Petter Nilsson(SD)

Överklasspampar eller undersköterskor?

Satt och läste Linda Westerlinds ledare i Folkbladet ”Je suis överklasskärringar, jag anmäler mig till nästa syjunta”. .

Ledaren var väl tämligen menlös, lite underhållande, men i vanlig ordning syftande till att misstänkliggöra dem med annorlunda uppfattning.
Jag ser också att den titel jag valde att skriva blogginlägget runt igår, ”För S är ord viktigare än välfärd!”, också väl beskriver Westerlinds ledare i samma ämne.

Samtidigt får man ge henne lite cred. Hon förstår att genusflummande inte får gå före välfärd för varken mig eller Sverigedemokraterna.

Såg att Pontus Persson (SD) föreslog att Lars Forsgren (SD) skulle ha använt ordet överklasspampar för att beskriva jämställdhetsutskottet. Detta för att slippa ha en diskussion om ord, men även för att denna politiska adel som nu exemplifieras med jämställdhetsutskottet inte är begränsat till ett kön. Det sagt så tycker jag att vänsterfolk – inklusive folkbladets Linda Westerlind – bör fundera kring ifall man verkligen vill försämra för omsorgspersonal (där lejonparten är kvinnor) för att ha ett jämställdhetsutskott som har till uppgift att analysera genus. Det skulle innebära att Westerlind måste tänka i termer såsom klass, vilket dagens socialister inte gör eftersom de är liberaler.

Vi är i ekonomiskt bekymmersamma tider som vänsterpartierna tillsammans bidragit till att skapa genom en överdådig reduktionsplikt likväl som en osund energipolitik. Problem som tar tid att lösa, och då måste vi prioritera. Hur en socialist kan förespråka abstrakta effektlösa politiska mysidéer som ett jämställdhetsutskott före grundläggande materialistiskt välfärd är bortom mig.

Och för att gå vidare till nästa vänstersinnade ledare: i Aftonbladet, där skribenten Stina Pettersson kallar kvinnor som ser ljust på hemmafrusidealet för ”blåsta våp”.
Att som kvinna värna om att bilda och värna om familjen tycks få kvinnor från vänsterhåll att se rött. Jag tror inte – i likhet med Westerlinds generaliseringar – att alla vänsterkvinnor ger Stina Pettersson ryggdunkningar till följd av hennes mod.

Tvärtom tror jag att det belyser ett grundläggande problem med den ”moderna feminismen”, som lyfter just de klassiskt manliga idealen som generellt åtråvärda för alla kvinnor. Försörja familjen, göra karriär, osv, medan de klassiska värderingarna tycks hamna en aning i skymundan, och nedvärderas.
Det är förstås inget som hjälper de kvinnor som ser ljust på hemmafrusidealet.

Oavsett kan man ifrågasätta Aftonbladets “värdegrund”; är det bättre att kalla kvinnor som högaktar hemmafrusidealet för ”blåsta våp” än att kalla jämställdhetsutskottet i lilla Umeå för överklasskärringar? Tveksamt.

 

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

43 kommentarer

 1. leif

  arbetskraft från utlandet eller ingen sjukvård. Varför vill ni inte att vi skall få den sjukvård vi förtjänar? Är den svarte mannens olycka mer värd?

  • brorson

   Om du menar att svenskar inte duger som arbetskraft inom vården, talar du kanske om dig själv? Nåja, alla är inte bra på allting. Och du lyckas ju bra med att framföra dina åsikter på en blogg, där få läsare torde hålla med dig, utan att vara oförskämd mot alla oss, som inte håller med. Det ska du ha beröm för. Inte mins för att ”våra” SD-politiker behöver påminnas om att alla inte tycker som de. Och en del tveksamma börjar kanske tänka att du kanske trots allt har rätt?

   Nåväl, om vi svenskar inte skulle räcka till, finns ju gott om ”utländsk” arbetskraft, som redan bor i Sverige, och det helt lagligt. En del har bott här 15 – 20 år, utan att ha haft ett enda jobb här, trots att de verkligen försökt. Om de inte duger som arbetskraft inom vården, duger de säkert till andra jobb, så att de som har de jobben nu, kan söka de lediga jobben inom vården. Visst måste återvandringen stimuleras, men all återvandring (av personer som befinner sig lagligt i Sverige) ska vara frivillig. Och det kommer alltid att finnas de, som inte vill återvandra, ens om de lockas med rejält tilltagna återvandringsbidrag.

   Ingen, som befinner sig här lagligt, ska ”kastas ut”. -så här står det i Tidö-avtalet, som finns på Liberalernas hemsida, överst sid. 33: ”Lämna förslag till en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt mellan Polisen och myndigheter som kan antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet. Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Det innebär att myndigheter som en person kan komma i kontakt med får ett ansvar för att säkerställa personens lagliga rätt att vistas i Sverige. Genom informationsplikten ska möjligheterna att leva i landet utan tillstånd försvåras. Det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården. Undantag från informationsplikten behöver därför utredas närmare.”

   Det handlar alltså inte om någon plikt för varje enskild anställd att ringa polisen. Det skulle t.o.m. vara farligt p.g.a. risken för hämnd. Med ”ordning” torde menas att det inom berörda myndigheter ska finnas en person eller instans, som ansvarar för kontakterna med Migrationsverket och / eller Polismyndigheten. Denna person eller instans måste också har tillräcklig kompetens för att avgöra om anmälan inte ska göras. Lägg märke till vad som faktiskt står i avtalet, där det står att undantag ska kunna göras för ”situationer”, inte för hela verksamheter.

   Som jag har skrivit i en kommentar till föregående inlägg, kan man inte vistas illegalt i Sverige, eftersom den illegala vistelsen i sig är ett brott. Kommer att tänka på ett gäng svenska medborgare som utvisades ur Pakistan, sedan de suttit i pakistanskt häkte under en vecka, för att de tagit sig in illegalt i det landet .Varför ka just Sverige vara ett laglöst land, ett ”paradis” för brottslingar från hela världen? Dessutom kan man svårligen försörja sig som illegal utan att begå et eller flera av de särskilda brotten stöld, rån. bedrägeri, utpressning eller knarkhandel. Eller skattebrott genom svartarbete, varigenom man även försämrar chanserna för legala invandrare att få jobb.

   Alla drabbas, både ekonomiskt och till hälsa och liv av de illegalas brottslighet. Men legala invandarare drabbas värstm förutom risken att de dras över samma kam som de illegla i offentliga debatter, löper man betydligt större risk att bli skjuten ”av misstag” i en gängkonflikt om man har ett utländskt jämfört med svenskt utseende. Och i en diskussion om jämställdhet mellan kvinnor och mån, får vi inte glömma att det i synnerhet är den kvinnlga personalen vid bidragsbetalande myndigheter, som drabbas av trakasserier, hot och utpressning (”Vi vet i vilken skola dina barn går”) från de illegala.

   De måste spåras upp och utvisas.

   • Kim

    brorson – Osäker på vad du menar.
    ”Om du menar att svenskar inte duger som arbetskraft inom vården, talar du kanske om dig själv?”
    Ingen har väl sagt att svenskar inte duger? (Vad är fö din definition av ”svensk”?) Problemet är väl snarast att det redan idag är en enorm personalbrist i de flesta välfärdsyrken vi har? Då är det ändå rätt många med utländsk bakgrund som är sysselsatta. Ser man specifikt på vården är det tydligt hur det ser ut. Bland läkare har ungefär 1/3 utländsk härkomst. Vårdbiträden är det mer än 1/3. Undersköterskor ca 1/4. Och andelen ökar (precis som andelen i samhället, men i snabbare takt.) Och bristen på personal i vårdyrken accelererar.

    ”Ursvenskars” intresse för ”lågkvalificerade” jobb såsom städare, ledningsspolare, taxichaufför osv är ju tyvärr begränsat.
    Om man nu ska försvåra för de som faktiskt vill arbeta här (inte bara ”snylta”) och samtidigt tar bort många möjligheter att utbilda sig, hur ser då Tidölagets strategi för personalförsörjning på lång sikt ut?

    • brorson

     Alla vet väl på ett ungefär vad som menas med ”svensk”, men försöka hitta på exakta definitioner varmed man kan definiera en viss person som svensk eller icke-svensk bör man nog akta sig för. För då hamnar man lätt i farliga hårklyverier, som SD-Söder brukar göra, vilket han brukar få befogad kritik för. När han påstår att man inte kan vara både 100 % svensk och 100 % same, är det svårt att uppfatta honom själv som 100 % svensk utan snarare som halvdansk, för gränsen för ”svenskheten” går väl inte i Öresund eller vid ett visst årtal, när skåningarna bytte etnicitet från danskar till svenskar .Hans enligt min mening sjukliga intresse för frågan, beror kanske på att han är osäker på sin egen etnicitet.

     Jag är helt övertygad om att det inte behövs någon ytterligare invandring gör att klara personalförsörjningen till yrken, som kräver ingen eller kort utbildning. Vad som behövs är att den statliga ”Arbetsförmedlingen”, som inte ens klarar av att rekrytera den personal den själv behöver, och ersätts av privata arbetsförmedlingar, som är vad de heter, nämligen förmedlingar. Och alltså inte sysslar med ”coatchning” och annat tidsfördriv för arbetslösa – vars egentliga syfte är att dölja arbetslöshetens verkliga omfattning. Nuvarande verksamhet bör byta namn från ”arbetsförmedlingen” till ”arbetarförnedringen”. Jag har inget hopp om den nuvarande arbetsmarknadsministern, som enligt egen utsago har pratat med massor med arbetsgivare, men att döma av hans korkade uttalanden inte med en enda arbetslös.

     • Kim

      brorson – Även om du är ”övertygad” behöver du bara gå ut till företag (eller kommun/landsting/stat) så får du redan idag höra hur svårt det är att få arbetskraft. Både jag och bekanta som behöver rekrytera runt om i Sverige i olika branscher säger samma sak. Bara ut och kolla. Tyvärr.

      Arbetsförmedlingen har vi pratat om förut och är överens om att den är dysfunktionell och behöver reformeras från grunden. Sedan kan man diskutera hur.

     • brorson

      Kim. – Nu gör du samma fel som den fina översåten Johan Pehrson, som bara har pratat med den ena parten, Påminner om de vänsterradikala övre medelklasskvinnorna, som agade pigorna p Fogelsta. De fick inte delta i de lärda diskussionerna om hur klassamhället skulle avskaffas, Underståtar pratar man inte med, om man är liberal eller borgerlig vänster, som kämpar för alla människors lika värde.

      Nu senast har Pehrson varit i Järva och pratat om att skolan är botemedlet på alla samhällsproblemen, d.v.s klassresor för alla och ingen framtid för den som inte ästudieintresserad eller får dåliga betyg av annan orsak. Det var L som skapade lätabrist genom att införa lärarlegitimatinerna i syfte att lärarna skulle kunna höja sina löner enligt lagen om utbud och efterfrågan. Och ändå klarar inte de nya förstelärarna, med sin pedagogiska utbildning, av att avgöra vilka elever som behöver stödundervisning av speciallärare. Kommunerna kräver diagnos, d.v.s. dumförkaring av dessa elever, som ska ställas av en tokdoktor utan någon pedagogisk erfarenhet alls. Så har man lyckats skapa personalbrist inom barn- och ungdomspsykiatrin också.

      Om du som arbetsgivare inte klarar av att rekrytera (jag har inte påstått att det är en lätt uppgift) den arbetskraft du behöver, borde du kunna ta hjälp av en arbetsförmedleing med kompetent person. Men den statliga arbetsförmedlingen klararf ju inte ens av att rekrytera den personal man själv behöver, om man vill vara det man heter, d.v.s. en förmedling. Tänk om de lyckligtvis privata fastighetsörmedlingarna skulle fungera lika illa, hålla upprepade timslånga coachingsamtal med bostadslösa, vilka utmynnar i att de bostadslösa till slut erkänner att det inte är fastighetsförmedlingens uppgiff att samman föra säljare och köpare.

      ”Du får själv knacka dörr och fråga om husägaren vill sälja”. Tror du att motivationen att göra så, skulle öka, efter att bostadssökande fått en rejäl utskällning för att vilja vara bostadslösa av bostadsministern på samma sätt som arbetslösa blivit färolämpade av Johan Pehrson? Om det funnes privata arbetsförmedlingar, med konkurrens mellan desamma, som det kostade en slant att anlita, skulle de odugliga snabbt sållas bort i brist på kunder. Är arbetsförmedling service eller myndighetsutövning? Det är frågan.

     • Kim

      brorson – vilken part anser du att jag inte ”pratat med”?

      Har du verkligen hört Pehrson? Jag har hört honom prata om betydligt fler lösningar än bara skolan. Jag kan tycka att v och mp (och vissa i s) fortfarande tror att man kan ”krama alla till lydnad” (vilket det blockets passivitet i regeringsställning visade) medan SD, m och KD i princip bara tror på att repressionsåtgärder ska lösa det. (Något de för övrigt tydligt visar i de ”åtgärder” de sätter in och utreder.) Jag kan hålla med om att Pehrson pratat mycket skola, men det ska ju ses i ljuset att L är ett parti med identitetskris som söker hitta profilfrågor. I en rad sammanhang pratar han som sina blåbruna vänner. Jag gillar inte grillgubben, men fler måste försöka inse att dessa problem löser man inte genom antingen eller utan genom både och. Vänster/liberal-lösningen har vi ju sett resultatet av. Men den blåbruna lösningen går i princip ut på att lägga all kraft på att ösa utan att titta på hur man kan täta läckaget (= stoppa rekryteringen). Det kommer inte att funka. Det inser man precis som det var lätt att förutse var den överdriva invandringen och obefintliga integrationen skulle leda till.

     • brorson

      Kim – Jag utgår från vad du själv har skrivit ”Både jag och bekanta som behöver rekrytera” . Du har alltså bara refererat till den ena parten i ditt svar till mig.

      Johan Pehrson har talat om och till arbetslösa som om de vore något slags avskum, som ska tillrättavisas och straffa genom att fråntas mänskliga rättigheter .I ett demokratiskt samhälle är det bara personer, som har begått allvarliga brott, som inte själva får välja bostadsort. Några ”skitjobb” ska ö.h.t. inte finnas.

    • Jan Sjöström

     Hej.

     Ett samhälle som kämpar med i Svenska mått basal funktion
     är i allt ett samhälle i stress. Våra gemensamma åtaganden i
     fråga basal samhällsomsorg fungerar sämre (om ens alls) när
     grupper om millioner söker sig nytt land

     Nya Svenskar med utomeuropeiskt bagage är som grupp inte
     självförsörjande. Inte i dag 1 och inte heller efter 15 år i landet.

     Trotts detta är dom människor som behöver allas vår omsorg.

     Sveriges befolkning har Världsrekord i tillväxt. (större än U S A
     när deras inflyttning var som störst)

     Att inte se detta, att skuldbelägga samhällets strukturer med
     valet av felaktighet i fråga vilja är inte rätt. Svensken vill varken
     ”mer eller mindre” se en framtid i anställning i primär omsorg, i
     dag eller i morgon.

     I händelse när samhällskostymen generellt är för liten uppstår
     naturligtvis flaskhalsar att hantera. Fråga av större betydelse
     är hur politiken tar ansvar för situationen! Att i ett stort antal
     anlägga vid Svensk brygga, på inbjudan av ett Svensk politiskt
     egenintresse kostar naturligtvis även en ursprunglig invånare.

     Priset för våra representativa demokratiska val är ansvar, vi i
     valkollektivet kommer inte undan resultaten av våra val. Vi har
     ju röstat på sak och situation!
     .

     • Kim

      Jan –
      Nu blandar du korten helt i onödan. Du blandar ihop personer som kommer hit och inte kan arbeta med personer som kommer och kan arbeta. Arbetskraftsinvandring i detta fall handlar inte om att det ska komma folk som INTE ska arbeta och försörja sig själv.

     • Bättre Förr

      Problemet med tillväxt är att det måste dels räknas per capita för att säga nåt om folks levnadsvillkor, men också detta blir falskt, då de allra mest välbeställda, samt företagen, har störst inverkan på BNP. Den halva av befolkningen som har de lägsta inkomsterna står för en relativt liten del av BNP, men står ändå för hälften av de röstberättigades del av rösterna. Sveriges tillväxt må vara si eller så stor, men når den ej de breda massorna i vår demokrati är tillväxten ihålig och osann för många.

    • Kim

     brorson – nu gör du misstaget att utgå från att bara för att jag tar upp några, inte hört andra.

     Jag frågar därför igen- vad är det du anser att jag inte hört?

     Att Johan yrar om en massa saker ändrar inget i sak. Hans tankar och åsikter får du ta med honom.

     Menar du att det inte ska finnas ”skitjobb” eller är det Johan? Jag förstår över huvud taget inte vad det är du vill ha fram och vad du har för faktiska argument mot att vi faktiskt kommer få ( och i många fall redan har) brist på arbetskraft. I synnerhet i ”välfärdsyrken”.

     • brorson

      Vilka har du pratat med, som du inte tidigare har nämnt? Vad menar DU med skitjobb? Nej, jag tycker inte att någon mot sin vilja ska tvingas ha jobb, som med rätta kallas så. Vilket land i världen har så stort överskott på på arbetskraft, som uppfyller svenska krav för vårdyrken, så att de kan avstå sådan personal till Sverige? Syrien?

     • Kim

      brorson –
      Jag vet inte hur du är, men jag pratar med oerhört mycket människor. Du påstår att ” Nu gör du samma fel som den fina översåten Johan Pehrson, som bara har pratat med den ena parten”. Jag upprepar – vilka är det du anser att jag inte pratat med? Varför skulle jag inte ha kunnat prata med fler än de jag refererar till. Det är som att jag skulle säga att du inte hört talas om någon annan politiker än Johan med hänvisning till ditt svar. Ytterst märkligt resonemang.

      Orkar inte skriva mer i frågan eftersom du inte kan komma med ett svar på en enkel fråga eller argumentera i sakfrågan.

      Ses i någon annan tråd.

     • brorson

      Skulle vara trevligt att träffas även i någon annan diskussion. Om du tycker att jag inte har argumenterat tillräckligt i sakfrågan, så får väl jag skylla på samma sak som du, när du skrivit att du inte orkar skriva mer. Jag har ju många diskussioner på gång och kan också bli trött. Naturligtvis har jag ingen anledning att ifrågasätta ditt påstående att du har talat med fler än dem, som du har nämnt. Men de verkar ju inte ha tillfört någonting, eftersom du verkar ensidigt hålla fast vid den ena partens åsikter, nämligen arbetsgivarnas. Emellertid tycker jag att det är märkligt om inte Nordens största land, Sverige som har ett avancerat utbildningssystem och att hårt rationaliserat arbetsliv inte skulle ha tillräckligt med arbetskraft ens till nödvändiga arbetsuppgifter. Om detta verkligen stämmer och inte beror på något systemfel i just Sverige, hur illa torde det då inte vara i resten av världen. Måste vi importera arbetskraft från fjärran solsystem? Jag hari två kommentare längre ner lagt fram sammanlagt 12 åtgärder, som jag tror skulle förbättra kompetensförsörjningen. öka redan anställdas incitament att byta jobb och underlätta rekryteringen och minska arbetsgivarnas rädsla för felanställningar.

 2. Sonja

  ”Överklasskärirngar” är givetvis ett begrepp som inbegriper både kvinnor och män med vissa ideal i genusanda! Och det finns många sådana i Umeå..Varför ska skattebetalarna bekosta ytterligare kommunal administration i Umeå, tillsammans med tre andra kommuner?

 3. Marko

  Helt meningslöst och en ren fara för sin mentala hälsa att läsa ledare i Aftonbladet.
  Vi kan vara säkra på att likt dom inte skev ett ord om Botkyrka inte heller kommer aktiva något om sosseriets riksdagsledamöter som går på terrorkonferenser och försvar det.
  Röstar man på sosseriet får man ledamöter som sätter Palestina framför Sverige, och som uttryckligen säger så själva.
  Men allt annat är hot mot demokratin enligt S.
  Hajen får fö vara kvar med betald semester fram till jul.
  S ser om sina egna.

  • Kim

   ”Helt meningslöst och en ren fara för sin mentala hälsa att läsa ledare i Aftonbladet.”
   Förstår det då man har så låg tolerans för andra åsikter och dessutom är faktaresistent. Men det finns en lösning – låt bli att läsa.

    • Kim

     För oss som faktiskt kan ta till oss information och acceptera att andra personer har andra åsikter är det inget större problem att läsa även texter vi inte håller med om.

     • Kim

      Den har sina roligheter. Förstår att du har svårt att förstå skillnaden. Man måste engagera sig och läsa på för att se skillnaden mellan satir/ironi och verklighet. The Onion har förresten även en hel del som stämmer väl in på de blåbruna.

 4. brorson

  I en kommentar till förra inlägget skrev jag att pigorna på Fogelsta agades av de fina vänsterradikala övre medelklasskvinnorna, som brukade samlas där för att diskutera jämställdhet mellan kvinnor och män, mm. Om manliga arbetare hade agats av manliga chefer hade det nästan blivit uppror. Det hade dock gått flera årtionen sedan aga i arbetslivet hade förbjudits. På den tiden talades mycket om ”kvinnans” (obs. neutrum-formen, inte ”kvinnornas”) rätt att bestämma över sig själv. Det handlade alltså om över- och medelklasskvinnornas rätt att bestämma över underklasskvinnorna. Det som underklassmännen hade gjort under gångna tider.

  Jag vet inte om läkaren Andrea Andrén, ordförande i Svenska kvinnors vänsterförbund (d.v.s. kommunistpartiets kvinnoförbund) var med på Fogelsta, men jag har läst en utskrift av ett föredrag som hon hållit under en lanthushålls-utbildning för bondfruar. Hon var en entusiastisk förespråkare för rasbiologi och tvångssteriliseringar. I Socialstyrelsens socialpsykiatriska nämnd satt riksdagskvinnorna Inga Thorsson, S, som var gift med en generaldirektör och Nancy Eriksson, C, och bestämde vilka kvinnor som skulle tvångssterliseringar. Även där handlade det om ”kvinnans” rätt att bestämma över ”sin egen” kropp.

  Från min egen tid som kollektivansluten socialdemokrat, måste jag berätta att inom mitt LO-förbund hade vi en arbetsplats med 50 kvinnliga och 2 manliga arbetare. Man hade inte kunnat bilda en arbetsplatsklubb eftersom en sådan måste ha minst 3 styrelseledamöter. Hela den fackliga organisationen på den arbetsplatsen utgjordes av en enda man, Sigrid, eftersom den anda mannen inte var intresserad. När LO centralt, som just beslutat om jämställdhet inom LO fick veta detta, fick Sigrid en formell order från högsta ort inom LO att inom ett år bilda en fack-klubb med kvinnlig styrelse. Som studieorganisatör inom distriktet blev jag indragen i det arbetet. Flera kvinnliga arbetare skickades på fackliga utbildningar.

  Vid ett möte mellan mig och Sifgrid, strax innan han avsade sig alla sina fackliga uppdrag till den nyvarlda ordföranden, konstaterade vi att hon var närmast en naturbegåvning för både fackliga och politiska uppdrag. Hela LO-distriktet ställde sig bakom vårt förslag att nominera henne till kommunfullmäktige för S. Byggnads ombudsman avstod sin plats till henne. Det var stort. Första kvinnan som nominerades till kommunfullmäktige av LO. Men hon godkändes inte av det tjänstemannadominerade Socialdemokratiska kvinnoförbundet. Partimötet, där hon röstades bort, blev mitt sita möte inom S som partimedlem.

  Jag blev inte utesluten. Men när jag bytt arbetsplats, och LO-förbundet på min nya arbetsplats inte kollektivanslöt sina medlemmar till S, var jag tvungen att anmäla mig som enskild partimedlem och jag ville förbli partimedlem. Jag avstod. Jag hade fått nog av hyckleriet. Anledningen till att LO-förbundet på den nya arbetsplatsen inte kollektivanslöt sina medlemmar, var att en stor minoritet inte var socialdemokrater och dem ville man inte köra över. Enigheten inom arbetarklassen var viktigare än partitillhörigheten var en uppfattning som hade ett starkt stöd inom LO då. När kollketivanslutningen därefter avskaffades blev i praktiken 9 / 10-delar av S-medlemmarna uteslutna ur S, som sedan dess inte längre är ett arbetarparti. Ett parti för ”överklasskärringar” av båda könen?

  För ganska många år sedan läste jag i en upprörd DN-artikel att kvinnliga LO-medlemmar var (är fortfarande?) motståndare till en lagstadgad likadelning av föräldra-dagarna mellan mammor och pappor. De menade att mammorna ensamma skulle bestämma om det ö.h,t skulle bli några pappa-dagar eller om mamman skulle få alla dagarna. Ett rimligt krav, tycker jag, med tanke på att mamman har varit gravid med barnet under nio månader, medan papporna har kunnat leva som vanligt, även under slutet av graviditeten. I kvinnosaker får fortfarande bara vissa kvinnor bestämma, andra

  • brorson

   forts
   I kvinnosaker får fortfarande bara vissa kvinnor bestämma, andra kvinnor inte alls .Jämställdhet men inte jämlikhet.

   Låt mig då återknyta till mitt svar till Leif här ovanför. Ska ”papperslösa” (som till 90 – 99 % torde vara män, kunna tilltvinga sig försörjningsstöd från socialtjänsten genom trakasserier och hot, som kan vara ytterst subtila – från socialsekreterarna, som till största delen utgörs av kvinnor? Ska ingen anmälan få göras till Migrationsverket eller Polismyndigheten förrän ett bevisbart brott har begåtts? Manliga (!) vänsterpolitiker ylar om Nej till ”angiverilagar” och vill undanta hela verksamheter från den föreslagna anmälningsplikten. Bl.a en socialdemokratisk nämndordförande i Umeå och en moderat kommunpolitiker i Skåne, som vill undanta hela akutsjukvården från anmälninsplikten.

   Han hyllas nu av socialdemokratiska region-politiker för samarbete över parti- och blockgränser. Vid mitt senaste besök på akuten tillsammans med min 85-åriga fästmö, blev jag inte ens insläppt utan uppmanad att öka hem. Svårt skadade personer fick vänta utomhus på att bli insläppta. Akutmottagningen var som en bunker, med flera ”slussar” och ett anslag som hotade med väktare om någon försökte ta med sig vapen in. Detta är Sverige idag!

   Någon polisanmälan ska alltså inte göras om det kommer in en svårt skadad person utan ID-handlingar, för personalen på akuten vet inte om det är en illegal eller någon som har blivit bestulen på allting? Samme M-politiker, som vill skydda kriminella mot upptäckt och utvisning, har gjort sig känd för att vilja jaga muslimska småflickor, som bär hijab i skolan. Snacka om att sila mygg och svälja kameler.

   Och sedan vill jag säga till alla er, som skrämmer upp laglydiga invandrare, med att de ska ”anges” (för vad?) och ”kastas ut (utan lagstöd?) att ni borde skämmas. För blir vi av med de illegala, kommer skattepengarna att räcka till det de är avsedda för. Och dessutom kommer andelen utländska namn på brottmålsdomstolarnas anslagstavlor att minska drastiskt, med följd att svenskarna får en mer positiv syn på invandrare och deras seder och bruk än för närvarande.

 5. brorson

  Lyssnade på en intervju med arbetarförnedrar- minister Johan Pehrson, L, Han borde skaffa egen erfarenhet av att vara arbetslös. Efter kritiken att bara ha pratat med arbetsgivare har säger han nu att han har pratat med myndigheter, som alla tycker att kontrollen av arbetslösa måste skärpas, men har fortfarande inte pratat med någon arbetslös. Han pratar om att ställa krav på de arbetslösa men inte ett ord om väljarnas rätt att ställa krav på regeringen och myndigheterna. Och på företagen, som mottar mångmiljardstöd från stat, kommuner och regioner till ”den gröna omställningen” med ungefär lika stora vinstchanser som i socialdemokratiska A-lotteriet.

  Han pratar om arbetslösa som handelsvaror, som ska skickas dit köparna finns. Han gör dessutom ingen skillnad mellan nyanlända invandrare och svenskar, vars anfäder har bott i Sverige under flera generationer. Och naturligtvis inte heller mellan legala och illegala invandrare, som har lockats hit i syfte att skapa arbetslöshet och pressa ner löner för den befolkning, som redan finns här, När ska EBO-lagen avskaffas, och asylsökande tvingas bo i anvisad flyktingförläggning? Och varför finns numera inga sådana i Norrlands hela inland? När de som fanns där, tvångsförflyttades de, som bott där i riktiga lägenheter, till Stockholm. där de inhystes i garage, utan möjlighet att själva laga mat.

  Ska de nu, om de lyckats få riktiga lägenheter i Stockholmsområdet, tvingas tillbaka till Norrland, dock inte till de lediga lägenheterna i inlandet utan till kusten? Varför inte fråga f.d. norrlänningar,. som arbetslösheten har tvingat söderut, om de vill flytta hem till Norrland? Felet med Liberalerna är att de ser sig själva som en elit, som företräder en elit, som ett intresseparti för eliten. inte för hala folket.Felet med detta elitparti. är att det inte har någon kritik alls mot de myndighetsstrukturer, som tidigare regeringar skapade i helt andra syften, såsom att dölja arbetslsöhetens verkliga omfattnin,. vad gäller AF. Och att dessa myndigheter ska fås att fungera bättre med nya ministar och ett nytt toppskikt. Således -r den f.d. hösta chefen för Kronofogden numera generaldirektör för Arbetsförmedlingen. En person med erfarenhet enbart av myndighetstövning.

  Som svar på sign Kims fråga hur jag vill förändra AF, skriver jag att jag i tidigare boggdebatter har föreslagit att AF läggs ner och ersätts av en ny myndighet för kvarvarande myndighetsuppgifter samt kommunala och privata arbetsförmedlingar , som ska vara förmedlingar i ordets verkliga bemärkelse, med uppgift att skapa möten mellan arbetssökande (som inte nödvändigtvis behöver vara arbetslösa) och dem, som söker arbetskraft. Målsättningen ska vara rätt man eller kvinna på rätt plats, inte att trakassera och ”ställa krav” på arbetskösa och besvära arbetsgivare, som varken vill ha de jobb de tvinagas söka eller ens har nödvändiga kvalifilationer för de jobben.

  Myndighetsfunktione måste SKILJAS HELT från servicefunktionen. Det krävs helt olika personlighetstyper för att arbeta i de olika funktionera. Byråkrater är bra på myndighetutövning. Säljare är bra på att ge service och så långt möjligt erbjuda kunden, det som kunden vill ha och behöver. – i tidigare bloggdebatter har jag lämnat förslag på att minska de ekonomiska riskerna vid nyanställningar utan att försämra anställningsskyddet för dem, som anställs. Detta är nödvändigt för att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Det är ju inte alltid som den nya medarbetare, som en arbetsgivare söker, råkar finnas bland de för tillfället arbetslösa.

  Den myndighetsutövning som fortsättningsvis kan behövas är först och främst tillsynen av de kommunala och privata arbetsförmedlingarna man också beviljandet av bidrag för anpassning av arbetslplatser samt lönebidrag för att möjliggöra anställning av personer med nedsatt arbetsförmåga. Och naturligtvis också för att bekämpa missbruk av A-kassa.

 6. Bättre Förr

  Jag blir så förvirrad. Genusforskare och feminister vill styra kvinnorna till att bli minst 50% i alla yrken mm, och ägna livet åt karriär i stället för familj och barnafödande. Men någonstans betyder ju detta att feministerna ser manskulturen som ett ideal och ser på traditionell kvinnokultur med avsky. Som att alla kvinnor i generationer valt fel. Eller tvingats till nämnda val. Är det verkligen så? Gör de djur som låter honorna sköta barnen helt fel? Naturligtvis ska kvinnor ha samma rättigheter som män osv, men varför tvinga de kvinnor som vill ägna mer tid åt familjen att välja karriären för att nå de heliga 50%-en även i de yrken som få kvinnor söker sig till. Eller övertyga även de kvinnor som inte vill bli chefer och kanske tvingas avskeda folk att ändå bli chefer. Motsvarande övertalning och tvång verkar ju inte gälla män, så manskulturen verkar ju vara ett ideal för feminister och genusforskare på något konstigt sätt. Har aldrig själv haft en vilja att bli chef och ingen har försökt tvinga mig och andra män som jag känner att bli det…Eller kan det vara genusforskare och feminister som blivit förvirrade.

 7. brorson

  I en tidigare kommentar har jag försökt ge en kortfattad lektion i marxism. Marxismen är i grunden en ekonomisk teori, som utgår från ägandet till produktionsmedlen och hur ny teknik för fram nya ägare (slavägare, feodalherrar, kapitalister och ?), detta genom revolution om politiska och ekonomiska systemförändringar. Detta är ”basen”. De rådande förhållandena mellan revolutionerna legitimeras av den religiösa och ideologiska ”överbyggnaden”, som är ett hinder för revolutionen.

  Marx förklarade inte bara det som varit med sin historiesyn, som förnekas i sin helhet av historiker idag. Utan genom att se i backspegeln ansåg han sig kunna förutse framtden, som dock inte har blivit riktigt som han hade förutspått. Genom att politiskt engagra sig i arbetarklassens kamp för bättre löner och arbetsförhållanden försökte han också påskynda den förväntade utvecklingen mot det nya samhället. Det försökte också de svenska socialdemokraterna, vars pionjärer var skolade marxister, också försökt göra, med ett inte helt misslyckat resultat. Sverige var ganska nära det socialistiska idealet under Olof Palmes statsminstertid, men sedan dess har det gått utför och helt klart har Sverige blivit ett sämre land att leva i.

  Att förutspå framtiden är vanskligt (man ser inte i backspegel här vägen framåt kröker) och att påskynda framtiden är ännu svårare, eftersom man inte vet vilka uppfinningar, som kommer att göras i framtiden Marx trodde att den nära framtiden om 20 – 30 år kunde formas efter de förutsättningar som finns först nu, 150 år senare. Jag tänker bl.a. på it, som har revolutionerat material- och varuflödena. På planhushållsningsmyndigheten i Moskva satt tusentals tjänstemän och räknade ut för hand eller med enkla räknemaskiner hur många högerskor och vänsterskor i olika storlekar, som måste produeras. Därmed ansäg sig marxist-leninisterna kunna eliminera kapitalistmens överproduktionskriser (lågkonjunkturer) men resultat blev i stället ständig varubrist.

  Gör bara tanke-experimentet att denna kolossala myndighet, en koloss på lerfötter) hade haft tillgång till datorer och it. Datorerna stod i farstun när Sovjet-systemet föll ihop.Jag hoppas att du inte blir kommunist av att läsa detta, men erkänn att allting inte var feltänkt.

  Marxism-leninismen kallas den utveckling av den ursprungliga marxismen i en ännu mer revolutionär och våldsam riktning som genomfördes av Lenin i början av 1900-talet p.g.a kapitalismens utveckling i en mer monopolistisk och imperialstisk riktning. Detta ledde till en splittring av en marxistiska arbetarrörelsen i två huvudriktningar, den socialdemokratiska, som kom att dominera i Västeuropa inkl. Sverige och den kommunistiska, som kom att dominera i Ryssland och Ostasien.

  Kritiken mot Olof Palmes reformistiska socialdemokrati från vänster från 1968 och framåt dominerades mycket stark av marxism-lenismen, som hämtade sin inspiration huvudsakligen från Kina eftersom Sovjetunionen ansågs ”revisionistiskt”.

 8. brorson

  I ovanstående kommentar skrev jag hur den marxistiska arbetarrörelsen under 1900-talets första decennium splittrades i socialdemokrater och kommunister. Tjugo år senare splittrades kommunisterna (allmänt kallade marxist-leninisterna) och trotskister. Stalin och Trotskij var Lenins kronprinsar som kämpade om makten i Sovjetunionen efter Lenins död. Trotskij var krigskommisarie och högste befälhavare över Röda armén, som begick fruktansvärda våldsdåd mot den ryska civilbefolkningen. vilket kritiserades skarpt av den tyska socialdemokraten Karl Kautsky, som hade ett stort inflytande över den svenska socialdemokratins utveckling.

  Lars Forsgren, SD, och Mariam Salem, MP har ett par saker gemensamt, som de förmodligen inte själva har tänkt på. Både har blivit orättfärdigt påhoppade av Jan Hägglund, AP och försvarade av mig. Enligt Hägglund borde Salem i egenskap av troende muslim inte ha politiska uppdrag för MP, vilket jag såg som en kränkning i rent trotskistisk anda av religionsfriheten. Försvaret av Salem var från min sida ett försvar av religionsfriheten för oss alla .Och dessutom är det ju MP-medlemmarna och inte AP, som avgör vilka som ska representera MP. Detta handlar om grundläggande demokratiska principer, och inte om man gillar eller ogillar ifrågavarande parti. och dess politik.

  Hägglund har dessutom anklagat Salem för att ljuga om sig själv i arabiskspråkiga medier genom att använda ord, som enligt Hägglund kan översättas med ”biträdande borgmästare”. Vilket liknar Hägglunds och AP:s ordvrängeri ang. betydelsen av begreppet ”kulturmarxismen”. där Forsgren beskylls för ha en egen sanning och därmed relativisering av sanningen. Den sanna sanningen enligt AP är vad som står på Wikipedia (!). Naturligtvis finns bara en sanning om vad Forsgren menar med ”kulturmarxism”. Men det vet bara han själv och inte anonyma skribenter på Wikipedia. Jag trodde att AP hade tagit avstånd från den revolutionära kommunismen (trotskismen), men tydligen inte när man buntar ihop SD och MP, och slår på dem med samma typ av argument.

  Under maktkampen mellan Trotskij och Stalin var Trotskij den som öppet förespråkade terrorn som politiskt medel. Stödet för Trotskijs idéer bland tyska kommunister kan ha skrämt upp den tyska medelklassen och dess politiska företrädare (partigruppen Centrum) så att de stödde Hitler som förbundskansler. Detta är en bakgrund till nazisternas maktövertagande i Tyskland, som aldrig nämns i den nutida svenska debatten, där exempelvis demagogen Villy Hanssen varnar för en liknande kommande utveckling i Sverige p.g.a. av samarbetet mellan SD och regeringspartierna. Inte ett ord om de ständiga gatustriderna i Tyskland mellan kommunistiska och nazistiska stormtruppper.

  Mot alla odds vann Stalin, som hade partiapparaten bakom sig, maktkampen mot Trotskij, som hade statsapparaten och Röda armén bakom sig. Trotskij försökte renda ut Stalen, men blev själv utrensad och förvisad från Moskva till rikets perifera delar och slutligen landsförvisad ur Sovjetunionen. Han mördades av en av sina anhängare i Mexico 1940. Motivet för mordet är okänt, men de kan ha varit besvikelse över Trotskijs stöd till europeiska fascister (särskilt i Spanien) och nazister, som var fiender till Sovjetunionen och ärkerivalen Stalin.

  Trotskij grundade ”Fjärde internationalen”, som Revolutionära marxisters förbund i Sverige, som sedan grundandet under 1970-talet bytt namn flera gånger, var en del av. Som nämnts har trotskismen haft föga framgång i Sverige, p.g.a. marxist-leninisternas starka dominans inom extremvänstern. AP i Umeå är en utbrytning ur Fjärde Internationalen, som AP enligt Hägglund helt har tagit avstånd från. Jag ville tro det. Vem som helst kan ju ångra och ändra sig. Men när Hägglund beskyller Forsgren för att ”tappa masken” tycker jag att Hägglund själv har tappat masken. Den revolutionära kommunismen lyser igenom.

 9. Jonsson

  Enligt jubileumsskriften så har Umeå kommun arbetat jämställt i cirka 30 år. Och de genomför tydligen inte ”pampkurser” numera (fikonspråk?). Vidare påstås Jämställdhetsutskottet besitta stor kompetens.
  Jag slet länge inom äldreomsorgen (bekostade utbildningen själv) och har inte någon positiv bild av Umeå kommun som arbetsgivare. Inte heller som förälder. Trälarna på golvet, som behöver ställa mat på bordet och måste betala skatt, är tydligen fortfarande undantagna och får inte vara med och forma samhället, som övriga medborgare. Jag hade mycket hellre varit välmående överklasskärring.
  Positivt att SD problematiserar utskottets legitimitet. Att det blir ramaskri beror på att SD:s väljare är åtråvärda för andra partier som nu ser chansen att medelst gråt och tandagnisslan locka över väljare. Trots att de inte vill ha dessa som de skäller för ”troll” och ”nazister”. Stora ord, ingen verkstad.
  Kommunen har inte klarat jämställdhetsmålet trots 30 års praktiserande – det inger inget hopp.

 10. Marko

  Totalitära sosseriet visar sitt rätta ansikte igen.
  Magda vill nu fängsla politiska motståndare som står upp mot stöd för antisemitism och terrorism inom sosseriet och Sveriges riksdag.
  Är det sådan demokrati dom vill rädda?

 11. brorson

  Exempel på könsmaktordningen i praktiken är klåparen Mats Perssons, L, förtal mot experten –
  Elsa Widding (f.d. SD).samt hur Nyamko Sabuni mobbades bort från partiledarposten i L av ett gäng manliga ledarskribenter i den ”liberala” pressen för att hon hade fel kön och hudfärg. Ett tredje exempel på en man mot en kvinna är Jan Hägglunds, AP, hätska angrepp mot Mariam Salem, MP, för några år sedan, för att hon har samma religion, som extrema islamister påstår sig ha. Det omvända, att de tre nämnda kvinnorna hade använt en sådan retorik mot män, är otänkbart.

  Jag funderar också varför AP, som tidigare flera gånger kritiserat Umeå kommun för dålig arbetsmiljö (på arbetsplatser med många kvinnor!) nu plötsligt smörar så undergivet för de politiskt ansvariga inom S för den arbetsmiljön. Arbetsmiljö för kvinnor är kanske ingen jämställdhetsfråga? Vad sysslar jämställdhetsutskottet med?

 12. Jonsson

  Jämställdhetsutskottet riktar sig till kommuninvånarna dvs i egenskap av kunder/ klienter och brukare. Där ingår nog inte det kvinnliga fotfolket anställda inom Umeå kommuns omsorgsarbeten.
  Utskottet vill rikta blickarna mot skolan. Hur det slutar är ovisst. På 30 år har man visst inte haft en tanke på exv. ämnet idrott och hälsa. Där manligt idrottande traditionsmässigt har fokus, t ex bandy inte balett, konståkning eller yoga. Svårt för tjejer att få bra betyg med detta upplägg. Idrottslärare är oftast män redan på mellanstadiet, så hur är det med den manliga blicken?
  Faktum är att det finns inte mycket utskottet kan göra när det gäller lagstadgade institutioners verksamhet. Utskottet bör nedläggas så att ledamöternas tid och energi kan tillvaratas mer ekonomiskt och till viktigare saker. Viktigare än ”Frizon” vid älven med ergonomiska gungor för tonårstjejer.
  Alla tjejer är inte duvungar, utan furstar in spe från början. Det märks i skolan, kamratgäng och senare i arbetslivet – i synnerhet inom kvinnligt dominerade arbetsplatser. Kvinnligt maktmissbruk kanske är osynligt?
  Okunnigheten om omsorgspersonalens tuffa arbetsmiljö och usla löner (äldre- och barnomsorg) kan bero på att det redan är svårt att rekrytera personal. De anses lägre stående av medsystrarna som chefar som tjänstemän och de i politiken. Vissa saker talar man alltså inte om.
  Landstinget VLL, var inte bättre på 1980-talet, de sparkade gravida kvinnor. Kommunal stod handfallna!

 13. Jonsson

  Protokollen finns på kommunens hemsida.
  Senast var det om avgiftsfria skor (Vänsterpartiets önskemål) samt slopande av delade turer inom äldreomsorgen (favoriter i repris). Obs! medel måste i så fall omfördelas.
  Dessutom angående resa till Wien till hösten. Antar att det är utskottet som åker dit? Avgiftsfri pampkurs?
  Till sist punkten om nedläggning av Jämställdhetsutskottet.
  Petter Nilsson har tidigare tagit upp i bloggen om detta utskott och Frizon. Så Andreas Lundgren är nu ute å cyklar i sin blogg. (Inget fel i cykling som motion, ska tilläggas).

 14. brorson

  Jämo var en statlig myndighet, som fanns 1980 – 2009, då Jämos uppgifter övertogs av DO. Lena Svenaeus var biträdande Jämo från starten och var jämo 1994 – 2000. Hon hade tidigare varit förbundsjurist hos Vårdförbundet, som organiserar landets sjuksköterskor. Var missnöjet med hennes verksamhet så stort bland politiker inom Umeå, så att man måste starta en egen konkurrerande verksamhet (Jämställdhetsutskottet)? Vad jag minns av Svenaeus verksamhet som Jämo var att hon försökte bilda opinion för ökade klassklyftor mellan tjänstemän och arbetare och aktivt motarbetade LO:s sätt att driva lönerörelser för sina medlemmar, den s.k. svenska modellen. Män och kvinnor inom kvinnodominerade tjänstemannayrken skulle ha högre lönehöjningar än både män och kvinnor inom arbetaryrken genom något slags meritvärderingssystem. Resultatet blev mindre pengar till arbetaryrkena inom vården (undersköterskor m.fl,) Nog skulle jag vilja kalla henne ”överklasskärring”.

  Vad har den konkurrerande verksamheten gjort för den kvinnliga personalen i arbetaryrkena i Umeå kommun? Vad gör densamma nu för kvinnliga tjänstemän, som trakasseras och hotas av ”papperslösa”, för att de ska slippa detta?

  • Jonsson

   Det är oklart vad JUSK egentligen har för funktion och om de gör nån nytta. De läser och besvarar motionen och skjuter till pengar i udda projekt.
   På Umeå kommuns hemsida kan man faktiskt läsa om en ung kvinnlig projektledare inom äldreomsorgen. Hennes uppgift tycks vara att peppa personalen. Dessutom vann hon pris för snyggast dekorerade skrivbord. Roligt för henne, men vad vet hon om äldreomsorg?
   Personalen på golvet har det nog inte lika mysigt.
   Umeå kommun blev antagligen inspirerade av Jämo-kvinnan. Förr var utbildning viktig, folk fick
   betalda biträdes- och undersköterskeutbildmingar av arbetsgivaren. Nu har kommunen lyckats göra ett viktigt yrke till skräpjobb. Till sommaren kan dock uskor ansöka om legitimation. Undrar hur Umeå kommun välkomnar detta?
   Men återigen, fokus för Umeås styrande är att visa goodwill och invagga medborgarna i trygghet. Några avgiftsfria skor blir det knappast.
   Ansvariga politiker och tjänstemän kan ju inte verka blödiga, då förlorar de sin makt?

 15. Marko

  Vad säger Magda när deras riksdagsledamöter går på antisemitisk terrorkonferens trots avrådan?
  ”självklart att vara kvar i partiet”.

  Röster går före allt för sosseriet.

 16. Drutten

  Marko, självklart får en sådan en vara kvar i partiet S. Detta beror ju på att det är en röstmagnet för nysvenskar till S. Det måste man ju ha då f d S röstare till stor del gått till SD och i viss mån andra partier. Så att han är kvar är inte förvånande då nysvenskar ersatt f d S väljare som till stor del var LO anslutna arbetare och vanliga socialdemokrater men som numera bespottas med ord som SD patrask m m skällsord av S företrädare . Så vinner man inte tillbaka f d S väljare.

  • brorson

   En sak som borde oroa S ´valstrateger är den snabba ökningen av s.k. nysvenskar, som röstar på SD. Ett argument, som jag har hört från en ”nysvensk” var från en busschaufför, som skällde ut fripassagerare med orden ”När jag kom till Sverige var ingenting gratis. Jag kunde inte åka någonstans förrän jag tjänat egna pengar och kunde betala för mig”. En annan ”n ysvensk”, som jag träffat, berättade att han ångrat bittert att han inte hade röstat på SD. Vet inom om han gjort det i senaste valet.

   En annan grupp, som borde oroa S är de, som kallas ”SD-bögar”. Vet inte om de kallar sig själva så, men tror inte det. Har emellertid varit ytligt bekant med ett kvinnligt ”homo-par”, som båda var entusiastiska SD-anhängare. Och naturligtvis lika kritiska mot pride och det politiska etablissemangets försök att påtvinga homosexuella att vara ”queera” och annorlunda än andra människor. Som en av kvinnorna sa ”Den värsta veckan på året är pride-veckan, för det är de enda veckan, som jag inte får vara mig själv”.

   Varför skulle invandrare, homosexuella och andra minoriteter skilja sig från andra i fråga om just partival ? De lever ju i samma verklighet som vi andra, med samma matpriser och samma högerrel i trafiken. Och naturligtvis sörjer de sina mördade söner, som skjutits i gängkonflikter, lika mycket som svenska föräldrar skulle göra .Men ändå inbillar sig S-debattörer för att just invandrare skulle vara motståndare till längre fängelsestraff, utvisning av illegala och visitationszoner och andra åtgärder, som häller de kriminenella borta från gatorna – speciellt i de s.k. utanförskapsområdena?

   Det är närmast skrattretande att läsa S-politrukerna i Aftonbladet, som tror att invandrarfe som vill införa sharia-.lagar i Sverige, vill ha ett laglöst Sverige.

 17. brorson

  Om man skriver under signatur, vilket inte är fel, får man finna sig i att andra debattörer inte vet allting om en själv, exempelvis om man har talat med fler, än man själv har nämnt, exempelvis personer som har egen erfarenhet av arbetslöshet och hur man blir behandlad av Arbetsförmedlingen (som inte är någon förmedling( i den situationen. Sign Kim har fortfarande inte avslöjat vilka fler än arbetsgivare, som han har talat med. Och även om han i egenskap av arbetsgivare har talat med arbetslösa, som sökt jobb hos honom, har han väl inte gjort någon djupintervju med med dessa personer?

  Det har däremot en forskare vid Göteborgs universitet gjort, vilken har skrivit en avhandling om bemödandet och behandlingen av arbetslösa hon Arbetsförmedlingen och socialtjänsten gjort.Som exempel hade en kvinna blivit fråntagen försörjningsstödet från socialtjänsten för att hon hade varit på en anställningsintervju, när hon borde ha varit på ett pepp-möte för arbetslösa. vars formella syfte var att öka deras motivation att söka jobb. Flera liknande exempel visar att det verkliga syftet med dessa ”aktiviter” för arbetslösa var (och är?) att de inte ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta för att dölja arbetslöshetens verkliga omfattning – som jag tidigare har skrivit.

  Ett annat oskick, som den s.k. arbetsförmedlingen har sysslat med, har varit ett skicka ett par hundra, som varken haft kvalifikationer eller lust att få det erbjuna jobbet till en arbetsgivare, som byråkraterna på AF tycker särskilt illa om – bl. a. därför att flera anställda blivit uppsagda efter en kortare provanställning. Tvångssjukpensioneringar av arbetslösa med s.k. restarbetsförmpåga (Försäkringskassans benämning på nedsatt, men inte obefintlig arbetsförmåga) har också varit satt i system av AF. Det gick till så, att AF kallade till ett ”trepartsmöte” med den arbetssökande och FK, där AF-representanten krävde att den arbetssökande skulld sjupensioneras. Detta myndighetsmissbruk torde ha upphört (?) efter alliansregeringens skärpning av kraven för sjukpension, vilket tyvärr har drabbat många oskyldiga verkligt sjuka. .Som blivit av med hela sin försörjning.

  Det spekar ingen roll från vilket block eller parti en politiker är, för deras främsta ambition är att fjäska för arbetsförmedlingens personal, som spelar med i detta bluffspel, tror att arbetsgivarna sitter inne med hela sanningen och tror (som Johan Persson) att förskämt tal till och om de arbetslösa ska lösa alla problem. För huvudproblemet är att Sverige har ett mycket stort överskott på arbetskraft och att så många svenska arbetsgivere saknar kompetens att anställa, med de snåriga anställningsregler som finns i detta land .En ”felanställning” kan stå en arbetsgivare, speciellt om denne är en småföretagare, mycket dyrt.

  Jag har i tidigare bloggdebatter föreslagit flera åtgärder mot detta, och inte ens dragit mig för att förelså förändringar i arbetsrätten. Men till grund för det har jag använt mina egna erfarenheter som förhandlare inom LO, inte minst i anledning av olagliga uppsägningar. Lösningen är ett system som är bra för båda partier, och inte för bara den ena parten. Det spelar ingen roll om den ena parten är den anställde eller arbetsgivaren- Det är lika fel i båda fallen.

  • Mique

   Ange källhänvisning till forskaren vid Göteborgs universitet, så att andra kommentatorer/läsare på Petter Nilssons blogg, kan bilda sig en uppfattning om sanningshalten i dina påståenden! ”Har emellertid varit bekant med ett kvinnligt homo-par”, du har tidigare påstått att din styvdotter är” homo”, dina oändligt långa gubbtuggskommentarer leder ingenstans, du biter enbart dig själv i svansen! Du har inte lämnat något konstruktivt svar på signaturen ”Kims” tidigare fråga, enbart arrogant, motsägelsefull whataboutism och rent svammel!

   • brorson

    Har du fortfarande inte fattat att jag inte vill ha några diskussioner med dig och därför inte besvarar frågor från dig. Inte ens om du har ”kidnappat” frågor frän andra debattörer och förlänga diskussioner, spm de har avslutat, men med dig själv i deras ställe. Kim för svara för sig själv. Du är inte vänlig, men det är Kim, som klarar av att framföra sina egna åsikter utan att vara oförskämd mot dem som inte håller med honom. Jag har f.ö. inte beskyllt Kim för att inte ha tagit del av forskningen inom området. Nu har du ju dessutom kallat Olof Palme för ”brunskjorta”. Var du har skrivit det får du fundera på själv. Dina innersta tankar råkade kanske bara slinka ur dig?!

 18. brorson

  Jag har fört fram flera förslag i tidigare debatter:
  1. att den statliga Arbetsförmedlingen läggs nar och ersätts av kommunal och privata arbetsförmedlingar och att länsarbetsnämnder inrättas för kvarfarande myndighetsutövning..
  2, att nuvarande provanställningar förbjuds och ersätts av rätt till ledighet hos befintlig arbetsgivare för provarbete hos en ny arbetsgivare under en begränsad tid, varefter fast anställning erhålls hos den nya arbetsgivaren, om båda parter är överens om detta.
  3. Halva anställningstiden hos den förra arbetsgivaren får tas med till den nya arbetsgivaren.
  4. Vid olagligt avsked / uppsägning ska arbetsgivaren betala ett skadestånd, som ska vara en viss procent på företagets hela lönesumma (lika för alla) som betalar ut det utdömda skadeståndet (t.ex motsvarande 18 månadslöner) till den uppsagde.
  5, Statliga subventioner till bemanninsföretag, som hyr ut arbetskraft till småföretagare, som därigenom slipper arbetsgivaransvaret. Man kan ju vara en bra företagare men en dålig arbetsgivare.
  6. Arbetsgivarna befrias från sjuklöneansvaret, som tas över helt av Försäkringskassan efter tre karensdagar, varunder ingen lön får tas emot från arbetsgivaren. Personer med sjukdomar, som kräver många sjukperioder /¨r ska dock befrias från karensdagarna.
  7. Facklig vetorätt mot rekrytering av utländsk arbetskraft, dock med rätt för arbetsgivarn att överklaga vetot till arbetsdomstol.
  8. Regionala arbetsdomstolar, som ska döma i alla ärenden inom arbetsrättens område, upprättas i hela Sverige. vilkas beslut kan överklagas till en arbetsöverdomstol.

  • brorson

   9. Alla yrkesutbildningar under högst en månad heltid eller två månader deltid ska ska ske på betald arbetstid och anordnas och finansieras av arbetsgivaren, som även ska finansiera samhälls- och fackföreningskunskap under två lektionsdagar per månad vid heltidsstudier. Arbetsgivaren ska ha rätt att själv välja anordnare av utbildningen. (Kommunen, branschorganisation, annan privat anordnare eller egen regi.) Yrkesutbildning för personer, som kräver särskild utbildning p.g.a. nedsatt arbetsförmåga ska dock finansieras av kommunen.

   10. För att locka sökande till bristyrkesutbildningar får länsarbetsnämnden (se ovan) besluta att utbildning under högst en termin får ske på betald arbetstid, varav arbetsgivaren ska betala lön för den sista månaden och samhället för övrig tid.

   11. Även långa akademiska utbildningar ska kunna räknas som bristyrkesutbildningar, vilket innebär att de studerande inte behöver ta studielån för sista terminen.

   12. Om någon, som inte redan var anställd vid starten av utbildningen, inte klarar utbildningen eller hoppar av, mister hon / han rätten till fortsatt anställning hos den arbetsgivaren, som även ska befrias från sin del av kostnaden för utbildningen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.