Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Undvik konflikt

Av , , Bli först att kommentera 2

Som relativt erfaren och utbildad medlare och förhand från Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet har jag några tips på hur man kan undvika konflikter eller hur man faktiskt skapar konflikter. Utan att dyka djupt människans inre har jag förenklad mina råd. Det råder konflikt när man inte utan ansträngning kan bli överens. En första orsak till konflikter är när människor inte pratar med varandra om konfliktfrågan. Konflikter är mycket vanliga men naturligtvis inte alls nödvändiga trots att jag erfarit att en och annan politiker hyllar konflikten. Låt oss för enkelhetens skull säga att det bland annat finns intressekonflikter, beteendekonflikter, tolkningskonflikter och värdekonflikter. Villaägarnas Riksförbund gjorde en gång en undersökning bland sina medlemmar och det visade sig att cirka tjugo procent han någon form av konflikt med sina grannar.

Genom att bland annat vara prestigefull, intolerant, kompromisslös och helt utan ansatser till försoning är grogrunden fördelaktig för att bli och förbli osams. Ju längre en konflikt varat desto svårare är den att lösa. Därför, försök lös konflikten mycket tidigt. Nu presenterades lösningen på många konflikter. Man skall visa sig prestigelös, tolerant, kompromissberedd och kunna försona. Enkelt va? Nej kanske inte, men dessa förmågor är enligt forskning och erfarenhet från Harvard Negotiation Project PON.

Svårast att lösa är värdekonflikter det vill säga konflikter typ religion och i viss mån politik. Beteendekonflikter kan även de vara besvärliga att lösa. Intressekonflikter typ, jag vill göra något som du inte vill är mera tacksamma att handskas med. Tolkningskonflikter har ofta sin lösning i fakta och prejudikat. Tragiskt nog kan vårdnadskonflikter vara bland de allra mest svåra att lösa för det innehåller så många komponenter såsom, beteenden, värden, intressen utan vilja till försoning.

Skulle man gå bet finns det alltid en väg genom att anlita en erfaren och kunnig medlare. Lycka till!

Se gärna: Medlingsinstitutnorr

Bli först att kommentera

Lärdom bliv kvar!

Av , , Bli först att kommentera 3

För mig har liemannen vänt i dörren två gånger. Denna gång kom han inte på besök men hos många andra gjorde han ett besök. Det smärtar mig att än en gång beröra pandemin men vi måste behålla lärdomen av det vi genomgår. Glöm inte som mycket annat. Låt inte tiden bli den som den var utan att ta med oss lärdom. Vilka lärdomar då? Olika lärdomar blandat med lika för var och en av oss. För mig hade liemannen vänt i dörren två gånger. Första gången när min bil blev likt en konservburk i en våldsam älgkrock på en hundradelssekund och andra gången för nästan två år sedan när väldens bästa kirurger monterade in fem nya kranskärl efter att min Apple Watch talade om för mig att jag låg riktigt illa till. Det pågår är ännu inte över på långa vägar men för oss i västvärlden och Europa ser det bättre ut. I det lilla verkar allt kunna inträffa som vi inter tidigare anat. Det första och största vi lärt oss är att vara mera rädd om varandra för det vi gör eller inte gör påverkar andra. Etik och moral och djupa meningar har därför blivit en del av vardagen utan att vi behövt vara filosofer i tänkandet. Vart vi vill bo och vad vi vill göra med livet har blivit en aktuell frågeställning för många. Vad vi skall jobba med och hur arbetslivet bör se ut blev aktuelle frågor. Vi måste exempelvis inte bo i städerna. Vi måste inte resa till medelhavet för att få rekreation. Vi skall framöver vara angelägna om att höra av oss och besöka dem som vi månar om så snart vi kan. I dessa tider fick allt fler känna på ensamhet och isolering. Det ger oss lärdom om hur vi skall ta hand om andra och intressera oss för dem. Dem som tjänat samhället under ett helt liv har vi sett hur de inte fått vad de förtjänat. Politiker måste ge löften om förbättringar för ”äldre äldre” och hålla dessa löften. Älgkrocken föll i luddig glömska efter flera år men dottern fick sin katt hon tidigare frågat om. Hjärtoperationen och dem som hjälpt mig tänker jag ofta på. Denna tids pandemiska lärdom skall sitta i för evigheter för mig. Uppräkningen om vad vi lärt oss borde kunna bli lång, mycket lång och räcka runt hela jorden. Nu kan vi bli något av den människa vi då och då tidigare önskade att vi vore.

Bli först att kommentera

Inte endast pandemi

Av , , Bli först att kommentera 0

Livet är inte endast pandemi just nu. Det är därför viktigt att tänka på annat. Just nu i denna stund tänker jag på medlaren Harald. Honom hörde jag talas om både i fantasin och verkligheten.

Så här kunde det gå för honom.

Mötet skulle äga rum på deras villkor men Harald kände sig relativt säker. Han hade varit med om detta tidigare. Skillnaden denna gång var att dem han skulle möte kom från Albanien och Serbien. Harald hade aldrig träffat några parter involverade I konflikt från dessa länder. Nu hade båda grupperingarna varit I Sverige sedan omkring tio år och etablerat sig väl. Harrys karriär som affärsman man var avslutat och nu ägnade han sig år konfliktmedling. Han hade fått uppdraget att söka skapa fred mellan två konkurrerande kriminella grupper.

När Harald åkte ut från huset upptäckte han först sitt misstag halvvägs till mötesplatsen. Om han inte mindes fel var hans bil lik den ena av de bilar den Albanska gruppen skulle färdas med. Den uppgiften hade han fått från dem, en BMWx5.  Men kunde aldrig vara nog försiktig. Han hade själv en sådan bil. Nu gällde det att byta bil på vägen. Vid Norr Mälarstrand fanns en biluthyrningsfirma. Harald ordnade kvickt en enklare bil för denna dag och körde vidare till mötesplatsen Arjoli Café på Hantverkargatan. Detta hade serberna inte gillat att de skulle mötas på Albanernas eget kaffe. När Harald närmar sig i sin hyrda vita Passat stod redan Albanernas svarta BMW utanför. Han beslöt sig för att köra kvarteret runt och parkerade sedan en bit därifrån. Han stannade bilen steg ur. Då hördes en knall likt ett pistolskott.

Bli först att kommentera

Rätt eller fel att vägra

Av , , Bli först att kommentera 1

eller ej? Ej fråga om etik att Vaccinationsvägra. Vad som är rätt eller fel är en fråga om normativ etik. Med andra ord en filosofisk fråga. För att komma fram till vad som är rätt eller fel behöver man föra ett resonemang om moral och etik. Det innebär moraliskt hur man faktiskt bör handla. I den utsträckning någon söker svar på denna något svåra fråga handlar det om att finna hållbara argument för eller emot. Det kan innebära att du som undrar bör välja det alternativ som har de bästa argumenten för sig.

Nu förhåller det sig ofta så att många inte för ett sådant resonemang utan ofta tar ställning rent intuitiv och sedan håller fast vid sin ståndpunkt och inte låter sig pröva den. Det ligger då nära till hands att påstå att den då är kunskapsresistent för att inte säga även fakta resistent. En annan sak i sammanhanget värt att notera är att flera av dem som är vaccinationsvägrare även är anhängare av diverse konspirationsteorier. Frågor som kan ställas är; Om jag väntar tills flockimmunitet uppstår och låter andra ta de risker med vaccination som jag inte själv vill ta, är jag då lojal mot andra och tar jag då ett samhällsansvar? Om jag inte vaccinerar mig vad kan det orsaka andra? Om jag själv blir smittad och sjuk, vilka konsekvenser uppstår för mig? Om ”jag bestämmer själv” skulle vara huvudargumentet för att vägra vaccination ter det sig som ett svagt argument mot vaccination. Skulle det vara så att en person både är livrädd för att vaccinera sig mot covid19 och i det samma är livrädd för att bli smittat är detta ett typiskt dilemma i ställningstagandet.

Ett annat förhållande jag behöver ta ställning till är ifall jag har lust att möta en vaccinationsvägrare med de risker det kan innebära. Skulle det då vara en person som inte tillhör den närmaste kretsen, som jag inte behöver möta är det enkelt att undvika. Men om jag inte vet om den jag möter är en vägrare. Hur blir det då ute i samhället för mig? Olustigt, visst.

Konspiratoriska människor är utrustade med en annan kognitiv strategi kan man ödmjukt och försiktigt säga. Lyckligt att det inte finns så många av dem. De räcker till i antal för att ställa till det för oss. Det är inte så enkelt att vara människa.

Bli först att kommentera

Är det fel att inte vaccinera sig mot covid19?

Av , , Bli först att kommentera 5

Är det fel att inte vaccinera sig mot covid19? Frågan kan hanteras etiskt och normativt genom ett filosofiskt resonemang som prövar argumenten för och emot vaccination. Frågan handlar därför inte endast om rättigheter och juridik utan även om etik och moral. Den normativa etiken om rätt och fel formas i samhället själv av människorna i samtiden. Covid-19 klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Jag vill i mitt resonemang även referera till en artikel i Dagens Nyheter 2021-08-16 och ge min reflexion på ämnet. Begreppet externalitet kan användas och är ett nationalekonomiskt begrepp som kan förklaras med ”… en enskild aktörs agerande har följder också för andra som denna inte tar hänsyn till.” Externaliteter kan vara både positiva och negativa. Om man ser på externaliteten i att inte vaccinera sig mot covid19 i förhållande till hur man påverkar miljön genom att exempelvis köra en dieselbil klassas som Euro5 är skillnaden stor i hur samhället ser på det. Vad gäller miljöpåverkan finns det både piska och morot genom att skatten på en dieseldriven bil har satts högt och om man köper en elbil kan man få en bonus på tiotals tusen kronor. Men vad gäller att vaccinera sig så finns endast ”rekommendationer” från Folkhälsomyndigheten. För vaccinationsvägrare är man ytterst försiktig och törs inte skapa regler som till exempel att endast den om är vaccinerad skall få tillträde till något eller ens ge andra incitament för att vaccinera sig. Men för dem som kör ”fel” bil är det tillåtet med piska och morot. Inom klimatpolitiken är reglerna därför tvingande. I fråga om att lättare kunna bli smittat för ovaccinerade och att smitta andra finns det endast rekommendationer. Och ändå är en smitta en negativ belastning för samhället och kan vara en omänsklig plåga för den som smittas av covid19. Att inte låta sig vaccineras är med andra ord inte endast vaccinationsvägrarens ensak. Det hör till saken att inte vaccinera sig mot denna ” allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom” är en rättighet. Det är med andra ord juridiks rätt att vägra vaccinera sig. Men många människor anser att det är moraliskt fel att inte vaccinera sig mot covic19. Därför tar vaccinationsvägrarna på sig ett ansenligt moraliskt ansvar.

Bli först att kommentera