Petter Nilsson(SD)

Etikett: Extinction rebellion

Sekteristiska urspårade miljömuppar!

Av , , 4 kommentarer 30

Det finns sekteristiska miljömuppar. Exempelvis XR(extinction rebellion), en organisation som bland annat ledande sossar har gullat med.

Organisationer/föreningar av människor där man låtit godhetssignalering skapa en slags sekt.
Sekter där man har kommit överens om vanvett. Delar av kritiken i tre delar.
Igår uppdagades det att miljömuppar limmat fast sig på E4:an, och lyckats med att ha en massa bilar på tomgång, därtill ambulanser, varav en ambulans med blåljus på.

1. Det finns inga fiender

Cervantes Don quijote – mannen som slogs mot väderkvarnar.

Det finns inga politiker inom region eller för den delen kommunen som försöker öka koldioxidavtryck som egensyfte. Tvärtom arbetar alla för att få ned exempelvis uppvärmningskostnader, och se till mindre svinn i offentlig förvaltning.

Ingen vill att exempelvis lustgas – vilken som bekant påverkar ozonskiktet också – ska släppas ut av regionen.
Det finns emellertid olika lösningar för att hitta sätt att minska utsläpp – och för den delen kostnader.

Och nej. Jag tror inte att fullständigt omdömeslösa visionära miljömål löser problem(exempelvis reduktionsplikt). Du kan inte lösa problem genom orealistisk styrning.
Däremot kan man bidra till att mindre miljövänlig och mer konkurrenskraftig industri utomlands konkurrerar ut svensk. Vilket innebär att vi också behöver importera varor vi annars inte behövt transportera. Varor som också kunnat framställas mer effektivt både i miljöhänseende likväl som ekonomiskt.

2. Civil Olydnad som metod drabbar människor – och är direkt kontraproduktiv.
När man stoppar ambulansflyg, eller i detta fall ambulanser med sjuka personer i – så är det en direkt attack på tryggheten. Har tidigare skrivit om hur de också gett sig på däcken på en bil som ägdes av en mamma under semester hennes (vilket också drabbade hennes barn).

Men ytterst bidrar det endast till att bilar får stå på tomgång i längre tid. Bilar som annars kunnat vara hemmavid. Det hela blir bara märkligt.

3. Förändring på riktigt.
Det går inte bara att sitta och gnälla åt problem. Engagera dig istället i ett konstruktivt företag. Exempelvis politiskt – om du är redo att ta en saklig debatt kring miljö och klimat. Men frågorna är inte nödvändigtvis enkla.

Varför inte utbilda dig, eller ta ett jobb inom industri eller där du upplever att de stora utsläppen finns?
Kanske lyckas hålla ned utsläpp eller svinn vid produktion. Men gör du det i Sverige så är mycket optimerat – eftersom ingen industri vill se mer svinn (varken energi eller bränsle), Sverige har en högteknologisk industri där mycket är optimerat.

Men det här med att bara vara missnöjd – utan några konstruktiva förslag är bara löjligt. Att bedriva civil olydnad, eller sabotera sjuktransporter och ytterligare belasta klimatet är uttryckligen barnsligt och samhällsskadligt.

Stoppa miljömupparna!

Av , , 21 kommentarer 30

Lite slagkraftig rubrik, men vill ändå ta upp vanvettet med Extinction Rebellion(XR) med fler.
Ni vet. De som godhetssignalerar genom att begränsa människors frihet, men i själva verket knappast hjälper miljön.

De har gjort sig kända för att stoppa fordon. Ni vet, lastbilar lastade med bland annat miljövänlig vegomat som i stor omfattning producerats utomlands. Bilar med flera arbetskamrater som arbetspendlar tillsammans. Fordon som istället får stå en längre stund på tomgång, istället för att komma fram till sin destination.

Expressen uppmärksammade nyligen att en 21-årig småbarnsmamma som under sin sista semesterdag tänkte fara och bada med barnen, men fick sina däck punkterade av miljömuppar.

Förstås en kontraproduktiv grej att göra för klimatet. Att åtgärda detta innebär knappast mindre utsläpp.
Möjligen skulle man kunna tänka sig att det kan ha en effekt genom att hota fordon genom att försöka normalisera brott mot persons egendom.

Lappen de miljömupparna lämnat säger bland annat ”Individuell frihet är underordnad planetens välmående. Vi har plattat till ditt däck för att vi vill dig väl”.

Den motiveringen är usel oavsett vilket brott man begår, men antar att den motiveringen rimmar väl med gemenskapens värderingar (godhetssignalering).

Brott mot person eller persons egendom måste stoppas.

Agenda 2030. Kostnaden för de svaga i samhället!

Av , , 3 kommentarer 19

Nederländska staten planerar begränsa mängden gödsel bönderna i Nederländerna får använda, samt minska mängden djur.
Det har orsakat ett bondeuppror, som synts lite överallt i internationell media på sistone, inte minst efter att polis beskjutit bönder (jämför hur exceptionellt varligt man hanterat extinction rebellion som blockerat vägar i miljöns namn i Sverige).

Det här har inte uppmärksammats särskilt mycket i Sverige emellertid.

Jakten på att vara överdrivet miljövänlig leder förstås till mer transporter, och mindre pengar till de som har lägst inkomst.

Även sossarna har stoltserat med hur man visionärt planerat för fossilfria bilar och miljömål som inte faller inom rimlighetens gräns. Detta inte minst på de ekonomiskt svagas bekostnad.

Samtidigt har krönikörer skrivit om att priset på drivmedel ska styras så att endast de med tillräckliga medel ska kunna få ta del av det. Ska kunna få köra bil.
De stigande livsmedelspriserna utgör förstås heller inget bekymmer för de mest välbeställda.
Stigande priser drabbar främst de ekonomiskt svaga, de i glesbygd, de i inlandet.

Jag har svårt att förstå exempelvis Olof Klebergs artikel ”fagra ord på väg till miljömord” i VK. Nu är jag inte radikal vänster. Men. tankarna förs till en textrad från en gammal obskyr punkdänga från ”world domination enterprises”:
Equal opportunity, except if our pedigree dogs don’t like the smell of your children”.

Personligen kan jag tycka det vore rimligt att diskutera andra indikatorer inom ramen för regionens arbete för Agenda 2030. Öka självförsörjningsgraden, bland annat av livsmedel – minska med det behovet av transporter. Rimligen måste man också ha en begränsande linje kring kommunernas mottagande av de som anvisas från migrationsverket.

Det finns mycket att säga. Men fokus måste vara att ge medborgare bra förutsättningar att leva ett bra liv i Västerbotten!

Extinction Rebellion!?

Av , , 5 kommentarer 16

Morgonens livesändning/pod:

Det här inlägget är egentligen en summering av podden från imorse.
I korthet tar jag och Per Carlberg (gruppledare SD Tyresö) upp Extinction Rebellion, och snackar lite runt det klockan 8 en måndagsmorgon.

XR säger sig vilja verka för att stärka demokratin. Det gör man genom att bedriva civil olydnad.

Stänga av vägar för vanligt folk.
Finns inte många som kör för nöjes skull – i synnerhet med dagens bränslepriser.
Finns inga politiker som vill öka el eller bränslesvinn och andra driftkostnadshöjande åtgärder på miljöns bekostnad.

Kanske kan man överväga skaffa en kompisklubb som pysslar med något vettigare istället?

Klimatmupperi. 0-CO2-Plan

Av , , 7 kommentarer 27

Gjorde misstaget att läsa en artikel i VK kring ”Fridays for Future”.

Ska ha sagt först och främst att jag tycker det är lovvärt på många plan att värna om miljön – något som i många fall också leder till minskade kostnader. Men…

Först och främst samarbetar rörelsen med Extinction Rebellion. Ni kommer ihåg. Rörelsen som bland annat gjort sig känd för att  försena ambulansflygplan. Det kunde förstås ha rört sig om ens egna barn eller föräldrar, men detta tycktes inte vara fullt lika viktigt som att komma ut med sitt budskap.
Dessa samarbetar alltså Fridays for future med.

”Aktivisterna i Fridays for future anser inte att det är något problem att samarbeta med Extinction Rebellion, även om deras metoder har kritiserats. Att kalla deras aktion mot inrikesflyget för terrorism är en fokusförflyttning.”

Texten på de skyltarna som finns på bild i artikeln tycks främst lyfta budskapet att det ska till en s k ”noll-co2-plan” nu.
Vilket är ett absurt budskap.
Vill vi ha elproduktion så är kärnkraft om 3,5 g CO2e/kwh närmast. Vindkraft medför exv ungefär tre-fyra gånger högre koldioxidutsläpp. Vattenkraft cirka sju-åtta gånger mer koldioxidutsläpp.

Bor du i en väldigt liten lägenhet konsumerar du kanske bara 1500 kwh per år.  Beroende på kraftslag så varierar utsläppen för din elanvändning alltså enligt följande:

Dock inte noll. Om vi nu skulle slopa all elproduktion och istället tvingas köpa in el där delar produceras av kolkraftverk eller motsvarande till följd av att vi stoppar all energiproduktion så kommer det leda till att utsläppen drar iväg ordentligt.

Kanske borde VK:s journalister också frågat en aning mer utförligt avseende rörelsens målsättningar, så att man inte premierar dumsnällhet som orimligen bör prägla politiken.
Rörelsen som ställer sig kritisk till externa handelsområden kanske bör förklara hur man tycker kommunen bör trygga närheten till service för de i landsbygd/glesbygd?
Varför skall deras budskap och önskan om att framstå som snälla vara viktigare än en driftsäker ambulansflygplansverksamhet och annan samhällsservice? Hade de fortfarande önskat samverka med Extinction Rebellion såvida en nära anhörig till dem själva hade varit på planet?
Såvida man slutar med elproduktion, hur ska samhället bokstavligen undvika återgå till stenåldern?

Artikeln avslutas med en bild på rörelsens förebild Greta Thunberg med en mobiltelefon. Såvida det var en iphone 11 med 256 gb lagring hade produktionen av den motsvarat 70kg CO2e, eller 14 år energiförbrukning för den lilla lägenheten såvida den köpt el från kärnkraft.

Om du ska kommentera, använd förnuft, kommer hantera kommentarer mer styvmoderligt framöver. Angrip mig eller ämnen relaterade till inläggen i sig. 

Miljöaktivist’n kör diesel…

Av , , 7 kommentarer 34

Ni har säkert också nåtts av nyheten att ledaren för miljöaktivistgruppen ”Extinction Rebellion” har ertappats med den grova försyndelsen att köra dieselbil. Detta något hon rättfärdigar med den för miljöaktivistiska rörelsen märkliga ursäkten att hon behöver köra hennes barn till fritidsaktiviteter.

Exinction Rebellion är en högst besynnerlig grupp som i likhet med många andra miljömuppar värnar om kortsiktiga godhetssignalerande miljösatsningar, såsom platspåse-, bränsle- och diverseskatt, vilket förstås gör rätten att släppa ut mer till en klassfråga – vilket de i sin tur också ser som ett problem. Typ?

Långsiktiga åtgärder som att säkerställa att tillräckliga reinvesteringar sker på lokaler – för att minska driftkostnader, miljöavtryck, och uttag ur elnätet är lite för långsamt för denna aktivistiska rörelse. Eller för den delen användandet av flergångsverktyg/instrument. Ni vet, miljösatsningar som SD presenterar i Region Västerbotten.

I övrigt för de fram sitt budskap genom diverse ej våldsamma demonstrationer, exempelvis teaterföreställningar, statiska föreställningar, eller endast stå utanför Umeå kommunfullmäktige och ta bilder av ledamöter.
Ska väl också säga att Stefan Löfven och Greta Thunberg närvarade under Extinction rebellions första aktioner i Sverige 2018.