Petter Nilsson(SD)

Äventyra sjukvårdsetik genom ”etisk” läkemedelsbojkott?

Nu har en läkare gått ut i SVT och uppmanat till bojkott av medicin från Astra Zeneca. Ett företag som har en anläggning i Kaluga, Ryssland.
Ett företag som är svenskt/brittiskt, med huvudsakliga fabriker annanstans än i Ryssland.

Läkare har en moralisk likväl professionell skyldighet att se till att patienterna får så bra vård som möjligt. Vetenskaplig forskning och kunskap måste utgöra grunden när man behandlar patienter.
Att inte föreskriva medicinska behandlingar från företag oavsett vetenskapligt bevisad effektivitet riskerar att inskränka patienternas behandlingsalternativ och förvärra deras tillstånd.

Det kan också leda till ytterligare kostnader inom vård. I förlängningen kan det drabba tillgänglighet och vårdutbud.

Att använda etiska bojkotter som ett substitut för vetenskaplig bedömning underminerar den grundläggande principen om att medicinsk praktik bör vara evidensbaserad och till bästa gagn för patienterna.

AstraZeneca är som sagt svenskt/brittiskt, med huvudsakliga fabriker annanstans än i Ryssland.

Jag kan inte svara för övriga regioner. Men.

I Region Västerbotten har övriga partier populistiskt gått ut och manat till bojkott av företaget Mondelēz.
Har skrivit mer i ämnet här, men i korthet var våra invändningar följande:
1. Man bryter mot lag om offentlig upphandling (som inte tillåter etisk bojkott).
2. Detta är enbart godhetssignalerande, och har svårligen någon effekt på Ryssland.
Möjligen begränsar det Mondelēz fabrik i Sverige, vilket riskerar att göra svenska
arbetare arbetslösa. Det i sin tur reducerar skatteintäkter i Sverige och – i förlängningen – mängden stöd Sverige kan ge
Ukraina.
3. Detta beslutet är i princip omöjligt att följa upp. Alternativt innebär omfattande resurser för att säkerställa följsamhet.
4. Att öppna upp för bojkott av företag som levererar medicinskt förbruksmaterial, medicin och medicinsk teknik är oförenligt med regionens uppdrag att bedriva god vård. I den mån alternativ finns, öppnar vi upp för fördyringar och riskerar leveransosäkerhet. Avseende delen i skrivelsen, ” Vidare gör Region Västerbotten det principiella ställningstagandet att inköp av varumärken med samröre med Ryssland (likt Mondelēz) också ska pausas.”

Ska också tydliggöra att det förekom en ”frågo-debatt” mellan M och S, trots att båda partierna var överens så valde man inte att dra tillbaka frågan under Regionfullmäktige förra veckan.
I stället nyttjade M och S debatten till att försöka besvärta vårt ställningstagande – utan (förstås) att vi fick komma till tals.
Den frågedebatten återfinns här.

Etiketter: , , , , , , , ,

6 kommentarer

 1. brorson

  Enligt lagen ska vården bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, men i region V-botten stödjer ledande politiker fån M och S en gammal kommunist-doktors tilltag att dra in patienterna i doktorns egen ilska mot Putin för att denne inte är kommunist. De kräver att nya, ryska ägare ska ta över utlandsägda företag i Ryssland och tills det har skett ska dessa multi-nationella företags produkter, som inte ens har tillverkats i Ryssland bojkottas.

  Svenska moderater är besvikna på Trump, trots att han borde stå ideologiskt närmare, eftersom han har krävt att de europeiska Nato-medlemmarna ska finansiera sina militär-utgifter själva. Som statsminister och senare utrikesminister driv Carl Bildt, M, att amerikanska skattebetalare skulle finansiera det svenska försvaret och skatterna i Sverige sänkas.

  När Japan redan var besegrat på alla fronter utanför de egna japanska öarna, bestämde USA-presidenten Harry Truman, dem, att framtvinga en omedelbar kapitulation genom användning av atombomber. Senare krossade Truman chansen att Iran kunde bli f´världens första demokratiska muslimska stat, genom att genomföra en statskupp med hjälp av konservativa krafter inom den iranska militären och det muslimska prästerskapet, som 25 år senare skulle vända sig mot USA och införa islamistiskt diktatur.

  20 år efter den USA-ledda kuppen i Iran, upprepades en nästan identisk kupp i Chile, med stöd av den chilenska militären. Det var samma orsak i bägge fallen: vänsterregeringar, som beslutat nationalisera utlandsägda företag, för att dessa företags enorma vinster skulle stanna inom länderna och komma ländernas egna folk till del. Nu kräver svenska ex-kommunister samt svenska socialdemokrater och moderater i skön omfamning att USA-ägda Mondelez och svensk-brittiska Astra-Zeneka att ska lämna Ryssland, så att vinsterna på dessa bolags verksamhet i Ryssland stannar i Ryssland.

  Själv är jag gammal nog för att ha deltagit i åtskilliga demonstrationer mot USA-imperialismen. Jag har dessutom deltagit i den hittills enda demonstrationen mot nobelpriset. Det var när Chile- juntans ekonomiska rådgivare, USA-imperialismens hejduk Nilton Friedman, fick priset. Tror inte att någon som numera är sverigedmokrat var med. Men under 13 år har Nobelstiftelsen hämnats på SD genom att inte bjuda in Åkesson, för den dåtida förenade vänsterns demonstration. De övriga pristagarna, som trodde att demonstrationen var riktad mot dem också, var synbarligen rejält skräckslagna.

  Numera stödjer jag USA-imperialismens ekonomiska världsherravälde genom att nästan varje dag köpa Marabou chokladkakor. Visste ni, för resten, att Ukrainas förre president Petrpo Porosjenko, under Sovjet-tiden var direktör för den avdelning inom planekonomin, som ensam ansvarade för importen av kakao till hela Sovjetunionen, och efter unionens upplösning haft ett nästan totalt monopol på chokladmarknaden i Ukraina?

 2. brorson

  Konkurrenten, Mondelez´ fabriker i Ukraina eliminerades i ett tidigt skede av kriget, enligt partiska svenska medier av ryssarna. Men vad skulle ryssarna haft för intresse av det? Mondelez tog emellertid väl hand om sina ukrainska choklad-arbetare och hjälpte dem att komma till Sverige. Där de tillverkar Mondelez´s svenska produkt Marabou chokladkakor?

  Och nu ska vi alltså bojkotta svensktillverkade produkter på order av marionett-regimen i Kiev? Både Porosjenko, den f.d. kommunistpampen och nuvarande chokladoligarken, och Zelenskij är marionetter, som har sålt ut sitt land till USA, EU och Nato. Zelenskij är en pajas,. som skickligt spelade presiten innan han blev president, lansserad av sitt TV-bolag. Han springer omkring i T-shirt som en katt bland hermelinerna och låtsas vara en vanlig kille.

  Sedan den förre USA-presidenten Donald Trump, som hatas av både S och M i Sverige, sagt att han kan stoppa kriget inom 24 timmar om han åter blir president, har Zelenskij begärt att Trump ska avslöja sin ”plan”. Behövs en plan? Det räcker sannolikt med uteblivna löften om fortsatt USA-stöd. Och kanske en uppmaning till de europeiska Nato-medlemmarna att själva finansiera kriget för EU;s östutvidgning – som EU;s ordf. Ursula von der Leyen talat sig varm för och t.om, nämnt vilka länder .Ukraina och Moldavien och ev, Serbien, men inte Turkiet. Som lilla Sverige lovat hjälpa in i EU i utbyte mot ett turkiskt JA till svenskt Nato-medlemskap.

  Det blev ingen träff mellan Zelenskij och Trump. Och det blev heller ingen träff mellan Zelenskij och polska toppolitiker under Zelenskijs mellanlandning i Polen på hemväg från den givmilde senil-Biden, som tydligen lever kvar i den gamle krigsförbrytaren Harry Trumans USA. Bidens politik är ju en direkt fortsättning på Trumans anti-kommunistiska krigspolitik. Men då hotades verkligen USA:s ekonomiska makt av kommunismen, dock inte av sovjetiska erövringar, utan av kommunismens popularitet i de krigshärjade länderna, t.o.m. i Västeuropa, i synnerhet i Frankrike och Grekland, där det var fullt krig mellan den kommunistiska gerillan och en korrupt engelsk-stödd regering.

  Nu finns inte längre något kommunistiskt hot mot Europas demokratier. Men Biden manar fram spöken från det förgångna. Och Zelenskij, som så framgångsrikt gycklade med den dåvarande ukrainske presidenten Porosjenko, innan han påbörjade sin politiska karriär, spelar sin roll som vanlig kille, fastän han verklige är president, åtminstone formellt.

  Men han glömde manuskriptet oc råkade förolämpa sina polska välgörare, Samtidigt som man skyller svälten i Afrika på svårigheterna att transportera ukrainsk spannmål över Svarta havet, kräver Zelenskij-regimen rätt att dumpa ukrainsk spannmål på marknaderna i Polen, Slovaken och Ungern, vilket skulle tvinga de ländernas bönder i konkurs, med följd att de ländernas åkrar inte skulle odlas.

  Det är bara svenska politiker. som inte tror att tågen från Ukraina inte skulle kunna fortsätta till de polska Östersjö-hamnarna. Det är bara svenska politiker till höger och vänster, som tror att järvägstrafik fungerar lika illa i hela världen som i Sverige. Men i de länderna bestämmer inte det totalt inkompetenta svenska Trafikverket över tågledningen.

 3. brorson

  Det är inte i längden hållbart att, som man nu gör, skriva om historien för att den ska passa den för tillfället sittande svenska regeringen – och låtsasoppositionen. Faktum är att under nazi-tiden i Tyskland. som då var Nobelstiftelsens favoritmottagare av nobelpris. fick ”ariska” tyskar pris för tyska judars upptäckter. Efter kriget var det i stället en handfull amerikanska universitet.

  För att ge sken av ideologisk neutralitet fick Friedman, som låg bakom chilenska barns svältdöd, ekonomipriset eftersom den svenska socialdemokraten Gunnar Myrdal fått samma pris tre år tidigare. Myrdal var f.ö en entusiastisk anhängare av det svenska människoavelsprojektet, med syfte att skapa en ”högre” människoras genom tvångssteriliseringar av ”oönskade anlagsbärare”. Han torde ha fått priset för sin best-seller Asian drama, där han lade skulden för fattigdomen i Indien på dåliga rasegenskaper hos den indiska befolkningen. Vilket fick den svenska vänstern att se rött. Och när sedan Friedman fick priset var måttet rågat.

  Genom att under 13 års tid inte bjuda in Åkesson till nobelfesten har Nobelstiftelsen försökt dölja sin egen smutsiga byk med kryperi för både tyska nazister och USA-imperialister. Under andra världskriget var de gamla kolonialmakterna England och Frankrikes mål att återupprätta sina kolonialvälden. USA krävde tvärtemot att kolonierna skulle avvecklas – med baktanken att de nya självständiga staterna i Afrika och Asien i stället skulle förslavas under USA:s ekonomiska dominans, USA-imperialismen.

  USA- styrkda marionettregimer tillsattes i de forna engelska eller franska kolonierna. Så lång möjligt med fredliga medel (militärkupper), men om nödvändigt med militära medel, krig. Sålunda förvandlades det franska Indokina-kriget gradvis till det amerikanska Vietnamkriget, som blev det första TV-kriget. Amerikanerna fick se ocensurerade bilder på de amerikanska krigs-förbryterlserna i realtid i sina egna TV-apparater. Sedan dess har USA lärt sig vad censur kan användas till. Sverige har sedan 2022-01-01 sin egen censurmyndighet, Styrelsen för psykologiskt försvar.

  Total mörkläggningen av värlshändelserna. Ingenting är sig längre likt i Sverige. Merparten av den forna svenska vänstern, som vi minns från Vietnam-tiden, har blivit fanatiska högerextremister. För att återgå till USA-imperialismen. så är Mondelez ett multi-nationellt amerikanskt företag. Om något lands myndigheter ska bestämma över Mondelez´ utlandsetableringar, så är det amerikanska myndigheter. Inte svenska regionpolitiker.

  Och vad specifikt gäller de ryska fabriker, så är det väl den ryska regeringen och inte svenska regionpolitiker, som ska bestmma om de fabrikerna ska nationaliseras och övergå i rysk ägo? Men det skulle väl leda till ett ramaskri i både Washington och Stockholm,. med et direkt amerikanskt angrepp mot Ryssland, med bombplan som startar från de tilltänkta Nato-baserna i Sverige.Det har ju hänt varje gång tidigare, dock inte från baser i Sverige, när amerikansk egendom har nationaliserats.

  Men om svenska politiker tycker så illa om Mondelez för att bolaget har kvar sina fabriker i Ryssland, så att anrika svenska varumärken som Marabou ska bojkottas, så varför inte i stället nationalisera Marabou? Och samma sak med svensk-brittiska Astra-Zeneka. Nationalisera den svenska delen.

 4. brorson

  Den verkliga skandalen hade ju varit om Astra-Zeneka vägrat sälja sina produkter till sjuka ryssar- Hur kan en doktor stå upp och säga att det är ”medicinsk etik” att neka patienter medicin p.g.a. deras nationalitet? Det är ju inte vad anmälningsplikten handlar. Även patienter, som riskerar utvisning, ska ha nödvändig vård i Sverige, så länge de är kvar här.

  Detta är f.ö en aspekt av anmälningsplikten, som kommit i skymundan av olydnadskampanjerna mot anmälningsplikten. Migrationsverket bör naturligtvis informeras av sjukvården, innan en tidigare beslutat utvisning verkställs. Om inte vården kan fortsätta i hemlandet, kan ju det vara ett verkställighetshinder.

  Vi måste skilja mellan verkställighetshinder, som den som ska utvisas, har åsamkat sig själv för att slippa utvisning, och verkställighetshinder som den illegala migranten inte själv rår för.

  Problemet är inte att verkställighetshinder finns, utan att rättsinsititutet verkställighetshinder missbrukas av personer, som saknar uppehållssrätt i Sverige.

  En annan aspekt av verkställigheshinder är att utlänningar, som med eller utan tillstånd, tillfälligt uppehåller sig i Sverige. inte kan ha fullständiga medborgerliga rättigheter, vad gäller ex-vis att anordna s.k. allmänna möten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.