Petter Nilsson(SD)

Etikett: Gott Nytt År

Gott Nytt År – Nyårskrönika!

Av , , 7 kommentarer 21

För egen del har året 2023 varit väldigt bra!

Övriga partier i Regionen tycks ha nyktrat till kring en rad frågor. Kanhända till följd av det tämligen dystra ekonomiska läge regionen befinner sig i.

Av de frågor man valt att följa oss inom – måste jag säga att BB i Lycksele var viktigast.

Dessvärre – som med så mycket annat där man väljer Sverigedemokraternas linje – senfärdigt. Senfärdigt, men bra.

Många vänner som det gått riktigt bra för. Vänner inom partiet, men även några som man känt under lång tid.
Särskilt grattis till K som tidigare arbetat på Volvo med undertecknad (bra jobbat, och stort grattis!).

Året 2023 har varit ett oroande år för regionens ekonomi. Hoppas att övriga partier tar till sig av våra förslag i regionplanen.

Befintliga medborgares väl måste vara i fokus. Övriga politiker behöver våga problematisera riskabla företagsetableringar. Särskilt de högrisketableringar som kräver stora samhällsinvesteringar. Noterar att röster hörts åtminstone från enskilda partier kring risker. Försiktiga och tunna röster än så länge. Men de har börjat höras.

SD:s högst beslutande stämma, Landsdagarna, var riktigt välorganiserad. Representanterna från Västerbotten gjorde ett bra jobb.

2023 års upplaga av Norrlandskonferensen var väldigt lyckad. Bevistad av en rad kända namn. Bland annat: Jimmie Åkesson, Jessica Stegrud, Mattias Bäckström Johansson och Linda Lindberg. Samtliga inspirerande och uppskattade.

Det finns många nedsteg man vill göra, men stannar där.

Får bekänna att jag inte varit väldigt flitig med att uppdatera VK-bloggen under 2023. Jag vidhåller att det är viktigt att erbjuda medborgare att tycka till. Att tipsa. Att kritisera. Tycker också att det är bra med en livlig debatt. Debatt krävs för att synliggöra olika politiska alternativ och ställningstaganden. Det är inte minst viktigt avseende regionpolitik – som annars lätt hamnar i skymundan.

Nyårslöften är lite knepiga. De tycks i likhet med regionmajoritetens budgeterade besparingar ha en låg ”hemtagningsgrad”. Men. Givet att tiden tillåter, är målet att skriva något fler inlägg 2024 än 2023.

Ska väl avsluta med några ord i tacksamhet.

Tack till er kommentatorer som bidrar med era perspektiv, tankar och tips. Oavsett vilken inriktning era kommentarer tar er. Uppskattar de många konstruktiva och/eller tankeväckande kommentarer som ni skrivit.

Tack till er många som gör en insats för samhället, inte minst ni som arbetar inom Region Västerbotten.

Stort tack till alla våra partiaktiva. Alla vanliga medlemmar. Inte minst – ett stort tack – till er som är verksamma parlamentariskt och i föreningar!

Önskar er alla ett riktigt gott nytt år!

Gott Nytt År!

Av , , 4 kommentarer 21

2022 har i många avseenden varit ett fantastiskt år. De många ideella krafter inom vårt parti har gjort ett ordentligt bra jobb under valrörelsen, och det har fått ett bra resultat.
Att SD – det parti man för så länge sedan valde att engagera sig – nu tack vare långsiktigt och idogt arbete fått ta plats ordentligt i svensk politik: det är bra häftigt.

På sätt och vis känns det en aning surrealistiskt. Nivån på retoriken för bara några år sedan inom politiken – även på lokal nivå – var löjlig, men samtidigt ser man hur den väsentligen ändrats över åren.

Idag tycker jag mig se en återgång till en mer rimlig hållning, en mer konservativ hållning. Det är förstås något jag också varmt välkomnar.

Vill rikta ett stort tack till de, våra medlemmar, våra aktiva politiker i Västerbotten.
Också till de politiker på lokal och regional nivå som på riktigt värnar om Västerbottens och kommunernas väl. Politiker, oavsett politisk färg.
Även alla er inom Regionen som engagerar er för en bättre vård, för att lösa problem. Er inom professionen, er tjänstemän och politiker som gör vad ni kan för att hitta lösningar, för att hitta samförstånd.

2023 är inte utan så kallade utmaningar. Det är viktigt att vi tillsammans gör vad vi kan.
Precis som med nyårslöften så kanske det inte är de bombastiska löftena som behövs nu. Det viktiga är att vi hjälps åt.

Ska väl också passa på att tacka mina motdebattörer, och även er som väljer att föra debatt – mer eller mindre sakligt – på bloggen här.

Nåväl.
Till er alla. Ett riktigt Gott Nytt År!