Petter Nilsson(SD)

Jimmie Åkesson till Umeå imorgon!

Jimmie Åkesson kommer förbi Umeå och rådhustorget bakom Rex imorgon.

Kl 18:00 – 19:00.
Varmt välkomna dit!

Etiketter: , , , , , , ,

26 kommentarer

 1. Mique

  Ska ”Jimbo the Kid” inviga en trollfabrik? Det är dax att göra Umeå till en rasist- och nazist-fri zon!

 2. Basic Rules

  Eftersom SD vill förändra EU inifrån vore det lämpligt föreslå att Sverige vill söka inträde i BRICS. Uppemot 80 länder sägs ha intresse idag .
  Nu gäller det komma upp ur diket EU samt även vilja ansluta till Kinas Belt and Road Initiativ.
  Frågan bör ställas … !

 3. brorson

  Det är på tiden att Socialdemokraterna slutar böja rygg för mediemogulerna och Stockholm (public service, m. fl. ) och skaffar en egen medie-strategi, som för ut partiets politik. Men det förutsätter förstås att S har en egen politik, och någon sådan har man inte haft på länge. Strategin har i stället varit att splittra oppositionen genom att knyta till sig först MP och senast C, och föra deras borgerliga politik. Innan SD tog över den rollen, var ju S journalisternas speciella hatobjekt. Tänk bara på drevet mot Håkan Juholt under dennes korta tid som S-partiordförande. Juholt var visserligen själv journalist, men ”lantis” och därför hatad av kollegorna i Stockholm. Sedan dess vågar S inte stöta sig med journalist-klegget i Stockholm. Har ni tänkt på att public service aldrig släpper fram kritik mot public service? Totalcensur. Det internationella begreppet ”public service” betyder inte alls reklamfri. Det svenska public service-systemet var visserligen en skapelse av Olof Palme, men blev inte alls som Palme hade tänkt: Objektivt och opartiskt som sinnebilden för statliga myndigheter.

  Om Umeå ska bli en nazifri zon måste alla sympatiyttringar för Hamas förbjudas. Hamas för vidare den nazistiska ideologin och hatet mot judar. Det är en vanföreställning att man inte kan vara nazist om man har aningen mörkare hudfärg än de tyska nazisterna.

  • Mique

   ”Brorson”, du skulle passa alldeles utmärkt som socialdemokraternas mediastrateg, du har ju en mycket stor erfarenhet då det gäller pseudovetenskap, falsk fakta, konspirationsteorier och personangrepp, signaturen ”Basic Rules” kan du konsultera då det gäller rysk statskontrollerad media och deras trollfabriker, signaturen ”Marko” är som klippt och skuren för Utbildningsradion. Apropå Hamas och Israel, båda lika stora kålsupare, så se mitt svar till signaturen ”Drutten”. Du snorgubben, läs på då det gäller dina kunskaper angående soleruptioner och den ojämnförliga rekordsnabba nutida globala uppvärmningen av jordens atmosfär! Att Elsa Widding är ett stolpskott, insåg tillslut även dina kompisar i rassenasse-partiet! För övrigt tycks du ha en överdriven fixering till människors hudfärg, det behövs inte många generationer innan de efterkommande till en mörkhyad människa från söder om Sahara som har flyttat till Norden är ljushyade.

 4. brorson

  Hur skyddar vi våra invandrare mot kriminella landsmän? Skulle de inte få skydd i Sverige? Asyl betyder skydd. Frågan ställs efter anhörigas mord på en 22-årig afghansk kvinna i Småland. Hon hade fått skyddad identitet och flyttat till Norrbotten, men stod inte ut med ensamheten där och återvände till Småland, där hon även hade vänner. Dagen efter hittade hon död. Mördarna borde ha varit utvisade. Det är nämligen mycket svårt att få skyddad identitet. Man måste i praktiken redan ha varit utsatt för brott. Om inte fullbordat brott, så åtminstone olaga hot eller stämpling till brott (vilket betyder överenskommelse mellan två eller flera personer att begå brott. Det är ju helt galet att brottsoffer måste gömma sig på annan ort, medan brottslingarna går fria.

  Aftonbladets chefsdemagog Anders Lindberg är medskyldig genom sitt systematiska skyddande av brottslingar, som är invandrare eller andra utlänningar. Alla utlänningar, som vistas i Sverige är inte invandrare, utan vistas här illegalt. Invandrare är överrepresenterade både som brottslingar och brottsoffer. Svenskar begår sällan brott mot invandrare. Oavsett om brottsoffret är en svensk eller en invandrare, så är gärningsmannen ofta en invandrare eller annan utlänning, vad Lindberg än påstår.

  Svenskar utsätts för gruppvåldtäkter, förnedringsrån, bedrägerier och mord. Invandrarkvinnor för mord med hedersmotiv. Även 17-åriga Wilma (en svensk kvinna) mördades av en afghan. Har de något slags äganderätt till kvinnor, som de har lyckats förföra? Svara, Anders Lindberg! Svara, Gustav Fridolin, MP, som drev igenom den s.k. gymnasielagen för unga afghanska män utan asylskäl! Jag upprepar: Flyktingar, som har utlovats skydd i Sverige, ska ha skydd. Därför ska landsmän, som hotar deras liv, frid eller frihet, utvisas. Håll Sverige rent.

  Även från invandare, som trakasserar och förföljer invandare och deras efterkommande med annan etnicitet, som drar in Sverige i hemlandets etniska konflikter genom missbruk av svenska fri-. och rättigheter. Det var ju så synd om dessa palestinier, som saknade ett eget land, varför de fick Sverige som sitt nya hemland och svenskt medborgarskap på köpet. Men nu åker de omkring i olagliga bilkaravaner med palestinska flaggor, hyllar mord på judar och skrålar ”From the river to the sea”. vilket är en uppmaning till folkmord på israeliska judar. De borde fråntas sina svenska medborgarskap och kastas ut.

  Men därmed inte sagt att man ska dra alla med palestinskt ursprung över samma kam. Man kan hysa medkänsla med palestinier som lider med civilbefolkningen i Gaza, men det är inte den israeliska armén som använder civila som mänskliga sköldar. Det är Hamas, som är den mest brutala av de palestinska s.k. befrielserörelsen. Hamas är inte bara ”vår tids nazister”. De är nazister, skolade i den nazistiska ideologin. Tragedin är att ingen palestinsk organisation seriöst stödjer tvåstatslösningen. Deras långsiktiga mål är en stat ”from the river to the sea” förverkligad i två eller flera etapper, där de israeliska judarna trängs undan eller kallblodigt mördas.

  Hamas visade den 7 oktober, vad de vill göra med världens alla judar. om de får möjlighet. Det var bra att man lyckades genomföra melodifestivalen i Malmö, antisionismens högborg. Utlänningar, som – även om de har ett svenskt medborgarskap – inte vill vara en del av oss svenskar, ska inte bestämma över vår land, vad vi svenskar får göra i vårt land, vilka evenemang som får genomföras i vårt land och vilka artister som får uppträda här.

 5. brorson

  Det behövs rejält skärpta straff för unga förbrytare, som har begått grova brott. Men vi ska inte gå till överdrift, vilket jag tycker att Åkesson gjorde, när han argumenterade för livstids fängelse för unga mördare. Och på en direkt fråga från Anders Holmberg om det även gäller en 15-årig mördare, svarade att det är ”en princip”, men att man kan göra undantag. Detta visar att SD inte har någon genomtänkt syn på brott och straff. trots att just brott och straff är en av partiets profilfrågor. Dem ”princip”, som borde gälla även för SD är den s.k. klassiska straffrättsskolan, som låg bakom 1865 års stafflag, som förbjöd både skamstraff (skampåle) och tortyr.

  Huvudprinipen kan förklaras med att en brottsling har tagit sig en frihet, som han inte haft rätt till, och ska därför plikta med förlust av frihet under en viss tid, beroende på hur grovt brottet var. Dödsstraff fanns med i staffskalan, men avskaffades 1921. Såvitt jag vet utdömdes aldrig dödsstraff för den som begått mord som enda brott. utan bara för mord plus ett eller flera ytterligare brott. Såvitt jag vet gäller det fortfarande, men nu handlar det om fängelse på livstid. Mord plus ett eller flera ytterligare brott. För enbart mord är straffet fängelse i lägst tio och högst arton år. Och för dråp lägst sex och högst tio år.

  Livstid betyder fängelse under resten av den dömdes liv, vilket med Åkessons ”princip” blir 35 år för en 50-årig mördare och dubbelt så lång tid, 70 år, för en 15-årig mördare. Det är inte rimligt att en yngre ska ha längre straff än en äldre, om båda har begått samma slags brott. Det är dessutom fel med kortare straff för gott uppförande i fängelset, för det betyder ju att vederbörande inte har sonat sitt brott fullt ut. Och det blir dessutom onödigt dyrt att någon ska sitta i fängelse under längre tid än ”straffvärdet” för det begångna brottet, om det inte är nödvändigt för att hindra honom att begå nya brott. Men för det syftet behövs förvaring, som en extra påföljd efter avtjänat fängelsestraff för de begångna brotten.

  Förvaring nämns i Tidö-avtalet. men mig veterligt har inte ens en utredning om förvaring tillsatts. Kravet på en sådan utredning borde drivas hår av SD i stället för att fantisera om 70-åriga fängelsestraff för femton-åringar.

 6. brorson

  Enligt advokaten och tidigare justitieminister Tomas Bodström, S, är längre straff för unga förbrytare meningslösa, eftersom straffen enligt honom inte avskräcker från nya brott. Åjo, han har fel. Men det stämmer på en viss kategori unga brottslingar. Därför behövs förvaring, ”som en extra påföljd efter avtjänat fängelsestraff för särskilt farliga återfallsförbrytare som kan befaras begå nya brott av allvarligt slag”, oavsett brottslingens ålder. Lägg märke till den exakta formuleringen, Varje ord är ett ”rekvisit” för förvaring, som i huvudsak kommer att drabba personer, som inte kan utvisas för att de är svenska medborgare. Man kan tala om ”inre utvisning”: De ”utvisas” till en förvaringsanstalt inom Sverige.

  Den klassiska straffrättsskolan kan förklaras som så, att brottslingen har tagit sig en frihet, som han inte haft rätt till, och ska därför plikta med förlust av frihet under en viss tid, enligt principen Ju grövre brott, desto längre straff. Brottslingen ska sona sitt brott, som man säger. Detta är straffets PRIMÄRA syfte, enligt den klassiska straffrättsskolan. Men straffet har även sekundära syften, nämligen individprevention (avskräcker brottslingen från att begå nya brott, allmänprevention (avskräcker andra från att begå brott), normbildning (att vissa handlingar känns fel, utan närmare eftertanke, samt inkapacitering (att brottslingen fysiskt förhindras att begå nya brott, genom att vara inlåst).Två funderingar:

  1) När man utdömer lindrigare straff för invandrare och andra utlänningar för att vissa brott anses tillhöra deras ”kultur” motverkas den önskade normbildningen bland invandrare.
  2) Det förekommer tyvärr att strafftiden för de begångna brotten, FÖR VISSA INDIVIDER, är för kort i förhållande till behovet av inkapacitering. Därför behövs förvaring som en extra påföljd efter avtjänat fängelsestraff. Därför måste man skilja mellan straff och förvaring, som ska vara en ren skyddsåtgärd, i första hand för att skydda potentiella nya brottsoffer, men ÄVEN för att skydda brottslingen från sig själv, för att han ska slippa få nya och kanske ännu värre brott, än de redan begångna, på sitt samvete.

  Förvaring finns fortfarande i Danmark och Norge. Förvaring fanns i Sverige 1927 – 1980, men kallades här internering (därav ordet intern) Jag föreslår dock att begreppet förvaring används om och när denna påföljd har återinförts, eftersom förvaring är det begrepp, som används i den nuvarande debatten i Sverige. Eftersom de, som kommer att dömas till förvaring, redan har sonat sina brott och alltså är färdigstraffade. när förvaringen påbörjas, ska förvaringen upphöra, om och när det står klart att fortsatt förvaring inte behövs. Vederbörande ska därför har rätt att själv ansöka om omprövning, sedan förvaringen har pågått under fem år. och därefter – efter avslag – vart femte år.

  Dom till förvaring ska meddelas samtidigt med domen för de begångna brotten. Domstolen ska därvid bestämma den längsta tid, som förvaringen får pågå, även livstid. Men tiden kan i praktiken bli väsentligt kortare. kanske bara fem år. (Obs: utöver strafftiden för de begångna brotten.) Bevisbördan att fortsatt förvaring inte behövs, ska ligga på den enskilde, exempelvis att han har genomgått en väsentlig personlighetsförändring.

  En fördel med den extra påföljden förvaring är att livstidsstraffet kan avskaffas. En nackdel med livstids-straffen är att de, som redan har begått brott som leder till livstid, kan begå nya brott, utan att drabbas av ytterligare straff.

 7. brorson

  1865 års svenska strafflag var ett genombrott för humana principer inom straffrätten och bidrog säkerligen till att brottsligheten i Sverige minskade för varje år ända till 1925. Men den tidens fängelser var förfärliga och en strafftid på tio år var minst lika, om inte mer kännbart, än tjugo år idag. Dödsstraffet avskaffades 1921, men inget dödsstraff hade verkställs sedan 1910, vilket torde ha varit orsaken till förslaget om förvaring, som i Sverige kallades internering, och infördes 1927. efter en nästan fem-årig utredningstid.

  Mina förslag till förvaring samt sänkt straffberhetsålder och ungdoms- och mängdrabatter, har jag tidigare framfört på moderatbloggar. Kan det vara något för SD att driva? Jag föreslår att straffbarhetsåldern sänks från femton till tio år, med motivering att det torde vara nästan omöjligt för föräldrarna att hinder en tio-årig pojke att gå ut och leka med sina kriminella kompisar. Man kan alltså inte lägga hela ansvaret för påföljderna efter pojkens begångna brott på föräldrarna. Tidö-partierna torde nu ha kompromissat om sänkt straffbarhetsålder till 13 år, vilket torde resultera i att en massa skjutglada12-åringar leker vilda västern med riktiga vapen, på uppdrag av äldre kumpaner, som lyckas undgå straff. Jodå, anstiftan är också ett brott, men kan vara svårt att bevisa för en åklagare.

  Mitt förslag till strafftider för unga är, i procent av strafftiderna för vuxna:
  10- och 11-åringar 0 – 25 % (i praktiken en rörlig straffbarhetsålder för den som inte fyllt 12 år).
  12- och 13-åringar 25 – 50 %.
  14- och 15-åringar 50 – 75 %.
  16- och 17-åringar 75 – 100 %.
  18 år och äldre: ingen ungdomsrabatt.

  Om hela strafftiden ska avtjänas innan vederbörande fyllt 18, ska straffet avtjänas i ungdomsfängelse. Om vederbörande fyller 18 år under strafftiden och minst sex månader återstår till 18-årsagen, ska strafftiden påbörjas i ungdomsfängelse och avlutas i samma fängelse om högst sex månader av strafftiden återstår efter 18-årsdagen. I annat fall sker byte av fängelsetyp dagen efter 18-årsdagen.

  Exempel: Om strafftiden för en vuxen är fängelse i 16 år, blir strafftiden för en 15-åring fänelse i minst 8 år och högst 12 år. I stället för som idag ”sluten ungdomsvård” under 1,5 – 2,5 år. Om rekvisiten för förvaring (särskilt farliga återfallsförbrytare som kan befaras begå nya brott av allvarligt slag) är uppfyllda, ska även en person under 18 år kunna dömas till förvaring som en extra påföljd efter avtjänat fängelsestraff, men under högst 35 år och med rätt till omprövning efter 5 år.

  Det är en missuppfattning att det skulle finnas mängdrabatter i nuvarande strafflagsiftning. Denna missuppfattning beror på en bestämmelse att straffet ska vara på den övre delen av straffskalan för det grövsta brottet för den som har begått flera brott. Jag föreslår att varje brott ska räknas, men för att undvika strafftider på flera år, behövs en form av mängdrabatter. Jag föreslår. För de tre grövsta brotten utdöms staff enligt straffskalan. För de därefter tre grövsta brotten, utdöms halva straffet enlig straffskalan. Och därefter en fjärdedel.

  För den, som har begått många allvarliga brott. kommer det att bli nära livstid. Men den som har begått alla brotten, innan han fyllt 25 år och lever i hundra år. kommer att vara fri under de sista åren i livet. Räkna själv!

 8. brorson

  Jag har beslutat att inte tro ett dyft på TV4:s ”avslöjanden”. En anledning är de röriga ägarförhållandena, med svenska staten, som även äger public service, som delägare genom halvstatliga Telia. Tydligen pågår förhandlingar med Bonnier media, som har en otäck monopolställning på tidningsmarknaden i stora delar av Mellansverige, för att köpa tillbaka TV4. Som därmed inte kan kallas oberoende. En annan orsak är TV4:s ohederliga affärsmetoder, när man kräver att jag ska skaffa ett ”gratiskonto” som skulle möjliggöra för bolaget att lura av mig pengar. Jag har fortfarande inte fått tillbaka mitt epost-konto, trots att det bolaget drar pengar från min bank, utan att ens avisera o förväg.

  Även Bonnier Media gör så. Dessa affärsmetoder är en dörröppnare för vanliga bedragare, som lurar pengar av äldre. Det borde räcka med att klicka på en länk för att se programmet. Den, som påstår att SD hotar demokratin, borde öppet redovisa bevisen härför, hela programmet och inte bara snuttar hos andra programbolag.Den öppenhet, man kräver av Åkesson, tillämpar man inte själv. Åkesson gör rätt, när han inte svarar på frågor från TV4. Jag kan bara instämma i uppmaningen ”Mata inte trollen”.

  Rent patetiskt, när en politisk journalist, varnar för att något av regeringsparierna ska besvara kritiken för SD med att kritisera SD. Kära hjärtanes. Visserligen är SD ett stödparti till regeringen, men innebär det att inget regeringsparti får kritisera SD. Det är ju bara att citera min kritik mot SD här ovanför, där jag har skrivit att SD saknar en genomtänkt rättspolitik, varefter jag undervisar alla SD:are och alla andra, vad som är en bra rättspolitik enligt min mening. Var det inte Olof Palme, som myntade uttrycket ”konformismens tystnad”?

  En bra beskrivning på den nuvarande politiska journalistiken i Sverige. Alla ska vara överens. Inga avvikande röster får höras. Folket ska uppfostras. Håll tyst om ägarkoncentrationen inom media!

 9. Mique

  Jimbo the Kid ska skämmas och be Sveriges befolkning om ursäkt, istället för att bete sig som liten pojke, efter att ha blivit påkommen med båda händerna i kakburken och nerdragna äppelknyckarbyxor! Snacka om fjollig ”karl” som inte har vett att ta ansvar, en skymf för Sverige!

 10. Agneta

  Socialdemokraterna har utsett SD till sina huvudmotståndare. Självklart ställer då vänstermedia upp på det och tar chansen att smutskasta SD inför EU valet Har sett båda programmen Kalla Fakta, och tycker inte att man kommit fram till några oerhörda avslöjanden som skulle riskera Sveriges demokrati.
  Såg någonstans ett uttalande om att de som röstar på SD är korkade.
  Jag tycker precis tvärtom, det är väldigt korkat att inte vilja se vart den tidigare rödgröna regeringen fört vårt land. Bl.a att Sverige har blivit ett gangsterparadis.

  • Robin

   SD har trollfabriker. SD visar än en gång extremt dåligt omdöme och att man inte är villiga att stå för sina handlingar och att man, som vanligt, är helt ointresserade av att ta ansvar.

   I och med det får man skylla sig själva att man ger motståndaren öppet mål. Precis som SD haft öppet mål i invandrarfrågan.

 11. brorson

  Den före detta (????) turkiska medborgaren Muharrem Demirok påstår att SD är en säkerhetsrisk och ska stängas av från insyn i svensk säkerhetspolitik. Om någon är en säkerhetsrisk, är det väl Murre själv? Han har visserligen själv sagt att han SKA ”avsluta” sitt turkiska medborgarskap. Men har han gjort det? Det är ju inte tillåtet enligt turkisk lag. Har den turkiska staten, kanske presidenten själv; beviljat ett undantag för Murre, och i så fall under vilka villkor`. Murres egen motivering till att ”avsluta” sitt turkiska medborgarskap var att det var nödvändigt för att få tillgång till svenska statshemligheter. Har den turkiska staten verkligen avstått från denna insyn?

  Murre bör också besvara frågan om det finns ett förbud mot användning av det arabiska språket i Sverige? Jaså, bara för icke-araber? Borde inte Murre kräva en översättning av eventuell SD-propaganda på arabiska, innan han vräker ur sig vildsinta spekulationer om vad det skulle handla om?

  Själv har jag inte sett det omtalade TV4-programmet, eftersom kanalen ifråga kräver att jag ska lämna ifrån mig uppgifter, som kanalen kan använda för att dra pengar från mitt bankkoton utan min vetskap i förväg. Här pratas det om att skriva anonymt, som om det skulle vara ett brott, men nu får man tydligen inte ens titta anonymt på ett program, som används för att framkalla en regeringskris i Sverige. Jag har själv röstat på ett av regeringparfierna, väl medveten om att det partiet inte hade varit regeriingsparti idag utan stöd av SD. Om detta parti kommer att medverka till en regeringskris, kommer det partiet aldrig mer att få min röst. Byt i stället ut de odugliga ministrarna. som tydligen tröttnat på sina ständiga tillkortakommanden i regeringsställning.

 12. brorson

  Peter Hultqvist, som lovat att Sverige aldrig ska gå med i Nato, har dröjt bara någon dag med att nappa på den före detta (?) turkiska medborgaren Muharrem Demiroks bete, att utmåla SD som en säkerhetsrisk efter TV4.s ”avslöjanden”, Som jag bara har sett fragment av. Hultqvist har åter vänt kappan efter vinden. Han begär nu en ny säkerhetskontroll av SD-tjänstemän i regeringskansliet. Mot det har jag inga invändningar, men tycker att det ska gälla alla, och inte bara SD, och inte bara Murre själv. Till skillnad mot andra invandrarbarn är han inte född som turkisk medborgare, utan har valt själv.

  Har han känt lika starkt för sin pappas hemland som för Sverige? Inget fel med det. Men då ska man inte vara svensk medborgare och hindra andra svenska medborgare från att representera sitt land och folk. Det börjar likna indianernas status, innan de europeiska invandrarna hade stulit merparten av deras land, innan de erkändes som amerikanska medborgare. Jag rekommenderar läsning av Westerholms inlägg på sin sajt Ledarsidorna. se den 3 maj: ”Socialdemokraterna verkar idag för en uppluckring av Säkerhetsskyddsförordningen. Detta trots de desinformationskampanjer som riktats mot Sverige med iranskt och turkiskt ursprung och som utsatt svenska medborgare för fara samt att två iranska bröder nyligen dömdes till långa fängelsestraff för spioneri riktat mot sitt nya hemland.”

  Westerholm är särskilt kritisk mot de dubbla medborgarskapen (som SD dumt nog har bejakat) och varnar även med familjeband. Samt turkisk och iransk agentverksamhet i Sverige. Jag har inga invändningar mot Ardalan Shekarabis, S beskrivning av sina iranska landsmän som de bäst integrerade invandrarna i Sverige Det finns många exempel på mycket välanpassade iranier i Sverige. Hur kan de då vara säkerhetsrisker? Jo, för det första är de ytterst nog övervakade och trakasserade av de iranska regim-agenter som tydligen för härja fritt i Sverige. Och för det andra kan de vänta repressalier mot släktingar i hemlandet, om de inte lyder. Jag anklagar inte Shekarabi, Jag tror att han vill Sverige väl. Men sanningen kan vara tung att bära, om man är känslomässigt berörd.

  Det är ju samma sak med de många palestinier som vistas i Sverige och INTE sympatiserar med Hamas. Naturligtvis lider de med ”sitt” folk, som Hamas använder som mänskliga sköldar och önskar att Israel hade agerat annorlunda. På tal om detta tycker jag att krukan Biden, borde erbjuda Hamas-krigare, som vill ge upp, fri lejd till väntande amerikanska fartyg, som tar dem till Guantanamo-basen. Naturligtvis skulle ett drägligt liv vänta dem där, som har givit upp frivilligt. Samt ett löfte om frigivning, när de inte längre utgör ett hot mot Israel och världsfreden.

  Ett lågvattenmärke för S. Utökade säkerhetskontroller behöv av alla som deltar i styrandet av Sverige. Men inte bara av sossarnas mest framgångsrika politiska motståndare. Efterdyningarna av TV4:s avslöjanden börjar alltmer likna försök att stoppa den fria opinionsbildningen. Det är också väldigt betänkligt att sverigedemokrater inte skulle få kritisera regeringen och att regeringen inte skull få kritisera SD. En klar ”övertolkning” av Tidö-avtalet.

  • Jonsson

   Instämmer angående säkerhetsprövningar och yttrandefrihet.
   Abbas-dekorerade Peter Hultqvist började igår veva igen om ryska trollfabriker.
   Men vem minns inte Ygemans sorti efter säkerhetsläckorna, där skyddade identiteter läckte och utsatte människor för fara.
   Jag är grymt besviken på Socialdemokraterna, har de inget mer att komma med politiskt, då återstår bara att stänga butiken.
   Brott mot Tidöavtalet gjorde nog Alice T Måwe sig skyldig till när hon angrep SD om invandringen. Vilket Ebba Busch redan tycks ha glömt och nu i sin iver, att försöka verka relevant och självständig, kritiserar SD för samma regelbrott som hon menar förstör för Tidölaget.
   Inför 1 maj delade S ut flygblad i Umeå, där de anklagar SD för att sabotera klimatsatsningarna i norra Norrland; det gröna stålet. Tänk om vi folket blir ”grönlurade”. Var är deras plan B?
   Apropå Socialdemokraternas samarbeten, så fick Vänsterpartiet en invit i helgen. V går därför åt höger nu. Mp och C vinglar ju fram i opinionen så strategin går att förstå.
   Vem tror inte att trollfabriker blir en stor metadiskussion även inför valet 2026!

 13. Mique

  Tjena rassenassen! Det är hög tid för dig Petter Nilsson, att göra sorti, din ”Fuhrer” har åter igen, med all tydlighet, visat att sverigedemokraterna är ett ickedemokratiskt, rasistiskt och nazistiskt högerextremt politiskt parti! Sverigedemokraterna är det absolut största hotet mot Sverige och dess befolkning! Rasism, nazism, konspirationsteorier, pseudovetenskap, okunnighet, avsaknad av sunt förnuft, omedvetenhet, homofobi, islamofobi, kvinnoförakt, sexism, personangrepp, hat och hot, whataboutism, offerkoftor och avsaknad av kurage, hör inte hemma i dagens samhälle! Stäng din trollfabriksfilial på VK-bloggen, avsäg dig alla dina politiska uppdrag och kryp ut genom bakdörren och ner under stenarna! Släpp aldrig någonsin brunskjortorna över bron igen!!!

 14. Marko

  Vi måste förbjuda humor och införa hatlagstiftning och kontrollera identitet på varje medborgare som uttalar sig någonstans för att undvika facism.
  Så räddar vi demokratin säger arga DDR Magda.

  Detta efter några memes på TikTok.
  När Mikael blev skjuten av barn i hennes samhällsbygge blev hon dock inte särskilt upprörd utan åkte dit och poserade framför kamerorna istället.

  • Robin

   Ett alternativ kan ju vara att behandla sin omgivning med respekt.

   Men vill man hålla samma nivå som mobbarna på mellanstadiets skolgård kan man ju yra saker i stil med ”det är ju bara på skoj. Har du ingen humor?”. Men risken finns såklart att omgivningen noterar att man inte håller högre mental mognad än så.

   • Marko

    Går du i grundskolan?
    Eller förstår du ändå inte allvaret med att en tidigare statsminister och partiledare vill åsiktsregistrera hela befolkningen?

   • Agneta

    När det gäller mobbning så är det nog inget parti som fått utstå så mycket förtal och smutskastning som SD.
    Hatet mot dem slår alla rekord av vuxenmobbning, så att behandla sin omgivning med respekt är det bara SD som behöver göra?
    Nu har Kalla Fakta blivit anmälda av MPF till Granskningsnämnden för att vilseleda tittare, inklippta intervjuer från andra sammanhang enl MPF.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.