Petter Nilsson(SD)

Avser S lägga ned Lycksele Lasarett?

Jag var en av de knappt hundra som hade äran att kolla på Socialdemokraternas pressträff där Magdalena Andersson tillsammans med fem regionpolitiker försöker driva opposition mot regeringen p g a inflationskrisen samt de tuffa ekonomiska lägena i regionerna. En av dessa regionpolitiker var Region Västerbottens Peter Olofsson. Han nämnde att det prognosticerade underskottet i regionen motsvarar ett akutsjukhus. Vilket akutsjukhus säger han inte.

Det var i alla fall uppenbart tydligt att presskonferensen var kallad tillsammans med regionpolitikerna i ett försök att samla medialt intresse för Socialdemokraternas oppositionspolitik på riksdagsnivå. Det sagt så bör man komma ihåg att Socialdemokraterna styrt Region Västerbotten i generationer där man tillsammans med övriga sjuklöverpartier har prioriterat Norrlandsopera, champagneprojekt och annat som i stället hade kunnat läggas på vård och vårdpersonal. Det har dock Socialdemokraterna regelbundet vägrat att göra vilket har gett oss resultatet vi har i dag: beroende av hyrpersonal och ett nedstängt BB i Lycksele som tydligen ska tas över av en privat aktör (efter en lång och dyr upphandling).

Det kommer bli en intressant budgetprocess, och den kommer tyvärr dröja fram till i höst. 

Jag hoppas inte att Västerbottens Socialdemokrater får för sig att lägga ned BB i Lycksele, och skylla på att regeringen inte kunnat stävja den inflation Socialdemokraternas politik bidragit till att skapa. Om det nu blir så vet ni var ni läste det först.

 

Etiketter: , , , , , , , ,

20 kommentarer

 1. Jonsson

  Konstigare saker än så har hänt förr. Du har inte fel. Socialdemokraterna har nu en riksomfattande kampanj om budget. De kanske är ”rädda” för skattesänkningar från regeringen? Umesossarna inbjuder självaste allmänheten till budgetsnack ikväll.
  I Umeå kommun vill S/Mp samtidigt inrätta ett klimatpolitiskt råd. Säkert jättebilligt och knappt nåt arvode alls för ledamöterna!? Men välbehövligt?
  Region Västerbotten har gjort ett stort åtagande med patientgrupper från andra regioner. Man må ha frigjort en del vårdplatser vid Nus, men saknar vårdpersonal. De höga sossarna i ”landstinget” borde följa enfrågepartisten Bolunds exempel; och avgå.

  • brorson

   Eftersom många tycker att brottsbekämpningen är en angelägen uppgift, låtsas politiker inom oppositionen, som vill ha pengar till andra ändamål, att de ändamålen är nödvändiga för brottsbekämpningen. utan att förklara hur och på hur lång sikt. Med oppositionen avser jag oppositionen på riksplanet, även om samma partier styr regionalt eller kommunalt. De driver ett falskspel. I stället för att kräva löften från regeringen om mer pengar nu, borde de budgetera för nödvändiga anslag till kommuners och regioners lagstadgade uppgifter. planera för nödvändiga besparingar för att finansiera dessa och först därefter klaga hos regeringen.

 2. brorson

  Denn 12 juni slrev Holmlund ett inägg ”Att bara ta fast och låsa in hjälper inte” och citerade en DN-artikel, där det står ”Hon säger sig ha talat med boende, lärare, poliser, socialarbetare och kriminologer. Enligt Erlandsson är deras samlade bild att man måste bryta boendesegregationen, erbjuda familjeplanering och se till att kunskaperna i svenska blir bättre.”

  Men vad hjälper det att ”vaccinera” tre-åringar med goda tankar nu, om de efter tio är bjuds på samvetsdämpande droger och ett skjutvapen? Och vad hjälper det mot de skjutningar, som sker nu? Jaså, familjeplanering? Ska redan födda barn aborteras?

  I så fall kan man ju börja med att försvåra födslar i södra Lappland genom att lägga ner BB i Lycksele, och sedan hela lasarettet. . Pengarna kan ju användas till att subventionera lönerna för Norhvolts utländska arbetskraft, som inte har avtalsenliga löner. Har de ens arbetstillstånd, eller är det helt svart? Det borde inte vara några problem med pengar till brottsbekämpningen, såsom fler fängelser. Allting slösas ju bort på den vansinniga ”klimatomställningen”. Nu flyr ju den skyldige, Per Bolund, i stället för att stanna kvar och ta ansvar.

  Ebba Busch är en besvikelse, Har åkt till Lappland, med full polarmundering vid töväder, utan att träffa en enda renskötare, I stället har hon träffat Hybrit- fanatiker och lovat dem fixa mer el. Trots det har hon inte tillsatt den utredning, som utlovats i Tidö-avtalet om ev. återstart av de stängda Ringhals-reaktorerna. Den utredningen borde vara färdig med åtminstone en förstudie nu. Ebba är den lilla skolflickan, som är fräck i mun, men faller pladask för direktörer, som har tillsatts av den förra regeringen (d.v.s. MP) bl.a. Vattenfalls vd.

  Med färre skjutningar skulle det bli mindre arbetsbelastning på sjukvården och en säkrare arbetsmiljö för personalen där. Pengar skulle kunna läggas på fler barnmorskor och undersköterskor. Jag vill också påminna om att det är folkmord att försvåra födslar inom en etnisk grupp, såsom samer.

  Folkmord är ett juridiskt begrepp, som täcker mer än mord på fysiska personer. Det kan också handla om att försvåra födslar inom en viss folkgrupp eller att en folkgrupp ska utplånas ”som sådan”, Samtidiga angrepp mot renskötseln och ena lasarettet i hela södra Lappland uppfyller väl kriterierna för folkmord i juridisk bemärkelse. Och angreppen mot renskötseln är många med gruvprospektering och vindkraftparker i renskötselområdet.

 3. Leif

  trolla fram pengarna då. Ni sitter ju på makten!

  Tidigare kanske det dög att sitta med offerkoftan men nu kan ni ju göra något. Så tjopp tjopp tjockskalle, leverera eller avgå!

  • Drutten

   Leverera eller avgå? Berätta vad förra regeringen levererade mer än ökad kriminalitet. Förra regeringen hade MP och C som en kvarnsten om halsen och förlorade på så vis regeringsmakten. Men misströsta icke vid nästa val förlorar M makten då dom har sin egen kvarnsten om halsen som sänker dom vid nästa val och så börjar allt om där det slutade.

  • Jan Sjöström

   Hej Leif!

   Uppenbart är att du saknar förmåga till ett mer resonerande
   samtal, ett samtal med större insikt ger argument en styrka.

   De allra flesta inser att nedlåtande omdömen endast slutar
   i björntjänstens tecken. Ditt beteende skapar en förutsättning
   för det du vill bekämpa, visst förstår du det!

   I detta fall behöver ingen ”trolla fram” någonting, det handlar
   som alltid endast om prioriteringar. Ett samhälle som inte är
   kapabla att tillse basal nytta för sin befolkning, är inte längre
   motiverbart (Eller hur?)

   I nu aktuellt fall behöver landmassan en ny ledning, en som
   ser och förstår detta. Om inte Sverige – kanske Norge eller
   t o m Ryssland kan se skäl till en frivillig annektering av det
   tidigare Svenska området.

   Pengar till basala behov finns ju inte..så vad är alternativet?

 4. Sonja

  Glesbygdsbor ska vara medvetna om att det är stor risk att Lasarettet i Lycksele kommer att ombildas till sjukstuga under nuvarande regionsstyre! Katastrof, då alla vi medborgare i länet betalar regionskatt. Bra om vi reser oss!

  • brorson

   Redan under 1980-talet föreslog jag att landskapet Lappland, som nu är delat mellan två län / landsting / regioner borde bli ett eget län med ett eget landsting. Anledningen var att jag såg att det var stor skillnad mellan Jämtland-Härjedalen, som fortfarande är ett eget län i Norrlands inland och Lappland. Det är ren kolonialpolitik. Men de lappländska politikerna är alldeles för fega för att säga ifrån till sina partikamrater i de stora kustkommunerna.

 5. Basic Rules

  Hur länge har han Peter varit regionråd frågar jag mig, trots det säkert långa maktinnehavet har det gått åt Helvetica eller är det tack vare honom?😂.
  Att skylla på någon annan i detta läge är uselhet av högsta rang. Jag blir så trött på dessa förljugna politiker, kan bara konstatera att dagens samhälls problem är för komplexa för den politiska klassen.

 6. kenth

  Sätt in ett gäng ungdomar att titta på problemen och de tillomed löser dem…men då står ju de gamla o visa som inkompetenta idioter vilket de inte vill.

 7. Björn

  Givetvis så kommer BB i Lycksele att försvinna tyvärr, när man ser hur upphandlingen och hur dom framtida kostnaderna ska hanteras.Via besparingar i verksamheten och inga extra pengar så är utfallet redan klart.
  Gör man en verksamhet så dyr utan att skjuta till extra pengar så kan det bara sluta på ett sett.
  Hyffsat fräckt att redan nu försöka skjuta över ansvaret på oppositionen.

 8. brorson

  ”I ett fritt samhälle vill vi inte ha kulturrasister som styr den mesta kulturen och endast accepterar gammalsvensk kultur. Jag nämner gammalsvensk kultur därför att den moderna svenska kulturen är i många stycken influerad av andra kulturer.”

  Denna nidbild av sina politiska motståndare har kulturförnekaren Villy Hansen skrivit på sin blogg. Han som alltid har velat framstå som kultiverad och bildad saknar elementära kunskaper i kulturhistoria. Om vi tar nationalromantiken som ett exem på ”gammalsvensk kultur”, som spreds till andra länder, bl.a. Sverige, som då vistades i Frankrike för att lära sig. Nationalromantiken blev omåttligt populär i många länder. eftersom den hämtade sina motiv i respektive konstnärs hembygd J ag brukar nämna två exempel på nationalromantik.
  1. Den röda stugan under björken nere vid sjön med en ko betande i bakgrunden. Svensk nationalromantik.
  2- Beduintältet under palmen nere vid oasen med en kamelkaravan i bakgrunden. Arabisk nationalromantik.

  Är det fel om människor, som kanske inte har det så fett, ändå försöker se det sköna i tillvaron och hembygden – och gillar konstnärer som framhåller just detta? Hansen är en riktig översittare, som visar sitt förakt för andra människors kultursmak.. Vem är kulturrasist?

  • Jonsson

   Bloggaren Hansen gör sig dagligen till språkrör för oss alla i dagens härjade Sverige. Texterna är oerhört banala och enahanda. Poänglösa.
   Är etik och moral universiellt? Nej! Jag tror inte ens att det blev en svensk ”sportgren”. Om majoriteten i ett land uppför sig väl, desto större svängrum tar och får de som vill sabotera och roffa åt sig. För att de kan. För att de inte sällan ursäktas och undslipper ansvar om det skulle bli uppenbarat av ”lagen” eller KRFM.
   En ny avart är ”återställarna” som besöker muséer och tv-sändningar i Stockholm, för att skvätta färg och få sina 5 minuter i rampljuset. Stockholm har ju fått breda ur sig. Dags att genast återställa våtmarkerna där?
   Var och en är sig själv närmast och bryr sig inte nämnvärt om andra. När det kommer till kritan.
   För att återknyta till Hansens enögda frikyrkotoner; det är omöjligt att omvända dagens människor till underdånighet. Hur skulle Ansgar ha gjort idag?

 9. brorson

  ”Stockholm har ju fått breda ut sig. Dags att genast återställa våtmarkerna där?”Ja, varför inte? Varför inte börja med Fatbursjön på Södermalm, av vilken inte en droppe vatten finns kvar och fortsätta med Klara sjö, av vilken bara en smal kanal återstår? Fatbursjön har fått ge plats åt Stockholms äldsta järnvägsstation Södra station och Klara sjö har fått ge plats åt Stockholms centralstation.

  Uppsalaslätten. där numera Sveriges fjärde största stad, Uppsala, breder ut sig .var för 200 år sedan en vattensjuk sankmark Om man ska räkna upp alla våtmarker och sjöar, som har försvunnit helt eller delvis, kan man inte förbigå de enorma utdikningarna av myrmarker i Småland under 1800-talet och den katastrofala sänkningen av Sveriges fjärde största sjö, Hjälmaren.

  Med utdikningar och sjösänkningar vanns nya åkermark, men till priset av sänkt grundvatten, till vilket även böndernas egna täckdikningar bidrar. Å ena sidan behövs täckdikningarna för att inte smältvattnen från vinters snö ska hindra vårbruket, men å andra sidan hindras tillväxten av försommartorkan, som inte alls är något nytt utan typiskt för det svenska klimatet.

  Grundvattnet hölls väl ändå på en skaplig nivå av de dammar, som byggdes huvudsakligen under 1600-talet för artt förse vattendrivna kvarnar, sågverk och stångjärnshammare med vatten. Men nu rivs dammarna på order av miljö-extremister, som har infiltrerat EU-byråkratin och de svenska länsstyrelserna och Naturvårdsverket, för att återställa landskapet, som man TROR att det var under medeltiden. Resultatet har blivit stora översvämningar under snösmältningen och tider med mycket nederbörd – och ett ökenliknande landskap i stora delar av Europa och delar av Sverige.

  Men den största boven bakom de ”extrema” väderhändelserna är nog den moderna stadsplaneringen och bilismen, dock inte koldioxidutsläppen utan de enorma asfaltytorna som denna kräver. Detta förstår ledande miljöpartister, men varför ljuger de om att elbilar är räddningen, om de inte är mutade av bilindustrin och vindkraftbolagen? Elbilar behöver också asfaltvägar att köra på och asfalterade eller eljest hårdgjorda ytor att parkera på.

  Regnvattnet från tak, vägar och parkeringsplatser och andar hårdgjorda ytor led si stora dagvattenledninar direkt till de naturliga vattendragen. med översvämningar som följd – i stället för att sparas i grundvattnet, träskmarker och dammar. Varför inte återställa alla försvunna våtmarker inom Stadsbebyggelsen i Stockholm – inte bara de båda nämnda sjöarna?

 10. brorson

  Koldioxidhalten i atmosfären ligger sannolikt fortfarande under optimum. den halt som ger bra skördar utan de nackdelar, som utmålas i klimatalarmisternas skräckscenarior. Miljöproblem, som har andra orsaker, skylls på koldioxiden och blir inte åtgärdade, eller t.o.m. förvärrade, vilket ovanstående kommentarer har givit exempel på. Högre koldioxidhalt i atmosfären ger större skördar, men större skördar kräver mer vatten…

  I går såg jag två nyhetsnotiser av intresse. Den ena att uppvärmningen i Europa är dubbelt så stor som det globala medelvärdet. Den andra att utetemperaturen i s.k. utanförskapsområden är 2 grader högre än i annan stadsbebyggelse Satellitbilder över världen tagna nattetid visar enormt många fler ljuskällor i Europa än än resten av världen, särskilt Afrika och Asien. Lamporna avger i sig inte så mycket värme, speciellt inte LED-lampor, men mängden lampor indikerar hur stor förekomsten är av andra värmekällor. Utanförskapsområden har stora huskroppar och få träd, vilket driver upp utetemperaturen.

  Om och när koldioxidoprimum nås behövs teknik för infångning av koldioxid från atmosfären och omvandling av densamma till nya motorbränslen, som avändas i ”konventionella” förbränningsmotorer. Vi kommer då att få en förtida utskrotning av elbilar. Otroligt smart av bilindustrin att lura på folk elbilar, som snart kommer att vara omoderna och måste ersättas med nya bilar,

  Den etablerade miljörörelsen är korrumperad. Ingen vanlig bilförsäljare har sålt så många elbilar som Per Bolund, som nu med svansen mellan benen flyr från politiken. För ett par år sedan var det Stefan Löfvén, som hoppade av för att slippa ta ansvar för vad han ställt till med. Men vad gör den nya regeringen nu? Fullföljer den förra regeringens miljövidriga politik, med vansinnig elektrifiering.

  Elektricitet är bra och likaså kärnkraft. Vi behöver mer av bägge. Men går det till överdrift blir det dåligt. Ebba är som en skolflicka som fallit pladask för direktörerna och Kristersson är som en frikyrkopastor, som tror på elektrifiering som frälsningen från ondo.

 11. Marko

  Hycklarkungen måste ha skrivit det vidrigaste inlägget hittills idag.
  Kontentan är att vi bör låta människor dö om dom är förmögna.
  Den kommunistiska ideologin han och S i Umeå står för antar jag.

 12. brorson

  En handfull multimiljardärer har utsatt sig själva för livsfara bara för nöjes skull., och deras enorma förmögenheter kommer nu att ärvas av deras anhöriga, antagligen utan avdrag för de enorma belopp som deras nöjestripp ner i havet har kostat det allmänna. Holmlund har inte gjort den helt orimliga jämförelsen med de hundratals illegala immigranter, som har anlitat flyktingsmugglare för att ta sig in i Europa i jakten på ett bättre liv och därigenom utsatts för livsfara av dessa flyktingsmugglare (vilket de borde ha förstått) och därigenom kostat den grekiska kustbevakningen / sjöräddningen stora belopp. Omhändertagandet av de överlevande kommer att kosta ytterligare.

  Fanns försäkringar? I inget av fallet torde något försäkringsbolag i världen erbjuda försäkringar för dessa former av medvetet risktagande. Jag kan förstå medias prioriteringar, när hundratals omkomna saknat nyhetsvärde, men däremot fem omkomna multimiljardärer, som varit så uttråkade av sitt rikemansliv, så att de inte kunnat roa sig på annat sätt, exempelvis som frivilliga i Ukraina-kriget. Men med denna sneda nyhetsvärdering har vi inte fått tillräckligt med bakgrundsfakta för en seriös diskussion om åtgärder för att stoppa tragedierna i flyktingsmuggeltrafiken.

  Den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson, som har det politiska ansvaret är rent ut sagt en sopa. som borde bytas ut. Vad har hon haft att komma med, förutom orealistiska förslag om omfördelning av asylsökande, som kommit till Europa på illegala vägar till EU-länder längre bort? Har ingen tänkt på att chansen att skickas vidare inom EU kan vara en drivkraf tför lycksökare från andra världsdelar att anlita flyktingsmugglare?

  De ser kanske en chans att smita ut ur flyktinglägren i Sydeuropa och fortsätta norrut illegalt och leva illegalt som ”svart” arbetskraft – eller genom grövre kriminalitet – och med tiden få någon form av allmän amnesti. Dessa drömmar göds av debattörer som exempelvis Villy Hansen, som driver kampanjer mot politiska förslag om att bekämpa dessa former av laglöshet. Som skrämmer upp invandrare, som vistas lagligt i Sverige med att de ska ”jagas” och ”kastas ut”.

  Vad som nu måste göras, förutom att hjälpa de nordafrikanska staterna att bevaka såväl sina sydgränser som sina territorialvatten i Medelhavet bättre. är att:
  1. Införa ett effektivt system för övervakning av internationellt vatten i Medelhavet, så att flyktingsmuggelbåtarna upptäcks i tid för att stoppa deras fortsatta färd.
  2. Sätta effektivt stopp för dem, som lyckats ta sig i land på en europeiskt kust, att fortsätta norrut. Om de är verkliga flyktingar, får de söka asyl i ett grannland i sin egen världsdel. Om det ö.h.t. ska finnas några legala vägar in i EU för flyktingar, ska det vara från flyktingläger i de egna världsdelarna. och från personer som redan fått asyl där (s.k. vidarebosättning).

  Legala vägar in i EU för att söka asyl stoppar inte tragedierna på Medelhavet. Dags för svenska politiker att sluta fantisera om detta. Vad gör de, som fått avslag på sina asylansökningar? Vad gör dem, som vet att de kommer att få avslag, och därför inte ens försöker komma in på legala vägar?

 13. brorson

  USAs: Högsta domstol tillåter nu prioritering bland de illegala invandrarna vilka som ska utvisas. Vilket är ett krav från Biden, när han tillträdde som president, med svepskälet att USA saknar resurser att spåra upp och utvisa alla. Men detta är ju ren väljarimport – en valstrategi som vi har sett i vårt eget land.

  Om några prioriteras för utvisning, blir andra bortprioriterade och kan fortsätta att leva som illegala och kan räkna med att så småningom bli medborgare med rösträtt i presidentvalen. Redan i det senaste presidentvalet drev Biden valrörelse bland afroamerikaner och ”latinos” med storvulna löften till dem. Kommer detta att stoppa den illegala invandringen till USA? Vad säger Nordamerikas egen ursprungsbefolkning?

  Jag minns de stora zigenarlägren i Sverige, innan de svenska romerna (zigenarna) som varit svenska medborgare under generationer, fick samma mänskliga rättigheter som andra svenskar. De fick bara campera under tre dygn (i praktiken kunde det bli ett par veckor) innan de blev borttransporterade till kommungränsen. Olof Palme gjorde slut på denna diskriminering av en grupp svenska medborgare. De fick tillstånd att bo i hus.

  Det svenska exemplet uppmärksammades i hela Europa och Palme tvingades ta beslut att utvisa en grupp franska romer. Katarina Taikon, som kämpat för romernas rättigheter och själv blivit socialdemokrat, blev helt knäckt. Men Palme var ju Sveriges och inte de europeiska romernas statsminister. Det är minst sagt en oerhörd skandal att nu, efter 60 år, sitter romer från andra EU-länder utanför butiker i Sverige och tigger – eftersom de är diskriminerade i sina hemländer (speciellt Rumänien och Bulgarien) och inte kan få jobb.

  Vad har Ylva Johansson, som jag kallat ”sopa”, gjort för att lösa ”zigenarproblemet” i EU? Det gick ju i Sverige och borde vara möjligt i andra EU-.länder. I stället har hon kämpat in i det sista för att påtvinga alla EU-länder – och inte minst de romska tiggarnas hemländer – en omfördelning av illegala invandrare. Är hon inte EU-kommissionär för mänskliga rättigheter? Palme insåg att Sverige ensamt inte kunde lösa hela Europas ”zigenarproblem” gemom fri invandring för romer. När ska svenska vänsterpolitiker inse att EU inte kan lösa hela världens fattigdomsproblem genom invandring och omfördelning?

  När jag ger en annan och mer nyanserad bild av Palme och hans politik än den svenska högerns vrångbild, som tyvärr många sverigedemokrater (som inte ens var födda under Palmes tid) till sin, blir jag hånad och trakasserad och jämförd med Björn Söder av en person som påstår sig vara invandrare (nu senast bara till hälften).

  Jag har tidigare beskrivit hur falskvänstern har tagit över det socialdemokratiska arbetarpariet och gjord om det till ett övre medelklassparti. som företräder offentliga arbetsgivare och driver samma krav som de privata arbetsgivarna under Palmes tid. Lönenedpressning genom import av billig utländsk arbetskraft under humanitetens täckmantel. Är inte denna falska godhet en bidragande orsak till flyktingtragedierna på Medelhavet?

 14. brorson

  En organisation (för anhöriga till offren för Titanic-haveriet 1912?) kräver någon form av gravfrid kring vraket. Men frågan är dock om man kan hindra utträkade multimiljardärer frå att riskera livet för att få lite spänning i tillvaron. De utredningar, som nu startar, visar hur olika människoliv värderas. Fem multimiljadärer är mer värda än hundratals lycksökare på väg till Europa tillsammans.

  Det är en skandal att vi ö.h.t inte har någon diskussion om behovet att komplettera FN:s havsrättskonvention för att stoppa flyktingsmuggeltrafken åtminstone när passagerarnas liv riskeras genom användning av undermåliga fartyg. Men i stället öser svenska världssamvetes-bästvetare ovett över grekiska myndigheter för att inte ha gjort mer, när den grekiska kustbevakningen gjort vad den hade rätt att göra (alldeles för lite) före förlisningen.

  Fartyget har passerat utanför grekiskt territorialvatten på sin väg mellan Libyen och Italien. Men inte ens om fartyget hade passerat genom grekiskt territorialvatten hade grekiska myndigheter haft rätt att stoppa färden., eftersom den var mellan andra länder. Som jag skrivit i tidigare kommentar behövs en ordning, som gör det möjligt att stoppa all flyktingsmuggeltrafik (inte bara livsfarlig sådan) på internationellt vatten i Medelhavet.

  I början av 1800-talet ingicks överenskommelser mellan Europas kungar, som gav rätt för krigsfartyg från ett europeiskt land att borda och beslagta slavskepp samt fängsla besättningen på slavskepp, som seglade under ett annat lands flagg. Så stoppades slavhandeln. Trots att slaveriet sedan länge varit förbjudet i Europa, var många europeiska rederier involverade i slavhandeln. Tills de ick sina skepp konfiskerade, kanske av ett annat lands krigsfartyg.

  Det, som europeisk diplomati lyckades med för 200 år sedan, borde internationell diplomati klara av idag. Principen om havens frihet borde inte gälla för brottslingars grovt kriminella verksamhet .Varför har så mycket, som var möjligt när Europa bestod av självständiga stater, blivit omöjligt sedan vi fick EU?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.