Moralen är svårfångad

Inte sällan funderar jag över om en och annan människa verkligen har tänkt över konsekvenserna av sitt ställningstagande och sitt handlande. Ett filosofiskt resonemang skulle vara till hjälp. Det krävs inte alls att man behöver vara filosofiskt kunnig för att föra ett resonemang men filosofisk insikt och en viss grad av filosofiska kunskaper hjälper till.

Om man tänker på hur krig och konflikter far fram och eskalerar, girigheten i höga vinster, mobbingen bland unga och vuxna, tonen på sociala media, orättvisan i det offentliga samhället, ojämlikhet i samhället och rasism undrar man verkligen hur det står till i etik och moral.

Kanske borde filosofi vara ett skolämne? Filosofi kommer grekiskans philosophía, är en intellektuell disciplin som studerar de mest grundläggande frågorna på ett kritiskt sätt. Filosofin delas exempelvis in i större delar logik, etik, kunskapsteori, vetenskapsteori, värdeteori med flera.

Genom att kritiskt reflektera över etiken och moralen om hur man handlar kan vi föra resonemang och ställa frågor om hur vi bör uppträda och vad som kan vara rätt och fel och bra och dåligt. Den praktiska filosofin hanterar den normativa etiken om hur man uppträder och handlar. Normativ etik är frågeställningar och studier om rätt handlande och vilka mänskliga karaktärsdrag som är goda. Frågor om etik är exempelvis, är det rätt att ljuga, får men svika ett löfte, måste hela sanningen fram? En moralisk fråga är, hur bör jag bete mig och handla?

En mycket viktig frågeställning är om det finns en moralisk kompass inom varje människa och om den möjligen kan vara ur funktion för en del och därmed pekar i fel riktning? Om man antar att det rätta är att vara en god människa och utföra goda handlingar är man dygdetiker. Om man anser att det som är bra för många människor är det rätta är det utilitarism. Om man anser att det som är juridisk rätt är det rätta är man rättsetiker. Men ibland kan det som är juridiskt rätt inte vara moraliskt rätt i enlighet med vad folk i allmänhet faktiskt anser. Om man nödgas välja mellan ”pest och kolera” uppstår ett dilemma.

I familj, arbetsliv och skola ställs man ofta inför moraliska ställningstagande. Ett politiskt ställningstagande kan vara en moralisk fråga av stor betydelse. Hur politiker uppträder är inte sällan föremål för moraliska bedömningar och inte endast värderingar från pragmatisk synvinkel. Sakpolitik har moraliska effekter. Etik och moral är inte alltid lättfångat. Man bör därför anstränga sig.

3 kommentarer

  1. Pingback: Ointressant varför? | Villy Hansen

  2. Agneta

    Vem avgör om den moraliska kompassen är ur funktion för en del och därmed pekar ifall riktning?
    Är det månne den som själv anser sig vara en god människa?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.