Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Skolskjutsar och färdtjänst

Av , , Bli först att kommentera 22

I fredags kom domen från förvaltningsrätten angående den upphandling som är gjord på kommunens skolskjutsar. Tians taxi vann den upphandlingen men den överklagades då annan intressent yrkade på att upphandlingen skulle göras om. Domen blev att förvaltningsrätten avslog ansökan om överprövning.

Detta innebär att Tias taxi och taxisamordningen i kommunen kan fortsätta att köra skolskjutsar. Ett mycket viktigt beslut som möjliggör att det även fortsättningsvis kommer att finnas Taxi i kommunen.

När det gäller färdtjänst så avslog förvaltningsrätten Tians taxi överprövning och där kommer Björkstadens beställningscentral AB att köra färdtjänst framöver.

Bli först att kommentera

Mycket händer i Robertsfors

Av , , Bli först att kommentera 24

I helgen händer det verkligen mycket i kommunen. I kväll fredag så ställe arkitekthögskolan i Umeå ut sina arbeten/modeller hur Robertsfors samhälle kan utvecklas med nya byggnader som är anpassade till den nya tiden. De har arbetat ett helt år och ger sin syn på samhällets utveckling. Ett nytt rådhus där Bertils veranda finns idag. Eller varför inte ett nytt köpcenter runt Coop eller en badplats vid ”rotet” efter ån. Nytt resecentrum m.m. Otroligt intressant och ger helt nya uppslag. Ta chansen och beskåda deras otrolig arbete i foajen i centrumhuset ikväll kl. 17,00 – 20,00.

Bal för högstadieeleverna på högstadiet kl 20,00 på centrumhuset.

Grunkor och Mojänger i Överklinten imorgon lördag och invigning av världens största fågelholk kl.13,00.

Betessläpp på på Berglunda gård kl 11,00. Se kossorna springa ut i det gröna

Traditionellt nationaldagsfirande på Bruksudden kl.13,00 med  flagghissning, diplom till nya medborgare, tal av kommunfullmäktiges ordförande Olov Nilsson, musik på den nya scenen med William Selberg, boksläpp av boken ”Robertsfors+Musik=Sant” Karl-Martin Munter berättar om boken. Barnen bjuds på fika.

Nationaldagsfirande i Ånäset på tingshuset kl, 14,00

Toppmöte i div 4 på lördag mellan Robertsfors IK och Malå IF kl. 14,00 på Stantorsvallen.

Bli först att kommentera

Broarna runt i Robertsfors

Av , , Bli först att kommentera 25

I går kväll arrangerades för första gången broarna runt i Robertsfors. Det är Sikeå handboll som arrangerat och Robertsfors kommun som medarrangör. Över 100 personer tog chansen att motionera mellan regnskurarna. Det fanns sträcker för alla. För de minsta 400 meter, juniorlopp 1 km, motionslopp 3,5 km och 5,5 km. Ett pris lottades ut bland deltagarna och barn fick festis och frukt. Nästa tillfälle är onsdagen den 17 juni. Ta chansen då för det var ett riktigt trevligt arrangemang. Bra jobbat!

Bli först att kommentera

Bygga nya lägenheter?

Av , , 1 kommentar 29

Robertsfors kommuns bostadsstiftelse har idag inga lediga lägenheter i kommunen! Vi har även varit i kontakt med ett flertal privata större och mindre fastighetsägare och de har också allt uthyrt. Flera uppger att de dessutom har intresserade personer i kö. De uppger att det är lätt att få tag i hyresgäster. De lägenheter med störst tillgänglighet till service och affärer är mest eftertraktade.

Jag kan också konstatera att det inte finns speciellt många hus i kommunen till salu. Det är naturligtvis positivt för bostadsstiftelsens ekonomi att  allt är uthyrt.

 

Men hur ska vi locka fler att vilja flytta in till kommunen när det inte finns tillgång på bostad? Jag anser att detta är en av de viktigaste frågorna för kommunen för hur vi ska fortsätta utvecklas och klara framtida kompetensförsörjning eller hur kommunen ska kunna erbjuda ett alternativ till de som inte vill eller orkar bo kvar i sin villa.

Vid Robos senaste styrelse möte fick vi en dragning och analys av ansvariga tjänstemän kring förutsättningarna för att bygga nya lägenheter. Allt ifrån statligt stöd till gruppers förutsättningar att hyra. Styrelsen enades om att tjänstemännen får fortsätta arbeta vidare med finansiering och produktions kalkyler. Nu får de politiska partierna göra sin bedömning om vägen framåt och besked ska lämnas efter sommaren.
Jag anser att vi inte har något val utan vi måste projektera för 16-24 lägenheter nära affärer och service.

 

1 kommentar

Kommunens ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 19

Efter de fyra första månaderna pekar Robertsfors kommuns helårsprognos på ett positivt ekonomiskt resultat med 4,1 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har budgeterat med ett resultat på 7,8 miljoner. Om prognosen stämmer är det 3,6 miljoner sämre än budget. Verksamheterna väntas gå back med 1,5 miljoner. Det är framför allt interkommunala ersättningar inom gymnasieskolan, insatser till barn och familj, färdtjänst. Kommunen förväntas även tappa 2,3 miljoner i minskade skatteintäkter enligt SKL;s prognos. En prognos som varierar väldigt mycket från gång till gång. Trots detta så förväntas kokmmunen för 5:e året i rar göra ett plus resultat och det är riktigt bra och då har vi inte räknat in effekter av kommunala intäkter av riksdagens vårbudget eller återbetalning av AFA-medel med ca. 1,5 miljoner.

Måndag nästa vecka ska kommunfullmäktige fastställa budget för 2016. Det vi kan konstatera är att det blir några tuffare år framåt. Kommunen har räknat upp löner och material/varor med 3,5%. Det innebära att kommunstyrelsen kommer att får 369 miljoner att fördela ut i verksamheterna och koncernen prognostiserar ett plus på 4 miljoner. Då når vi endast 1% av skatteintäkter/utjämning. Kommunfullmäktige har tidigare haft som mål 2 %. Det innebär alltså en något svagare budget än tidigare men trots detta ett plus på 4 miljoner. Vi har inte räknat in konsekvenser av vårbudgeten.

Bli först att kommentera

Årets Brukspatron

Av , , Bli först att kommentera 22

Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet redovisades för några dagar sedan. Syftet är att fastställa företagsklimatet i Sveriges kommuner. Enligt undersökningen så fortsätter företagsklimatet i Robertsfors att förbättras. Det har aldrig varit så högt sedan de mätningarna startade 2002.

Det finns mycket kvar som vi tillsammans måste jobba vidare med. Kommunens attraktionskraft måste förbättras. Dialog och information och besök till näringslivet är parametrar som kan förbättras. Skolans attityder kan också bli bättre m.m.

I veckan utsåg kommunstyrelsen årets brukspatron. I år går utmärkelsen till Techsam elektronics och dess vd Håkan Johansson. En av Sveriges starkaste legotillverkare av elektronikapplikationer. Techsam har på ett fantastisk sätt investerat, byggt ut och utvecklat sitt företag och är idag en av de största privata arbetsgivarna i kommunen. Stort Grattis!

Vi utsåg även årets ungdomsstipendiater. Detta år delas det av två duktiga ungdomar. Albin Sandberg en fantastiskt duktig musiker som spelar klarinett och nyckelharpa. Han har medverkat i otaliga arrangemang i kommunen genom åren. Han har dessutom medverkat i musiksällskapets två senaste uppsättningar. Zorica Grubor är en otroligt duktig och ambitiös tjej som varit en av de drivande kuggarna i demokratiprojektet youth for democracy and human rights. Hon är en välkänt ansikte för både unga och gamla i Robertsfors, både via sitt arbete med ungdomar samt skribent i olika tidningar. Zorica har även tillsammans med andra ordnat konserter och föreläsningar för ungdomar i kommunen. Grattis Zorica och Albin.

Årets målinriktade kulturstipendium går till SaraMi Liljeholm som tillverkar smycken av guld och silver. Grattis.

 

Bli först att kommentera

Ambulansen är tillbaka!!

Av , , Bli först att kommentera 35

På dagens kommunfullmäktige har Marta Pettersson ställt en interpellation till mig. Nedan är det svar som jag tänker ge Marta men även alla kommuninvånare.

 

Robertsfors kommun har under många år räknats som en av Sveriges tryggaste kommuner och kommunmedborgarna har i mätningar själva rankat kommen som en trygg plats att bo och verka i. Detta ska vi vara stolta över och borde marknadsföra mera. Kommuninvånarnas trygghet är för mig en oerhört viktig och central fråga och jag gör vad jag kan för att utveckla denna fråga ytterligare.

Allt sedan landstinget gjorde sin översyn av ambulanssjukvården har jag hela tiden fört en nära dialog med ansvariga på landstinget. Den information vi fått oss till del från landstiget har vi också gott ut med till kommuninvånarna.  Min målsättning har hela tiden varit att ambulansen ska tillbaka veckans alla dygn.

Från och med den 15 mars är ambulansen stationerad veckans alla dygn i Robertsfors.  Nu kan vi gå vidare och se på hur vi kan utveckla närsjukvård/akutsjukvård ytterligare i samverkan med landstinget eller andra. Allt för kommunmedborgarnas trygghet.

Övriga frågor som Marta tar upp i sin interpellation borde ställas av någon ledamot i landstingsfullmäktige. Ambulansverksamhet ligger under landstingets ansvar och organisation och ska besvaras av företrädare för landstinget.

 

Patrik Nilsson

Kommunstyrelsens ordförande

Bli först att kommentera

Ungdomsdemokrati

Av , , Bli först att kommentera 37

Idag på hade vi möte med ungdomsrådet. Det är Tundalsskolans elevråd på högstadiet som tillsammans med mig och oppositionsrådet Lars Bäckström, Koncernstrateg Magnus Hansson utgör Ungdomsrådet. Vi träffas 4-5 ggr. Grundtanken är att ungdomarna ska ha en direkt ingång till kommunhuset. Det brukar vara väldigt givande möten så också idag.

Idag diskuterade vi bland annat renovering av Tundalsskolan. Politiskt har vi avsatt 5 + 5 miljoner under två år. Eleverna vill verkligen ha inflytande i denna process och förändra sin arbetsmiljö. Barn och utbildningschef Carin Elofsson var inbjuden för att informera om renoveringsprocessen. Ungdomsrådet fick veta att elevrådet tillsammans med elevernas skyddsombud kommer att ha en representant var i den arbetsgrupp som snart kommer att tillsättas.

Vi utvärderade det sportlovsprogram som funnits tillgängligt för kommunens ungdomar. Vi enades om att elevrådet skulle få större inflytande över programmet till nästa år. Kommunen kunde även göra ett bättre jobb att marknadsföra de aktiviteter som anordnas.

Kim Nilsson informerade om projektet Young Eyes som ska startas inom den närmaste månaden. Det är ett projekt som Robertsfors kommun ska driva tillsammans med två kommuner i Lettland och en i Polen. Tanken är att ungdomarna i respektive kommun ska lära sig om det kommunala beslutsfattande i sin hemkommun men även de andras. Hur vill ungdomarna att det ska fungera. Hur ser de på framtiden för kommunen, vad borde utvecklas m.m. En mängd ungdomar på högstadiet kommer att få möjlighet att åka till Polen och Lettland och tillsammans diskutera demokrati och framtid.

Ungdomsgårdarna har efter nyår startat upp gårdsråd för varje ungdomsgård i Ånäset, Robertsfors och Bygdeå. Tanken är att ungdomarna ska få en ännu större möjlighet att påverka ungdomsgårdarnas aktiviteter. Det känns riktigt bra att vi börjar få fart på det viktiga arbetet med ungdomsdemokrati.

Bli först att kommentera

10,5 miljoner!

Av , , 2 kommentarer 38

Kommunen håller som bäst på med att sammanställa årsbokslutet för 2014. Årets resultat landar på plus 10,5 miljoner kronor. Ett fantastiskt bra resultat! Kommunfullmäktige hade i sin budget lagt ett plus på 8,6 miljoner. Detta trots att sociala utskottet gör ett minus på ca 5 miljoner. Det är framför allt barn och utbildning (mindre interkommunala kostnader), samhällsbyggnads kontoret och tillväxt utskottet som gör ett plus resultat. Lägre sociala avgifter med nästa 2,5 miljoner och minskade finansiella kostnader.

För fjärde året i rad så gör Robertsfors kommun ett plusresultat. Det känns bra att vi socialdemokrater kan leverera en stabil ekonomi för kommunen vilket innebär att vi kan diskutera utveckling före besparingar. Det är viktigt att kommunen har ett stabilt eget kapital så att vi kan klara av de investeringar som kommunen står inför. Byggande av nya förskolor, renovering av grundskolor och eventuellt bygga nya lägenheter och renovering av gator och vatten nät m.m.

Sjuktalen under 2014 ökade och ligger nu på ca 7 %. Kommunfullmäktige har ett mål på 4,5%. Befolkningen såg länge ut att öka med det blev ett minus på 14 personer. Vi såg också i den medarbetar enkät som alla anställda svarade på hösten 2014 att vi ligger bra till gentemot andra i Umeå regionen men arbetsmiljön kan bli bättre. Jag har tidigare sagt att personalpolitiken är ett prioriterat område 2015 och vi är inne i ett omfattande arbete. Bland annat diskuterar vi resursförstärkning inom detta område. Ska vi klara framtida kompetensförsörjning så måste kommunen hela tiden arbeta med en god arbetsmiljö.

Trevlig helg!

2 kommentarer

Avtal är Avtal!

Av , , 4 kommentarer 58

På kommunstyrelsen igår tisdag så beslutade styrelsen att inte förlänga avtalet med Vårdsolen Norr AB. De har under tre års tid erbjudit hemtjänst till kunder i södra kommundelen. Anledningen till att vi socialdemokrater röstade nej till förlängning är de allvarliga ekonomiska förseelser och avtalsbrott som företaget stått för.

Det har varit allvarliga förseelser i den tidsredovisning som företaget enligt avtal är skyldig att följa. De har ändrat och redigerat i efterhand i systemet. Samma anställd har varit på olika ställen samtidigt, uttag av för många larm osv. Det är denna tidsredovisning som företaget fått sin ersättning i från. Förseelserna har varit anmärkningsvärda att kommunen övervägde olika alternativ men det blev en allvarlig skriftlig varning till företaget i Juni 2014. Efter en genomgång under hösten 2014 kunde vi se att redovisningen blivit bättre men det fanns fortfarande allvarliga förseelser.

Det har under dessa tre år även funnits brister i rutiner ledningssystem. De har saknat rutiner för vård i livet slut, marknadsföring, medicinhantering, rutiner vid dödsfall, dokumentation och mycket mer. Allt har funnits med i det avtal som funnits. Utredning som låg till grund har tjänstemän inom sociala och kommunchef tagit fram och som vi socialdemokrater ställt oss bakom.

För mig är det väldigt anmärkningsvärt all läsa Center företrädares bloggar. Menar de på fullaste allvar att kommunen inte ska följa lagar och regler. Att kommunen ska bortse från avtalsbrott och ekonomiska förseelser. Krav som vi ställer på alla andra som vi samarbetar med och på oss själva. Är ideologin så oerhört viktigt för Centerpartiet att de blundar för fakta som presenterats för dem

Kommunen har verkligen gett företaget chans på chans men utan tillräcklig förbättring. Vi socialdemokrater tar ansvar och det kommer vi att fortsätta med.

4 kommentarer