Petter Nilsson(SD)

Dieseldrivna elbussar!

Ovanstående titel är inte en svordom av kapten Haddock. Man skulle kunna tänka sig att återfinna något liknande i en Tintin-serie. Men nej. Nåväl.

Elbussar har orsakat en rad olika bekymmer runtom landet. Inte minst Gävleborgs busstrafik har uppmärksammats under det senaste halvåret, även om rubriker skymtats även kopplat till kollektivtrafik i Västerbotten.

Laddinfrastrukturen har kommit till att bli den eldrivna busstrafikens baneman i Gävleborg.

Gefle Dagblad avslöjade för ett par dagar sedan att elbussar drivits med hjälp av dieselaggregat.
Man har alltså varit tvungen att hyra in dieselaggregat i både Gävle och Sandviken.

Nu har förvisso reduktionsplikten lett till en kostnadsminskning för den dieseln som möjliggör kollektivt resande för en rimlig kostnad, men det här inlägget handlar inte riktigt om det.

Problemet är det idylliskt visionära som tillåts driva utvecklingen, hellre än verkliga förutsättningar.

Det är på något vis symptomatiskt för all omställning. Allt ska göras igår, oavsett om det alls är verklighetsförankrat. Kommuner, regioner och hela Sverige ska av någon besynnerlig anledning leda med fana i bräschen.

Notan?
Notan får de med minst medel i plånboken ta.

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

38 kommentarer

 1. Basic Rules

  Politiska Klimatstollerier som enbart försämrar tillvaron för medborgarna, SÅ..

  Oljemagnaten John D. Rockefeller fick 1892 en konferens i Genève att kalla all olja ur marken “fossil”. Det antydde knapphet, höll uppe priset och skyddade hans (Standard Oils) monopol.
  Fossil är mineraliserade (förstenade) rester av döda djur och växter. De är hårda och kalkhaltiga och lämnar avtryck. Man kan inte köra motorer på kalk. Inga bränslen är “fossila”.

  PS! Olja och kol förnyas hela tiden, en nyhet eller ..😀

  • Mique

   Termen ”fossilt bränsle” myntades inte av J. D. Rockerfeller, termen nämndes aldrig vid ”The Geneva Congress on Organic Nomenclature, 1892. Den tyska kemisten Caspar Neumann var först med att använda sig av termen ”fossilt bränsle” år 1759. Fossil (av latin fossus, ”uppgrävd”) är djur- eller växtdelar som bevarads i olika sediment eller sedimäntera bergarter. En fossilisering kräver att djur- och växtdelar och/eller det omgivande sedimentet mineraliseras, visst tillkommer det ständigt ny olja och kol, det är en naturlig process i jordskorpan som tar minst hundratusen år, oftast flera tiotals miljoner år. Putin-lakejen får allt läsa på innan han kommer med fjolliga påståenden, som nog endast ”Brorson” anammar! Källor: Cambridge Universitet Library, Encyclopedia Britannica, Reuters och fullfact.org

    • Mique

     Snyggt ”goddag yxskaft-”svar! Skriv så det framgår vad du vill framföra! För övrigt har du ”snygga” ledstjärnor i bland andra, en före detta amerikansk stridsvagnsöverste och en före detta amerikansk underrättelseofficer dömd två gånger för pedofili, för att inte tala om ”Duran”, ”snygga” grabbar som precis som du springer Putins ärende! Och du snubben, kasta inte sten i glashus, genom att kräva källhänvisningar från andra!

   • Bättre förr

    Mineralisering tar lång tid, men koldioxidupptaget sker direkt medan organismen lever. Sen återförs en stor del av koldioxiden till naturen från växter och djur som förruttnar, men inte den del som mineraliserats. Koldioxidhalten på jorden har bl.a. av detta skäl sjunkit från den tid då livet kom till på jorden för många 100 miljoner år sedan. Sen kan ju en del också komma ut vid vulkanutbrott..

  • Bättre förr

   Ja, olja och kol förnyas hela tiden när växter och djur dör. Dock är processen lite komplex och jag känner inte alla detaljer. I många fall tar andra djur och en massa bakterier hand om resterna, men ibland kan inte alla rester tas om hand av djur och bakterier, t.ex. om syre och andra ämnen som djur och bakterier behöver för att frodas saknas. då omvandlas resterna småningom till naturgas, olja och kol som på olika sätt fastnar under lager av sandsten som genom olika processer hindrar gas och olja från att läcka ut i luften. Allt börjar dock med att koldioxid fångas, för att sedan till en del via bakterier och djur åter bli koldioxid och komma tillbaka i naturen. Även t.ex. metan bildas vid en del föruttnelseprocessen, men denna växthusgas påverkas inte av människan så mycket annat än t.ex. via boskap. Men den del av koldioxiden som småningom bildar kol, olja och naturgas som lagras i berggrunden försvinner snabbt från atmosfären medan inlagringen under berggrunden tar lång tid.
   Inlagringen av kol, gas och olja är en anledning till att koldioxidhalten, som för länge sedan var mycket högre, har minskat till en nivå där växterna behöver enorma mängder löv och barr för att kunna växa. Vi är i dag inte så jättelångt från den nedre gränsen för vad växterna behöver i koldioxid för att växa. Högre koldioxidhalt kan sannolikt vara till fördel för vissa växter, och till nackdel för andra, och således ändra på växtligheten på sikt.

 2. Drutten

  OM vi efter nästa val får en MP ledd, oavsett storlek på detta parti, regering då får det arbetande folket som måste ha bil för att ta sig till jobbet det kärvt på kontot. Gnäller man om bränslepris idag så kommer man få se på bränslepris som vi aldrig förr sett höjder på innan, sanna mina ord. I den frågan kommer S inte ha något att sätta emot MP.

 3. kenth

  Läste nånstans att i slutända n…så i många fall är ett dieseldrivet fordon miljövänligare än ett eldrivet.

 4. Marko

  Tyvärr står ju regering för samma domedagsprofeter som miljöpartiet att CO2 är vår närstående undergång.
  Det är inget man ifrågasätter och klimatmålen står fast, man jobbar bara inte lika aktivt för att nå dom.
  Så vi lär få se mer av dessa galenskaper framöver.
  Även på enorm skala i form av tex Hybrit.

  Det rimliga hade varit att revidera klimatmålen.

 5. Bättre förr

  Det finns en lång rad problem som media aldrig tar upp. Jag tänkte nämna några, som indirekt orsakar att dagens politik snabbt ökar de globala utsläppen.
  1. Många tätbefolkade med många invånare har lägre krav på sig att minska utsläppen, vilket av länder i FN motiveras av att de är U-länder och behöver få släppa ut mer för att öka sitt välstånd. I stället ska länder som Sverige minsk sina utsläpp desto mer. Detta resonemang håller inte om man snabbt vill minska koldioxidutsläppen, eftersom en del av dessa länder ökar sin befolkning. (Sverige har ökat sin befolkning via invandring utan att kräva att få släppa ut mer! Kina har visserligen länge hållit tillbaka sin befolkningsökning, men tillverkar i stället en stor del av de varor som konsumeras Indien m.fl och minskar på så vis de utsläpp som sker i andra länder, men dessutom till priset av långa sjö- och flygtransporter med tillhörande utsläpp. Även om container fartygen är runt 5ggr energisnålare än t.ex. lastbilar per tonkm, så motsvarar transporterna flera hundra mils lastbilstransport! Och flygtransporterna ger flera gånger högre utsläpp per tonkm än bussar!
  2. Investeringar ger höga utsläpp, vissa beräkningar säger t.ex. att tillverkningen av en bil, och ännu mera en elbil ger lika höga eller högre utsläpp än utsläppen från den diesel eller bensin som bilarna använder under sin livstid, dvs elektrifieringen börjar med utsläpp som är större än bilarnas redan när man investerar, dvs det vore mycket klokare att köra slut på bilarna innan man byter till elbil. Givetvis kan det vara bättre att börja med elbilar t.ex. hos taxi, som snabbare omsätter sina fordon och kör mer i stan. Men haken är att det i Sveriges utsläpp inte räknas in de utsläpp som sker t.ex. i KIna eller andra länder när man köper sina halvfabrikat eller bilar, så att Sverige ger intryck av att nå sina klimatmål snabbare när man snabbt köper in elbilar mm som belastar andra länders utsläpp eller sker vi transporterna till Sverige. Kan inte se nåt som tyder på att en snabb satsning på elektrifiering räddar klimatet.
  3. Att räkna per capita är fel. Roligt att nämna att Sverige ligger väldigt lågt om man räknar utsläpp per kubikmeter luft som täcker vårt land. Vi behöver också mera energi till att värma oss i vårt kalla klimat, och vissa, särskilt de som bor utanför de större städerna och i Norrlands inland behöver resa mer med bil då de har långa avstånd till många arbetsplatser och inrättningar som större sjukhus mm.

  • Bättre förr

   Under punkt 1, avses lastbilar och inte bussar i jämförelsen om flygtransport. Om det är många resenärer i bussarna gäller påståendet även dem..

 6. brorson

  En grupp inom EU förbereder nu ett förbud mot reparationer av ”fossilbilar” som är äldre än 15 år. Det är såklart bilindustrin som ligger bakom ”den gröna omställningen”. Konsumentrörelsen ar ju tvingat denna industri att tillverka bilar som rostar minder och håller längre, vilket lätt till nedläggning av bilfabriker i Västeuropa och USA, samtidigt som den nya marknaden i Asien och Afrika tillgodoses med ökad bilproduktion i Kina och Sydkorea,

  MP, som i sin barndom som parti förespråkade sparsamhet med energi och ändliga naturresurser samt återvinning, går nu i bilindustrins ledband och driver fram en utveckling mot slit- och slängbilar. Förtida utskrotningen i stället för reparation. Vad kommer efter elbilarna, för de ska väl också skrotas i förtid? Troligen vätgasbilar. Vätgas tillverkas med elektricitet. Det går åt enorma mängder el, vilket betyder att större delen av energi-innehållet i den tillförda elen går förlorad. Nybilsförsäljningen främjas i de flesta västländerna med skattebefrielse och direkta subventioner, vilket drar undan pengar från vägunderhållet – vilket indirekt drabbar järnvägsunderhållet.

  Batteribussar i stadstrafik med stor turtäthet är rena vansinnet ekonomiskt. så även i Umeå. Oavsett hur elen produceras. Batteridrift ger ju enorma omvandlingsförluster vid i- och urladdning. Det är dessutom inget bra sätt att spara el, eftersom pumpkraftverk ger hälften så stora omvandlingsförluster, Med den stora turtätheten i stadstrafik skulle anläggningskostnaderna för kontaktledningar snabbt återbetalas genom energibsparingen. Och så även om elen produceras med stationära dieselkraftverk.

  • Bättre förr

   Jag håller väl med om att batteridrift via dieselgenerator är en dålig ide. Eldrift i stadstrafik är enligt mig OK, sen kan man ju fundera över om man ska värma bussen med el el från batteriet eller från en dieselvärmare, en dieselvärmare har ofta runt 70-80% verkningsgrad medan en dieselmotor har ca hälften. Det går ju generellt mera el på vintern från elnätet, och batterikapaciteten sjunker ju vid låga temperaturer, så det blir ju att ladda ännu oftare på vintern med elvärme i bussen. Trådbussens största svaghet är just tråden och strömavtagaren. Många av järnvägens förseningar orsakas just av kontaktledning/strömavtagare och andra elförsörjningsfel, och dubbelt så många trådar när rälsen inte kan användas som återledare är ingen fördel. Liksom övrig trafik som kan göra det svårt för bussarna att följa trådarna.

   • brorson

    75 % av tågförseningarna orsakas av Trafikverket, 25 % av tågbolagen. Men runt hälften av sistnämnda orsakas indirekt av Trafikverket genom dålig tillsyn och dåliga föreskrifter, exvis att tåg med bara en strömavtagare fortfarande är tillåtna, Det finns teknik, som automatisk sänker en defekt strömavtagare, men då krävs ju en andra strömavtagare i reserv.

    De tågförseningar, som orsakas av Trafikverket kan förklaras dels med grovt missbruk av statens tågledningsmonopol, men också på grov inkompetens inom denna ytterst dysfunktionella byråkrati. Fastän man mycket väl vet, när en kontaktledning måste bytas, väntar man tills ledningen går av. Och så är det med underhåll av växlar, m. m.

    En del av ansvaret faller på både nuvarande och tidigare regeringar, och då inte minst på MP som har blockerat förslag från tågbolagen om höjda banavgifter i utbyte mot bättre underhåll. Och även S, som tillsammans med Mp, har tagit pengar från underhållet till onödiga nyanläggningsrpojekt, som nu Norrbotniabanan.
    _ _

    Tidigare problem med trådbussar, som kommit ”ur spår”, med följd att strömavtagaren hamnar vid sidan av eller mellan kontakledningarna, får anses lösta med digitaliseringen, som håller strömavtagaren på plats vid mindre avvikelser (inom körfältet). Dessutom kan man ju ha ett mindre batteri som reserv vid större avvikelser (ett par hundra meter) i låg fart.

    Dessutom finns mer avancerad teknik, såsom en strömskena i gatan, vilken är indelade i sektioner, som är strömförande endast när fordonet befinner sig över densamma.

    • Bättre förr

     Trafikverket och tågbolagen har av någon anledning tagit på sig allt ansvar för tågförseningar m.fl. problem, sannolikt i hopp om att få mer pengar. Dock ser läget dock ungefär likadant ut i hela världen. I USA där man oftast kör med diesellok, ställer strömavtagare och kontaktledning inte till problem på dessa sträckor. Då tågen ofta är mycket långa med flera lok, kan man ofta köra en bit till lämplig plats där lok kan fixas eller ett nytt hakas på. Spårstandarden är ofta sämre än i Sverige, då det sällan går snabba persontåg som kräver bättre spårlägen på många sträckor. Men i stället sker det en del urspåringar som orsakar långa stopp, då många vagnar ska bärgas och mycket räls ska fixas till. Ändå har man särskilda företag som bärgar och fixar till förvånansvärt snabbt efter urspårning, och det finns i regel grusvägar med full bärighet för lastbilar och lyftkranar och traktorer längs spåren. Japan (snabbtågen) har ingen trafik på natten, vilket gör det möjligt att på ett effektivt sätt mäta upp och ordna till spår och kontaktledning på natten. Schweitz lägger visserligen mycket pengar på underhåll, men siffrorna bli också bättre på grund av att det går mycket trafik i tunnlar, där spåren påverkas mindre av klimat och temperaturväxlingar. Många av tågen är också relativt lokala, och risken för förseningar ökar med färdsträckans längd. Då landet är relativt tätt befolkat, blir investeringar i dubbelspår mera motiverade. Osv. Mycket av förseningarna i alla länder har också en stark koppling till järnvägen som system, som är endimensionellt och där alla tåg av denna anledning blir mer eller mindre beroende av varandra och av att allt fungerar överallt hela tiden! Glöm inte att ökat underhåll också delvis hindrar tågtrafiken

     • brorson

      Förstår inte varför du kallar dig ”Bättre förr”, när du skyller på järnvägen som system, för om det stämmer borde det ju ha varit ännu sämre förr. I själva verket var det bättre förr, trots att tekniken då var sämre, för då fanns ju inte Trafikverket, som i stort sett saknar järnvägskunnigt folk på beslutande nivåer. Den försvann, när Trafikverket bildades, eftersom den inte ville vara underordnad vägtrafiken. Du motsäger dessutom dig själv, när du skriver att i USA finns ”särskilda företag som bärgar och fixar till förvånansvärt snabbt efter urspårning”. Sådana företag finns i Sverige också, och utför faktiskt 100 % av banunderhållet, men deras tjänster upphandlas av Trafikverket, som helt enkelt inte klarar sin uppgift, inte ens att upphandla den kompetens som finns hos entreprenörerna.

 7. Lars Gidlöf

  Ännu en politiker som lyckas lura folk med sin okunskap. Trots att de laddas med en diesel, dock tillfälligt, så är de ändå mer miljövänliga än en dieseldriven buss. Varför är ni i SD de mest lågutbildade,de som är mest kritiska mot Covid vaccinering, de mest kritiska mot klimathotet? Är det något samband mellan er låga utbildningsnivå (läs också IQ) och dessa saker om miljöhotet och vaccinering?

  • Marko

   Behöver 12 åringar regelbunden medicinering mot snuva dom inte ens märker?
   Inte ens FHM håller med dig längre.
   Vad har vaccin med diesel at göra?
   Typiskt vänster att alltid försöka smeta ned.

   • Mique

    Du internet-trollet, Lars Gidlöfs kommentar handlar om den låga utbildningsnivån hos sverigedemokraternas sympatisörer och deras internet-svans, som det ständigt visas prov på, bland kommentarerna på Petter Nilssons blogg och några till Vk-bloggar!

    • Marko

     Hur hög utbildning krävs för att tro att diesel är relaterat med vaccin för fordonsdrift?

     • Mique

      Ännu en kommentar som enbart visar på din låga utbildningsnivå! Jag rekommenderar dig, åter igen, att du anmäler dig till en grundkurs i Svenska För Svenskar (SFS)!

  • Bättre förr

   Att tillskriva en grupp vissa negativa egenskaper som okunnig/lågutbildad är ett av många sätt att försöka få människor att inte associeras med den gruppen. De som är emot SD har väl sedan länge insett det hopplösa i att gå ur SD. Dock anser jag inte att folk i SD är mera okunniga än andra politiker. Snarare verkar övriga politiker ha nappat på lobbyn från bilindustrin och de andra företag som producerar el och elmaterial av olika slag. Varför har Vattenfall, Skellefteåkraft och Eon m.fl så mycket reklam för DEN STORA HELIGA OMSTÄLLNINGEN i TV m.fl media? De säljer ju inget i reklamen till allmänheten! Som skattebetalare tolkar jag det som man vill få vanligt folk att acceptera högre elräkningar (och nätavgifter), och att trycka på politikerna. Endast en minoritet av SD -väljarna var emot Covidvaccinering, troligen på grund av misstro mot makthavare. Makthavarna hade ju uppenbarligen fel om massinvandringen, och dolde många sanningar – de flesta har ju nu vänt kappan efter SDs vind…

   • Mique

    Ett flertal undersökningar visar entydigt på, att de flesta av sverigedemokraternas sympatisörer är äldre lågutbildade män. Den sverigedemokratiska internetsvansen består till nästintill hundra procent av lågutbildade män.

     • Mique

      Tjena svennetomten! Visserligen är jag pensionär men knappast lågutbildade, dessutom så är jag invandrare. Tack förresten för ditt korta och koncisa ”goddag yxskaft”-svar!

  • Bättre förr

   Och, förresten, varför skulle elbussar som drivs från en dieselbuss vara miljövänligare än en dieselbuss vad gäller klimatet? Verkningsgraden på en dieselmotor som driver en buss är inte nämnvärt lägre än för dieselmotorn som driver generatorn, och dessutom är det verkningsgradsförluster i generator och ledningar. Däremot är verkningsgraden för en dieselmotor som driver en lastbil eller buss, särskilt i stadstrafik, betydligt högre är för en dieseldriven personbil. Det beror på att motorn i en personbil jobbar på väldigt låg belastning, nästan tomgång, medan dieselmotorn i en lastbil/buss går på betydligt högre belastning. Den är helt enkelt på lägre effekt per passagerare eller ton, och måste därför jobba hårdare, dvs på belastningar där verkningsgraden är högre, ungefär samma som för en generator som driver en laddstation där effektuttaget också kan variera.

   • brorson

    Jag förstår inte riktigt vad du menar. Med ”elbuss som drivs från en dieselbuss” ska väl vara ”dieselgenerator”? Men varför skulle flera trådbussar, som drivs från en enda (stationär) dieselgenerator (eller annan typ av oljekraftverk) inte förbruka mindre el tillsammans än med en dieselmotor i varje buss, oavsett elektrisk eller mekanisk (kardan) kraftöverföring? Det är riktigt att det blir överföringsförluster i en kontaktledning, men de torde inte bli större än överföringledningen mellan kraftstationen och laddstolpen. Vid elektrifieringen av de amerikanska järnvägarna med el från stora oljekraftverk halverades elförbrukningen jämfört med en dieselmotor i varje lok, trots överföringsförlusterna.

    För övrigt:
    a) Överföringsförlusterna i ledningarna beror på avståndet mellan kraftverket och förbrukarna. Sverige hade på sin tid (1910-talet) världsrekord i långa överföringsavstånd (Från Porjus till Kiruna och vidare till norska gränsen).
    b) Omvandlingsförlusterna vid elektrisk kraftöverföring (generator+ elmotor) är mindre än vid mekanisk överföring (växellåda + kardan) vilket kan studeras även hos personbilar (c:a 20 % mindre bensinförbrukning).
    c) Fordon med järnhjul på järnräls kräver väsentligt mindre energi än gummihjul på asfaltväg. Därför är spårvagnar mer energisnåla än trådbussar, men kapitalkostnader (både räls och kontaktledning) blir väsentligt högre, varför det krävs större tafikvolymer för att totalkostnaden för spårvagnar ska bli lägre än för trådbuss. Tvivlar på att Umeå är en tillräckligt stor stad för spårvagnar
    d) Trådbussar i stadsdstrafik kräver inte dubbelt så många trådar som en järnväg utan lika många (2 st), eftersom den övre tråden (bärlinan) inte behövs vid de hastigheter (50 km / h) som förekommer i stadstrafik.

    De, som pratar mest om klimat och miljö., och skrämmer upp folk med planetens nära förestående undergång om vi inte omedelbart elektrifierar allting, förespråkar i själva verket de mest energislösande lösningarna. Till det förslår inte vindkraften långt, utan det behövs en massiv utbyggnad av kärnkraften.

    Men med en relativt låga uranhalten i de svenska urantillgångarna, blir även kärnkraften ett miljöhot. Jag tänker då inte på det radioaktiva avfallet, utan på alla urangruvor som kommer att behövas – åtminstone innan vi får reaktorer som återanvänder använt kärnbränsle.

    Det är märkligt att inte MP, som en gång profilerade sig som ”återvinnarna” fortfarande vill slutförvara använt kärnbränsle under hundratusentals år, i stället för att återanvända detsamma i en ny reaktortyp.

    ,

 8. brorson

  En batteribuss, som laddas med diesel-el, är inte alls miljövänlig. Det går ju åt dubbelt så mycket diesel som vid kontaktledningsdrift. Och det hade kanske inte behövts något tillskott alls med diesel-el, tack vare den mer energisnåla tekniken vid kontaktledningsdrift. Dessutom är ju vindkraften i sig inte miljövänlig. Med kontakleldningsdrift klaralr man ju dessutom en behaglig innetemperartur i bussen utan att det påverkar den möjliga körsträckan. Hos en dieselbuss behövs ö,h,t, inget energitillskott för att klara innetemparaturen.

  Och hur blir det om man inte jämför enskilda fordon under idealiska förhållanden utan hela trafiksystem, såsom ett koncept med trådbussar i stadstrafik med hög turtäthet och dieselbussar på lågtrafikerade landsbygdslinjer?

 9. brorson

  Järnvägen är det mest robusta och kapacitetsstarka och minst väderkänsliga trafikmedlet på land. När SJ, genom sin VD, tar på sig 17 % av förseningarna av SJ-tåg, så bekräftar det mitt påstående att minst 45 % är Trafikverkets fel. Även en del av de 17 %-en torde vara Trafikverkets fel, men indirekt. Jag avstår från en massa tekniska fökrlaringar, som ändå inte blir lästa, men nämner ett exempel och det är att Trafikverket grovt missköter snöröjningen av banorna.

  Ett kraftigt snöfall stoppar inga tåg (jmfr med E22-kaoset) eftersom snöplogarna framtill på lok och motorvagnar håller undan snön och så länge fastnar ingen snö undertill på vagnarna. Men dessa snöplogar är inte bredare än att de klarar plattformskanterna, och med tiden byggs höga snövallar upp med följd att stora snöblock rasar ner, när tåg passerar och fryser fast undertill på vagnarna. Därför måste dessa vallar kapas av, vilket förr gjordes med särskilda plogtåg, men nu inte alls. Det var alltså bättre förr, men nu skyller man på att det inte finns tillräckligt många avisningshallar. Något som förr i tiden bara behövdes för underhållet av tågen, inte för att tågen skulle klara trafiken.

  Jag har tidigare framhållit bristen på järnvägskunnande inom beslutande instanser inom Trafikverket. Men det framkommer allt fler tecken på att Trafikverket avsiktligt försämrar tågtransporternas konkurrensfömråga i syfte att gynna järnvägens konkurrenter såsom långtradare, bussar och flyg. Det senaste exemplet är beslutet att stänga av Malmbanan för persontrafik under hela vinterturismsäsongen.

  • brorson

   Trafikverket förtjänar svidande kritik och någon borde åtalas både för tjänstefel och vållande till annans död, Det förstnämnda för dåliga upphandlingar av underhåll och snöröjning och det sistnämnda för onödiga dödsolyckor. Jag behöver bara nämna jordskredet på E6 vid Stenungssund och snökaoset på E22 vid Hörby och trafikstoppet under 65 dagar på Malmbanan vid Vassijaure sant dödsolyckan vid Södra station i Örebro för en dryg vecka sedan,

   Trafikverkets pressinfomratör Bengt Olsson, som har raderat mejl om E22-kaoset har skyllt olyckan i Örebro på bristande resurser för att fixa övergångar. Utan att nämna (utan att ens veta?) att flertalet av dessa övergångar är förbjudna för obehörig biltrafik. Varför stängs de inte av med låsta vägbommar, som kan öppnas bara av markägaren?
   En liknande olycka som den i Örebro inträffade för några år sedan i Fagersta på samma bandel. Jag övervägde då att polisanmäla Trafikverkets dåvarande generaldirektör för brottet vållande till annans död. Men det blev inte av, så jag får väl också ta på mig en del av skulden till olyckan i Örebro.

   Bengt Olsson, som är ett stort skämt anställdes som pressinformatör hos Trafikverket, efter ett flertal avslöjanden av SVT-Öst, som haft kontakt med lägre chefer inom Trafikverket om grova försummelser bl. a. rörande uteblivet byte av slitna konktakledningar över spåren samt kända urspårningsrisker. Det senare har de järnägsanställdas fackföreningar (denna personal är numera anställd hos entreprenörerna) försökt larma om under åratal, men deras klagomål har avfärdats som ”fackligt särintresse” av ledande S-politiker (som är fräcka nog att ta emot partistöd från LO, som denna personal tillhör.

   Inom svensk politik – även inom det f.d. arbetarpartiet S – råder idag ett stort förakt för praktiskt yrkeskunnande. Inom Trafikverket har manliga chefer med praktiskt yrkeskunnande i botten ersatts av små flickor med höga teoretiska utbildningar utan verklighetsförankring och närmast fobier för att ta itu med problem, som kan leda till olyckor, om de inte blir lösta. Jag har själv blivit hånad och trkasserad av rasisttrollet på den här bloggen för detta med ”små flickor”. Men det står jag för när jämställdhetsmålen går före både praktisk och teoretisk kompetens.

   För en del år sedan brann ett transformatorhus melllan Stockholm och Uppsala. När Trafikverket fick kritik för att tågen stått stilla i flera timmar, försvarade sig Trafikverket med _”Vi har jobbat hårt hela tiden och är nu mitt uppe i upphandlingsfasen”. Vadå? 1) Akutinsatser borde ha upphandlats innan man vet när och var de behövs, så att jobbet kan komma ingång omedelbart. Möjliga lösningar: Byt upphandlingssystem eller återförstatliga. .2) Under tiden kunde tågen ha lotsas förbi i låg fart genom manuell tågklarering. Till det hade behövts två män (eller kvinnor) med varsin telefon. Så gjorde man förr i tiden.

   Nu har en gruvchef i Kiruna klagat på trafikstoppet på Malmbanan vid Vassijaure unde hela 65 dagar, utan att vare sig någon minister eller högre chef inom Trafikverket varit på plats. Han kan inte erinra sig att det någon gång tidigare tagit så lång tid. Nej, så lång tid har det inte tagit sedan Getå-olyckan 1918, som var Sveriges värsta tågolycka någonsin. Havsbotten i Bråviken hade givit vika med följd att den intilliggande banvallen hade sjunkit flera meter.

   Loket och flera vagnar i ett tåg hade störtat ner i djupet och börjat brinna. Några ersättningsbussar fanns inte på den tiden, utan tåg från båda hållen backade fram till olycksplatsen och passagerna fick gå mellan tågen på en träplattform. Ett politiskt resultat av Getå-olyckan blev en kraftig förstärkning av Sveriges geologiska undersökning, som nu verkar ha ”klimatanpassning” som sin huvuduppgift.

 10. brorson

  Att få igång trafiken i Vassijaure 2024 tog alltså lika lång tid som i Getå 1918, trots en mycket värre olycka i Getå, trots att det där inte räckte med att bygga ett nytt spår utan man dessutom måste bygga en helt ny banvall -. på bevisligen skredkänslig mark. Borde man inte med all den kunskap som har fåtts under de drygt 100 år, som gått, kunnat förutse jordskredet på E6 vid Steningsund 2023?

  Som en upplysning till intresserade kan nämnas att loket vid Getå varf för tungt för att bärgas med dåtida lyftkranar, utan monterades isär pc lyftet i delar, Arbetarna, som gjorde det jobbet stod i gyttjan till midjan i höstkylan. Samma lok trafikerade därefter svenska järnvägar till 1937, då det såldes till Danmark, varefter det köptes tillbaka till Sverige. Loket är fortfarande kördugligt och kan hyras för gruppresor.

  Detta säger en del av svensk kvalitet, som den var. Förr i tiden. Det är inget fel på vare sig järnvägstekniken eller materielens kvalitet. Felet finns hos Trafikverket och de regeringar som inte tar itu med problemen. Biden har sagt apropå Sveriges Nato-inträde: ”Välkommen. Ni vet hur man slåss”. Detta sagt om ett land, som inte haft krig på över 200 år, och vars civila myndigheter inte fungerar. Inte ens de. Har våra svenska skrivborskrigare en en susning om vad verkliga krig innebär?

  Man blir mörkrädd med tanke på risken för en ny mandatperiod för senil-Joe. Och hur det kommer att bli med en ny mandatperiod med Trump är ett stort frågetecken.

 11. brorson

  Ang tidigare kommentar. Om någon undrar hur man kunde ha lotsat förbi tågen med manuell tågklarering, när ett transformatorhus hade brunnit. Detta hus strömförsörjer signalsystemet på en kort delsträcka. Strömförsörjningen till tågen var inte påverkad. Innan Trafikverket fanns hade man beredskap för sådana här händelser.

  Nu griper Trafikverket varje chans att sabotera tågtrafiken för att gynna dess konkurrenter. Jag påstår detta, för att det har blivit för mycket i den vägen. Det har hänt flera gånger att man har ställt in alla tåg på oelektifierade banor med motivering att träd kan falla på kontaktledningen vid blåst .Det liknar medveten lögn, eller hur?

  Ljuger gör KD-ministrarna också. I en debatt mellan Nooshi Dadgostar, V, och infrastrukturminster Anderas Carlsson, KD, i Agenda för ett par veckor sedan var ministern så okunnig så att han inte ens förstod vad Nooshi pratade om. Han tog då till nödlögnen att Nooshi blandat in ideologi i frågan och kommit med ogenomförbara förslag, medan han stod för ”verkligheten”, och pekade på att någon utredning hade avstyrkt återförstaligande av banunderhållet. Vilket Nooshi inte hade föreslagit. Hon hade sagt att nuvarande organisation är alltför ”spretig” vilket är alldeles sant, men inte föreslagit några lösningar. Jag är urless på KD-politikers sätt att döja egen okunnighet med ogrundade beskyllningar mot meningsmotståndare.

  Trafikverket bildades 2009 genom sammanslagning av Banverket och en del andra trafikmyndigheter med Vägverket. Redan juldagen 2010 fick resenärerna till övre Norrland sova två nätter i rad i sovvagnarna på Stockholm Central, utan att vare sig de eller tågbolaget fått något besked om när tåget skulle gå. Det hade snöat i Gävle, Efteråt skröt Trafikverkets generaldirektör med att man hade sparat en massa pengar på snöröjningen genom att snöröja landsvägarna först.

  Utan att nämna att olika maskiner används för vägar och järnvägar. Och för övrigt kan plogarna framtill på loken hålla undan snön under de första dagarna även vid ihållande snöfall. Denne generaldirektör hade tidigare varit chef för tågbolaget Arlanda Express, som kör flygpassagerare mellan Stockholm och Arlanda. Var syftet att få all tågtrafik till övre Norrland nedlagd? Samtidigt slogs Järnvägsinpektionen, som ansvarat för säkerheten i järnvägstrafiken, ihop med Bilregistret. Vad det har lett till, har vi sett form av flera onödiga dödsolyckor. Detta är en skandal, Ulf Kristersson. Dags att möblera om regeringen.

  Syftet med sammanslagningen av myndigheterna var att staten skulle upphöra med alla jobb i egen regi och upphandla allt underhåll från privata entreprenörer. Vilket ledde till att järnvägschefer, som inte ville vara strykpojkar åt vägdirektörerna inom Trafikverket, bytte arbetsgivare till de privata entreprenörerna – som inte har något helhetsansvar. De ersattes på ledande poster inom Trafikverket med småflickor, som hade rekryterats direkt från högre teoretiska utbildningar. Det var bättre förr. Då kunde man inte bli järnvägsingenjör utan att ha arbetat praktiskt i verksamheten.

  Upphandlingsmodellen fungerar inte, dels p.g.a .bristande kompetens hos upphandlarna och dels för att det är fel på själva upphandlingssystemet. Efter E22-kaoset har en f.d. vägmästare berättat att det fungerar lika illa inom väghållningen, vilket fått SD att gå i taket. Men,. bästa SD, det räcker inte att klaga på kaoset inom vägtrafiken, när det fungerar lika illa, om inte ännu sämre, inom järnvägstrafiken.

 12. brorson

  Knappast något parti har förstört så mycket för järnvägen under de två senaste decennierna som Miljöpartiet, men det begriper inte miljöpartisterna själva. Genom att odla myten att järnvägen är ett kapacitetssvagt och undermåligt trafikmedel, har de trott sig få medel till anläggning av nya järnvägar, men de medlen har tagits från underhållet av de befintliga järnvägarna. De nya pengarna har gått till nya motorvägar.

  Mp har dessutom inte förstått priselasticiteten utan har litat blint på att låga biljett- och fraktpriser ska locka mer trafik till järnvägen. I riksdagen har Mp gått emot tågbolagens egna förslag om höjda banavgifter för tågen, utan minsta förståelse för att tågbolagen skulle ha råd med höjda banavgifter, om de slapp de enorma kostnaderna för alla förseningar.

  De rödgröna regeringarna har dessutom skattebefriat s.k. miljöbilar. som nu ska skrotas i förtid och ersttas av elbilar för att rädda planeten. Härigenom har enorma pengamängder dragits undan från vägunderhållet, samtidigt som samma regeringar givit höjda anslag till Trafikverket. under förevändning att de ska gå till järnvägen för att minska tågförseningarna. Men det har vi hittills inte sett något resultat av. Med samma myndighet för väg och järnväg vet ingen vart pengarna går.

  Det finns allvarliga systemfel hos hela den offentliga sektorn, vilket även Folkhälsomyndigheten med nu minst 15.000 dödsfall i covid, vilka hade kunnat undvikas om FHM hade försökt hejda smittspridningen i stället för att bekämpa smittskyddet. Felet med myndigheterna är att de har tagit på sig eller har pådyvlats andra uppgifter än de uppgifter som dessa myndigheter ursprungligen var avsedda för.

  Som exempel har FHM gjort kampen mot ”homofobin” inom sjukvården till sin huvuduppgift, d.v.s. kampen mot den helt riktiga föreställningen att män som har sex med män, är en riskgrupp för HIV. Varje uppmaning till försiktighet och avstånd har till andra människor har varut av ondo för generaldirektören och statsepidemiologen.

  Trafikverket har gjort jämställdheten hos den egna personalen till sin huvuduppgift. Sveriges geologiska undersökning har gjort klimatanpassningen (hos jordarterna?) till sin huvuduppgift. Barnbiblioteken verkar med sina ”drag quens” ha gjort till sin huvuduppgift att göra små barn osäkra vilket kön de har. Försvarets uppgift är inte längre att försvara Sverige utan ”Natos yttre gränser”, o. s. v.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.