Petter Nilsson(SD)

Mänskliga rättigheter – oviktigt för Socialdemokraterna!

Etiketter: , , , , , , , , ,

17 kommentarer

 1. Marko

  Har inte sett video.
  Har sett videor på Magdas uttalanden från riksdag dock och även tidigare uttalanden.
  Det är ett totalt vidrigt mobbarbeteende.
  Magda framstår som en av dom mest obehagliga ledarna i världshistorien.
  Tyvärr har hela sosseriet förfallit till en grupp totalt oempatiska splittrande mobbare som föraktar demokrati
  Ingen borde kunna försvara detta beteende oavsett åsikter i övrigt.

  • Mique

   Nu räcker det med dina fjolliga fjanterier! Skärp dig grabben! Du gör dig själv till en singularitet. Svara på signaturen ”Kim’s” fråga, istället för att göra dig svensk! Och du grabben, om det är någon som ständigt gapar den fjolliga mustaschprydde mannens namn, så är det du grabben, du tycks vara mycket förtjust i fjanten!

 2. Leif

  Vem orkar se en propagandavideo från SD?

  Skriv något istället om typ inflationen, våldet som ni skulle fixa, räntorna? NÅGOT

 3. Agneta

  Magdalena Andersson är fullständigt skamlös.
  Tänker att hennes oförskämda anföranden är ett sätt att försöka flytta fokus från hennes egen regerings ansvar för att Sverige blivit ett närapå laglöst land.

 4. brorson

  Som jag tidigare har skrivit, måste man skilja mellan VAD som sägs, HUR det sägs och av VEM det sägs. Och då måste VAD som sägs, ha det starkaste lagskyddet. När det kommer till av VEM det sägs, måste den utländska huliganen Momika kastas ut ur landet för synnerligen grovt missbruk av svenska fri- och rättigheter. som bara svenska medborgare, om ö.h.t. någon, borde ha. Nu tycker jag att det har varit alltför lätt att bli svensk medborgare, men gjort är gjort.

  Vi måste också skilja mellan mänskliga rättigheter, som alla, även s.k. papperslösa, har , och medborgerliga rättigheter. För att återgå till VAD som sägs, så har Momika rätt att SÄGA, att han har asylskäl, trots att det är en uppenbar lögn. Men han har inte rätt att genom handling dra in Sverige i en konflikt med världens alla muslimska stater, av någon som helst anledning. I synnerhet inte, vilket verkar vara hans egentliga syfte, att skapa ”verkställighetshinder” mot utvisning. Reglerna måste ändras, så att den som själv har skapat utvisningshindret, trots det får utvisas.

  Momika har själv sagt att han har asylskäl för att han är ”mot” den irakiska regeringen. Om det vore asylskäl skulle närmare fyra miljoner svenska S-sympatisörerha rätt till asyl i S-styrda Danmark för att de är ”mot” det som ledande sossar kallar ”SD-regeringen”.Verkställighetshinder mot utvisning kan de ju skapa genom att offentligen bränna den svenska psalmboken!

  Tvärtemot SD anser jag att ordningslagen måste ändras . bl.a. för att motverka missbruk av våra medborgerlliga fri- och rättigheter. Här tror jag att ledande sverigedemokrater inte riktigt har förstått att en persons eller grupps ”överutnyttjande” av fri och rättigheter i praktiken kan inskränka någon annans fri- och rättigheter. Däremot verkar sossarna ha förstått detta, vilket dock inte innebär att jag är beredd att stödja S-förslagen förrän jag sett dem i detalj.

  Regeringens förslag att den, som inte redan är svensk medborgare, kan bli det tidigast efter åtta år i Sverige, är förvisso ett steg i rätt riktning. Men jag vidhåller mitt tidigare förslag att man ska ha haft permanent uppehållstillstånd (PUT) i minst åtta år, och att man kan få PUT tidgast efter fyra år i Sverige – vilket innebär att man sammanlagt har bott i Sverige under minst tolv år, innan man kan ansöka om svenskt medborgarskap. Samt att ett av de övriga villkoren ska vara att man avsäger sig sina utländska medborgarskap.

  Naturligtvis anser jag att SD bör dra tillbaka sitt krav att rättsinistitutet PUT avskaffas . gärna i utbyte mot något annat. PUT är ett bra alternativ för dem, som uppfyller kraven på svenskt medborgarskap, men ändå tvekar. Och medför dessutom stora fördelar för det svenska samhället, såsom möjligheten att utvisa p.g.a. brott.

 5. brorson

  ”Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring – för den som henne rätt kan bära”, Så skrev biskop Thomas i sin hyllningsvisa till upprorsledaren Engelbrekt vid mitten av 1400-talet. Sedan dess har miljoner svenskar fått inpräntat att med frihet följer ansvar att inte missbruka friheten. För oss är detta en självklarhet. Och därför har vi svenskar vidsträckta fri- och rättigheter. Invandrare, som har vistats länge i Sverige, har kanske också börjat förstå det. Men nu hotas vår frihet av utlänningar, som kanske har rätt att vistas i Sverige fastän de inte borde ha det, av utläningar, som vistas i Sverige fastän de inte har rätt till det – och av utlänningar som inte ens vistas i Sverige. De begränsar vår frihet med hjälp av svenska myndigheter och deras register över oss svenskar.

  Vi behöver bara gå till andra sidan Sundet, för att hitta en person. som raserar vår frihet, genom missbruk av våra fri- och rättigheter. Han heter Rasmus Paludan och är utbildad jurist. Och har därigenom lärt sig att begå brott i praktiken utan att begå brott i formell mening. Han är ett bra argument för att dubbla medborgarskap borde förbjudas. En annan person. som genom sitt beteende hotar våra fri och rättigheter heter Salwan Momika. Han har dessutom grovt missbrukat rätten att söka asyl i andra länder än sitt eget. Han har en medhjälpare, som heter Salwan Najem. Jag vet inte om han har dubbla medborgarskap, men han borde i varje fall inte ha haft svenskt medborgarskap. Om han har skött sig tidigare, borde han kanske ha haft permanent uppehållstillstånd – som borde ha dragits in, sedan han börjat hjälpa Momika med dennes illdåd. PUT kan ju f.ö. ha den effekten att den avhåller invandrare från att uppföras sig illa.

  Det är bra om våra fri- och rättigheter ger oss ett visst utrymme för eget ansvar, att själva bedöma hur långt vi kan gå vid utövandet av en viss frihet. Det finns två slags hot mot vår frihet. Det ena är att vi utsätts för brott i våra egna hem av kriminella.- Det andra är att lagstifaren tvingas införa alltför rigorösa begränsningar av allas våra rättigheter för att motverka missbruk av desamma. Därför anser jag att det måste göras en tydlig skillnad mellan VAD som sägs, HUR det sägs och av VEM det sägs. Alla ska ha rätt att säga i tal eller skrift vad de tycker – med endast de begränsningar som gäller enligt lag. Bara svenska medborgare ska ha rätt att anordna tillställningar, som kan orsaka allvarliga ordningsstörningar, såsom allmänna möten och demonstrationer. Det är inte rimligt att polisen grovt försummar skyddet av potentiella brottsoffer (hur blir det då med deras frihet?) för att hjälpa en småkriminell utlänning, som inte borde vistas i Sverige, att utföra sina illdåd.

  Men om vi då slår fast att det måste vara skillnad mellan mänskliga rättigheter (för alla) och medborgerliga rättigheter (bara för landets egna medborgare), måste vi också skärpa kraven på dem, som vill bli svenska medborgare. Medborgarskapet är ett avtal mellan två parter, å ena sidan svenska staten och å andra sidan utlänningen som vill bli svensk medborgare. Men det ska vara av fullständigt fri vilja, och inte för att komma i åtnutande av ekonomiska förmåner eller för att inte riskera utvisning p.g.a. arbetslöshet eller andra förhållanden som man inte kunnat råda över själv.

  När Tidö-partierna har kommit överens om att avskaffa rättsinstitutet permanent uppehållstillstånd (PUT) och erbjuder svenskt medborgarskap till dem som har jobb, har man åsidosatt frivilligheten. Utlänningen i fråga ska själv ta initiativet till att ansöka om medborgarskap, utan någon form av tvång. Ett annat problem, som bl.a. migrationsministern har uppmärksammat, är att den som – kanske utan eget vållande -råkar vara arbetslös, riskerar utvisning, om PUT upphör. Detta är enligt min mening rättsvidrigt och förödande för Sveriges anseende som en rättsstat.

  Ja, inte bara medborgarskap

  • brorson

   Ja, inte bara medborgarskap utan även PUT har beviljats alltför lättvindigt. Men det är ju inte den enskilda utlännings fel. Vi svenskar får ta på oss konsekvenserna av de myndigheter vi haft och deras beslut. Och man är ju inte hel- eller halvkriminell bara för att man vill bo i Sverige utan att vara svensk medborgare. Det är väl snarare de kriminella, som har mest bråttom att bli svenska medborgare. Och det är just därför PUT behövs som en lång prövotid innan man kan bli det, om man vill bli det. Och det handlar om bevisat laglydnad hederlighet och god vändel under lång tid, inte om att kunna perfekt svenska kunskaper i svensk samhällslära.

 6. brorson

  Hörde en intervju med den kände debattören (och SD-medlemmen ?) Dick Erixon. där denne sa att statens absolut viktigaste uppgift är skydda medborgarnas liv och att det krävs snabba och drastiska lagändringar för att nå det målet, nu när så många blir ihjälskjutna, kanske t.o.m.-”undantagstillstånd”. Jag håller med om allting, utom det sistnämnda. Men om regeringen inte snabbt får stopp på mordorgierna, kommer fler att ropa på undantagstillstånd. För att vi ska slippa det, måste regeringen – med stöd även av SD – agera snabbt med andra åtgärder.

  Den. som går med i ett kriminellt gäng, tar en risk. som borde leda till fängelse men inte till döden. I varje fall inte i Sverige. Men när helt oskyldiga, som kanske inte ens var avsedda som måltavlor. är vi inne i ett tillstånd som är värre än undantagstillstånd. I de nordiska grannländerna har man länge varnat för ”det svenska tillståndet” – som på sistone har börjat spridas över den svårbevakade gränsen till Norge. Alltfler debattörer erkänner nu att det svenska rättssamhället. inkl., polisen, redan har förlorat kriget mot gängen.

  Ingen vågar säga det öppet, men gängen har redan infiltrerat politiken och styr myndigheter och deras beslut – inte minst beviljandet av bidrag, som går direkt ner i de kriminellas fickor. Att Botkyrka nu sticker ut beror på att S-kommunalrådet Ebba Östlin, som nu sviks på det mest skamliga sätt av sin egen partiledning, vågade ta strid och ströp pengaflödet till det kriminella Vårby-nätverket. I hur mänga kommuner och myndigheter vågar ingen ta strid? Där ”hälsan tiger still”, är kanske sjukdomen ännu värre. men syns inte? Jag vill påstå att inte ens något av Tidöpartierna, ej heller SD (med undantag för Dick Eriksson – om han nu är medlem), ser hur allvarligt läget är.

  Erixon har rätt i att statens viktigaste uppgift är att skydda medborgarnas liv. Samt verkliga flyktingars liv. de som har genuina asylskäl och blivit lovade skydd i Sverige. Detta måste vara polisens högst prioriterade uppgift. inte hjälpa en utländsk huligan, som inte ens borde ha rätt att vistas i Sverige – eftersom han saknar genuina asylskäl – att med stöd av enorma polisuppbåd begå handlingar, som borde vara straffbara i en rättsstat. Momika borde ha fått avslag på sina ansökningar och i stället gripits och blivit utvisad till sitt hemland Irak, eller tills vidare låsts in i Mgrationsverkets förvar av personer som ska utvisas.

  Momika själv säger att det är polisens skyldighet att skydda hans (men inte andras?) liv. Rena skitsnacket. Han har ju själv orsakat hoten mot sitt liv genom sitt beteende i Sverige. Nog kan man begära av den som söker polisskydd, att han själv inte utsätter sig för onödiga risker. Det fick Lars Vilks´ fästmö till svar, när hon sökte polisskydd. när hon träffade Vilks. Hon kunde ju ha avstått från att träffa honom. Dessutom måste sägas att både Vilks och hans fästmö var / är svenska medborgare och att Vilks inte kunde förutse vilka våldsamma reaktioner hans Muhammed-karikatyrer skulle leda till, när han gjorde dem,

 7. brorson

  Erixon säger det inte rent ut, men när han säger att skyddet av medborganas liv är statens viktigaste uppgift – och att det t.o.m. kan behövas undantagstillstånd för att nå det målet, har han indirkt sagt att den uppgiften t.o.m. måste gå före yttrandefriheten. Dessutom innebär ju ett undantagstillstånd i praktiken att normala medborgerliga fri- och rättigheter- upphävs under en begränsad tid. tills läget har stabiliserats.

  När Förvaltningsdomstolen underkände polisens motvering till avslag på Momikas ansökan, borde polisen har försökt med en annan motivering. Att så inte skedde, beror på att vi har en inkompetent nolla till rikspolischef. Hur kan man påstå att svenska konsulatet i Istanbul, där ordningsstörningar tidigare förekommit, ligger i den turkiska Stockholmambassadens ”omedelbara omgivningar”?I stället för att anställa en massa PR-konsulter med uppgift att ge sken av att polisen bekämpar kriminaliteten, kunde rikspolischefen ha anställt en verksjurist med förmåga att tolka och tillämpa de lagar som finns.

  Och slagit larm till regeringen om någon lag måste ändras. Nu tvistar de rättslärde om Ordningslagen måste ändra för att få stopp på koranbränningarna. Om det är nödvändigt .-. – vilket alltså inte är helt säkert -. måste alla riksdagspartier.- och inte minst de partier som inår i regeringsunderlaget . stödja de lagändringarna. Om man tycker att det är viktigare att skydda svenska liv än utlänningars s.k. yttrandefrihet, Det ter sig dessutom märkligt att motsätta sig just sådana ändringar, när Ordningslagen redan har, respektive ska, ändras inom loppet av ett halvår. Hur har SD kunnat gå med på det, om man är stenhårt varje lagändring, som kan uppfattas som en inskränkning av yttrandefriheten?

  Med alla ändringar under årens lopp är Ordningslagen oerhört rörig och svårtolkad. i synnerhet för den som saknar juridisk utbildning .Lagen måste förenklas och skrivas om. Men i väntan på det får vi dras med den lag vi har – och stifta nya och tillfälliga lagar, som kompletterar densamma. Erixon klagar med rätta på att lagstiftningen tar alltför lång tid och att även nuvarande regering har fastnat i det svenska utredningssystemet. Lösningen är givetvis tillfälliga lagar med en giltighetstid på högst ett år, men med möjlighet till förlängningar, tills förslagen om nya permanenta lagar har utretts färdigt. Det gick ju bra under pandemin.

  Det som regeringen vill göra nu, när utredningskvarnana har malt färdigt, borde ha gjorts för tjugo år sedan. Om det hade gjorts då, hade vi sannolikt inte haft det nuvarande ”svenska tillståndet”. Ju längre det dröjer, desto mer drastiska åtgärder kommer att behövas. Vi har bara några få år på oss, om vi vill undvika ett formellt undantagstillstånd redan om några år.

 8. brorson

  Detta står i Europakonventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna, artikel 5:

  1. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet. Ingen får
  berövas friheten utom i följande fall och i den ordning som lagen
  föreskriver:
  c) när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt
  berövad friheten för att ställas inför behörig rättslig
  myndighet såsom skäligen misstänkt för att ha begått ett
  brott, eller när det skäligen anses nödvändigt att hindra
  honom från att begå ett brott eller att undkomma efter att
  ha gjort detta,

  Läs och tänk efter. Det är dags att implementera även punkten 1c , sista bisatsen, i svensk lagstiftning, för att få stopp på den skenande ökningen av gängmorden.

 9. brorson

  Inför valet 2018 lurade Westerholm SD-ledningen att med bara några timmars varsel köra över partiets egen ledamot i riksdagens justitieutskott och gå emot en grundlagsändring, som är nödvändig för att skydda svenskar mot brott, som begås huvudsakligen av kriminella, som kanske inte ens vistas i Sverige. Mig veterligt har SD inte gjort om misstaget. Jag skulle naturligtvis bli glad om SD eller något annat parti driver mina förslag som partiets egna. Men jag skulle bli ytterst förolämpad om det skulle ske utan grundlig eftertanke och konsekvensanalys. Även jag kan ha fel.

  Nu är Westerholm i farten igen och anklagar M och SD för att både. vilja införa dödsstraff ”by proxy” och även vilja införa straff för hädelse. Så här har han skrivit på sin webbplats: ”Främst M och SD:s väljare är en direkt spegel av sin respektive partiledning. Sverigedemokraterna är det enda riksdagsparti som lagt förslag om att inskränka den svenska yttrandefriheten genom att återinföra det skändningsförbud som togs bort 1971. Det framgår av partiets årliga grundlagsmotion, senast motion 2022/23 1001.”

  Nu har jag läst denna motion tre gånger, utan att finna något belägg för Westerholms påståenden. Han ljuger. Och det är en lögn i samma klass, som hans fantasier 2018 att den då aktuella grundlagsändringen var en del av en konspiration mot demokratin av justitieminister Morgan Johansson, S, och justitieutskottets ordförande (nu riksdagens talman) Andreas Norlén. M. Tycka vad man vill om Morgan, med detta var bara alltför grovt.

  Spontant har jag nästan inga invändningar mot nämnda motion från SD. som jag tvärtom finner väl genomtänkt, väl avvägd, och t.o.m återhållsam. Värd att stödjas, alltså. Det är väl en självklarhet att utlänningar, som grovt har misskött sig i Sverige, exempelvis genom en parasitär livsstil, ska kunna utvisas utan att lagföras för brott. I så fall har ju utlänningen brutit mot villkoren för vistelsen i Sverige. Och är dessutom ingalunda rättslös, eftersom utvisningsbeslut kan överklagas. Dessutom kommer få flyktingar att drabbas, eftersom de har ett starkare skydd mot utvisningar än andra utlänningar, genom att de har flyktingstatus.

  Men asyl innebär inte att en person, som drabbats av förföljelse i hemlandet p.g.s. sin politiska verksamhet i det landet. har obegränsad rätt att fortsätta kampen mot hemlandets regering på svensk mark. Asyl betyder skydd – inte rätt att göra Sverige och svenskar till offer i kriget. Asyl är för alla som har genuina asyl-skäl, och inte bara för dem som stödjer asyl-landets utrikespolitik .Skulle så vara fallet skulle inga PKK-sympatisörer längre kunna åtnjuta asyl I Sverige, nu när Sveriges regeringen vill hålla sig väl med Turkiet. Jag är visserligen själv motståndare till Nato – men det ska vi svenskar bestämma och inte PKK.

  Med dödsstraff by proxy, som alltså är ett oerhört starkt uttryck, menas att något annat land verkställer avrättning på uppdrag av en svensk myndighet. Westerholmin insinuerar att utlänningar skulle tystas av rädsla att utvisas till hemlandet och ett väntande dödsstraff. med syftning på en viss koranbrännare. Han syftar också på dem ryska punk-gruppen Pussy Riot (som på svenska betyder Fittornas uppror), De hade skändat en rysk-ortodox kyrka i Moskva för att – enligt egen uppgift – protestera mot kyrkans stöd till Putin. Ska de också ha rätt att skända en svensk kyrka som protest mot Svenska kyrkan stöd för den svenska monarkin?

  • brorson

   P.S. Jag har alltid försvarat principen, som med få undantag gäller i Sverige, att utlänningar som fått beslut att de måste lämna landet, ska slippa tvångsutvisning till hemlandet, om de seriöst visar att de vill lämna Sverige frivilligt. Därigenom kan de själva välja vilket land de vill åka till, Det har som exempel hänt att irakiska medborgare, som utvisats ur Sverige, har varit välkomna till Qatar., där de nu lever i högönsklig välmåga.

 10. kenth

  Söka politisk asyl i sverige är en sak
  sen att åka på semester tillbaks till
  det landet man flytt från är en annan.
  Rimmar lite konstigt det ju.
  Sen att svensken är snabb dra slutsatser om
  en nysvensk skulle klantat sig gällande uppe-
  hållstillstånd och blivit haffad att det nog är en
  massa annat också som denne har i påsen.
  Själv är jag besviken då jag röstade på SD som
  ett kraftigt parti men numer har tappat stinget.
  Blir en blankröst nästa val om inget annat dyker upp.

  • brorson

   Nja, om man kan åka på semester till ett land, som man flytt från, tyder det på att man antingen har ljugit- och i så fall bör den personens flyktingstatus upphävas och vederbörande utan pardon utvisas. Eller att situationen i hemlandet har blivit väsentlig förbättrad och i så fall bör personens flyktingstatus upphävas och personen utvisas – såvida det inte finns beaktansvärda skäl att ge vederbörande någon annan form av uppehållstillstånd. Obs. att flyktingstatus ger starkare skydd mot utvisning p.g.a, brott eller annan misskötsamhet än andra former av uppehållstillstånd.

   Jag är besviken på SD för att parfiet inte längre vill avskaffa rätten att ha dubbla medborgarskap samt att partiet vill avskaffa rättsinstitutet permanent uppehållstillstånd (PUT). Som är ett bra alternativ för en utlänning, som vill bo i Sverige permanent utan att bli svensk medborgare, trots att han / hon uppfyller kraven för medborgarskap. Men det är också ett bättre alternativ för det svenska samhället, eftersom PUT- till skillnad mot medborgarskap – kan återkallas, om utlänningen begår brott eller vistas utomlands under en längre tid, kanske flyttat tillbaka till hemlandet.

   Jag stödjer däremot SD:s förslag i motion 2022/23 1001 (googla!) att begreppet ”var och en” i Regeringsformen ska byta ut mot ”svenska medborgare”. Det hindrar inte alls att utländska medborgare i vissa fall, som anges i särskild lag, får samma rättigheter som svenska medborgare. Det är nämligen en himmelsvid skillnad mellan ”svenska medborgare” och ”endast svenska medborgare”. Det är som exempel rimligt att PKK-anhängare, som vistas som flyktingar i Sverige, har yttrandefrihet i tal och skrift, (men inte ”på annat sätt”) så att vi svenskar kan få information om situationen i Turkiet. Men de ska jädrar inte ha rätt att offentligen ”avrätta” dockor, som föreställer president Erdogan, för det säger ju ingenting.

   Det är vi svenska medborgare, och inte PKK-anhängare som vistas som flyktingar i Sverige, som ska bestämma om Sverige ska stödja PKK mot turkiska staten, eller ej.

 11. Kim

  Mycket märkligt inlägg. Oväntat många hack i resonemangen.

  Med tanke på överskriften kan man börja med att ställa sig frågan vilket parti som valt att driva frågan om att lägga ner institutet för mänskliga rättigheter? Sten i glashus? Nope – bazooka i växthus. Igen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.