Petter Nilsson(SD)

Myndigheten: Kvinnors våld mot barn går under ”mäns våld mot kvinnor”.

Jag har tidigare skrivit om att jag oroar mig över osynliggörandet det medför att kalla äpplen för päron i någon slags försök att skylla samhällets problem på patriarkala strukturer.

Nyheten ”Jämställdhetsmyndigheten: ’Mäns våld mot kvinnor’ när kvinnor slår män” i kvartal, uppmärksammades överallt under gårdagen.

Så naturligtvis såg jag goda skäl att också läsa själva handboken, ”inget att vänta på”. I handboken ser jag en rad besynnerligheter, men direkt relaterade till artikeln i kvartal, så reagerar jag kraftigt på följande:

Våld mot barn inkluderas i begreppet våld i nära relationer. Våld i nära relationer inkluderas i mäns våld mot kvinnor. Alltså ingår våld mot barn i ”mäns våld mot kvinnor” – oavsett könet på förövaren.
Låt oss säga att man som man uppmärksammar att ens son kommer hem med blåmärken efter att ha varit med mamman, och att den unge sonen berättar om ett övergrepp som mamman gjort sig skyldig till.
Kommer det påverka pappans anmälningsbenägenhet utifrån att myndigheterna har rubricerat företeelsen som ett exempel på mäns våld mot kvinnor?

Att riskera att våld mot barn osynliggörs (för att en kvinna inte anses vara en trolig förövare), eller att de i homosexuella förhållanden anses vara befriade från problem (eftersom de inte med önskvärd tydlighet passar in i paraplybegreppet mäns våld mot kvinnor), kan endast leda till osynliggörande.

Sannerligen bör samhället istället ha en klar lagstiftning och kännbara straff – likväl som en god rättssäkerhet. Problemet måste analyseras på individnivå. Och man måste också skydda individer, och se till att de får vård och stöd – oavsett kön eller sexuell läggning på förövaren.

Jag har alltid förespråkat begreppet ”våld i nära relationer” som paraplybegrepp. Till skillnad från övriga partier i regionen exempelvis. Men har också varit tillfällen vi debatterat ämnet i andra fora.

Vill man motarbeta våld i nära relationer på allvar så är det som sagt tydlig lagstiftning, kännbara straff och en bra rättssäkerhet som gäller. Myndigheter och politiker ska inte använda våld i nära relationer som ett verktyg för att föra fram ideologisk propaganda.

Etiketter: , , , , , , ,

9 kommentarer

 1. Marko

  100 miljoner per år för att avlöna gravt verklighetsfrånvarande i ett elfenbenstorn.
  Jag trodde fö inte det fanns kön i deras värld, förutom när det ska kvoteras då.
  Hens våld mot hen?

 2. Ulf Parde

  Visst kan det vara så. Läser f ö att Mattias Karlsson (Sd) ska göra återkomst som partiets landsbygdspolitiska talesperson. Jag tror han kan passa bra till det.

 3. Maria

  Vansinne…Inriktningen kommer att öka administrationen i kommun och region för att utarbeta planer och följa upp..Men förlorarna blir de vita männen..

 4. Bättre förr

  Det som jämställdhetsmyndigheten sysslar med är är på sikt mycket destruktivt för samhället. Myndigheten är kvinnodominerad, och de flesta av de kvinnorna verkar vara feministiska aktivister. Man försöker tydligen inom alla samhällsområden införa ett kvinnligt tolkningsföreträde, vilket t.ex. skulle innebära att sakargument inte spelar nån roll i framtiden om en kvinna och man är oense om nåt. Om t.ex. en kvinnlig vaccinforskare har tagit fram ett vaccin som är farligt, så får bara en kvinna ha invändningar, men om en manlig forskare slår larm blir det förbjudet att lyssna. Argumentet att så få kvinnor förr inte ens fick forska är egentligen inget argument, eftersom det dels är historiskt, och inte berör nuvarande generationer, dels just för att man i dag självklart lyssnar på både kvinnliga och manliga forskare och värderar deras argument och inte deras kön i den vetenskapliga diskussionen. Men om vi inför att bara lyssna på ett kön och skita i argumenten, då blir det ju lönlöst för män att forska och bli chefer mm, och vi får bara hälften så mång att välja bland, vilket sänker kraven som ställs på de som ska väljas till viktiga funktioner. De får vara hur dåliga chefer och vetenskapsmän som helst, bara de har rätt kön. Ytterligare ett bra argument för ambitiösa män att byta kön således…

 5. Kenth

  inom kvinnokulturen är det många fler än inom manskulturen som mår illa av trycket.
  Trycket i en kvinnogrupp är så starkt psykiskt att ingen törs sätta mot.
  Kvinnor äger sina barn och mannen får bara vara med på ett hörn om han sköter sig.
  Männen är en utsatt grupp och skall hålla käft enligt många kvinnogrupper.
  Okey att det blivit fler kvinnor på höga poster i samhället och shefsjobb på industrier mm.
  Men då skall de vara som en arbetare och inte bete sig som en kvinna/tjej som gentemot
  andra tjejer på jobbet genom en tyst utseendetävlan mellan dem.
  Att en man ofta blir felaktigt anklagad i ett våldsmål gällande barn är att samhället inte
  fått upp ögonen att tyvärr även en kvinna kan bli våldsam fast hon klassas som den svage
  i samhällets ögon.
  Edit: det krävs en mans spermier för att fä en kvinna gravid så då tycker jag han har minst
  lika stor rätt som kvinnan säga att detta är mitt barn.

  • Jan Sjöström

   Hej Kenth!

   ”Inte fått upp ögonen”

   Fel, samhället har vetskap i att det domesticerade våldet delas
   lika mellan könen. Brå rapporter ser och har förklarat fenomenet
   i årtionde efter årtionde. Vi alla har en skyldighet att känna till
   den verklighet vi alla lever i. Eller hur!

   Vår demokrati kräver detta. Att lyssna på en media som varken
   ser skäl till orsakssamband eller konsekvens är förödande för vår
   demokratis förutsättningar. Vi medborgare har en skyldighet att
   skydda vår makt, vi kan aldrig begära att annan skall tillse detta.

   Frågan många av oss borde ställa blir således skälen till mångas
   tystnad d v s varför ställs inte krav på evidens i stället för krav i
   och på egennyttans agenda förmedlade av en naivitetens bärare…
   / Jan

 6. Jan Sjöström

  Hej.

  Könsmakten och dess ordning d v s patriarkatets (mannen)
  styrka ger i automatik sakernas utgång. Mannen blir och är
  således alltid ondskans utgång. Omständigheten blir då en
  med klar tydlighet den nödvändiga sanning som behövs för
  motiverandet av b l a vårt lands (S) statsbärande feminism.

  Nuvarande Socialdemokratiska regering, är de vi folket har
  valt i kampen mot männen. (Detta är ett faktum och inte ett
  ett underlag för vidare diskussion).

  Diskriminerings ombudsmannen (D O) definierar våld i och
  i sig: Som en omständighet som tar utgång i mannens behov
  av en strikt makt, i sexuell karaktär.

  Sexuellt övergrepp är då per definition alltid i en individens
  (kvinnas) upplevelse. Han tittar olämpligt på mig: Jag upplever
  ett kraftfullt obehag. Blir det rekvisit lagen kräver. Att en
  kvinnas tittande på annan individ (oavsett kön eller ålder)
  blir den oskyldiges, detta då kvinna ”inte kan” vara bärare
  av ett sexuellt övergrepp eller dess intention är med tydlighet
  utgivet budskap.

  Att ”män är djur” visste vi män redan, men att vi via genus
  är predestinerade för reducerande, kränkande psykiskt och
  fysisk våld – oavsett hur vi agerar. Kanske kan förvåna de av
  oss som hellre tar del av valfloskler förmedlade av maktens
  trumpeter. Vi ”människor” i den verkliga verkligheten är djupt
  oroade över (S) akernas tillstånd.

  Rimlig åtgärd blir således tillseendet i reducerandet av män
  på planeten – alternativt förbjudandet av reproduktion på en
  individnivå. Vi får hoppas på att drivande parti (S) alltid vinner
  och att mannens våld således kan nå den ”slutliga lösning”-
  vi alla i det rätta könet kräver.

  / Jan Sjöström

 7. Pingback: Varför trivialisera hedersvåld? | Petter Nilsson(SD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.