultur, eller för den delen integration. Kommer man till ett nytt land – anpassar man sig. Det är till skillnad från integration, känt som assimilation.

Det har varit bra mycket skriverier kring Eritreas eventuellt regimtrogna nationaldagsfirande på Sörböleskolan i Skellefteå.
Jag skriver eventuellt, baserat på att festen reklamförts via sociala medier av ambassadpersonal, samt att festen problematiserats av eritreanska föreningen i Skellefteå.

Etiketter: , , , , , , , , ,

10 kommentarer

 1. Bättre Förr

  Återigen straffar sig den svenska godhetssignaleringen! Politikerna bestämmer nåt ”godhjärtat”, och låter skattebetalarna betala, men framför allt ska någon N. Å. Gonannan göra jobbet. Det sistnämnda är numera det största problemet. Vi har ju faktiskt inte ens lyckats lösa de inhemska problemen, med måttliga konflikter mellan t.ex. samer och en del av deras grannar i inlandet, och den romska befolkningen och en del andra svenskar. Varför tror vi då att allt blir bättre om vi dessutom ska lösa konflikter mellan befolkningsgrupper i ett stort antal andra länder? Är vi så naiva att vi tror att dessa konflikter försvinner bara därför att alla grupper i en konflikt kommer till Sverige, utan att de som kommer först blir svenskar i själ och hjärta? Det finns ju många tecken på motsatsen. Sverige tog länge emot kristna som förföljdes i sina muslimska hemländer, men ju har vi ju också på senare år välkomnat många muslimer från samma länder. Till detta kommer politiska konflikter, som kurder, vilka inte ses väl av invånare från deras grannar från samma länder, och vice versa. Och konflikten som nämns i bloggen. MEN, det finns ytterst få ”gammelsvenskar” som på något sätt delvis orkar arbeta med att lösa dessa konflikter, och ännu svårare är det att nå praktiska resultat! Polisen är i dag de enda som möjligen sära på parterna när det gått alldeles för långt, men inte så mycket mer. Det saknas folk som kan och vill söka lösningen på alla importerade och alla gamla inhemska konflikter på lång sikt på ett humant och hållbart sätt! Och ännu svårare är det att hitta så många att det går att komma närmare en lösning. Så länge vi inte klarar det är massinvandring, med enbart integration, inte en bra ide. Och assimilation kräver en mycket låg invandring för att lyckas om de som kommer har stora kulturella skillnader mot det övriga samhället. Och det blir inte bättre av att ursprungssamhället övergår i oreda. Då bli alla i konflikt, och segregationen förstärks. Det finns en missuppfattning om att segregationen bara beror på ”gammelsvenskar”. Sanningen är att den som regel är ömsesidig, och därmed ytterst svår att bryta. Folk vill gärna bo i samma område där man talar samma språk, och har samma religion och samma kultur. Det känns tryggast så!

 2. Marko

  Lägger denna här också då det är ämnet.

  https://www.gp.se/ledare/ni-gillar-inte-m%C3%A5ngkultur-bara-f%C3%B6r-att-ni-p%C3%A5st%C3%A5r-det-1.99799034

  ”I Storbritannien och Tyskland har man inte hyst samma illusioner om att kunna bli USA. Man har i stället delvis accepterat verklig mångkultur, även om acceptansen minskat det senaste decenniet. Britterna har låtit Sharia-domstolar verka öppet i landet. Tyskland är på många sätt mycket mer kulturellt segregerat än Sverige där miljontals turkar lever i egna enklaver sedan generationer. ”

  • brorson

   Boström, vars artikel Marko har länkat till, skrev att sju av åtta partiledare ljuger, när de påstår sig vara för mångkultur. De är för någonting annat, i bästa fall att människor får ha olika hudfärg, och i sämst fall att alla andra kulturer, inklusive den svenska, ska bekämpas och ersättas med något slags pervers monokultur, som små barn ska indoktrineras med mot föräldrarnas vilja. i synnerhet muslimska föräldrar ska utsättas för denna form av kulturrasism. Som sju av åtta partiledare står bakom, fastän de låtsas motsatsen. Längst i kulturell likriktning går Johan Pehrson, L, i sin iver att markera något slags avstånd till SD

   Längst gör Johan Pehrson. L, med sitt förslag om obligatorisk språkförskola för två-åringar. Föra att de ska förstå vad ”vinhororna” pratar om, när de kritiserar normer, som är gemensamma för i stort sett hela mänskligheten (att det är synder att ljuga, stjäla mörda och begå äktenskapsbrott).I själva verket ställer de sju upp på SD:s assimilationspolitik. vilket de försöker dölja genom egna tillägg – som strider mot gamla svenska värderingar, men inte mot det som nu kallas ”svenskhet”, såsom gruppvåldtäkter och förnedringsrån, m.m. De självutnämnda mångkulturalisterna förnekar ju att detta med ytterst få tidigare undantag är någonting nytt i Sverige.

   Således. Åtta av åtta partileare är motståndare till mångkultur, men bara en erkänner att han är det. Den åttonde vill nog att de nyanlända ska anpassa sig (assimileras) till svenska värderingar, vilka de nu år – vilket inte är så lätt, som han tror. Men helt klart är det lättare för en invandrare från ett kristet land, eller för en muslim, att anpassa sig till gamla kristna värderingar än till den normköshet, som de andra partiledarna omhuldar i sin iver att dölja att de håller med SD i grundfrgågan, att oliheterna inte får vara för stora och helst inga alls. De har inte velat se problemen med massinvandringen, och står därför utan egen politik hur de problemen ska hanteras – och kopierar därför SD:s lösningar, vilket de försöker dölja genom egna rent bisarra tillägg.

   Jag är den enda, som erkänner att jag ser mångkulturen inte bara som någonting bra utan även som en nödvändighet. Till följd av massinvandringen. Det är för sent att rulla tillbaka utvecklingen. Men jag är ju å andra sidan ingen partiledare.. Som exempel har jag på denna blogg skrivit att jag är moståndare både till ett nationellt och till kommunala förbud mot böneutrop (utom på platser med stark anknytning till Sveriges kristna kulturarv). Jag vill dock betona att det även för mig finns gränser för vilka främmande kukturyttringar, som ska få praktiseras i Sverige. Alla ska följa svensk lag, så länge de befinner sig i Sverige. Den, som åker till sitt hemland för att göra något som är tillåtet i hemlandet, men förbjudet i Sverige, bör stanna i hemlandet för gott.

   När sju av åtta partiledare talar om ”integration” i stället för assimilation, som döljder de den dubbla betydelsen av ordet integration, nämligen ömsesidig anpassning, vilket Mona Sahlin inte försökte dölja när hon var S-ledare. Det skulle vara ett hopplock av kutluryttringar från olika länder. men med den nya sexualmoralen (polyamorösa äktenskap, mm, som en extra krydda) till en ny monokultur. Även etniska svenskar skulle utsättas för detta kulturella förtryck och alltså göras till främlingar i sitt eget land.Och denna integrationspolitik lyckas tydligen bättre med den ursprungliga svenska befolkningen än med invandrarna, som gör motstånd.

   Den historiska erfarenheten visar att tvångsassimilation föder motstånd, även om det sker med förskönadne verbala omskrivningar, såsom ”integration”. Därför anser jag att det är för sent att ändra på sakernas tillstånd. Det är bara att acceptera det mångkulturella Sverige, men effekterna kan miljdras. Ett sätt är frivillig återvandring. Detta ska vara ett realistiskt alterna

   • brorson

    forts
    Detta ska vara ett realistiskt alternativ för alla som vill hem, men i synnerhet för dem, som har särskilt svårt att anpassa sig till de gemensamma normer, som måste finnas i ett land. Mångkultur är bra även i den kontexten. Om man har kunnat praktisera åtminstone delar av hamlandets kultur, seder och bruk, under tiden i Sverige, så underlättar det återanpassningen i hemlandet.

    Därför bestämt nej till obligatorisk språkförskola för två-åringar och ja till fortsatt hemspråksundervisning för invandrarbarn. Också bestämt nej till normkritiska sagostunder för barn. Flickor, som har indoktrinerats att bli skamlösa vinhoror i Sverige, kommer inte att få det lätt i hemlandet. Om vi vill ha ett verkligt paradigmskifte för migrations politiken, får det inte längre ses som en självklarhet att alla, som kommit hit som gäststuderande, gästarbetare eller flyktingar, ska ska stanna här resten av livet och i det syftet göras om till svenskar.

 3. Sylvia

  Elbolagen arbetar för att el ska bli en gränslös vara, trots fysiska förluster på vägen! Vi i norra Sverige kommer alltså inte längre kunna nyttja våra naturtillgångar i form av billig vattenkraft, utan miljöförstörande avigsidor, en viktig konkurrensfördel! Politiken ska vara medveten om detta!

 4. brorson

  Att partimedlemmar får ha vilka åsikter som helst, gäller tydligen även SD. Men det är ändå förvåanande att Magnus Olsson inte bara är partimedlem, utan också sitter i partistyrelsen och medlemsutskottet, som beslutar om uteslutning av partimedlemmar, och dessutom har sagt att El,sa Widding var en dålig rekrytering. Det kan snarare sägas om honom själv, efter hans märkliga uttalanden om vattenkraften och vindkraften. Har några vattenkraftverk, som bidragit till elförsörjningen mer än ytterst marginellt, lagts ner? Det verkar Olsson tro. Kan havsbaserad vindkraft lösa effektbristen. Det verkar Olsson tro. Har inte Sverige ett elöverskott. sett till elproduktionen under ett helt år? Det verkar Olsson inte tro. Varför vill han annars ha ännu mer vindkraft .Han borde skämmas över sitt uttalande om Widding, som om han vore en lika stor expert som han.

  I sin plädering för havsbaserad vindkraft anför Bolund, Mp, att dessa vindmöllor ska byggas så långt ute till havs, så att de inte syns från land. Typiskt Mp. Som att sopa miljöproblemen under mattan,. De syns inte. Bolund borde kanske göras till hedersmedlem i SD-Malmö? Vad säger för resten SD-Malmö om de danska planerna på att tippa schaktmassor i Öresund, så att inströmningen av saltvatten till Östersjön hindras? Inget problem, om eländet inte kommer att synas från den svenska sidan? Vilket påminner mig om den skånska miljörörelsens protester mot Öresundsbron, att bropelarna skulle hindra vattenflödet mellan Västerhavet och Östersjön. Det kanske inte var så farligt, men frågan är ändå hur mycket i de stilen, som miljön tål.

  Varför gör danskarna detta? Troligen för att de inte vill bygga den nya stadsdelen i Köpenhamn på den danska åkermarken .Rätt tänkt, men ändå fel. Apropå detta, skrev jag i tidigare kommentarer om den stigande matpriserna i Afrika, vilket leder till att ”klimatflyktingar” från Afrika söker lyckat i Europa coh Sverige. Om afrikanska bönder (eller bönders barn eller barnbarn) kommer till Sverige, så är det inte för att odla den svenska jorden. Utan för att de svenska bidragen till nyanlända är tillräckligt höga för att de ska ha råd att köpa maten, som vi importerar från bl.a. Afrika. Skylten ”Orientlivs” är numera vanlig inte bara i utanförskapsområdena med många invandrare utan även i de svenska storstädernas stadskärnor.

  Jag kritiserar inga invandrare för att de ser till sitt eget bästa. Men ”klimatflyktingar” torde dock vara en felaktig benämning. För inte kan det väl vara så. att deras svarta hudfärg skyddar sämre mot den afrikanska solen än den vita hudfärgen hos svenska turister, som steker sig på afrikanska stränder? De har i alla fall råd med afrikansk mat i Afrika, såsom ”svenska köttbullar” gjorda på afrikanskt kött. Och i Sverige serveras ”köttfria köttbullar”, som är gjorde i Sverige (!) på importerad soja från Tropikerna. Stora mängder soja används för resten för köttdjursuppfödning i Europa, som inte alls är självförsörjande (ens sett till hela kontinenten) på livsmedel, om man räknar ifrån de importerade insatsvarorna.

  Fler laddstolpar för elbilar längs de svenska vägarna är kanske lösningen på världens orättvisor? Vad säger SD-Olsson?

 5. Marko

  Även svenska kraftnät erkänner problemen med fladderkraftens påverkan på elsystemet.

  https://second-opinion.se/svk-vadjar-om-regleringsbud-fran-vindkraft/

  ”Jag vet inte om jag kan svara på det generellt. Men det är klart att om vi saknar en jättestor nedregleringsvolym och behöver få den på plats inom ett antal minuter, kan det hända att det är kärnkraft som behöver regleras ner, för att den utgör en tillräckligt stor enhet. Det tråkiga med det är att det kan ta lång tid för kärnkraften att sedan komma tillbaka i produktion.”

 6. brorson

  Tredje kandidaten i turkiska presidentvalet har lova stödja den av huvudkandidaterna som lovar att skicka hem de syriska flyktingarna (3,6 miljoner). Vilket verkar möjligt sedan diktatorn al-Assad får vara medlem i Arabförbundet igen. Några villkor måste han väl uppfylla. Dock oklart om amnest för al-Assads motståndare. Men kanske. Och al-Assad måste nog få hem flyktingarna för att bygga upp landet efter kriget. Andre kandidaten (Erdogans huvudmotståndare) i det turkiska valet, har svarat med att beskylla Erdogan för att ha släppt in 10 miljoner flyktingar i landet, vilket verkar överdrivet, med följd att turkar har tvingats fly för att söka jobb i andra länder (EU), vilket verkar desto mer sannolikt.

  Vi ser här en tydlig domino-effekt av de internationella regelverken för flyktingar och hur de har tillämpats i praktiken av olika länder, som i många fall har fört en naiv och alltför generös flyktingpolitik. I det fallet ligger det nog en hel del sanning i kritiken mot Erdogan, som dock konfronterad med verkligheten har tvingats skärpa till den turkiska flyktingpolitiken. Men i svenska medier framsträlls han som en ondsint semi-diktator, som som enbart har felat jäklas med EU-länderna. Exempelivs när han i juli 2015 drog in arbetstillstånden för de syriska flyktingarna. Hade det inget att göra med skenande arbetslöshet, höga skatter och praktiskt taget inga socialbidrag för turkarna själva?

  Man kan å ena sidan konstatera att SD har haft rätt hela tiden om en ansvarslös svensk invandringspolitik. Och å andra sidan att utvecklingen på flyktingfronten internationellt nu har blivit så allvarlig (domino-effekten) att även SD har hamnat i bakvattnet med otillräckliga förslag.<när SD talar om en flyktinginvandring på EU;s miniminivå (vilket de övriga Tidö-partkerna har tvingats acceptera), rtänker man i på att denna "minimi-nivå" huvudsakligen styrs av TVÅ internationella konventioner, nämligen FN: reviderade flyktinkonvention och EU-direktivet om alternativt skyddsbehövande. Svenska diplomater måste arbeta för följande:

  1) Nämnda EU-direktiv måste upphävas, alternativ ombildas till ett frivillig åtagande för grannländer till de länder som folk flyr ifrån. Med rätt till grannländerna att själva bestämma om direktivet ska tilläpas eller ej i en given situation.

  2) Skyldigheten för andra EU-länder måste reduceras till att hjälpa mottagarlandet med utredningspersonal, förläggningar och organiserad återvandering, m.m. Det måste stå klart för flyktingarna att har man lyckats ta sig till ett grannkland, kommer man inte längre, utan måste stanna i en flyktingörläggning i det landet tills man kan återvända hem.

  3) Det behövs en ny och mer genomgripande revision är tidigare revisioner (från 1960-talet?) av FN:s flyktinkonvention Första land-.principen (Dublinförordningen) , som nu bara gäller inom EU, måste skrivas in i FM-konventionen och gälla i hela världen.

  4. Flykingkonventionen måste kompletteras med en ny konvention, som ger FN-systemet rätt att ingripa – om nödvändigt även militärt -i det land, som folk flyr från, om situationen blir helt ohållbar i det / de länder som folkl flyr till, Det kan vara att inrätta flyktingläger på det landets territorium, som folk flyr ifrån .Således inte att störta det landets regering. FN ska inte vara en krigförande part.

 7. brorson

  Det, som de turkiska presidentkandidaterna så tydligt visar, är att ökad flyktingmottagning (och därmed också omfördelning) inte är någon lösning på flyktingproblemen, utan snarare förvärrar desamma. Riktigt illa är det, när mottagarlandets egna invånare börjar fly, eftersom de trängs undan särskilt från arbetsmarknaden av alla flyktingarna. Den turkiska valrörelsen avslöjar också attinte bara vi svenskar har varit otroligt naiva i flyktingfrågan, utan även den i svenska medier demoniserade turkiska presidenten Recep Tayyip Erdogan, som ville så väl. Men överskattade Turkiets förmåga att härbärgera så många flyktingar, utan problem.

  Detta ger också en annorlunda bild, än den vi har, av Turkiet som land. Inte så dåligt, som vi kanske tror. Vad är det som har lockat så många flyktingar (ekonomiska migranter?) till just Turkiet? Att Erdogan ändå är en favorit i omvalet, visar kanske att han har andra sidor, än dem, som ständigt framhålls i svenska medier.. Han ville så väl och hade så fel, men anses ändå av runt hälften av de turkiska väljarna ha de bästa förutsättningarna att lösa problemen.

  De turkiska presicentkandidaterna har också visat att det verkligen finns en domino-effekt, som jag (någon annan?) inte riktigt har förstrått. Nämligen att en första flyktingvåg ger upphov till en andra flyktingvåg, när mottagarlandets egen befolkning börjar fly, vilket kan ge upphov till en tredje flyktingvåg. o s.v. Hur många flyktingar hade sökt sig till Ukraina före krigsutbrottet? Jag minns dock att jag läst att ukrainare har tängt undan polacker från den polska arbetsmarknaden, med följd att polacker i viss mån har trängt ut svenskar från den svenska arbetsmarknaden. Vart ska ekonomiska migranter från Sverige fly, om det svenska välfärdssystemet kollapsar?

  Lösningen på flyktinproblemen måste i mycket större utsträckning sökas i länderna, som folk flyr från.

  Det handlar om allt från att fortast möjligt skicka tillbaka ekonomiska migranter (som saknar asylskäl) och återvandring (för personer som har haft, men inte längre har asylskäl) till ekonomiskt bistånd till fattiga länder, sa att de kan skapa jobb och försörjning åt sina egna befolkningar. Den ”postkoloniala” rovdriften på fattiga länders naturresursen, som nu sker med klimatet som förevändning) måste upphöra. Det måste bli ett slut på diskussionerna i mottagarländerna om flyktinamnestier och omfördelning, för det är just de diskussionerna, som lockar flyktingarna och används som marknadsföring av flyktingsmugglarna.

  Om man har levt illegalt i mottagarlandet under en tid, kan man hoppas på en fortsättning som legal invandrare. Om man harlevt med falsk identitet under en tid i ett flyktingläger i det första mottagarlandet, kan man hoppas på omfördelning till ett land längre bort, när situationen i det första landet har blivit ohållbar.- Det är givetvis svårare att skickas tillbaka en person med falsk identitet än en person med känd identitet. Till vilket land, ska personen med falsk identitet skickas tiilbaka till?

  Därför måste mottagarländerna i Sydeuropa har hjälp med utredningspersonal från andra EU-länder.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.