Petter Nilsson(SD)

Etikett: Umeå

Umeå ska inte ta emot fler nyanlända!

Av , , 37 kommentarer 33

Vi ska inte ta emot fler i Umeå. Tvärtemot vad sosseledda Umeå meddelar VK så ska inte Umeå ta emot fler nyanlända.
Det måste vara stopp.

Har tagit upp detta under kommunfullmäktige förut. Vi måste utmana bosättningslagen. Umeå ska inte ta emot fler nyanlända!
Jag tycker för det första att det är vanvettigt att man från statligt håll ska tvinga på kommunerna nyanlända – vilket man idag gör!
Så stoppa vanvettet där (punkt).

Utöver de man fått anvisat meddelar sosseledda Umeå nu dessutom att man vill ha fler nyanlända. Det är helt absurt.

Har också skrivit i ämnet förut. Har jädra svårt att se varför Socialdemokraterna över huvud taget gick med på Reinfeldts jädra ”öppna era hjärtan”-vanvett från första början.

Behövdes en jättedyr färja?

Av , , 15 kommentarer 22

Är väl inte direkt märkligt att man höjer biljettpriserna för den nya färjan.
Att gaskostnaderna var på väg upp är väl ingen nyhet direkt(economist, september 2021).

Samtidigt är det såklart något som kan göra att färjan blir än mindre väl använd.

Kommer ihåg själv när vi debatterade ämnet. Min inställning var, och är, att färjan kostar väldigt mycket, och att man kunde komma betydligt lindrigare undan kostnadsmässigt om man inte prompt måste ha det absolut senaste – vilket verkar vara en slags grundläggande målsättning med alla politiska initiativ.

En ordentligt kostsam investering är såklart dyr även för välfärden. Den avskrivs förstås under ett antal år, och leder till att man får mindre välfärd för pengarna under många år.

Mindre medel till äldreomsorg, skola. Mindre medel till människor som har det svårt.
Rimligtvis står övriga partier svaret skyldig. Varför behövde man en så förbaskat dyr färja, och var den värd de kostnader de medför inom välfärdsnämnderna? Behövde vi verkligen en så förbaskat dyr färja?

15 kommentarer
Etiketter: , , , , , ,

Välfärdsmål istället för befolkningsmål!

Av , , 19 kommentarer 22

Har länge vart skeptisk till befolkningsmålen som karakteriserar Umeå kommun, likväl som Region Västerbotten.

För det första rör det sig om ”mål”. Man har för avsikt att växa till en viss storlek. I Umeås fall är målsättningen orealistisk, vilket jag skrivit om tidigare här.
Jag fattar att tanken är att vara väldigt visionär för att locka väljare. Men jag vidhåller att det är betydligt viktigare att sörja för goda välfärdsmål i stället för visionära låtsasmål.

Om man förutsätter att kommunen ska växa med tiotusentals invånare, så kräver det kostsamma nyinvesteringar. Det behövs för att kommunens nyttigheter ska räcka till de kommande invånarna. Umeå har också investerat omfattande för att nå de målsättningarna. Exempelvis Rådhustorget och Vasaplan.
De investeringarna kostar förstås medel. Medel som skulle kunnat gå till välfärd.

Umeå kommun har som bekant en folkminskning om -541 för första halvåret 2021.
Den nettoinflyttning som skett från inlandet börjar någonstans kulminera, vilket jag påtalat tidigare. Glesbygden har inte ändlösa mängder invånare att ta av.
Samtidigt framstår norra ändan Västerbotten som alltmer attraktiv för människor att flytta till, med industrietableringar.

Det är fortfarande min förhoppning att övriga partier också är redo att ifrågasätta befolkningsmålen i sig. Istället för att populistiskt jaga väljare genom en alltför verklighetsfrämmande målbild, varför inte inse att en ökande befolkning inte per automatik innebär ytterligare arbetstillfällen och en bättre bostadsmarknad.

Förhoppningsvis inser övriga partier att vi också måste utmana bosättningslagen.
Ytterst är politikernas ansvar den församling vars väljare valt in dem.

Tiggeriet i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 26

”Rumänien har en omfattande plan för att stötta och integrera romer i samhället. Att vissa av dem lockas att tjäna pengar i Sverige utan att arbeta försvårar det arbetet. Nu måste Sverige och Rumänien samarbeta i frågan om gatutiggeriet.”

Detta skrev Rumäniens ambassadör i februari månad, i ett försök att göra något åt situationen.

Vi har hemlösa medborgare. Vi har medborgare som kan dö för att de inte får den vården de behöver. Vi måste prioritera våra egna kommunmedborgare före EU-medlemsländernas.

Skulle Rumänien få fullvärdigt medlemskap i Schengen, skulle problemet förvärras.

Det verkar finnas en konsensus bland övriga partier att Umeå inte kan göra något på grund av hindrande lag. Därför menar man att frågan skall tas av regeringen. Så är emellertid inte fallet. Det självklara är att ändra i ordningsföreskrifterna med syfte att begränsa gatutiggeriets omfattning.

Att vidare erbjuda EU-migranterna hemresa är i enlighet med FN:S deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 25, 26.
Idag kan vi inte erbjuda romerna ens tak över huvudet, då vi inte har lägenheter i överflöd – och i den mån vi har det, går det ut över andra grupper som är hemlösa (läs: medborgare).

Det övriga partier således föreslår är att vi ska fortsätta tangera deklarationen, inte samarbeta med Rumänien för integrationen av romerna, och att skjuta vidare ansvaret till regeringen. Allt under täckmanteln att vara ”snäll”.