Petter Nilsson(SD)

Regionen varnar – bedragare begär bank-id!

Vill snabbt lyfta även på bloggen att Region Västerbotten erfar att bedragare utger sig för att vara en vårdcentral och ringer upp och begär inloggning via bank-ID.

Som jag förstått det, rör det sig om tre personer som drabbats i Nordmaling.
Mer finns att läsa här!

Etiketter: , , ,

18 kommentarer

 1. Leif

  Samnytt som är ute och lurar folk igen, nu när dom blivit påkomna att lura folk via reklam på sin sida?

 2. brorson

  Polisen har nuwå fullt upp med gängskjutningarna, så att man lägger våldtäktsanmälningar på hög tills alla bevis försvunnit, varefter anmälningarna skrivs av i brist på bevis – flera månader senare. Bedrägeriförsök mot äldre skrivs av direkt- Själv har jag utsatts för bedråäeriförsök tre gånger under två år. Det hade varit hur enkelt som helst att gripa och bura in bedragarna. Men jag fick kritik av polisen för att jag inte hade lämnat ut mina kontaktuppgifter till bedragaren, utan bestridit i ett rekommenderat brev (som bedragaren inte hade löst ut)

  Handlare, som utsätts för butikstölder har slutat göra polisanmälan,. för det händer ju ändå ingenting. Oduglignen till riskpolischef, som har handplockats av förre justietieministern Morgan Johansson. skroderar med att brotten minskar, när i själva verket anmälningarna minskar .Amingslösa politiker tror att brott kan förebyggas med gratis undervisning i svenska och svensk samhällskunskap till invandrare, innan de ens fått uppehållstillstånd. De begriper inte att kunskaper hur man lurar sina brottsoffer, är brottsverktyg för bedragare.

  De dubbla medborgarskapen måste avskaffas. Om man uppfyller kraven för svenskt medborgarskap, men vill behålla sitt utländska medborgarskap, får man nöja sig med permanent uppehållstillstånd. Ett krav för att få permanent uppehållstillstånd måste utöver allting annat vara att man bara har ETT utländskt medborgarskap. Vill man inte avsäga sig övriga utländska medborgarskap får man nöja sig med tidsbegränsade uppehållstillstånd-

  Jag anser som förut att rättsinstitutet permanent uppehållstillstånd ska behållas som en lång prövotid (minst åtta år) innan man kan bli svensk medborgare, för den som vill det. Eller som ett alternativ till svenskt medborgarskap, för den som vill behålla sitt utländska medborgarskap. Ingen, som inte själv vill bli svensk medborgare ska lockas att bli det, genom ekonomiska eller liknande förmåner ,Om man måste avsäga sig sitt utländska medborgarskap för att bli svensk medborgare, tänker man kankse sig för en gång extra.

  Enligt Migrationsverket måste man ”i princip” ha bott i Sverige innan man kan få permanent uppehållsttillstånd.¨Men det finns många undantag. Det måste därför slås fast i lag att man måste ha bott i Sverige under MINST fyra år med tidsbegränsade tillstånd innan man kan få permanent uppehållstillstånd. Detta betyder att ingen, som är tolv år eller äldre, kan bli svensk medborgare förrän han / hon har bott minst tolv är i Sverige. Barn under tolv år, som är fött i Sverige, får bli svensk medborgare samtidigt som föräldern. Barn, som fyllt tolv år, ska ansöka själv.

  Barn, som har en svensk och en utländsk förälder, ska inte ärva båda föräldrarnas medborgarskap. Enligt tidigare svenska regler ärvde barn till ogifta föräldrar moderns medborgarskap och barn till gifta föräldrar faderns medborgarskap .Andra alternativ kan också tänkas, exempelvis att pojkar ärver faderns medborgarskap och flickor ärver moderns. Enligt judisk sed ska barn uppfostras i moderns religion, varför jag tror att samma regel gäller för erhållande av israeliskt medborgarskap.

  Ett permanent uppehållstillstånd ska som förut gälla resten av livet, förutsatt att man verkligen bor i Sverige och inte begår brott. Utvisning p.g.a. brott ska ske oavsett hur länge man har bott i Sverige,.

 3. brorson

  Eftersom jag varken är minister eller riksdagsledamot är jag i min fulla rätt både att fördöma Jomshofs uttalande om profeten Muhammed mu på morgonen och att framföra min tolkning av lagen om förargelseväckande beteende, att Momika bör straffas för det brottet genom att ha skändat den svenska flaggan genom att stampa på Koraren framför en svensk flagga, som han själv har tagit dit i syfte att skända densamma. Men har Jomshof brutit mot någon lag. Nej, för att citera regeringen, allting som är lagligt är inte lämpligt.

  Den som har brutit mot en lag är däremot Morgan Johansson, och inte vilken lag som helst utan en grundlag (RF 12 kap 2 §) och nu ger sig på Jomshof för att dra uppmärksamheten från sitt eget lagbrott. Ingen myndighet, (och regeringen år en myndighet), ej heller riksdagen får bestämma hur en (annan) myndighet ( idetta fall polismyndgheten) ska tolka och tillämpa en lag i ett enskilt fall. Och i det fallet handlade det om Paludan, som ministern fjäskade för.- Frågan är inte om ministern hade rätt eller fel i sin lagtolkning utan att han ö.h.t uttalade sig i frågan, Och frågan är inte om Jomshof har rätt eller fel om profeten. Han har inte förbjudit någom muslim att framföra sin åsikt i den frågan. Profeten är inte åtalad vid någon svensk domstol för de påstådda brotten.

  Villy Hansen skriver att ett förbud mot koranbränningar inte har prövats i förhållandet till lagen om hets mot folkgrupp, vilket är ett mystiskt påstående, eftersom det ännu så länge inte ens finns ett förslag om en förbudslag. Åklagare har däremot prövat om koranbränning kan vara åtalbart som hets mot folkgrupp, och kommit fram till att så inte är fallet. Vilket jag håller med om. Men jag tycker – som blogglåsarna vet – att skändning av Koranen torde vara åtalbart som förargelseväckande beteende. Hansen påstår dessutom att lagen om hets mot folkgrupp instiftades 1970, vilket är direkt fel. Möjligen kan någon av ändringarna ha trätt i kraft då.

  Lagen om hets mot folkgrupp trädde i kraft 1949 och var avsedd för att få stopp på en mycket speciell svensk nazist, som hetsade mot judar i flera länder, på respektive lands språk dessutom.. Svenska ambassader fick ta emot en mängd klagomål. Men det förekom aldrig att uppretade judar brånde ner någon svensk ambassad. När Holmlund jämför Jomhofs uttalande med utrotningen av judar under andra världskriget, resucerar han judeutrotningen till en i det närmaste betydelselös bagatell. Det är socialdemokratin i dag – efter allt samröre med extrema islamister, som vill förinta staten Israel och utrota dess judiska beflokning.,

  Morgan Johansson är själv en extremist, en extrem ateist, som inte har den minsta aning om vad som är heligt för muslimer. Han uppmuntrade Paludan att skada (psykiskt) svenska muslimer, som inget ont hade gjort Dem brydde han sig inte om. Enligt muslimsk tro är Koranen en bok som finns i Himlen, Guds egna ord, som har uppenbarats för Muhammed. Därför är Koranen helig- Enligt muslimskt tro är Jesus Gud själv, som iklätt sig en mänsklig kropp,. alltså både Gud och människa. Enligt islam är både Jesus och Muhammed enbart människor. Därför heter det i den muslimska trosbekännelsen ”Det finns bara en Gud, och Muhammed är hans profet.”.

  Därför hade Carl Bildt rätt, när han sa att den nuvarande korankrisen är mycket värre än reaktionerna mot de eländiga Muhammed-karikatyrerna. Men det begriper inte den fanatiska ateisten Morgan Johansson, som inte ser något fel i att skända det allra heligaste. så länge inga andra än de, som tror på den religionen, skadas. (psykiskt)-

  • Mique

   Lagen om hets mot folkgrupp trädde i kraft första gången 1948, efter stark inrådan från judiska organisationer i USA och Kanada. Nuvarande gällande lagstiftning tillkom 1970 och har därefter modifierats vid några tillfällen. Märkligt att någon som vid ett flertal tillfällen betecknat sig själv som ”mycket kunnig inom juridik” inte känner till detta! Källor: Sveriges Riksdag och Qwant.

   • brorson

    Det är vanligt att lagar träder i kraft årsskifte eller halvårsskifte efter beslut, varför tillkomstår och ikraftår kan vara olika.

 4. brorson

  Jag fortsätter nu diskussionen om brottsligheten- Enligt TT Nyhetsbyrån har Kristersson sagt följande: ” – Oftast är de människor som kommer till Sverige och genomför den här sortens aktioner för de vet att de får hela världens blickfång på sig Det här är otroligt allvarligt. Man utsätter svenska folket för risk när man gör på det här sättet. Både svenskar utomlands och svenskar i Sverige.” Det irakiske gangstern Momika har dessutom hetsat extrema element inom den muslimska majorteten i hemlandet mot den kristna minoriteten. Momika har i skydd av den svenska ”yttrandefriheten” givit signal till ett folkmord på kristna i Irak. Genom att stampa på en skrift framför svenska flagan, med gult kors mot blå botten.

  Detta aktualiserar återigen att utlänningar inte bör ha samma opinionsfriheter som svenska medborgare har i Sverige. Och att det måste bli betydligt svårare att bli svensk medborgare och att de dubbla medborgarskapen måste avskaffas. Betydligt svårare handlar om andra saker än godkända prov i svenska språket och samhällskunskapen – som ju faktiskt är åtråvärda brottsverktyg för bedragare- Det svenska medborgarskapet är också ett brottsverktyg för kriminella utlänningar– Å andra sidan måste man ju ha rätt att byta medborgarskap, om man uppfyller i lag fastställda krav.

  Flera kriminologer gör sig märkvärdiga med påsståendet att det saknas ”evidens# för flera av regeringens förslag för att få bukt med brottsligheten. Mennya evidens får man endast genom att prova något nytt, så det är bara för dessa kriminologer om de verkigen är forskare och inte bara skräniga gaphalsar att sätta igång och forska, smed en gång när regeringens förslag genomförs.

  Manne Gerell är dock in kriminolog, som skiljer sig från gaphalsarna, när han har en förklaring till den våldsamma ökningen av grova våldsbrott i Sverige, när samma slags brott minskar i jämförbara länder. Risken att åka fast är mycket mindre i Sverige än i de länderna. Det är alltså utländska brottslingar, som har valt Sverige som brottsplats. Det har de kunnat göra, när den stora mängden invandrare har gjort dets¨svårt att skilja agnarna från vetet. Men det beror också på flyktingaktivister, som har drivt igenom lagändringar, som har gjort det lättare för kriminella att få uppehållstillstånd och t. o.m svenskt medborgarskap.

  Det är helt vansinnigt att en flykting kan bli svensk medborgare redan efter fyra år i Sverige. För att bli flykting behöver man inte prestera någonting. Det räcker att man tillhör en folkgrupp, som är förflöljd ihemlandet, eller påstå att man gör det. Och om man har lljugit att man har varit politiskt aktiv i helandet,. men blir genomskådad av ;Migrationsverket kan man annvånda lögnen som ett verkställighetshinder och får stanna i Sverige trots utvisnisningsbeslut.

  • Mique

   Vadå, ”jag fortsätter nu diskussionen om brottsligheten”!? Dina ändlösa monologer av ”massiva murar av text” är inget annat än ren rappakalja! Om någon annan kommentator på Petter Nilssons blogg, har det minsta lilla uns av en annan åsikt än din, så slås den ned med ett oerhört aggressivt och nedvärderande svar, fyllt med faktafel, personangrepp och desinformation!

 5. brorson

  Svenska myndigheter hjälper kriminella (bl,a. .utländska ligor)att planera sina brott mot svenskar i Sverige:

  ”Kungliga Automobil Klubben (KAK) kräver att det ska bli svårare att hitta en bilägare genom det öppna bilregistret, sedan polisen varnat om att kriminella ligor misstänks hitta sina offer genom registret, rapporterar Sveriges Radio Ekot. (…) I onsdags gick polisen i region Väst ut med en varning till långtidsparkerare på Landvetter efter misstankar om att organiserade inbrottsligor har satt i system att övervaka långtidsparkerade bilar för att sedan söka upp adressen och göra inbrott.”

  Värst är Kronofogdemyndigheten, som inte bara hjälper de kriminella att planera brotten,. utan t.o-m- sjjälva begår brotten på uppdrag av de kriminella mot en betalning på endast 300 kr. gempom systemet med betalningsföreläggande. Även riksdagsledamöter kan ha blivit lurade, de har trott att de glömt att betala en räkning, när de fått kravbrev från fogden. Media har i flera fall hjälpt till att mörklägga bedrägerierna, när man har hängt ut politiker som försumliga betalare, som ”jagas av kronofogden”.

  Mest utsatta är lättskrämda fattigpensioärer, som blir uppskrämda, och medelålders höginkomsttagare, som hellre betalar mindre belopp (upp till 10.000 kr) än ödslar tid på att bestrida– På det här sättet skaffar ligorna startkapital till övrig kriminell verksamhet. Polisen utreder inte, trots att både försök till bedrägeri och fullbordat brott är straffbara.

  Lurade politiker skäms och hoppas att mediedreven ska blåsa över och glömmas av väljarna, när de i stället borde använda sitt politiska inflytande till att stoppa bedrägerierna.

 6. brorson

  Det finns ett tydligt samband mellan bedrägerierna mot svenskar, som utländska ligor ligger bakom, och Salwan Momikas skändnngar av svenska flaggan, genom att omge sig med svenska flaggor, när han har skändat Koraneen. Detta har ju varit ägnat att uppmana extrema islamister till våld mot svenskar. När utländska bedragare ringer upp äldre svenskar och låtsas vara ett barnbarn eller annan yngre släkting med behov av pengar, använder de frikostiga gåvor, som de fått av svenska staten: Kunskaper i svenska språket (SFI) och svenskt samhällsskick / myndighetskultur och offentliga register över svenska medborgare. Bland utländska kriminella finns en subkultur av förakt för ett folk och en stat, som inte skyddar sina egna bättre. Och mot offren, som inte förstått att skaffa hemligt telefonnummer.

  På samma sätt visar Momika, som torde ha ett förflutet som officer i en irakisk milisgrupp, sitt förakt för svensk demokrati och yttrandefrihet, som tillåter honom att missbruka dessa friheter. Det är också ett tydligt budskap till både muslimer i Sverige och personer i muslimska diktaturer, som längtar efter demokrati. Här ser ni vad demokrati och mänskliga rättigheter leder till. Sedernas förfall, statens förvall, anarki och kaos. Såg en notis i går att Migrationsverket ska ompröva Momikas uppehållstillstånd. Jag är nästan säker på att någon annan irakier har tagit kontakt med Migrationsverket och berättat om Momikas förehavanden i hemlandet.

  Kraven på asylsökande att bevisa att de verkligen är flyktingar, och inte regimagenter, politiska extremister eller vanliga kriminella, måste skärpas till rejält. Och dessutom måste arbetet med utvisning av ”papperslösa” prioriteras. Om andelen kriminella bland invandrare och papperslösa vore lika stor, varken mer eller mindre, än bland svenskar skulle det behövas 1.600 fler fängelseplatser p.g.a. folkökningen. Enligt uppgift behövs 10.000 -. 13.000 fler fängelseplatser.

  Hur regeringen ska få fram alla de fängelserna är en gåta. Sverige måste hyra fängelsplatser i andra länder-Men det ska inte vara i små, mysiga fängelser i våra nordiska grannländer, utan i bovarnas hemländer. Varför ska de sitta i svenska eller i nordiska fängelser och knyta kontakter och lära sig mer om Sverige och hur man begår brott här, om de ska utvisas efter avtjänat fängelsestraff?

  Lätt att begå brott, låg risk att åka fast och humana straff, om man ändå åker fast, lockar utländska kriminella till Sverige

 7. brorson

  Jag vidhåller som min åsikt att Jomshofs uttalande om profeten Muhammed var olämpligt, speciellt i det upptrissade läge, som nu råder, Men konstaterar samtidigt att Jomshof därmed inte har överskridit sina befogenheter som justitieutskottets ordförande. Vilket däremot Morgan Johansson gjorde som justiteminister under sin tid som sådan, när han direkt uppmanade Paludan att skända muslimernas heliga skrift. Morgan hade inte räknat med omvärldens reaktioner utan roade sig helt enkelt – som den extrema ateist han är – med att skada svenska muslimer psykiskt. Nu är han feg och skyller följderna av sitt eget ”religionskrig” på Jomshof..

  Jag konstaterar också att svenska muslimer är vana att höra sådant trams om deras religion,. som Jomshof sade utan att (mig veterligt) ställa till med upplopp. För de flesta icke-muslimer, och särskilt för svenska ateister (vilket även Jomshof har sagt sig vara) kan ta förta (i tal eller skrift) mot sin profet med ro, men blir fruktansvärt upprörda över förnedrande karikatkyrer av samma profet. Och ännu mer upprörda när den heliga skrift, som har uppenbarats för denne profet, skändas. Med det sagt vill jag också ha sagt att det är inget normalt beteende hos troende muslimer att ställa till med upplopp- De sitter i stället hemma och gråter. Och det var ju just det som sadister som Morgan ville med sitt stöd till högerextremisten Paludan. Vilket visar att den extrema ateismen också är en mycket farlig
  ideologi.

  För att förstå¨varför troende muslimer kan reagera så för icke-muslimer obegripligt olika, måste man veta något om både allmän-mänsklig psykologi (- det avsendet skiljer sig inte muslimer från andra) . och islamsk teologi (Idet avseendet skiljer sig islams teologi trots likheter i vissa avseenden på ett avsevärt sätt från kristen teologi i andra avseenden. Med de urusla kunskaper om kristendom, som många svenskar har, ser de inte detta. Vilket är en följd av det hån och förakt för kristendomen och troende kristna, som extrema ateister har roat sig med från 1950 och i viss män ännu tidigare. Det är inte alls okej att skända Bibeln, som f.ö. är en helig skrift även för muslimer.

  Jag tänker ofta att vi kristna borde göra gemensam sak med alla sansade muslimer och slå tillbaka mot de extrema ateisterna av Morgan-typen, som skaffat sig något slags tolkningsfäöreträde till begreppet religionsfrihet.Religionsfrihet är inte detsamma som frihet från religion. Ateistiska åskådningar skyddas av åsikts- och yttrandefriheterna, inte av religionsfriheten.Enligt avgörande i Europadomstolen, som Sverige har lovat följa genom EU-medlemsskapet står religionsfriheten över yttrandefriheten.

  Som jag har skrivit tidigare tror kristna att Jesus var både Gud och människa och alltså syndfri. Enligt muslims tro var både Jesus och Muhammed enbart människor, som dock var utvalda av Gud. som hans sändebud. Antagligen tror de flesta muslimer att de var utvalda av Gud för att de var särskilt goda människor, varför Jomshofs påstående om profeten kan uppfattas som grovt förtal mot denne. Men uppfattgas profeten som helt fri från synd, enligt islamsk teologi? Det torde inte varit helt nödvändigt för att genomföra hans gudomliga uppdrag. Han kan ju ha blivit förlåten för eventuella synder innan han fick sitt gudomliga uppdrag.-

  Upprördheten bland muslimer över Muhammed-karikatrena beror alltså inte på att Muhammed hade någon gudomlig natur, för det hade han inte enligt islamsk teologi utan på det generella bildförbud ,som råder inom islam. De flesta muslimer har aldrig sett en bild av Muhammed, utan har en ”inre bild” av årofeten. När den första bild, som de ser av proteten, är en karikatyr, som framställer profeten på ett mycket negativt sätt, blir de svårt chockade. Detta är psykologi, inte teologi-

  Men det utnyttjas av politiska extremister inom den muslimska kulturmiljön, vilka låtsas försvara de muslimer, som sitter hemma och gråter.

 8. brorson

  Det kan alltså tyckas märkligt att man i tal eller skrift kalla profeten slavhandlare och massmördare utan att upplopp blir följden, medan troende muslimer blir så svårt chockade aven nidbild på samma profet, så att deras upprördhet kan utnyttjas av politiska extremister. Och än värre om den heliga skriften skändas. Men observera att enligt muslimsk tro har Koranen inte skrivits av Muhammed, som bara har förmedlat en uppenbarelse. Vem är den egentlige författaren till Koranen, enligt muslimsk tro? Gud? När kristna kallar Bibeln ”Guds ord”, menar vi inte att Bibeln har skrivits av Gud själv. Det är skillnad-

  Såvitt jag vet, gällde bildförbudet inom islam alla bilder på människor, men med de moderna medierna, foto, film och TV, har de muslimska staterna givit upp, så att endast bilder på profeten fortfarande är förbjudna.. T.o.m. de styrande talibanerna i Afhanistan visar bilder på sig själva. En sak som få nutida kristna känner till är att bildförbud har varit en omstridd fråga inom kristenheten under hundratals år. Och att vi var ytterst nära ett bildförbud i Svenska kyrkan under 1800 -talet, då massvis med ovärderliga konstskatter, stora delar av vårt lsads kristna kulturarv helt avsiktligt förstördes. ärkligt nog gjorde man undantag för altartavlor med bilden på den korsfäste Jesus

  Resten av det kristna kulturarvet från det medeltida Sverige har hittats i vanligtvis svårt skadat skick gömda på vindar och i lador. under 1900-talet. Med bättre kunskaper om vår egen kyrkohistoria, hade vi kanske haft bättre förståelse för våra ”muslimska kusiner i tron”?

 9. brorson

  Jag tycker att Momika, som troligen är en f.d. (?) officer i en shia-muslimsk milisgrupp i hemlandet Irak, vilken har kämpat mot IS, som är en extrem sunni-muslimsk sekt, ska söka asyl i grannlandet Iran, som styrs av ett shia-muslimskt prästerskap, som 1979 gjorde uppror mot den USA-stödda shah-diktaturen. Naturligtvis gillar inte den nuvarande diktaturen i Iran Sveriges försök att bli en del av fienden (Nato). Det är ju hur tydligt som helst att Momika spelar under täcket med diktaturen i Iran, när han skändar svenska flaggan, genom att omge sig med svenska flaggor, när han stampar på Koranen.

  Migrationsverket ska nu ompröva uppehållstillståndet för Momika. Om det leder till beslut om avvisning, kommer det sannolikt att åtföljas av ett beslut om, verkställighetshinder. Vilket vore en toppen på en i sig skandalös migrationspolitik. Momika får under inga omständigheter stanna i Sverige. De, som får avvisningsbeslut får normalt några veckor på sig att lämna landet frivilligt. Om de befaras komma att gå under jorden i Sverige, kan de tas i förvar i väntan på utvisning-
  . Momika bör ställas inför valet att välja vilket land han vill åka till, och få hjälp med det, eller bli tvångsutvisad till hemlandet Irak. Hans liv är inte mer värt, än alla deras, som han har utsatt för livsfara genom sitt agerande, såväl svenskar i muslimska länder och kristna i norra Irak.

  Att Iran och shia-miliser i Irak kämpade på rätt sida – och eventuellt även tillsammans med någon kristen milisgrupp – mot IS gör ju inte dessa hårdföra gossar till snälla små lamm. När de väl har besegrat den gemensamma fienden, IS, tar de itu med en ny gemensam fiende, det blivande Nato-landet Sverige. Med en totalt ansvarslös invandringspolitik har tidigare svenska regeringar gjort Sverige till ett slagfält för både politiska extremister och ”vanliga” kriminella gäng från halva världen.

 10. brorson

  Konstaterar också att Villy Hansen med sin hatretorik mot SD och alla som håller med SD i någon enskild fråga, försöker få igång något slags raskrig mellan svenskar och invandrare genom att skrämma upp alla invandrare att de ”ska kastas ut” och att det skulle pågå något slags religionskrig mot islam. Han tar inget ansvar alls för vad rädda människor kan ställa till med. Han uppför sig som om han vore lejd av de kriminella gäng, som lurar svenska pensionärer på deras besparingar och dessutom mördar varandra. Och dessutom mördar oskyldiga med liknande utseende (”sydländskt#) som de som ska mördas, av misstag. Hansen bekämpar ju alla försök att återinföra lag och ordning och rättsstatens principer i Sverige. Vems ärenden går han?

  • Mique

   Tja, Villy Hansen går ju åtminstone inte Putins ärenden, som vissa andra på Petter Nilssons blogg.

 11. Jonsson

  Denne Villy Hansen är väl centrumliberal?
  Jag känner ingen Sverigedemokrat. Är dock bekant med aktiva självgoda liberaler samt missnöjda socialdemokrater.
  Dessa personer förvånar mig ofta. Politik dras upp i varjehanda socialt sammanhang, dvs SD är skurkarna – då något går emot dem, minsta bagatell. Sossarna drar sig inte för lögner, trots att det kan motbevisas.
  Liberaler jublar över att de hindrat SD från att sitta i nuvarande regeringen.
  Villy Hansen är knappast kristen. Jag hoppas att han tar rådet och läser koranen.
  Momika är inte heller kristen. Måtte hans nya ansökningar om demos avgöras på grunden av att han saknar medborgarskap. Polisen försökte som sagt att stoppa Hansens landsman från att korsa Öresundsbron. Innan de fick vetskap om dubbla medborgarskapet. Varför är Mp så tysta nu? Semestrar de?
  Håller med Egyptson, om att svenska staten måste skiljas från moskén, och inte enbart från svenska kyrkan.
  Jag beklagar att svensken saknar personlig integritet, och drabbas av nätfiskare. Finland verkar ha bättre sekretess, både på internet och från myndighetshåll. Sverige kan inte förbli riktigt såhär offentligt principaktiga. När jag kreditprövas då får jag ett följebrev. Exv. Mrkoll kan jag inte nå, och de borde fråga mig innan publicering.

  • Marko

   MP Märta har uttalat sig med detta idag.
   ”Högerextrema i regeringsunderlaget piskar upp hat mot svenska muslimer.
   Islamistiska diktatorer vill strypa svensk yttrandefrihet.
   Terrorhot mot Sverige blir konsekvensen av det toxiska samspelet dem emellan.

   Det är ett högt pris vi betalar för Ulf Kristerssons ryggradslöshet.”

   Hon anser alltså att terrorattentat och uppmaningar att döda svenskar är rimliga konsekvenser för att uttala sig negativt om islam.
   Och vi bör sluta med det och låta terror vinna
   Att inte vilja islamisera Sverige är också högerextremt.

   • Jonsson

    Tack, för tipset Marko.
    Stenevi kan väl inte tro detta på allvar!
    I så fall har hon även dåligt minne.
    Vems ärenden springer hon?
    Om Märta avskaffar yttrandefriheten kommer hon att få erfara en backlash. Kanske inbördeskrig. Så diktatur är inte något Sverige ska sträva efter. Hur gärna än de 57 länderna vill detta.

 12. brorson

  Man måste, som det heter, kunna hålla två och ännu flera bollar i luften samtidigt. Den s.k. generösa invandringspolitiken har varit förödande för Sverige. Nu måste vi hantera konsekvenserna utan att förvärra situationen ytterligare. Vi måste skilja agnarna från vetet, inte behandla alla som om de vore extremister och kriminella.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.