Petter Nilsson(SD)

Klimatmupperi. 0-CO2-Plan

Gjorde misstaget att läsa en artikel i VK kring ”Fridays for Future”.

Ska ha sagt först och främst att jag tycker det är lovvärt på många plan att värna om miljön – något som i många fall också leder till minskade kostnader. Men…

Först och främst samarbetar rörelsen med Extinction Rebellion. Ni kommer ihåg. Rörelsen som bland annat gjort sig känd för att  försena ambulansflygplan. Det kunde förstås ha rört sig om ens egna barn eller föräldrar, men detta tycktes inte vara fullt lika viktigt som att komma ut med sitt budskap.
Dessa samarbetar alltså Fridays for future med.

”Aktivisterna i Fridays for future anser inte att det är något problem att samarbeta med Extinction Rebellion, även om deras metoder har kritiserats. Att kalla deras aktion mot inrikesflyget för terrorism är en fokusförflyttning.”

Texten på de skyltarna som finns på bild i artikeln tycks främst lyfta budskapet att det ska till en s k ”noll-co2-plan” nu.
Vilket är ett absurt budskap.
Vill vi ha elproduktion så är kärnkraft om 3,5 g CO2e/kwh närmast. Vindkraft medför exv ungefär tre-fyra gånger högre koldioxidutsläpp. Vattenkraft cirka sju-åtta gånger mer koldioxidutsläpp.

Bor du i en väldigt liten lägenhet konsumerar du kanske bara 1500 kwh per år.  Beroende på kraftslag så varierar utsläppen för din elanvändning alltså enligt följande:

Dock inte noll. Om vi nu skulle slopa all elproduktion och istället tvingas köpa in el där delar produceras av kolkraftverk eller motsvarande till följd av att vi stoppar all energiproduktion så kommer det leda till att utsläppen drar iväg ordentligt.

Kanske borde VK:s journalister också frågat en aning mer utförligt avseende rörelsens målsättningar, så att man inte premierar dumsnällhet som orimligen bör prägla politiken.
Rörelsen som ställer sig kritisk till externa handelsområden kanske bör förklara hur man tycker kommunen bör trygga närheten till service för de i landsbygd/glesbygd?
Varför skall deras budskap och önskan om att framstå som snälla vara viktigare än en driftsäker ambulansflygplansverksamhet och annan samhällsservice? Hade de fortfarande önskat samverka med Extinction Rebellion såvida en nära anhörig till dem själva hade varit på planet?
Såvida man slutar med elproduktion, hur ska samhället bokstavligen undvika återgå till stenåldern?

Artikeln avslutas med en bild på rörelsens förebild Greta Thunberg med en mobiltelefon. Såvida det var en iphone 11 med 256 gb lagring hade produktionen av den motsvarat 70kg CO2e, eller 14 år energiförbrukning för den lilla lägenheten såvida den köpt el från kärnkraft.

Om du ska kommentera, använd förnuft, kommer hantera kommentarer mer styvmoderligt framöver. Angrip mig eller ämnen relaterade till inläggen i sig. 

Etiketter: , , , , , , , , , ,

7 kommentarer

 1. Lars

  De här klimataktivisterna har noll koll. Koldioxid ingår i ett naturligt kretslopp, och det finns inga nollutsläpp från någon aktivitet egentligen. Det finns egentligen inte heller någon skarp gräns mellan fossila och förnyelsebara bränslen heller. Däremot finns det stora skillnader i hur lång tid det tar för naturen att skapa olika bränslen (kärnkraft – uran- hoppar jag över här). Träd t.ex. har ju ett rätt snabbt kretslopp på ca 100 år eller nåt och kallas då förnybara, torv kanske 10000 år eller nåt i den stilen och ingår väl inte längre bland de förnybara, låt vara att det är en definitionsfråga. Olja är också egentligen förnybart med med miljontals år i förnyelsetid och räknas som fossilt. Men om man räknar när koldioxiden är upptagen av mikroorganismerna och lagrad på havsbotten i form av döda mikroorganismer är tiden mycket kortare, så frågan är om oljan är så fossil egentligen, det viktigaste är i så fall snarare vilken kapacitet haven har att ta upp koldioxid som sedan inte avges utan hamnar på havsbotten. Nollvision är ett omöjligt alternativ, det går inte i dag att ens beräkna på ett exakt sätt. Jag känner mig allergisk mot nollvisioner, de är rena populistiska infall som journalister och vissa politiker älskar för att de låter bra för vissa. Men de innebär alltid att resurser används fel när man ser på samhället i stort. Nollvisionen i trafiken är ett bra exempel, om vi snabbt vill införa den måste vi antingen stoppa all trafik, eller bygga en massa motorvägar och andra säkra trafikleder mm. Verkligheten har givetvis blivit en kompromiss, vilket har blivit bättre för alla, verkligheten har gjort att den ”genomförts” i makligt tempo, och fordon och vägar mm har tillsammans via innovationer mm sakta blivit bättre. Dock har vikten av de säkrare fordonen ökat liksom komplexiteten, vilket ökat koldioxidutsläppen vid biltillverkning och körning jämfört med mindre säkra fordon. Men de som jobbar mot exempelvis dödsfall i genom självmord påpekar ofta hur små resurser som används till att minska självmorden (flera tusen döda per år) jämfört med hur mycket som satsas på nollvisionen i trafiken (några hundra per år), vilket då är ett exempel på suboptimering vad gäller att spara människoliv. Däremot sägs jorden ha blivit grönare (upptagit mera koldioxid) när mängden koldioxid i atmosfären har ökat, en helt naturlig konsekvens, dock säg växterna bara (än?) kunna ta upp den ca 10-30 % av den extra koldioxiden. Men när nu jordens befolkning ökar så behövs kanske att planeten blir grönare. Och växter som lever i en högre koldioxidhalt kräver mindre lövverk för att ta tillvara den koldioxid de behöver för att växa, och kanske t.ex. kan satsa mer på rotsystem mm. All forskning i dag gäller att analysera de negativa effekterna av koldioxid, det verkar närmast förbjudet att se några positiva effekter….

 2. Kenth

  Beräkna att inget som inte genererar avgifter o skatt till statskassan är ointressant.
  Miljöavgifter hit o dit…miljöskatter…mm. blir vår natur renare och bättre av det?
  Var tar dessa pengar vägen? Satsas något på miljöförbättrande överhuvudtaget.
  Miljötänk är okey men ….

  • Lars

   Ett generellt problem med miljöskatter och skatter generellt är, att en del pengar kan gå till saker som genererar mer koldioxidutsläpp, inte minst byggen av olika slag. Cement ger ju som bekant CO2- utsläpp liksom transporter och järnframställning för att bygga – vi är ju långt ifrån det fossilfria stålet än på många år. Ett fåtal byggen, t.ex. kärnkraftverk kan ge så mycket el att det ger mindre CO2-utsläpp än andra elproduktionsalternativ, men de flesta byggen, som bostäder, sportanläggningar, järnvägar och vägar mm gör visserligen en nytta för människor på olika sätt, men de orsakar CO2-utsläpp när de byggs. Högre skatt kan ofta resultera i att fler byggen, inte alltid så samhällsnyttiga, byggs med offentliga medel.

 3. Mique

  Hej Petter! Har du blivit uppläxad av partiledningen i Stockholm? Jag upprepar, ännu en gång! Alla kommentarer som jag har skrivit på din blogg, är sådant som SD-politiker inom Sveriges Riksdag, regioner och kommuner har uttryckt i tal och skrift, det finns hur mycket som helst av det på många olika sidor på nätet. Att du censurerar mina kommentarer på din blogg, visar med all tydlighet, på hur toppstyrt ditt parti är och hur svårt de flesta, som skriver kommentarer på din blogg, har när de blir utsatta för sin egen retorik. De inser inte vad de har utsatt och utsätter en majoritet av befolkningen i Sverige för. Det är ett väletablerat faktum att SD-politiker och deras väljare reagerar med whataboutyou-retorik, offerkoftor och härskarteknik, vid minsta lilla kritik. I ett SD-styrt Sverige skulle det ”fria ordet” inte att finnas. Då lovar jag att flytta hem till mitt födelseland.

 4. Basic Rules

  Fotosyntesen verkar vara helt förträngd – all den Co2 vi andas ut hotar Planten således, bara där borde det ta stopp, men inte !
  Ack, dessa dumma människor – de är också de farligaste.

 5. Kenth

  Återplanteras träd i den storleksordningen som uttaget är över hela världen
  behövs inget annat för att klara miljön…Träd är vår avgasrenare i världen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.