Petter Nilsson(SD)

SVT och Greta!

SVT valde att ge särskild uppmärksamhet åt Thunbergs aktivism vid riksdagshuset när det begav sig.
En sittstrejk som inte fick någon större uppmärksamhet, om inte för SVT.

SVT:s aktuellt under gårdagen vigdes i huvudsak för att skänka ytterligare uppmärksamhet åt densamme Greta.

Hon meddelade under programmet att hon inte ansåg sig kunna lösa något som politiker. Vilket också var i linje med bristen på konkreta åtgärdsförslag inom klimat- och miljöområdet.

Kanske bör rörelsen Fridays for Future med det också börja fundera hur konstruktivt det egentligen är att sittstrejka med invändningar att saker är dåliga – utan att själva prestera konkreta förslag för att få saker bättre.

Ibland har aktivism lett till patientrisker och risk för människoliv, utöver mer avgasutsläpp. Men jag kan gott skriva lite mer generöst, och lyfta aktioner med mindre allvarsamma följder.
Triviala hyss och barnslig aktivism leder enbart till profilering, främst av huvudpersonen. En kan argumentera för att ”frågan” lyfts. Men diskussionen skärps svårligen. Diskussionen kring hur mycket uppoffringar de svagaste i samhället ska göra för att göra – den redan miljöledande nationen – Sverige till ännu lite bättre i klassen.

Man måste emellertid ta med sig att de som drabbas hårdast, är de som har minst pengar i plånboken.
Där varje kostnadsökning för uppvärmning, energi, livsmedel och andra produkter är mest kännbar.

Etiketter: , , , , , ,

50 kommentarer

  • Kim

   Varför inte istället fråga tex om hur SD ständigt visar sig ha rysskopplingar och gång på gång visar sig stötta och sprida rysk desinformation? Man väljer till och med ”försvarsexperter” som hyllar och har starka kopplingar till Ryssland. SD anser tydligen att det är en kompetens och att dessa bör vara med och kolla tex på vårt luftförsvar.
   Är det ett parti som du vill stötta?

    • Kim

     Hmmmm… Du ser inte ironin i ditt inlägg om whataboutism då du läser ditt första inlägg?

     Slipper inte de flesta frågor? I de flesta media?

     • Marko

      Du vet uppenbarligen inte vad whatabout betyder likt du har bevisningen svåra problem att begripa det mesta.
      Syns i alla dina inlägg vilken inskränka bubbla du lever i och svarar allt med inlärda fraser du inte riktigt förstår vad dom betyder då du ofta använder dom i fel sammanhang

      Det är fullt rimligt och inom ämnet att förvänta sig kritiska frågor om aktuella ämnen i public service och inte ett idolporträtt.

      Och alla slipper inte frågor
      I SVT slipper man dock om man har rätt åsikter, dvs samma som SVT själva står för.

 1. Basic Rules

  Vad gör Pliktverket ?!
  Tänk Greta tillsammans med vår Hbtg general/ÖB – som hans adjuTant 😵.

 2. brorson

  Det finns rimligtvis både en undre gräns för koldioxidhalten i atmosfären, under vilken nuvarande former av liv inte kan existera, och en övre gräns. över vilken nuvarande former av liv inte kan existera. Trots den marginella ökningen av CO2-halten under det senaste seklet befinner vi oss fortfarande betydligt närmare den under gränsen än den övre gränsen. Vad vi verkligen borde oroa oss för. är att CO2-halten plötsligt börjar minska, vilken historiskt har skett många gånger och av olika orsaker. I så fall blir det sämre skördar globalt och en världsvid svältkatastrof. Det har hänt förr.

  Har bilåkandet verkligen ökat nämnvärt, jämfört med om vi idag hade haft samma bensin- och dieselpriser som innan reduktionsplikten avskaffades? Jag tror inte det. Åkandet med helektriska bilar ska självfallet inte räknas med, i den mån elen inte produceras med oljekraftverk. Ej heller de mil, som laddhybrider körs på el, som har laddats från nätet. Det bör också nämnas att när elhybrider körs på el från förbränningsmotor förbrukas 15 – 20 % mindre bränsle, eftersom elektrisk kraftöverföring ger mindre överföringsfärluster än mekanisk kraftöverföring-

  Det är kanske också dags att erkänna att biobränslern avger minst lika koldioxid som ”fossila” bränslen. Att reduktionsplikten har reducerat CO2-halten i atmosfären är alltså en lögn, som sprids av klimatextremister och media. Greta är en hysterisk snorunge, som kräver att bli åtlydd som en diktator och utnyttjas av profitörerna på den ”kimatomställningen” Det mänskliga bidraget till den f. n. ökande CO2-halten är ytterst marginell, men det är bara den delen, som kan påverkas med politiska beslut. Om CO2-halten fortsätteratt öka i nuvarande takt återstår fler decennier, kanske hundra år eller mer. innan vi kommer farligt nära den övre gränsen. Vi har alltså gott om tid att uppnå kolldioxidneutralitet (nettonoll.-utsläpp).

  Om vi verkligen vill minska CO2-utsläppen från trafiken, bör vi föra över så många resor och gods från landsväg och flyg till järnväg, som det bara går, Men det motarbetas av MP, som i kampen för nya järnvägar bedriver veritabla kampanjer mot järnvägen som transportmedel och därigenom drar undan underhåll av befintliga järnvägar, så att speciellt godstågens konkurrensförmåga minskar betänkligt. Tramsporter som sker med järnhjul mot järnräls förbrukar runt hälften så mycket energi som gummihjul mot asfalt.

  Dessutom är miljöpartisterna rena prisfundamentalisterna. som inte förstår att resenärer är beredda att betala mer för resan, om de är säkra på att tåget kommer fram i tid. I synnerhet om flyget är alternativet. Elflyg är inget alternativ, eftersom det går åt mycket energi för att lyfta upp tunga batterier till höjder med mindre luftmotstånd, Dessutom minskar inte flygplanens totalvikt med avståndet, vilket sker med effektiva ”fossila” flygbränslen.

  Klimatextremisterna hade helt fel. när de under aktionen på SAS.aktiestämman påstod att det inte är möjligt att minska utsläppen från konventionella flygplan Det handlar bl.a om flyghöjd och optimal flygplanstorlek och hastighet. Korta resor bör ske på marken. helst med tåg som kör enligt tidtabellen. För att säkerställa detta, måste Europas värsta järnvägssabotör, det svenska Trafikverket, läggas ner. och tågbolagen själva ta över tågledningen.

  Trafiken ska ge bandispositioner till underhållet i ställe för tvärtom. även om banunderhållet därigenom blir dyrare. Ordspråket ”Vad man förlorar på gungorna, tjänar man på karusellerna” gäller i högsta grad även förhållandet mellan tågtrafik och banunderhåll. Tågbolagen har själva fler gånger föreslagit höjda kilometeravgifter, men det har varje gång stoppats av MP i riksdagen. Banunderhållet blir givetvis dyrare, om arbetet måste avbrytas för att tåg ska passera arbetsplatsen.

  • Bättre förr

   Nja, det där med att flytta från landsväg till järnväg har det pratats om i alla länder med början när lastbilar och bussar började tillverkas. Men det har blivit tvärt om. Orsaken är att järnvägen är ett storskaligt transportmedel som bara kan gå dörr till dörr mellan stora företag, annars måste man ha lastbil i minst en ände, och oftast i bägge ändar. Det går faktiskt lite lättare att ersätta bussar med tåg, helt enkelt därför att passagerarna är ett sorts gods som både sorterar sig självt och transporterar sig självt mellan tågen och eventuella anslutningsbussar/bilar, och har samma klimatkrav (helst rumstemperatur). Visst, man kan tänka sig lastpallar med däck och drivmotor och AI mm, men detta kostar pengar, och tar vikt och utrymme, och ännu värre blir det om drivningen ska klara trappor och andra nivåskillnader. Självkörande bilar kan skicka utvecklingen i motsatt riktning, inget förarbehov kan ge dubbelt så stor ekonomisk räckvidd för budbilar, vilket skulle ge många fler småbilar på vägarna, och som skulle ta mer plats på vägarna än lastbilar dör godset samlastas…Men snabbare transport från A till B då ingen omlastning krävs, och mindre behov av oömt emballage.

   • brorson

    Nja, jag har både yrkeserfarenhet och utbildning på transporter och driftkalkyler för olika trafikmedel, så jag vet vad jag talar om. Du presenterar bara en massa halvt osakligt gnöl om hur dålig järnvägen är. Men jag kan ge dig delvis rätt. Järnvägen har höga ändpunktskostnader och låga undervägskostnader, vilket gynnar järnvägen på de långa avstånden och landsvägen på de korta. Som du mycket riktigt skriver kan kombitransporter (lastbil i ena eller bägge ändar) vara en lösning, men då krävs att tågen kommer fram i tid, eftersom lastbilar har höga stilleståndskostnader, medan en järnväsvagn har låga.

    Du verkar inte alls ha förstått min kritik mot Trafikverket, trots bevisad grov inkompetens även inom väghållningen (E22-kaoset). Det verkar inte finnas något järnvägskunnande alls på beslutande nivåer inom Trafikverket, som efter alla felbeslut kan misstänkas för avsiktligt sabotage av järnvägstrafiken. Du verkar inte heller ha förstått min kritik mot MP, som tror att pengar ska ramla ner från himlen, om man framställer järnvägen som ett kapacitetssvagt och tekniskt undermåligt trafikmedel.

    • Bättre förr

     Nja, det är inte främst lastbilarna som är dyra när de står stilla, det är godset som står på dem som ofta har höga stilleståndskostnader. Många lastbilar kör en blandning av gods som har samlastats för att hålla kostnaderna nere, och som bonus sjunker även utsläppen. Det är inte säkert att huvudparten av lasten har bråttom, ofta är det mindre delar av lasten som är mera tidskänsliga, och då blir kombitransport mindre bra. Sen kan ju lastbilar hämta och lämna last längs vägen, vilket inte går med kombitransport. När man körde ”rollende landstrasse” i Sverige, tror det var typ Malmö-Oslo eller nåt, var en ganska stor del av bilarna på den tomma på grund av brist på returer coh då blev det billigare att skicka dem med tåg…
     Sen har jag tjuvkikat lite på tågtrafik i andra länder, och alla verkar ha ungefär samma problem som i Sverige. Dock har man på grund av dieseldriften mindre problem med kontaktledningfel, och på grund av de långa tågen med flera lok lite mindre problem om nåt av dem strejkar. Sen är spåren billigare i underhåll, då man har lägre krav på spårläge mm då det på grund av den höga andelen godståg ofta rör sig om lägre maxfart på banorna. Generellt är spåren inte i bättre skick än i Sverige, men det gör inte så mycket då man inte prioriterar snabbtåg på många banor. Avstånden o USA är ofta så stora att flyget har en avgjort fördel, samtidigt som sjöfarten har en nackdel då avstånden även via Panamakanalen är långa och tidskrävande, och kanalöverfart kostar pengar. många godståg i USA är komplement till sjöfart mellan stora terminaler. EU, särskilt de centrala delarna, är USA: motsats med korta avstånd mellan befolkningscentra vilket är gynnsamt för snabbtåg, men på grund av de korta avstånden mindre lämpade för godstrafik med tåg. USA har även problem med urspårningar, delvis på grund av de långa godstågen och ibland mindre bra spåren.

     • Bättre förr

      Glömde säga att för oss i nordliga länder är tjälen ett extra problem, som kräver mera utgrävningar och dikningar och inläggning av isolering, och ändå är det knepigt att hålla spårlägena i schack. Det blir således billigare att bygga järnväg i varmare klimat. Även markens beskaffenhet har stor betydelse för kostnaden, liksom kostnaden för inlösen av fastigheter mm. Samma gäller i princip även vägbyggen, men vägarna har inte samma krav på precision och stabilitet.

  • Mique

   Ja du ”Brorson”, ännu en gång visar du ditt förakt och hat mot kvinnor, ungdomar och barn, och då framförallt mot välutbildade yngre kvinnor. Varför skulle niohundranittionio klimatforskare av tusen ha fel!? Greta Thunbergs farfars far, astronomen, kemisten och fysiken Svante Arrhenius, förutsåg redan för över hundra år sedan, vilka förödande konsekvenser människans konsumtion av fossila bränslen som kol, olja och naturgas skulle ge Jordens klimat. Att bygga sitt ”tyckande” på pseudovetenskap, körsbärsplockning och vidskeplighet, utan några som helst källhänvisningar, visar enbart på bristande sakkunskaper och avsaknad av grundläggande argumenteringsretorik!

 3. Kim

  Tänk att så stora och starka män kan vara så rädda för en liten tjej… Fascinerande.

  Jag håller helt med om att aktivism som sätter folk i fara, tex att stänga av stora vägar, är direkt korkat och kontraproduktivt, men att se hur vuxna människor beter sig mot en lite tjej blir … intressant. Angreppen ska såklart helst göras helt osakligt i en fin offerkofta. Ni brunskjortor har inte funderat på om hennes mediautrymme kommer sig till stor del av allt ert rädda gnällande?

  Riktigt patetiskt blir det då man, som vanligt osakligt, fortsätter med – ”Man måste emellertid ta med sig att de som drabbas hårdast, är de som har minst pengar i plånboken.”
  Är det något SD _inte_ gjort är det att försvara de som har det sämst. Man stöttar försämrad A-kassa. Man sänker skatterna enormt för oss som har mest. Man kör ut förslag som sakkunniga gång på gång förklarar är rättsvidriga. Osv, osv. Allt TROTS fagra löften och vackra ord – före och efter valet. När det gäller ekonomi tar man självklart en springnota i stil med sms-lån. Man ska:
  – satsa på kärnkraft, men ”sen” (dvs det blir någon senare regering som ska lösa, för den nuvarande gör inget),
  – lösa klimatproblemen ”sen” (dvs det blir någon senare regering som ska lösa, för den nuvarande gör inget annat än försämringar, för den nuvarande gör inget för då kan det kosta pengar),
  – satsa på försvaret ( (dvs det blir någon senare regering som ska lösa, för den nuvarande gör inget),
  – ”satsa på förebyggande åtgärder för brottsligheten (men INGET görs, för notan kommer ju senare), man ska ”anpassa sig till NATO” (men självklart ska detta ske ”senare”),
  – ”utreda” friskolor (men tillsätter en lobbyist FÖR friskolor som ”utredare”, så dräneringen får fortsätta och kommande generationer betala priset både i kunskap och pengar),
  – ”satsa” på vård, skola omsorg (men i praktiken gör man STORA nedskärningar i stöttningarna)
  osv osv osv.
  Allt detta HELT stöttat av SD.

  Kom inte och säg att SD ska värna de som har det sämst då det KONSEKVENT har skett beslut som gynnar oss rika mest och då ni primärt fattar STORA beslut som konsekvent går ut på att betalningen ska ske ”senare”. Precis som i Lyxfällan.
  Visserligen genialt planerat då all kommunikation går ut på att skylla alla problem på ”någon annan” isf att faktiskt göra något själv och anhängarna uppenbarligen inte har intelligens nog att se igenom skitsnacket.

  • Bättre förr

   Ingen är rädd för Greta som person. Det skrämmande är hu hon åtminstone synbarligen nyttjas av andra som vill framföra budskap via henne, och att hon får så stor plats i media trots att så många inte bryr sig så mycket om henne eller gillar hennes sätt att framföra sitt budskap!

   • Kim

    Bättre förr –
    Ser man den onyanserade hetsen och svartmålningen är det omöjligt att dra annan slutsats. I annat fall kunde man lugnt konstatera att man anser att hon utnyttjas och får oproportionerligt stor plats i media. (Något hon fö delar med vissa politiska partier och företrädare, som även de skriker och provocerar för att få utrymme.)
    Som sagt – uppenbart rädda män. Och det för en liten flicka. Kan det vara för att de själva har så svaga argument?

 4. Marko

  Lite OT samhällsupplysning om vad som gäller numera i S samhällsbygge.
  https://www.expressen.se/nyheter/sverige/man-atalas-for-mord-pa-saga-20-i-orebro/
  ”För att återupprätta sin heder behöver han ofta ta livet av den närstående kvinnan som anses ha dragit skam över honom”.

  Relaterat så har S i Stockholm beviljat miljonbidrag till kvinnoförtryckande Ibn Rushd och samtidigt dragit in bidrag till dom som jobbar mot hedersförtryck.

  Så ni vet var S har sin lojalitet.

  • Kim

   Marko –
   Att du inte kan hålla dig till ämnet är ingen nyhet. Det är en regel med få undantag.
   Och helst med oerhört långsökta och osakliga ”samband” som du själv hittar på i din egen bitterhet. Självklart utan förslag till lösningar.

   Varför tar du inte upp tex SDs nära band med Ryssland istället? Detta trots att man påstår sig vara nationalistiska. Eller att regeringen faktiskt inte gör något för att komma åt ”hedersbrott” eller för den delen våld i nära relationer. Tvärt om.
   Sossarna ska absolut ha kritik (inte bara i dessa frågor), men problemet är väl snarast att Tidölaget just nu är de som bestämmer och faktiskt inte åstadkommer något. Snarare tvärt om i just den fråga du tar upp – hur vi ska förhindra sk hedersrelaterat våld.

   • Marko

    Tror du fortfarande du är moderator?
    Och jag är tydlig med att det är OT.
    Ändå svarar du och klagar och fortsätter med whatabout.
    Ingen sjukdomsinsikt?
    Starta egen gren om detta om det är vad du vill framföra.

    • Mique

     Tjena ”Yxskaftet”! Den enda som vill framställa sig själv som moderator på olika Vk-bloggar, är din kompis ”Brorson”, med honom kan du snacka sjukdomsinsikt! Begreppet ”whataboutism” betydelse har du inte en susning om. Har du förresten spanat in några ”delfiner i våra sjöar” under den senaste tiden, eller har du hissat den ryska Trikoloren i tron att det var den ryska flaggan, tror du fortfarande att en euro motsvarar hundra svenska kronor? Vilka flingor/musli äter du till frukost? Du ”Marko”, ”gör dig inte svensk” genom dina ”goddag yxskaft”-svar!

     • Miqje

      Den franska Trikoloren, ska det givetvis vara! Ja, se dessa jävla invandrare som aldrig lär sig ordentlig svenska!

     • Marko

      Hahahahahahaha
      Ätit så mycket goda yxskaft så man inte kan skillnad på ryska och franska flaggan när man försöker (felaktigt) klaga på andra
      Hahaha ha.. priceless..
      Ser din vårdare (?) ”Miqje” fick rycka in.

    • Kim

     Marko –
     Here we go again…
     Var har jag sagt att jag tror jag är moderator? Jag påpekar bara att du än en gång är helt immun mot information. Vilket du snabbt bekräftar och går vidare med att angripa person eftersom du, som vanligt, helt saknar verkliga argument. För att toppa ironin avslutar du att, likt det du anser vara att moderera, uppmana att starta ny ”gren”. Imponerande! Hade ändå hoppats på lite utveckling, men tyvärr inte.

     ”Ingen sjukdomsinsikt?” – Jag kan inte säkert säga något om din sjukdomsinsikt, men spontant antar jag den är lika svag som din övriga mottaglighet för fakta? Berätta gärna mer.

     Tror du fortfarande du är moderator?
     Och jag är tydlig med att det är OT.
     Ändå svarar du och klagar och fortsätter med whatabout.
     Ingen sjukdomsinsikt?
     Starta egen gren om detta om det är vad du vill framföra.

 5. Agneta

  Greta borde kanske åka till Kina och demonstrera.
  Kina står för 30% av de globala utsläppen, Sveriges andel är 0,2%.

 6. Bättre förr

  Jag bli faktiskt lite spyfärdig när jag tänker på hur de fattigaste, och särskilt om de bor i glesbygd eller eljest har stort behov av bil, drabbas av ”den stora omställningen”
  Saken är den, att omställningen ska betalas av folk som inte tillhör eliten, och ofta mer i % av sina inkomster ju fattigare de är.
  Svante Axelsson önskade sig mera statliga pengar för framställning av bränsle till sjöfart och flyg via el och koldioxid, en process som jag misstänker använder mer el än batterier per utvecklad effekt, dvs ännu mera elproduktion. Statliga pengar är i huvudsak skattepengar från moms, vissa inkomster får höga marginalskatter, punktskatter, delar av arbetsgivaravgiften, och avgifter.
  Uppdelningen till en massa olika skatter och avgifter beror på att folk har större acceptans för skatter om de delas upp i små delar och är svåra att följa. (Väl känt bland samhällsekonomer).
  Skillnaden mellan avgifter och skatter är inte stor, men på papperet ska avgifterna gå direkt till en kostnad som medborgaren/företaget orsakar, men det verkar inte alltid fungera så, och innerst inne vill väl politiker och tjänstemän förfoga relativt fritt över statens inkomster. Lån innebär bara högre skatter och sämre välfärd i framtiden.
  För den enskilde med måttlig inkomst innebär den stora omställningen att allt går åt pipan.
  Några som sket i de som byggt upp Sverige köpte ett resonemang om att vi står i skuld till alla s.k. U-länder och därför ska släppa ut extra lite växthusgaser per capita under lång tid framåt, oklart hur lång.
  Detta trots att vi i vårt kalla klimat, och för många långa avstånd, inget som våra förhandlare tillgodoräknade oss.
  Arvsynden har återinförts, men anhöriga till de som då satt vid makten ärver tydligen inte arvsynden. Vanliga fattiga, som saknar makt, och vars förfäder inte heller haft makt får ärva synden i stället. Ej heller brydde man sig om att Sverige är ett litet land, därför blir det dyrare att lösa problem på ett annat sätt än andra länder (t.ex. reduktionsplikten) som kan missgynna oss.
  El, som tidigare var billigt för folket i vårt land, är fortfarande mycket billigt för företag som använder mycket el och som också är de som vill öka sin elförbrukning ännu mer, liksom vissa nystartade företag inom fossilfritt stål och bränsle producerat av el och koldioxid men med ineffektiv elanvändning och därmed ännu högre krav på billig el. I stället ska vi som hela tiden försöker krympa vår elförbrukning och betalar med pengar vi redan betalt skatt på avstått från viss lön på i hopp om pension, och som numera tillsammans med en del andra skattemedel och lån som vi ska betala via skatten, ska bekosta det utbyggda elnät som vissa företag ska få nästan gratis och elen nästan gratis av. Och vi bor få capita per kvadratmeter yta, vilket även innebär att vi bor få capita per kubikmeter luft i vårt land, och med vår befolkningstäthet är de växthusgaser vi avger per kubikmeter och capita inget problem för uppvärmningen ovanför våra huvuden. Överbefolkning i vissa länder är en mera korrekt orsak till klimatproblemen, och det är där som man bör jobba hårdare med barnbegränsning för att lösa både klimatproblem och försörjningen med livsmedel och ökad risk för pandemier.

  • Kim

   Bättre förr-
   Om du nu vurmar för de ”fattigaste” (vore intressant att veta vilka du menar), hur kommer det sig att du inte reagerar på att Tidölaget konsekvent i sina beslut gynnar oss som har mest samtidigt som de hela tiden monterar ner välfärd och skyddsnät för just de svagaste i samhället? Har inte det betydligt större påverkan än brister i framtida ”satsningar”.
   Även jag är skeptisk till ”den stora omställningen”, i synnerhet då Tidölaget verkar helt handlingsförlamade då det gäller energifrågan. Det är ju lätt att skrika och elda på missnöje, men då man faktiskt ska åstadkomma något själv blir det svårare. Verkligheten kom ikapp.
   Blå och bruna partier skrek att att vindkraft var helt förkastligt och föreslog tom att man skulle börja riva vindkraftverk. Nu har verkligheten kommit ikapp… Kärnkraft skulle vara en enkel lösning på alla problem. Nu lyckas man ju inte göra något alls för att få fram den. Delvis kan ju det bero på att företrädarna sålt in den ska fram snabbt och som att den ska säkerställa våra låga elpriser samtidigt som man tror på den helga guden ”Marknaden”. I verkligheten visar det sig dock att priset för kärnkraftsel (som inte kraftigt subventioneras av staten) kostar mångfalt mer än vad elen kostar idag. Ooops. Verkligheten kan vara besvärlig.
   Det är som sagt lätt att gnälla på andra och lova brett. Att leverera…. det blev tydligen svårare. Kanske därför man fortfarande lägger mest kraft på att skylla på andra och att förhindra insyn i det arbete man gör?

   • brorson

    Hoppsan. Vilket elpris talar du om? Det där med den heliga guden Marknaden var fyndigt, Jag föredrar att tala om den osynliga handen, som ställer allt till rätta. Den andra guden är klimatguden, som kräver enorma penningoffer och uppoffringar. Tycker att KD ska byta namn till Avgudadyrkarna.

    Kul att du talar om dig själv som ”vi höginkomsttagare” och ”oss som har mest”. Din omsorg ”oss som har lite mindre” är rörande. Jag kan inte längre kalla mig fattig, eftersom mina aktiefonder har stigit som en raket, tack vare krigshetsen från er russofober. Kul om det blir ett nytt världskrig? Min gode vän Vladimir Putin ringer och tjatar varje dag. Han vill ha fler tjänster efter den där flaskan Absolut vodka, som han fick när vi båda på agentskolan i Östberlin. Han tycker att svenska drycker till surströmmingen absolut är värt ett erövringskrig.

    Din förmyndarattityd mot dem som har det sämst är … stötande. Om du är samma person, som använde samma signatur, när du dömde ut arbetslösa svenskar (inkl alla arbetslösa invandrare, som HAR uppehållstillstånd) som arbetskraft och förordade import av billig utländsk arbetskraft. Om du får, som du då ville, kasta ut dessa odugliga svenskar i livslång arbetslöshet, blir Tidö-gängets beslut om sänkt A-kassa efter hundra dagar förödande.

    Det ställer krav på arbetsförmedlingen, som den aldrig har levt upp till. Och vad är det för mysko bacill, som smittar flyktingar så fort de satt sina fötter i Sverige och gör dem lika odugliga som arbetskraft som den infödda befolkningen? De, som vistas här helt illegalt har genom det visat att de inte tycker det är så noga att rätta sig efter svenska lagar, seder och bruk.

    Sådana gillar ni arbetsgivare? Putin hälsar att han håller med. Det underlättar rekryteringen av arbetslösa svenskar till Ukraina. Skål.

    • Mique

     Om någon har förmyndarattityd så är det du ”Brorson”, det är det främsta signumet för en narcissist. Signaturen ”Basic Rules” kommentar till Håkan Rombes inlägg ”Putin är en gangster och sadist” den 30 oktober 2023, kl 00.49: ”Fakta, sanning är min ledstjärna här har jag funnit att msm inte är denna källa, i stället måste man aktivt söka dessa källor med inriktning mot vad som kallas geopolitik.Tex The Duran/Alexander Mercouris, nedrustningsexperten Scott Ritter, US army colonel Douglas MacGregor och professor/statsvetaren John Mearsheimer.” The Duran publicerar rutinmässigt rysk propaganda och framför högerextrema konspirationsteorier. The Duran använder sig frekvent av opålitliga källor och plagiat av västerländska journalisters artiklar som de korrigera till att passa deras agenda. Scott Ritter är dömd av amerikansk federal domstol till fängelse i 1,5 – 5 5 år för sexuellt övergrepp mot minderårig. Signaturen ”Basic Rules” kommentar till Håkan Rombes inlägg ”Sadisten i Kreml, Putin” den 11 juni 2023, kl 11:08: ”Lyssna till professor Jeffrey Sachs, professor John Mearsheimer, Conole US Army Douglas MacGregor, underrättelseofficer US Marinen Corps Scott Ritter, The Duran/Alexander Mercouris mfl.”

     • brorson

      Basic Rules får svara för sig själv, angående de anlitade källornas trovärdighet. Men trollet ljuger, exempelvis har hen påstått sig vara universitetslektor men har upprepade gånger avslöja sin okunnighet om vetenskaplig källkritik. Trollet citerar Wikipedia, men rabblar upp en massa ”källor” utan sidhänvisningar, Bara för att hitta rätt sida, om den ö.h.t. finns, skulle man behöva läsa tusentals sidor. Trollet vet inte att i länder med censur av nyhetsflödet, vilket Ryssland verkar gradvis ha återinfört, behövs ingen egentlige ”desinformation” eftersom den information som når ut är selektiv. I huvudsak samma information kan komma från andra källor. Det är faktiskt så man kontrollerar sanningshalten. Eftersom samma möjlighet till selektion inte finns i USA använder amerikanska myndigheter en annan metod, nämligen att pumpa ut massvis med lögner genom alla tillgängliga kanaler, för att lögnerna ska fastna hos allmänheten, innan de börjar ifrågasättas. Lite skrattretande är det hur vänstern lurade sig själv att tro att allting var lögner, när man upptäckte att de realistiska krigsscenerna från Gulfkriget var inspelade i Hollywood. Förklaringen var emellertid att de verkliga krigsfilmerna hade fastnat i den militära censuren, varför man spelade in samma händelser i Hollywood med hjälp av ögonvittnesskildringar per telefon. När man har satt ljugandet i system, kan lögnerna vars så skickligt gjorda så att de nära no g överensstämmer med sanningen. Men det förstår inte ett litet troll, som tror att allting är ensidig desinformation.

     • Basic Rules

      Pedofiler hittar du bland Jeffrey Epsteins bekanta – bland hans vänner fanns Clinton och B Gates – men de verkar vara skyddade av FBI.
      SÅ, kompletterar med fler tillförlitliga källor beträffande orsaker och konfliktens utveckling i Ukraina.
      En mycket intressant kanal på YouTube är Judging Freedom med Judge Napolitano.
      Personer med stor erfarenhet, sen årtionden av CIA dess arbetssätt och operationer är; Larry Johnsson fd CIA analytiker, detsamma gäller för Ray Mcgovern, fd CIA analytiker.
      Lt Colonel Tony Shaffer och Lt Colonel Daniel Davis är ibland gäster hos både The Duran och Judge Napolitano.”
      Då det gäller Israel/Palestina brukar jag lyssna till den brittiske fd diplomaten i Mellan Östern Alastair Crooke.
      SÅ, det är knappast några ”Bagdad Bobs” vi pratar om – då får vi söka oss överstelöjtnanten Paasikivi och VKs Kievreporter, ukrainaren A Voronov.

      Det jag är intresserad av är hela bilden och fakta, inte ensidig propaganda och lögner, vilket blev en vattendelare för mig för några år sen.

    • Kim

     brorson –
     beklagar om jag var otydlig ovan. Det elpris jag avser med
     ”den ska säkerställa våra låga elpriser” – refererar till att de blåbruna insinuerar eller säger rakt ut, att vi i framtiden ska kunna ha elpriser på samma nivå som idag. Detta ska då tydligen lösas av ”marknaden” och kärnkraft. Detta trots att alla som har minsta lilla insikt VET att ”marknaden” inte kommer lösa det och att kärnkraft är mångfalt dyrare att producera än vad vi har som årsmedel, kvartalsmedel eller ens månadsmedel-pris idag. Tydligare?

     Ditt andra stycka finner jag lite rörigt och jag vet inte riktigt vad du vill säga? Mer än möjligen att du gillar Putin och har honom som förebild. Där är vi kraftigt olika.

     Även ditt tredje stycke är rörigt. Du är uppenbarligen bitter över något. Är det stötande att det finns personer med andra åsikter? Så vidsynt. Jag är den jag alltid varit, men jag har iaf aldrig dömt ut arbetslösa svenskar. Vad bygger du det på? Och vidare påstår du att jag vill kasta ut arbetslösa efter 100 dagar? Vad får du det ifrån??? Jag snarare kritiserar att Tidölaget faktiskt konsekvent gör neddragningar i välfärden för att omfördela resurserna till de rika. Tycker du det är bra?

     Och i ditt fjärde stycke svamlar du om baciller. Även här är det väldigt oklart vad du egentligen vill ha sagt?

     Sedan avslutar du med något om att ”ni arbetsgivare” ska gilla något… Vad menar du egentligen?

     Och avslutningsvis:
     1. En liten utmaning till dig – svara gärna kort och koncist. 😉
     2. Kul att du fick något att dricka i påsk. Ta det lugnt då du skålar och skriver samtidigt. Är det alkohol kan det ju påverka det du skriver.

     • brorson

      Du har inte humor och förstår inte ironi. Du verkar ju tro på fullt allvar att jag har träffat Putin och att han ringer till mig. Om du är samma Kim, som skrev hör förut, har du sällsynt dåligt minne. Då skrev du att du är arbetsgivare.

     • Kim

      brorson –
      Kan det vara så att bristen på ironi och humor ligger hos dig? Du verkar på fullt allvar tro att du har en humoristisk touch. Om du är samma brorson som skrev här tidigare har förfallet till brun retorik varit sällsynt snabb. Då skrev du att du faktiskt var öppen för att lyssna på andra och föra sakliga diskussioner.

 7. Mique

  Tobias Andersson tror att han är en tuff kille, då han trampar på andras åsikter! Men sanningen är att det är en rädd liten brunskjorta, utan minsta lilla ”stake” i sina brallor och vars kvinnoförakt, framförallt mot yngre kvinnor, är i full klass med grabbarnas och gubbarna kvinnoförakt bland kommentatorerna på Petter Nilssons blogg. Kommentarerna till Petter Nilssons inlägg, för en tid sedan, angående gratis mensskydd på Umeås skolor, visade med all tydlighet de ”storsvenska männens” fjolliga mellanstadieskolgårdsmentalitet.

 8. kenth

  Ingen får klaka ner på en stor stark svendk man.
  Speciellt inte en liten person som kan mer i känsliga ämnen än denne man.

 9. brorson

  I min första kommentar i den här tråden, vilken huvudsakligen hanlade om skräckpropagandan om koldioxiden, skrev jag (första meningen i fjärde stycket): ”Om vi verkligen vill minska CO2-utsläppen från trafiken, bör vi föra över så många resor och gods från landsväg och flyg till järnväg, som det bara går, ” Obs, det inledande ordet ”om”. Jag skrev inte att det var nödvändig eller ens önskvärt. Men det kan jag skriva nu. Det är verkligen önskvärt att föra över resor och gods från landsväg och flyg till järnväg, men inte så mycket ”som det bara går”. Utan så mycket som ¨är ekonomiskt försvarbart.

  Jag har därmed inte alls talat illa om väg- och flytrafik. Utan har tvärtom i de tre första stycken skrivit om möjliga energieffektiviseringar hos bilar och flyg med förbränningsmotorn som primär kraftkälla. Minskad energiförbrukning ger kostnadsminskningar – och därmed ökad konkurrensförmåga hos väg och flyg. Men å andra sidan finns stora förbättrinspotential hos järnvägen, både bana och fordon samt tågledningssystem, Vilket i slutändan kommer att ge järnvägen större marknadsahdelar. Vilket dock inte nödvändigtvis behöver medföra minskade trafikfolymer hos vägtrafiken och flyget.

  När jag har skrivit att tågförseningar ger stilleståndskostnader hos anslutande biltrafik.kommrt ”Bättre för” med nonsensinvändningar om högre stilleståndskostnader för godset än för bilarna. Men faktum är att lönen för en lastbilschaufför räknas per timme, vartill kommer risken för missade körningar under resten av dagen, medan räntan på godset räknas per dygn. Vad jag menade var att Trafikverkets tågsabotage måste upphöra så att inte bara persontågen, utan även godstågen kommer fram i tid. Och det är politikens uppgift att lägga ner dysfuntionella myndigheter.

  Är det inte konstigt att när utländska långtradare med blankslitna däck och chaufförer, som är ovana vid svenskt vinterväglag och kanske t.o.m är berusade åker på sniskan nerför de skånska åsarna, då är det Trafikverkets fel. Men när tågen inte kommer fram i tid, eller banorna stängs av för trafik helt i onödan, eller kontaktledningarna över spåren inte byts förrän de är så slitna, så att de ramlar ner, är det inte Trafikverkets fel. 1) Visst händer det att långtradare halkar av vägen längre norrut i Sverige också, Men mer sällan, eftersom svenska åkare har bättre bilar och kunnigare chaufförer 2) Det var faktiskt bättre förr, när järnvägskunnigt folk ansvarade för järnvägstrafiken och inte höll på med upphandlingar i flera timmar vid något akutfel.

  Svenska åkare och chaufförer har tjatat under åratal om den olagliga cabotagetrafiken med utlänska långtradare, men den rödgröna regeringen har slagit dövörat till, trots att frågan är ett gemensamt intresse för åkerier och tågbolag. Och den nuvarande regeringen, med Andreas Carlsson, KD; har gjort marknadsekonomn till en religion med upphandlingar, även av sådants som förr sköttes av den upphandlande myndigheten själv, till närmast heliga handlingar. Jag är sjäv en stark anhängare av privat underhåll och drift, men det behövs ändå en samordnande funktion och realistiska rutiner för hur upphandlingarna ska ske. Upphandlingssystemet måste göras om i grunden.

  För det första är ”fossila” bränslen lika förnybara, som de bränslen som kallas förnybara, eftersom väsxerna inte gör skillnad från vilka källorr koldiosxden kommer, varför reduktionsplikten var en dyr bluff, och för det andra är det osannolikt att CO2-utsläppen har ökat sedan reduktiomsplitent togs bort, och för det andra är elektrifiering av vägtrafik och flyg ingen lösning, för elen måste ju på något sätt procuceras, Med kärnkraft – jovisst! Men inte mer än vas som är oundgängligen nödvändigt. Urangruvor är inte miljövänliga.

 10. brorson

  ”Har bilåkandet verkligen ökat nämnvärt, jämfört med om vi idag hade haft samma bensin- och dieselpriser som innan reduktionsplikten avskaffades? Jag tror inte det..” Detta skrev jag i min första kommentar i den här tråden. Jag skrev också att biobränslen avger minst lika mycket CO2 som s.k. fossila bränslen. samt att elektrisk kraftöverföring från en förbränningsmotor reducerar bränsleförbrukningen (och därmed utsläppen) med 15 – 20 %.

  Har jag därmed sagt något negativt om bilismen? Att jag sedan har skrivit att Trafikverket grovt missköter våra järnvägar och att det måste ändras och att järvägen därmed skulle kunna ta större marnadandelar av resor och gods, är ingen nedvärdering av bilen som transportmedel. Utan tvärtom en svidande kritik mot klimatextremisternas osakliga argumentation.

  Helt i linje med inläggsförfattarens kritik mot intervjun med Greta som helt oemotsagd fick försvara sig mot den kritik, som framkommit mot henne av borgerliga ledarskribenter samt från ett par utländska klimataktivister, Som med rätta reagerade mot att Hamas´våkdsdåd mot civila kallas ”klimaträttvsa”. Det var ö.h.t ingen debatt med SD.. Vem bst få ”rädd för en liten tjej”, när ingen var inbjuden för att ställa besvärande följdfrågor? Var SVT rädda för att göra Greta arg?

  Om jag har rätt om ”klimathotet”, vilket ingen hittills har lyckats motbevisa, åtminstone inte på den här bloggen. så ägnar sig Sverige och hela ’EU åt ett avancerat självskadebettende, vilket gynnar Kina och de oljeproducerande Gulf-staterna – och hjälper Ryssland att vinna kriget i Ukraina. De förbereder sig – genom att stödja klimathysterin . på att ta över EU;s roll som ledande ekonomisk stormakt.

  Bojkotterna mot Ryssland, som var avsedda att förstöra Rysslands ekonomi, håller nu – tillsammans med den vansinniga klimatomställningen på att förstöra EU:s, och särskilt EU:s länders ekonomi.Vilket äventyrar livsmedelsförsörjningen inom unionen. Särskilt vansinnigt för Sveriges del, eftersom ett varnare klimat kommer att ge både längre växtodlingssäsong och större skördarpå våra kalla breddgrader. Aktiekurserna i Sverige bestäms alltmer av Qatar, som även har ökat sitt inflytande över SVT:s nyheter.

  Gretas skiftande intressen är inte ovanligt bland psykiskt instabila personer i hennes ålder. Efter en tid av överaktivering blir de utbända och besvikna för att jorden tvärtemot deras förutsägelser fortfarande finns kvar. För mindre kända personer hade det inte varit något problem att byta engagemang. från överdriven tro på marknadsekomin, som fixar allt, till terroristkramare och statligt styrd ekonomi in i minsta detalj.

  Svenska myndigheter har under det senaste halvseklet fungerat allt sämre. Trafikverket är bara ett exempel. Minns ni den övervärderade Telia-aktien, som sjönk som en sten? Posten. Energiförsörjningen. Sjukvården. Har aldrig funnit så många läkare och sjuksköterskor som nu, Men köerna växer. Pandemin, med en statsepidemiolog, som motarbetade smittskyddet med 13.000 onödiga dödsfall som följd. Skolan. Polisen, som ligger steget efter den grova brottsligheten.

  • Mique

   Springer alla dina hästar lösa ”Brorson”? ”Som med rätta reagerade mot Hamas våkdsdåd mot civila kallas ”klimaträttvsa”. Det var ö.h.t ingen debatt med SD.. Vem bst få ”rädd för en liten tjej” när ingen var inbjuden för att ställa besvärande följdfrågor? Var SVT rädda för att göra Greta arg?” Snacka om logik och god svenska! Resten av din kommentar är enbart svammel, som spretar åt alla håll och kanter! Varför skulle du ha rätt angående den globala uppvärmningen, då tusentals klimatforskare är eniga gällande klimatförändringarna och dess orsak!? Enbart en massa desinformation i sann rysk Sputnik-anda!

 11. brorson

  Nu har krönikören Lena Mellin utnämnt Trafikverket till Sveriges sämsta myndighet, och nämner som exempel at TV har stängt av Västra stambanan, som har dubbelspår hela vägen Sthlm – Gbg och skickat ner tågen till Alvesta i södra Småland för fortsatt färd på en enkelspåriga banan Alvesta Göteborg. Med färre tåg under storhelgerna, hade det varit möjligt att anordna enkelsårsdrift förbi arbetsplatserna på Västra stambanan.

  Men antingen vet de ingenting om järnvägstrafik på Trafikveket eller också är det avsiktligt sabotage. Åtal för sabotage väntar nu klimataktivister, som stoppade biltrafiken under någon halvtimme söder om Stockholm. Då borde väl Trafikverkets generaldirektör också åtalas för sabotage, eller åtminstone för tjänstefel? Det även för E22-kaoset i vintras. Men tro inte att någon åklagare skulle våga åtala en annan statstjänsteman, när statsepidemiolog Anders Tegnell inte har åtalats för brottet vållande till annans död p.g.a. sabotaget mot smittskyddet med 13.000 dödsfall, som kunnat undvikas, som följd.

  Ofattbart många döda, lättare att åtala en vanlig mördare med 1 – 3 liv på sitt samvete? Det är illa nog med alla skjutningar och sprängningar. Polisen är också en av de dysfuntionella myndigheterna. Visserligen skryter man med hur många mord man har förhindrat, men vad hjälper det, när mördarna går fria och kan utföra sina mord vid ett senare tillfälle? Problemet med polisens och hela rättsväsendets skådespeleri (låtsasverksamhet) är att man väntar med att gripade grovt kriminella för andra brott, till de haft ihjäl någon.

  Man låtsas inte om att anstiftan, stämpling, förberedelse och försök till brott är straffbara i sig. Regeringen förtjänar också kritik för att inte ha infört förvaring, trots skrivning om det i Tidö-avtalet. Det hade givit möjlighet att låsa in de blivande mördarna efter redan begångna brott under längre tid en straffvärdet för dessa brott. Det låter kanske bra att man prioriterar de grövsta brotten och skyller på polisbristen. Som både klimataktivister och yttrandefrihetsfundamentalister, som försvarat koranbränningar, har bidragit till.

  Men det är ett klent försvar för polisens ”prioriteringar”, när man inte utreder bedrägerier mot äldre samt mot företag och kommuner bidragsbrott). Övrig kriminalitet finansieras till stor del genom bedrägerier. Sveriges kommuner är storfinansiärer av kriminell verksamhet, men SKR hotar nu med att kommunerna ska sluta anmäla bidragsbrott, eftersom polisen struntar i anmälningarna. Detta trots att det snarare är ekonomer och revisorer. än ubildade poliser, som har den rätta utbildningen för att utreda den typen av brott.

  Maud Olofsson, C, torde vara Sveriges sämsta och dyraste minister någonsin. På hennes meritlista finns:
  1) Nuon-affären. Köpet av det holländska naturgabolaget, som skulle ge klirr i de svenska statfinanserna efter avvecklingen av kärnkraften.
  2) Raserandet av det fasta telenätet, med följd att företag på landsbygdfen, utanför mobilnätens täckning, inte kunde nås av sina kunder.
  3) Sammanslagningen av svenska Posten AB med det danska postverket till Postnord.
  4) Sammanslagningen av Banverket med Vägverket och några andra trafikverk till Trafikverket.
  5) Vägran att låta sig förhöras av KU om de svindlande affärerna.

  Allt detta tvärtemot C:s egna vallöften om landsbygd och småskalighet.

 12. brorson

  De ansvariga ministrarna skyller på att bilisterna hade bytt till sommardäck. vilket var osannolikt, eftersom det var första vardagen efter 1 april, som däckverkstäderna hade öppet för däckbyte. Och de hade fått massor med avbokningar, förmodligen från personer, som skulle ge sig ut på vägarna senare under dagen, Infrastrukturminister Anderas Carlsson, KD, som gjorde bort sig i TV-debatten med Nooshi Dagdgostar, V, om Trafikverkets tillkortakommanden, skyller ifrån sig. I den debatten förnekade han att det är problem med Trafikverket.

  Centerpartiet, vars minister under allianstiden Maud Olofsson, är den egentliga orsaken till problemen, tar nu till brösttonerna och kräver en extra riksdagsdebatt. Prat ska ge intryck av handlingskraft. I min senast föregående kommentar (2 april 16.31 har jag räknat upp vad Maud Olofsson är skyldig till, Och till råga på allt vägrade infinna sig hos riksdagens konstitutionsutskott. Anmärkningvärt att hennes eget parti, C, kräver riksdagsdebatt. Men tvinga då den tidigare ministern att komma och förklara sig.

  Lite i skymundan för kaoset inom Trafikverket, har de fortsatta problemen med Postnord, som är en annan av Maud Olofsson skapelser, kommit. Det är nu helt uppenbart att svenska postkunder får betala förlusterna hos den danska postverksamheten genom höjda porton och sämre brevbärarservice, vilket lett till att färre brev skickas, med ytterligare portohöjningar som följd och ännu sämre brevbärarservice.

  Maud Olofsson lekte företagare (kapitalist) med de statliga bolagen. Resultatet blev svindlande förluster och kolosser på lerfötter, som inte klarar sina uppgifter. Ett upphandlingssystem, som gör att jobben inte blir gjorda i tid. Det gäller både det 65 dygn långa trafikstoppet på Malmbanan och den uteblivna snöröjningen och halkbekämpningen på Europavägarna i södra Sverige. Dadgostar framhöll i TV-debatten för ett par veckor sedan att Trafikverket är alltför ”spretigt”, vilket är alldeles sant. Men Carlsson förstod inte ens vad hon pratade om.

  Som ansvarig minister är Maud Olofsson mest ansvarig, men de övriga ministrarna i den dåvarande alliansregeringen, och inte mins statsminister Fredrik Reinfeldt, M, är medskyldiga. Det är också de socialdemokratiska ministrar, som tog över efter regeringsskiftet 2014, och trots kritiken i opposition, inte fick ett enda dugg uträttat under åtta år i regeringsställning. Anders Ygeman, S, som i opposition lovade att återförstatliga hela banunderhållet – utan att ens minsta del av detsamma har blivit återförstatligat under de åtta åren.

  Men det är inte där skon klämmer, vilket vi nu har sett även på vägsidan, utan det är upphandlingssystemet, som det är fel på. Entreprenörerna gör nog vad de ska. Men det är den upphandlande myndigheten som bestämmer vad de ska göra. Och upphandlas ingen snöröjning, sker ingen snöröjning – förrän vägarna är så fullproppade med fastkörda bilar, så att plogbilarna inte kommer fram. Och då sker ju inte heller någon snöröjning.

  Minister Carlsson visar nu ”handlingskraft” genom förslag om höjda böter för privatbilister, som kör med fel däck. Utan att ens ha en susning om hur vanligt det är.

  • Kim

   ”De ansvariga ministrarna skyller på att bilisterna hade bytt till sommardäck. vilket var osannolikt, eftersom det var första vardagen efter 1 april, som däckverkstäderna hade öppet för däckbyte.”
   Jag tycker ministrarna må vara pajasar, men i denna fråga torde det väl vara relevant att ställa frågan om det inte i flera dagar i förväg, vid upprepade tillfällen, meddelats att det rådde orange (och fläckvis röd) varning? Hade det inte, vid upprepade tillfällen, påpekats att man inte skulle ge sig ut om det inte var absolut nödvändigt? Hur många struntade i det och vilka konsekvenser fick det?

   By the way – så får du läsa på om när folk börjar byta däck längre söder ut.

   Håller fö med om Maud även om jag anser att hon utmanas i dumheter av Reinfeldt, Persson och Bildt. Och vi delar helt synen på hur marknadskrafterna i praktiken verkar. Visst finns det områden där de funkar, men det är väl rätt tydligt vad de gör med samhällsfunktioner?

 13. brorson

  Innan någon besser-wisser, som ljuger att det hen läst på Wikipedia är från något utlänskst uppslagsverk. försöker ”rätta”, det jag har skrivit. med att Infranord, som sköter c:a 60 % av det svenska banunderhållet. är ett statlig bolag, svarar jag att det vet jag redan. Med återförstatligande menar jag återtagande i den upphandlande myndighetens egen regi.

  När den dåvarande alliansregeringen, med Fredrik Reinfeldt, M, som statsminister och Maud Olofsson, C, som ansvarig minister, beslut att slå ihop Banverket med Vägverket, avskiljdes den del av banundrhållet, som skötts i Banverkets egen regi, till ett särskilt, staligt bolag, varifrån banunderhåll upphandlas på samma villkor som från de privata entrepenörerna. Vilket innebär att – med de upphandlingsregler som gäller – ingen har något helhetsansvar.

  När det nu visat sig fungera lika illa på vägsidan, kommer Trafikverkets papejoja Bengt Olsson, med det geniala förslaget: ”Trafikstopp efter trafikstopp har fått Trafikverkets presschef Bengt Olsson att tänka om. Nu vill han att bilvägarna ska fungera som tågtrafiken – och ha mandat att stänga av vägar i förtid.”

  Ja, Trafikverket stängde ju av trafiken på hela Västra stambanan under påskhelgen, vilket torde ha bidragit till trafikkaoset på vägarna. Genom att tåget, fick förlängda körtider med sex timmar (enligt den tillfälliga tidtabellen)i stället för tre timmar, torde det ha blivit fordonsbrist och därmed färre biljetter sålda. Trafikverkets sätt att spara pengar på upphandlingarna har orsakat Trafikverkets kunder (tågbolag respektive åkerier, bussbolag och privatbilister) enorma förluster.

  Hur avstängningar ”i förtid” fungerar, har jag själv sett, när jag var ute en hel natt, utan att något ända träd blåste ner. Väderprognosen hade räknat fel och f.ö. hade tågen klarat även stora snödrivor tack vare plagana framtill på alla lok och motorvagnar. Det är endast efter flera dagar med ymnigt snöfall, som snön hindrar tågen, vilket är en stor skillnad jämfört med vägtrafiken. Felet beträffande både väg och järnväg är att man väntar med upphandlingen tills den inte behövs p.g.a vårens och snösmältningens ankomst.

  Jag tror inte att någon hade protesterat, om biltrafiken hade stoppats under någon halvtimme omedelbart under början av snöovädret för att plogbilarna skulle få fri väg, Något totalt återförstatligande hade inte alls behövts. Men ett visst återförstatligande, i synnerhet av järnvägsunderhållet och nya regler för upphandlingen av de jobb, som även i fortsättningen ska göras av privata entreprenörer.

  Det har varit en övertro på att marknadskrafterna ska fixa allt, vilket har varit de borgerliga partiernas nya religion, som den rödgröna regeringen inte vågat ifrågasätta under sina åtta år vid makten. Den osynliga handen.

 14. brorson

  Greta borde sitta i fängelse. I den rättspolitiska debatten har jag föreslagit att alla straff utdöms som veckor, månader eller år i fängelse, samt att straffet ska kunna omvandlas till böter:

  – på domstolens eget initiativ om strafftiden är högst tre månader och det kan antas att den dömda kommer att betala böterna med egna, hederligt förvärvade pengar.
  – efter ansökan av dem dämde om straffet är mellan tre och sex månader och det står klart att dem dömde kan och kommer att betala böterna med egna hederligt förtjänade pengar.

  Pengar, som har donerats till en extremistorganisation för att betala aktivisternas böter, ska inte anses vara aktivisternas egna pengar. Greta ska alltså dömas till fängelse. Straffet ska ju vara en frihetsinskränkning, vilket är uppenbart vid fängelse. Böter ska vara en inskränkning av den frihet, som egna pengar ger. Och ska därför inte betalas av någon annan. Lika lite som någon annan än den dömda kan avtjäna hennes fängelsestraff.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.