Petter Nilsson(SD)

Etikett: Skellefteå Kommun

Importerade konflikter hör inte hemma hos oss!

Av , , 10 kommentarer 30

De flesta har väl någonstans nyktrat till avseende det orimliga i att föra en ansvarslös invandringspolitik. Men samtliga övriga partier tycks inte förstå bekymret med mångkultur.

Mångkultur, som bygger på tanken om integration, att kulturer i växelverkan ska bli starkare. Människor från andra länder kommer till Sverige, och berikar den svenska kulturen. Något som företrädare som bland annat Reinfeldt, Mona Sahlin, m fl tycks ha tyckt varit centralt då man inte tyckt att Sveriges kultur varit något anmärkningsvärt om något alls över huvud taget.

Jag tror inte alls på mångkultur, eller för den delen integration. Kommer man till ett nytt land – anpassar man sig. Det är till skillnad från integration, känt som assimilation.

Det har varit bra mycket skriverier kring Eritreas eventuellt regimtrogna nationaldagsfirande på Sörböleskolan i Skellefteå.
Jag skriver eventuellt, baserat på att festen reklamförts via sociala medier av ambassadpersonal, samt att festen problematiserats av eritreanska föreningen i Skellefteå.

SD reklam nekas – ”Inga bidrag till islamister” anses kränkande!

Av , , 7 kommentarer 33

Vi är ett relativt litet parti. Det innebär att ibland får en vanlig dödlig låtsas vara formgivare när man har några sekunder till övers. Man blir lite allt i allo. Så bussreklamen i Skellefteå så fick jag ett annonsförslag, för vilket jag formger en buss-sida, vilken i förminskat format ser ut såhär:

Den här annonsen lyfter dessutom en välkänd före detta vänsterpartist, Tony Rönnqvist. En person som ville ha det budskapet.

Det här bör inte alls vara kontroversiellt. Har själv debatterat bland annat att neka bidrag till Ibn Rushd i Region Västerbotten. Något även andra partier debatterat för.

Men!
Sen ser jag att Skelleftebuss valt att neka denna annonsen, med hänvisning till Skelleftebuss värdegrundsdokument, där följande står:
”Leverantör eller leverantörs samarbetspartners ska inte diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, religionstillhörighet, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning.”

Skelleftebuss VD säger till Norran att SD är välkomna att ha reklam som andra partier men att det finns vissa begränsningar för vilka budskap som kan föras fram.
– Det handlar exempelvis om budskap som kan uppfattas som stötande. Islamofobiska budskap vill vi inte ha på bussarna.

Den verkställande direktören lutar sig mot Skellefteå Buss värdegrundsdokument där det står följande: ”Leverantör eller leverantörs samarbetspartners ska inte diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, religionstillhörighet, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning.”

Gruppledaren i Skellefteå kommun, Markku Abrahamsson (SD), kommenterar det hela föredömligt till Norran, där han förklarar läget.
– Det handlar om två av totalt tio skyltar, övriga budskap accepterades. Jag förstår att man har regler om marknadsföring på bussar, jag invänder absolut inte mot det. Däremot ifrågasätter jag att skylten väcker anstöt, säger Markku Abrahamsson och fortsätter:

– Budskapet vänder sig mot islamism, politisk islam, inte muslimer. Jag tar för givet att personal på Skellefteå buss inte vill ge bidrag till islamistiska organisationer. Jag hoppas fortfarande hitta en kompromiss. Det är 30 dagar till valet, vi borde självklart få driva opinionsbildning. Ibland måste frågor spetsas till, men det här går inte över gränsen.

Skelleftebuss är ett helägt kommunalt bolag. Det ägs av Skellefteå Kommun.
En kommun som styrs av Socialdemokraterna.

Befolkningsmålens bak(S)ida!

Av , , 1 kommentar 21

Morgonens livesändning:

Har i ärlighetens namn missat mycket på debattfronten senaste dagarna. Mycket annat som fått ta ens uppmärksamhet. Lite – inte förödande mängder – men dåligt samvete över det.

Är en av de där som drivs till stor del av den naggande känslan att man kanske inte räcker till i tillräcklig utsträckning.
Nåväl. Läste ett debattinlägg i folkbladet, ett inlägg som publicerats för flera dagar sedan.
”Skellefteå kommun tjänar inte på att bli fler invånare”.

I inlägget problematiserar debattören samma som undertecknad gjort under lång tid, så även för Umeå kommun. De stegrande kostnaderna som följer av befolkningsökning. Det kostar att växa.

Samtidigt har det perspektivet fått stå åt sidan allt eftersom den visionära ivern att växa har varit övriga partiers agn till väljarna.

Jag känner inte debattören, så jag försöker få en bild av honom. En socialdemokrat från Burträsk. Hittade en beskrivning av densammes ambitioner, ”Kort sagt vill jag medverka till att de goda exemplen från en svunnen tid nu kan uppstå igen, anpassade till den tid vi nu lever i”.

Det är vackert att se idealismen. Samtidigt som det är en aning tragiskt att se.

Sverigedemokraterna driver den förnuftiga agendan avseende samhällsvisioner och planering idag. Berörd tycks ha samma försiktighetsperspektiv, och göra samma analys som SD.

Men möjligheterna för debattören att få gehör internt inom S är nog ytterst begränsade.
De gamla Socialdemokraterna har nog ytterst lite att hämta från vänsternästet som Socialdemokraterna krympt ihop till.