Petter Nilsson(SD)

Gott Nytt År – Nyårskrönika!

För egen del har året 2023 varit väldigt bra!

Övriga partier i Regionen tycks ha nyktrat till kring en rad frågor. Kanhända till följd av det tämligen dystra ekonomiska läge regionen befinner sig i.

Av de frågor man valt att följa oss inom – måste jag säga att BB i Lycksele var viktigast.

Dessvärre – som med så mycket annat där man väljer Sverigedemokraternas linje – senfärdigt. Senfärdigt, men bra.

Många vänner som det gått riktigt bra för. Vänner inom partiet, men även några som man känt under lång tid.
Särskilt grattis till K som tidigare arbetat på Volvo med undertecknad (bra jobbat, och stort grattis!).

Året 2023 har varit ett oroande år för regionens ekonomi. Hoppas att övriga partier tar till sig av våra förslag i regionplanen.

Befintliga medborgares väl måste vara i fokus. Övriga politiker behöver våga problematisera riskabla företagsetableringar. Särskilt de högrisketableringar som kräver stora samhällsinvesteringar. Noterar att röster hörts åtminstone från enskilda partier kring risker. Försiktiga och tunna röster än så länge. Men de har börjat höras.

SD:s högst beslutande stämma, Landsdagarna, var riktigt välorganiserad. Representanterna från Västerbotten gjorde ett bra jobb.

2023 års upplaga av Norrlandskonferensen var väldigt lyckad. Bevistad av en rad kända namn. Bland annat: Jimmie Åkesson, Jessica Stegrud, Mattias Bäckström Johansson och Linda Lindberg. Samtliga inspirerande och uppskattade.

Det finns många nedsteg man vill göra, men stannar där.

Får bekänna att jag inte varit väldigt flitig med att uppdatera VK-bloggen under 2023. Jag vidhåller att det är viktigt att erbjuda medborgare att tycka till. Att tipsa. Att kritisera. Tycker också att det är bra med en livlig debatt. Debatt krävs för att synliggöra olika politiska alternativ och ställningstaganden. Det är inte minst viktigt avseende regionpolitik – som annars lätt hamnar i skymundan.

Nyårslöften är lite knepiga. De tycks i likhet med regionmajoritetens budgeterade besparingar ha en låg ”hemtagningsgrad”. Men. Givet att tiden tillåter, är målet att skriva något fler inlägg 2024 än 2023.

Ska väl avsluta med några ord i tacksamhet.

Tack till er kommentatorer som bidrar med era perspektiv, tankar och tips. Oavsett vilken inriktning era kommentarer tar er. Uppskattar de många konstruktiva och/eller tankeväckande kommentarer som ni skrivit.

Tack till er många som gör en insats för samhället, inte minst ni som arbetar inom Region Västerbotten.

Stort tack till alla våra partiaktiva. Alla vanliga medlemmar. Inte minst – ett stort tack – till er som är verksamma parlamentariskt och i föreningar!

Önskar er alla ett riktigt gott nytt år!

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , ,

7 kommentarer

 1. brorson

  Jag önskar Petter och andra sverigedemokrater ett gott nytt år. Har önskat Moderaterna samma sak + en önskan att M åter ska bli näst största parti. Men det är viktigare ändå att bästa parti vinner, även om det blir SD. Dessutom önskar jag alla andra politiker, som vill väl, ett gott nytt år och vill särskilt nämna Andreas Lundgren, S, eftersom den sista kommentaren som jag skrivit på hans blogg var kort: ”Detta är vi helt överens om”. Det gällde Tesla-strejken, Bra att du stödjer de strejkande, Andreas. Det borde alla göra. Ett gott nytt år även till Lennart Holmlund, som enligt min mening har rätt i stort sett varje gång han är oense med sitt eget parti. Det är ingen lätt uppgift att kritisera sitt eget parti, utan att det ntnyttjas av de politiska motståndarna, och därför vägrar jag kalla Holmlund ”hycklarkungen”.

  Det är bra att Petter släpper fram kritiska röster mot SD, eftersom SD måste påminnas om att alla inte tycker som SD, och att vi som tycker som SD i en del frågor inte tycker som SD i alla frågor. För att bli ett riktigt bra parti, måste partiets aktiva både lära av befogade invändningar och öva sig i bemötandet av obefogade invändningar. Det gäller f.ö. inte bara SD, utan alla partier. Man måste lyssna på invändningarna, innan man förklarar varför man själv tycker, som man gör. Inte avbryta.Problmet är att det kommer alldeles för få sakliga invändningar på Petters blogg. Mest är det oförskämdheter från samma person.

  Och det är en risk att detta avskräcker meningsmotståndare som vill göra invändningar i de sakfrågor, som diskuteras .Jag vill härmed klargöra att em ”invändning i sak” inte är detsamma som att ha rätt i sakfrågan. Men den, som gör invändningen bör förstås själv tro att han / hon har rätt i sak oc försöker övertyga andra om att så är fallet .En sak, som jag särskilt vill kritisera SD för är att partiet har underskattat svårigheterna att assimilera vuxna människor i det svenska samhället. Tvångsassimilation föder motstånd, att man överdriver den egna särarten, vilket är rena motsatsen till assimilation. Spontanassimilation är bäst. men tar flera generationer.

  Det finns också en tydlig målkonflikt mellan integration / assimilation i det svenska samhället och återvandring, som kräver att man bevarar den egna kulturen och särarten och dess sede och bruk,. sättet att vara, för att underlätta återanpassningen till det gamla hemlandet. Jag har tyvärr inget bra svar på hur den målkonflikten ska hanteras. Det viktiga är att alla, som vistas i Sverige,följer de lagar och regler som alla, som vistas i vårt land, MÅSTE följa, inte att man gör om i allt börjar leva som en svensk.

  Och detta gäller särskilt den första tiden (de första åren) i Sverige och särskilt flyktingar, som inte velat lämna sitt hemland utan har tvingats av omständigheterna och hyser en önskan att återvända hem, när situationen i hemlandet har blivit bättre. Den, som vill det, ska få sin önskan uppfylld, Därför önskar jag ett gott nytt år även till alla flyktingar och andra invandrare. inte minst till er, som längtar tillbaka till erat gamla hemland, att eran önskan om detta ska uppfyllas och att ni ska få det bra i det gamla hemlandet .Men också ett gott nytt år i Sverige, om det inte skulle bli möjligt.-

  Därför ska inga nyanlånda ha permanent uppehpållstillstånd. Det ska (enligt min mening) vara ett alternativ till svenskt medborgarskap för den, som uppfyller kraven för svenskt medborgarskap, men inte vill avstå från sitt utländska medborgarskap. Det måste i fortsättningen vara ett villkor för att bli svensk medborgare. Dubbla medborgarskap är en styggelse och ger dessutom en falsk känsla av trygghet. Det finns ju invandrare, som p.g.a. sina dubbla medborgarskap inte fått åtrvända till Sverige efter ett tillfälligt besök i sitt gamla hemland.

 2. brorson

  Som jag skrev i min förra kommentar önskar jag alla återvandrare en god fortsättning i deras gamla hemland. Och att de ska minnas tiden i Sverige som en bra tid. Och inte uppleva sig ha varit oönskad i Sverige. Detta kräver några förklaringar. Man måste skilja mellan invandringen som företeelse och invandrarna som personer. Även de bästa människor kan vara för många. Man måste också skilja mellan återvandring och återvändande-. Det är lätt att bli förvirrad, när man låser om de första återvändandecentren i statsministerns debattartikel i Aftonbladet på nyårsafton.

  Återvändande handlar om:
  1) Personer, som fått avslag på sina asylansökningar , och måste lämna landet, vare sig de vill eller inte.
  2) Personer, som har haft tidsbegränsade uppehållstillstånd, som har löpt ut och borde ha lämnat landet.
  3) Personer, som ö.h.t. aldrig har haft rätt att vistas i Sverige, men har gjort det ändå.
  4) Personer, vars uppehållstillstånd har återkallats p.g.a. brott eller för att de bedömts vara en säkerhetsrisk.

  Återvandring handlar om personer, som har rätt att vistas i Sverige och av egen fri vilja avstår från denna rätt;
  1) Personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd med lång tid kvar, men vill återvända hem i förtid,
  2) Personer med permanent uppehållstillstånd, som de är beredda att avstå från för att bosätta sig permanent i sitt gamla hemland.
  3) Personer, som ursprungligen har varit medborgare i ett annat land, men har förvärvat svenskt medborgarskap, som de är beredda att avstå från för att permanent bosätta sig i sitt gamla hemland..

  Det finns för närvarande inget krav att en svensk medborgare, som bosätter sig permanent i ett annat land,. ska avstå från sitt svenska medborgarskap. Men det bör ställas som villkor för att få återvandringsbidrag, som bör vara relativt högt för sådana personer. Om man har fätt några hundra tusen i återvandringsbidrag, ska man inte plötsligt komma tillbaka till Sverige och leva på bidrfag här. Enligt nuvarande regler kan sådana personer ö.h.t. inte få återvandringsbidrag, men muvarande återvandringsbidrag är så löjligt litet, så att det inte spelar någon roll. Återvandringsbidraget ska naturligtvis fungera som ett extra incitament, för den som önskar det, att flytta hem.

  Däremot finns en regel, som säger att den som har permanent uppehållstillstånd, men utan särskilt tillstånd vistas utomlands i mer än sex månader, ska fråntas sitt permanenta uppehållstillstånd och mister alltså rätten att återvända till Sverige efter sin utlandsvistelse. Det är alltså möjligt att bosätta sig i det gamla hemlandet, inte betala skatt i Sverige. men göra blixtvisiter i Sverige ett part gånger om året för att få en stämpel i passet för att få förmåner som om man vore bosatt i Sverige.

  Givetvis måste lagen ändras, så att det införs ett reellt bosättningskrav i Sverige för att behålla sitt permanenta uppehållstillstånd. Men i gengäld behövs ett rejält återvandringsbidrag. Det vore en vinst för båda parter, både för den enskilde och för det svenska samhället-

  Erfarenhet från andra länder visar att ett ekonomiskt stöd till återvändare minskar behovet av dyrbara tvångsutvisningar, ,men det är ändå skillnad jämfört met återvandring. En återvändare avstår inte från något som han har rätt till.

 3. Marko

  Gott nytt dieselpris.
  Eftersom CO2 går rätt upp i atmosfären och där orsakar vår undergång omedelbart enligt klimatsekten så bör vi på någon vecka se om dom har rätt eller om det är en bluff och det blir fortsatt vinter.

  • Mique

   En osedvanligt korkad kommentar, även för att komma från ett internettroll! Knaprat för mycket svamp under helgerna!?

   • Marko

    Min poäng är att förra regering har skinnat befolkning för något som ej har någon betydelse för att själva posera duktiga inom klimatsekten och ge oss notan samt att göra Preem rika.

    • Mique

     Du brukar väl aldrig ha någon poäng i dina fjolliga internettrollskommentarer! Om jag inte missminner mig, så lovade Jimbo The Kid, att sänka priset på diesel med tio kronor litern! På vilket vis har Preem tjänat pengar? Förresten, börjar inte Jimbo The Kid, att se mer och mer ut som en taliban-ledare, lönnfet, pluffsig och skäggig!? Åter igen, rekommenderar jag dig att läsa en grundkurs i ditt modersmål!

 4. brorson

  En av de kvarvarande S-kämparna på VK-bloggen skrev strax före nyår ett inlägg på sin blogg med rubrfuken ”Vindkraften behöver stödtjänster”. Men till all lycka finns det,enligt den bloggaren, tusentals små batterier, som kan kopplas inpå nätet när vindkraften sviktar. Jag förmodar att han syftar på alla elbilar, som skurken Elon Musk m.fl. har begåvat oss med. Men vad ska bilägarna åka med, om batterierna är tömda för att rädda vindkraften med, när bilägarna, ska åka till jobbet?Och hur ska kapitalkostnaderna på alla bussar och tåg betalas, som plötsligt behövs när elbilarna inte fungerar, men år i det närmaste tomma övriga dagar?

  Samma person, som har presenterat sig som något slags expert på vattenkraft, hade också någon konstig teori (som jag inte tidigare stött på) om att vattenkraften inte kan fasas in snabbt nog, när effektbehovet ökar. Märkligt. Det fungerade ju utmärkt, när vi bara hade kärnkraft och vattenkraft, men ingen vindkraft. Så nu har man börjat skylla vindkraftens tillkortakommanden på vattenkraften? Jag skrev ett svar (ner 1 här nedanför), som han publicerade på sin blogg och besarade med att det är ”marknaden” som har lagt ner kärnkraften och att detborde alla veta vid det här laget.. Jag skrev ytterligare två¨kommentarer /nr 2 och3) men i stället för att publicera dem, har han tagit bort hela bloggen.

  1) Orsaken till att vattenkraften inte räcker till, är att den förutom att klara effektbehovet vid belastningtopparna och ska kompensera bortfallet av el från vindkraften vid vindstilla. Och värre kommer det att bli ju mer vindkraften byggs ut. Det enda rätta är att stoppa exporten. när Sverige inte har överskott, och låta tyskarna själva ta konsekvenserna av vad de har ställt till med. Det har ju Vänsterpartiet föreslagit med sitt förslag om ”Sverigepriser”, men det får man ju inte säga under denna konstiga tid. Att även V kan komma på bra idéer. Att V har orealistiska idéer ,bl.a. om Sveriges ekonomi. får inte undanskymma det som är bra. Hörde någon expert från Svenskt Näringsliv nämna detta liksom i förbigående, som om det vore pinsamt att erkänna att V kan ha lösningen även på sådant som näringslivet ser som sitt problem.

  2) Vem styr marknaden? Vem styr marknaden idag? När regeringen utlovar kreditgarantier styr väl regeringen åtminstone lite grand? Vem styrde marknaden, när ”marknaden” avvecklade kärnkraften? Det gjorde Åsa Romson, MP. Det var ingen fri marknad. Det var en politiskt manipulerad marknad. Det borde även du känna till vid det här laget.

  3) Elmarknaden är inte alls avreglerad. Den är felreglerad och bör omregleras. Förutom att regelverket bör ändras i grunden, bör den nya regleringen vara mer kraftfull. Dessutom bör regeringen ta ett fastare grepp om utbyggnaden av kärnkraften, peka med hela handen. Elpriserna är idag alldeles för volatila. Och just det skulle motverkas med Vänsterpartiets förslag om ”sverigepriser”. Lägg prestigen åt sidan och erkänn att även en blind höna kan hitta ett korn.

  Frågan är nu om han har tagit bort bloggen tillfälligt eller permanent och i så fall av vilken orsak. För att jag har öst beröm över vänsterpartiet? Det var kanske inte väntat, men faktum är att V har helt fel om vindkraften, men helt rätt om de volatila elpriserna och vad man ska göra åt det problemet. Tänk om moderater och vänsterpartister skulle slå ihop sina huvuden, vilken bra politik vi skulle få.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.