Petter Nilsson(SD)

Regionstyrelsen 2 maj!

Idag hade Regionsstyrelsen förhållandevis få ärenden på listan, men lättjan vann, och blogginlägget kom först efter regionstyrelsens beslutssammanträde.

Vill som snabbast lyfta upp våra tankar och synpunkter.
Handlingarna går att ta del av här!

Vi la ett yrkande gällande informationen om Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs(KSA) årsredovisning.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) gjorde ett underskott om 60 miljoner kronor. Problemet är att kommunalförbundets föreningsstämma valde att besluta att återställa underskottet under en tidsperiod om 10 år. Detta står i kontrast till kommunallagens stadgande att det ska återställas inom 3 år som huvudregel, och att medlemmarna ska skjuta till så stor del av bristen som svarar mot medlemmens andel i skulden efter de grunder som anges i förbundsordningen, ifall regionförbundet saknar tillgångar för att betala en skuld.

Detta upplägg innebär alltså att det kan komma att påverka Region Västerbottens likviditet och soliditet framöver. Av den anledningen yrkade vi att begära in ett yttrande från KSA.

Utöver yrkandet la vi även in en protokollsanteckning gällande punkten kring granskningen av Strategisk kompetensförsörjning, där förslag till upprättat yrkande lämnade mycket att önska. I korthet menar vi att vissa åtgärder inom kompetensförsörjningsplanen behöver prioriteras över andra. Det vill säga att man behöver vikta åtgärder med en kostnadsaspekt i beaktning för att få till en god styrning som i sin tur ska leda till en tillfredsställande kompetensförsörjning. Annars kommer detta bara bli ännu ett dokument som saknar syfte och inte skapar någon relevant styrning.

Det är viktigt att motarbeta att en cover-your-ass mentalitet utvecklas i stället för en verkningsfull styrning.

Etiketter: , , , , , , , ,

5 kommentarer

 1. Marko

  Exempel på vad sosseriet och inte minst hycklarkungen skriker högt om som facism.

  Att inte ge sosseriet undantag för att lura av människor pengar på detta sätt alltså numera definitionen av facism.

  https://www.expressen.se/ekonomi/a-lotteriernas-hemliga-manus-for-att-lura-pa-pensionarer-lotter-/

  ”Nää, jag förstår, min mormor är vad man kallar för fattigpensionär och hon har ju förklarat att man behöver vända på varenda krona nu för tiden men jag menar… nu när det handlar om ynka 99 kronor – det är inte ens en bulle och kaffe på pressbyrån i dag…”.

 2. brorson

  Socialdemokraterna har KU-anmält kunskapsförnekaren Mats Persson, L, för beslutet att halvera mandatperioderna för styrelseledamöter i universitetsstyrelserna. Jag kallar honom kunskapsförnekare, eftersom han vill förbjuda riksdagsledamöter att ens nämna att det finns kunskap, som talar mot klimathysterin, Mats Persson är ett eko av Märta Stenevi, MP, och bör därför uppfattas som en trojansk häst i Tidö-laget. Det nya beslutet skyller han på att det nya säkerhetspolitiska läget, kräver att styrelserna tillförs ny kompetens. Om det verkligen är så bråttom, hade det varit möjligt genom en tillfällig utökning av antalet ledamöter, tills de pågående mandatperioderna har gått ut.

  Det mest troliga är att regeringen vill stoppa forskning om miljöpåverkan från vindkraften. En annan trolig förklaring är att regeringen vill stoppa oberoende forskning om amerikanska krigsförbrytelser. En tredje förklaring kan vara uppgifterna om att kinesiska intressen har inflitrerat Stockholms universitet. Men det borde kunna hanteras på tjänstemannanivån i samarbete med Säpo. En fjärde förklaring kan vara att läkemedelsindustrin vill ha tillgång till ofrivilliga svenska försökspersoner för utprovning av nya läkemedel, inkl nya vacciner.

  För detta talar Mats Perssons grova angrepp mot Widding för påstått samröre med med vaccinmotsåndare, Gäller det i så fall covid-vaccinerna, som haft minst sagt varierande effektivetet, eller den av alliansregeringen initerade vaccinationskapmanjen mot svininfluensa med ett vaccin som skadat många barn för livet?Mats Persson – och hela hans parti – kan verkligen misstänkas för att gå mäktiga ekonomiska intressenters ärenden.

  Det allvarliga är den socialdemokratiska ledamoten Allan Larssons vilda spekulationer om att halveringen av mandatperioserna har initierats av SD och att motivet för SD skulle vara att Sverige ska likna Ungern. Bör nämnas att Allan Larsson har varit en minst sagt kontrofersiell figur inom socialdemokratin, inte särskilt lojal mot sitt parti. Han har kanske haft andra lojaliteter? Min första fråga är på vilket sätt liknar regeringens förslag den ordning som råder i Ungern, och vilka motiveringar finns för den ordning som råder där?

  Min andra fråga är om SD verkligen ligger bakom regeringens förslag, och i så fall på vilket sätt och med vilka motiveringar? Om SD är insyltat i den här soppan, år partiet skyldigt väljare och sympatisörer en förklaring. Jag har faktiskt svårt att se att förslaget på något sätt skulle ligga i SD:s intresse. Om SD inte är inblandat på något sätt, behövs en kraftfull dementi från SD. F.ö. tycker jag att SD ska försöka locka tillbaka sanningssägaren Elsa Widding till partiet. I stället för att kräva att hon ska lämna riksdagen, borde SD kräva att Mats Persson ber henne om ursäkt.

  Mats Persson är en vetenskaplig nolla, som har staplat akademiska betyg på varandra, men utan någon som helst tvärpolitisk kompetens .Och borde därför inte uttala sig om naturvetenskap, medicin och teknik.

  • brorson

   Rättelse av felskrivning: ”Utan någon som helst tvärpolitisk kompetens” ska vara ”tvärvetenskaplig kompetens”. Det är möjligt att Mats Persson även saknar tvärpolitisk kompetens, med sådan kompetens borde han dock ha, efter studier i just det ämnet. Han vet nog hur man driver frågor politiskt, men vet ingenting om sådant som politiken ytterst handlar om och kräver expertkunskaper utanför politiken.

  • Mique

   En killgissning, kan det vara internettrollsflaggan som svajar framför vänsterpartiets partiledare?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.