Som Fairtrade City tar vi ett socialt ansvar även utanför Umeås gränser

Av , , Bli först att kommentera 5

Moderaterna i Umeå fortsätter att driva på politiskt och medialt för att Umeå ska upphöra med vårt arbete med Fairtrade. Nu senast publicerades en replik av Madelene Nord (M) som helt fokuserar på att värna skattebetalarnas pengar. Ingen hänsyn tas till hur vi i Umeå kan bidra till att motverka barnarbete och slavliknande arbetsförhållanden genom att ställa krav i våra upphandlingar.

Till skillnad från Moderaterna är vi stolta över Umeås krav på rättvisemärkta produkter och vårt sociala arbete – i enlighet med de globala målen i Agenda 2030. Jag har därför valt att besvara Madelene Nords replik. Härnedan kan du läsa mitt svar:

I Umeå har vi valt att ha en upphandling som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Detta är något som beslutats i kommunfullmäktige där såväl jag som Madelene Nord finns representerad.

För att kunna följa policyn och ha social och etisk hänsyn köper vi in rättvisemärkta produkter där det är möjligt. Detta gör vi för att säkerställa att barnen i våra skolor och medarbetare inom omsorgen inte ska serveras exempelvis kakao som är producerad under slavliknande arbetsförhållanden. Detta gör vi oavsett om vi är en diplomerad Fairtrade City eller inte. Vi köper in rättvisemärkta produkter för att vi följer vår upphandlingspolicy och tar ansvar.

Moderaterna vill inte att Umeå ska fortsätta handla rättvisemärkt för att de felaktigt anser att det inte är nog effektivt. Men de har inga egna förslag för hur vi ska arbeta för rättvisa villkor i andra länder.

I den rapport från Dick Durevall som Madelene Nord nu refererar är det intressant att hon inte väljer att ta med hans slutsats – att producentländerna får en klart högre andel av intäkterna och att kaffeodlarna får bättre betalt genom Fairtrades kriterier.

Umeå är en Fairtrade City för att vi i enlighet med Agenda 2030 vill arbeta för att ta socialt ansvar även utanför Umeå kommuns gränser. Vi är en Fairtrade City för att vi tror på jämlikhet och rättvisa villkor. Vi är Fairtrade City för att vi som kommun arbetar för en hållbar värld.

 

Nils Seye Larsen (Mp)

Ordförande för Styrgrupp Fairtrade City Umeå

Bli först att kommentera

Glädjande satsning på Norrlands nattåg!

Av , , 4 kommentarer 7

Igår fick vi glädjande besked om att regeringen satsar c.a. en halv miljard på nattåg till Jämtland, Övre Norrland och Europa. Miljöpartiet lyckades få igenom satsningen som därmed säkerställer våra viktiga nattågsförbindelser i Norrland.

Tidigare har vi lyckats få igenom satsningar på bl.a. Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan. Satsningen på nattåg är ytterligare ett led i att säkra goda tågförbindelser i Norrland.

Allt fler vill resa miljövänligt så dessa satsningar ligger helt rätt i tiden. Men mer behöver göras, fler banor behöver upprustas runt om i Sverige för att förbättra förutsättningarna för gods- och persontransporter via järnväg. För oss här i Umeå är Nya Ostkustbanan, Norrbotniabanan och upprustningen av Tvärbanan (i synnerhet sträckan Holmsund – Umeå) av avgörande betydelse!

Det ska dessutom bli intressant att följa satsningarna på hamnen i Holmsund och den nya färjan mellan Umeå och Vasa, samt hur förbättrade järnvägsförbindelser längs Norrlandskusten och ut till hamnen kan stärka den bottniska korridorens roll för hållbara transporter via sjöfart och järnväg.

4 kommentarer

Umeborna kan vara stolta över sitt arbete för rättvis handel

Av , , 1 kommentar 3

Under årets lopp har Moderaterna i Umeå lyft frågan om att Umeå kommun ska avbryta sitt arbete med Fairtrade. Ett enligt mig märkligt förslag som är starkt ideologiskt och tyvärr bygger på en del felaktig information om Fairtrade.

För mig utgör Fairtrade Umeå och vårt arbete för rättvis handel en viktig del av vårt arbete internationellt för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det är en ekonomiskt sett väldigt liten satsning i kommunen som kan göra stor skillnad för odlare och arbetare i utvecklingsländer, där många av våra Fairtrade-produkter kommer ifrån.

Det har varit spännande att som ordförande för Styrgruppen Fairtrade City Umeå få följa det värdefulla arbete som görs här. Jag ser fram emot att vårt arbete för rättvis handel utvecklas, samtidigt som det hjälper oss i Umeå i vårt arbete med att uppfylla de globala målen.

För någon vecka sedan publicerade Moderaterna och Madelene Nord en insändare som gav mig en god möjlighet att få reda ut missförstånd och samtidigt lyfta upp det goda arbete som görs här i Umeå – som vi alla kan vara stolta över. Här publicerar jag därför min replik till Moderaterna.

Svar till ”Avsluta samarbetet med Fairtrade i Umeå”

I insändaren ”Avsluta samarbetet med Fairtrade i Umeå” framför Madelene Nord (M) uppgifter om Fairtrade och Fairtrade City, som jag är glad över chansen att få reda ut.

Många av de varor vi dagligen konsumerar, såsom kaffe, bananer och kakao kommer från länder med utbredd fattigdom. De tillhör så kallade riskprodukter – där produktionen alltför ofta innefattar barnarbete, slavliknande arbetsförhållanden och låga inkomster. Sveriges kommuner är skyldiga enligt lagen om offentlig upphandling att ställa krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp av dessa produkter. I Umeås upphandlingspolicy står vidare att ”ekonomisk, social och ekologisk hänsyn ska vara ledande för att främja hållbarhetsperspektiv vid upphandling.”

Diplomeringen Fairtrade City finns till för att underlätta för kommuner att se till att invånarnas skattepengar inte går till kränkningar av mänskliga rättigheter. Samarbetet innebär bland annat att kommunen ska inhandla en viss procent av sina varor enligt kraven för rättvist handlade produkter. Till skillnad från det Madelene Nord (M) påstår finns dock inga krav på att varorna ska vara just Fairtrade-märkta.

Samtidigt är Fairtrade-certifieringen ett av de verktyg för rättvis handel som visat sig effektivt, enligt rapporter från bland andra Harvard (2018), Greenwich (2016) och Göttingen (2013) universitet. Ändå drar Nord – med en tio år gammal artikel från Sveriges Lantbruksuniversitet som enda källa – slutsatser om att Fairtrade inte fungerar.

Fairtrade International ägs och styrs till 50 procent av odlarna själva, att jämföra med Fairtrade Sveriges inflytande på cirka 2 procent. Om odlarna inte gynnades av certifieringen skulle de gå ur den – men istället tillkommer hela tiden fler.

Genom sitt engagemang för Fairtrade City ingår Umeå i ett nätverk med över 2 000 städer – från Seoul till San Fransisco – som engagerar sig för en hållbar konsumtion i linje med Agenda 2030. Det är något Umeborna kan vara stolta över!

 

Nils Seye Larsen,

Ordförande för Styrgrupp Fairtrade City Umeå

1 kommentar

SCAs investering en fantastisk nyhet för ett växande och hållbart Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 4

Mycket har sagts om dagens glädjande nyhet – att SCA investerar 7,5 miljarder på kraftlinerbruket i Obbola. Umeå kommun har med vår satsning på hamnen i Holmsund bidragit till att SCA vågar göra denna satsning här i Obbola. Detta är en i raden av industrisatsningar som görs i Umeå vilket är positivt för jobb och utveckling i Umeå.

För tio dagar sedan deltog jag på en temadag för oss i fullmäktige med fokus på innovation, digitalisering, forskning och hållbar utveckling. Vi fick bland annat vara med om en otroligt givande föreläsnings- och diskussionsrunda tillsammans med Martin Ärlestig (platschef på Komatsu Forest i Umeå) samt Patrik Nyström (platschef på Volvo Lastvagnar i Umeå).

Det var med stort fokus på hållbarhet, en insikt om utmaningar som väntar, industrins behov och vilja att ställa om, samt innovation och ny teknik från båda dessa bolag inom miljö- och hållbarhet. Det var alldeles tydligt att de är med på banan, dessa industrier ställer om för fullt nu. I diskussionerna blickade vi framåt och spånade på möjligheter att samverka – industrin, kommunen, universitet – för att tillsammans ställa om till ett hållbart industriellt och innovativt Umeå.

SCAs satsning är också viktig för miljön och den hållbara utvecklingen. Den totala investeringen inkluderar en miljöinvestering på en miljard kronor. Samtidigt som man satsar på att öka kapaciteten med c.a. 60 % så leder satsningarna till att man minskar behovet av olja med 8 000 kubikmeter per år – samtidigt som man satsar på en förbättring av vattenreningskapaciteten. Med dessa satsningar kommer SCAs egna industriprocesser att vara till 97 % fossilfria. Lägg därtill att de med denna satsning ger sig in i konkurrensen om förpackningar med pappersförpackningar som är betydligt mer hållbara än plastförpackningar.

Mycket behöver göras i omställningen till ett miljövänligt och långsiktigt hållbart Umeå. Investeringen måste givetvis uppfylla lagstadgade miljökrav och bör gå i enlighet med kommunens övergripande miljömål.

Men denna omställning behöver vi göra tillsammans med vår industri. Och här kan vi i Umeå genom god samverkan påverka utvecklingen så att vår industri står sig starkt både miljömässigt och innovativt, genom god samverkan med varandra, med kommunen och med forskningsvärlden på vårt universitet.

De finns de som gärna ställer städer mot varandra och en bild av en konkurrens mellan Skellefteå, Umeå och stundtals de mindre kommunerna i regionen. Men faktum är att vi alla behöver varandra. Den glädjande nyheten om Northvolts etablering i Skellefteå är en lika glädjande nyhet för oss i Umeå. Satsningarna på hamnen i Holmsund och SCAs investering är en lika glädjande nyhet för hela regionen.

Jag tänker tillbaka på den officiella invigningen av UNESCOs biosfärområde, Vindelälven-Juhtatdahka. En fantastisk nyhet för hela regionen, och en viktig plattform för samverkan för hållbar utveckling – från fjäll till kust. Vi behöver varandra och tillsammans kan vi bana väg för en långsiktigt hållbar utveckling i hela regionen.

Bli först att kommentera

Tystnadskultur och visselblåsarfunktion – Hur försvarar vi våra medarbetares rätt att förvarna om missförhållanden?

Av , , Bli först att kommentera 6

Att ge våra medarbetare möjligheten att förvarna om något inte står rätt till är oerhört viktigt och värdefullt. Som politiker uppskattar jag när jag av och till blir kontaktad av medarbetare som vill varna för allt från en ohållbar situation på ens arbetsplats till farhågor om konsekvenser av politiska beslut. För man ska komma ihåg en sak:

När en medarbetare medvetet bryter tystnaden och försöker förvarna så görs det oftast av en viktig anledning. Man bryr sig.

Nu har frågan om visselblåsarfunktion i Umeå kommun utretts och jag följer noga utvecklingen. Vi måste kunna säkerställa att våra medarbetare kan förvarna om oegentligheter och risk för missförhållanden – utan att riskera negativa konsekvenser för sitt agerande. Vill man göra det anonymt så måste vi kunna ha kanaler för att säkerställa detta.

Inom vår offentliga sektor spelar den lagstadgade meddelarfriheten en viktig roll som ett skydd i vår offentliga välfärd för att våra anställda ska våga – i full trygghet och anonymitet – nå ut med information om oegentligheter och missförhållanden.

Nu visar det sig enligt de undersökningar som publicerats i bl.a. Norran, Folkbladet och VK att nära hälften av våra offentligt anställda inte vet vad meddelarfrihet är för något, samt att drygt en tredjedel av de offentligt anställda i Västerbotten inte vågar vända sig till medierna för att berätta om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Det är klart oroväckande och jag välkomnar därför kampanjen #tystnaden som nu genomförs av våra lokala medier i Västerbotten.

Tyvärr finns det ytterligare en viktig aspekt att lyfta upp. Är du offentligt anställd gäller meddelarfriheten. Är du privat anställd men inom offentlig service gäller meddelarfriheten – om du jobbar inom vård, skola och omsorg. Men inom andra sektorer innebär det att den anställdes rätt att meddela om oegentligheter och missförhållanden påverkas av om den anställde är offentligt eller privat anställd. Så om kollektivtrafik, snöröjning eller färdtjänst drivs av kommunen och de som jobbar är anställda av kommunen så gäller meddelarfrihet. Läggs det däremot ut på entreprenad så gäller inte längre meddelarfriheten för de anställda då de nu är privatanställda. Detta är inte bra, och här måste vi politiskt driva på för att säkerställa att meddelarfriheten gäller för all offentlig verksamhet – även om den drivs i privat regi.

Avslutningsvis skulle jag gärna vilja veta hur många privat anställda inom offentlig service så som vård, skola och omsorg som känner till meddelarfriheten och att den gäller även för dem.

Tystnadskultur är inte bra. Det är viktigt att alla anställda inom offentlig verksamhet känner en trygghet i att meddela om oegentligheter och missförhållanden. Det borde även vara självklart att man ska kunna höra av sig till kommunens ledning och politiker – anonymt om man så önskar – utan att riskera repressalier. Här har vi politiker och kommunledningen ett viktigt arbete framför oss när vi utformar vår visselblåsarfunktion.

Bli först att kommentera