Petter Nilsson(SD)

Varför trivialisera hedersvåld?

Vänsterfolk jämför nu uniformkrav i en skola i Täby med hederskultur.
Hederskultur. Där tjejer och kvinnor riskerar våld beroende hur de klär sig.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer menar att hedersrelaterat våld – i likhet med exempelvis om en kvinna slår sitt barn – den yttersta konsekvensen av könsmaktsordningen.

Sverige har en lång tradition att säkra kvinnors rättigheter. Kvinnofridslagstiftning sedan tidig medeltid. Det är klart man hela tiden ska stämma av mot verkligheten, se till att alla har samma förutsättningar oavsett vad man har för kön. Det är inte minst viktigt som politiker.

Mångkultur, idén om den ”ädle vilden”, likväl som en alltför liberal inställning har fört med sig att hedersvåld och hederskultur etablerat sig i Sverige.

Det gamla vurmandet för mångkultur är fortfarande kvar inom övriga partier. Inte minst i Västerbotten. Vissa partier klarar av att dölja det någorlunda.
Vänsterpartiet har emellertid en grannlaga uppgift att dölja sitt problem att välja vilken fot man ska stå på kring hedersvåld.
Vurmandet för mångkultur har blivit så pass viktig för många profiler att det blivit nageln i ögat i jämställdhetsdebatterna.

Självklart kan man veva med begrepp som ”patriarkala strukturer”, eller ”mäns våld mot kvinnor”. Och visst passar det vänsternarrativet väl. Man slipper lägga fokus på just det obekväma hedersvåldet.
Patriarkala strukturer i det svenska samhället bör väl rimligen stå sig rätt slätt jämfört med desamma inom hederskultur och hedersvåld. Om man med hull och hår köper att strukturen är patriarkal.
Vill man bekämpa hederskultur kan en rimlig fråga ställa sig vara huruvida den inte är kulturellt betingad, och oberoende av kön.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer(roks) i Sverige löser knappast några problem i sin definition heller. Där roks tycks mena att hedersrelaterat våld är precis som när en kvinna slår sitt barn den – yttersta konsekvensen av könsmaktsordningen.

Ni kommer ihåg definitionerna i handboken, där det framkommer att kvinnors våld mot barn, eller köp av prostituerade, våld mot män eller andra kvinnor – likväl som våld inom samkönade relationer med mer ryms inom begreppet ”mäns våld mot kvinnor”.

Vill man bekämpa hedersrelaterat våld så är det rimligt att definiera det som en ordentligt dålig – och ej önskvärd mångkulturell företeelse. Det här med att hitta på ord och definitioner bör väl rimligtvis utgå från vad som löser problem, i stället för att skapa ett färglöst virrvarr bara för att sälja politisk propaganda.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

8 kommentarer

 1. Håkan

  Din berättigade frågeställning har bara ett svar:Vi befinner oss i Sverige där är aldrig en spade en spade.

 2. Ulf Parde

  Jag kan hålla med Nilsson. Men ett annat problem med IES är, att de har all så gott som all undervisning på engelska – som även är dess arbetsspråk. Ett parti som kallar sig Sverigevänner, bör inte tycka att skattebetalarnas pengar går till sådant.

 3. Marko

  Om dom likställer det med hedersvåld så undrar man ju varför dom bryr sig om det när dom har blundat för det i 40 år tidigare.

 4. Basic Rules

  Wokeness är den nya cancern i samhället. USA går i bräschen som vanligt även då det gäller akademiska stolligheter och kulturmarxistiska trams inom det demokratiska partiet – Biden/harris, Schumer, Pelosi mfl – alla dessa är progressiv vänster så länge man får vara i fred från just vänstern).

  Så länge som dessa galna samhällsomstörtande och ”progressiva” idéer får grassera fritt utan motstånd från den s.k. borgerligheten – feg och ansvarslös som vanligt – så finns inget hopp om förändring.
  Det är roligt så länge den marxistisk/kommunistiska diktaturen inte införs, får då hänger dess ynkliga människor i lyktstolparna. Så gick det med liberalerna i Ryssland, som trodde sig kontrollera vänsterextremisterna/Bolsjevikerna.
  Varför fick vi väljare inte tillfrågas om mångkulturens införande på 1970 talet, massinvandring ska vi ha den och dess konsekvenser ?!
  Vad har då detta med synen på hedersvåld att gör – jo det mesta.

 5. Jonsson

  Moralen eller omoralen sitter inte i tyget på klädesplagget.
  Anmälaren och även utbildningsministern menar kanske lite diffust i det här fallet, att eleverna enbart skammas av patriarkatet. Det är ju så Roks resonerar. Ute i det svenska samhället av idag, spelar det ingen roll om en minderårig tjej på 10 år, går i långärmat och långbyxor. En ung man tillika snabbmatssäljare bakom disk, med invandrarbakgrund, i en av stadens gallerior gjorde detta helt klart för mig. Barnet (kunden) ifråga tyckte personen var närgången och vägrade svara på hans plumpa kontaktförsök. Tack och lov!
  Det finns ju oskrivna klädregler i samhället t ex på universiteten. Bra att barn lär sig fenomenet ”oskriven”.
  Kulturellt betingade övergrepp, ska inte bagatelliseras. (Pedofili ska inte ursäktas.) Det handlar inte om kläder, utan om bedrövlig människosyn hos förövaren, som är felinformerad och på kollisionskurs med det svenska samhällets lagar. Det finns onämnbara nyanser som etablissemang och staten inte vill kännas vid. Midi- eller maxikjol spelar ingen roll då.

 6. Kenth

  Sådags vakna nu?…Men det är aldrig försent vakna…särskilt om det är något som går klaga på
  och är riktat åt något håll inom politiken…Det är ju valår!

 7. Brorson

  Det finns de, som håller med mig i det mesta, men inte förstår varför jag är motståndare till obligatorisk svenskundervisning och tvångsintgering av invandrare. Låt oss börja med begreppet invandrare. Varför kallas banditer, som vistas illegalt i Sverige invandrare? Jag har flera gånger föreslagit att begreppet invandrare bör förbehållas personer, som har flyttat från ett land till ett annat land i avsikt att bosätta sig permanent i det andra landet, och har fått tillstånd av det andra landets migrationsmyndighet att göra så. Alltså personer som har fått permanent uppehållstillstånd. Vilket enligt min mening alla ska ha haft i flera år, innan de får bli medborgare.

  Alla andra ska kallas turister (om de har turistvisum), asylsökande (om de har sökt asyl, men ännu inte har fått beslut), aylanter (om de är flyktingar som fått tillfälliga uppehållstillstånd), gästarbetare (om de har ett tidsbegränsat arbetstillstånd ), gäststuderande )(om de har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier), och liknande. Gemensamt för alla dessa är att de ska åka hem, när deras tillstånd har löpt ut, såvida de inte får förlängt (men i så fall ska de åka hem, när det förlängda tillståndet har löpt ut) eller får permanent uppehållstillstånd (och därigenom och först då blir invandrare).

  Vilka ska då tvingas lära sig svenska och tvångs integreras i det svenska samhället?

  – De, som har turistvisum på tre månader? Nej, det tycker inte ens de, som annars menar att det är nödvändigt att lära sig svenska och svensk kultur för att inte begå brott.

  – asylntDe, som har ett arbetstillstånd på två månader under bärsäsongen? Nja, även de som annars hävdar att man inte klarar något jobb om man inte kan svenska, blir tveksamma till att det även gäller bärplockare,

  – Gäststudenter, om all ​undervisning är på engelska? Om undervisningen är på svenska, bör de kanske lära sig svenska innan de kommer hit.

  – Asylanter med ett tillfälligt uppehållstillstånd på tretton månader?

  – Asylanter med ett tillfälligt uppehållstillstånd på tre år?

  -Asylanter, som har haft tillfällig uppehållstillstånd i tre år och har fått förlängt ?

  – Personer med permanent uppehållstillstånd, d.v.s. invandrare? Och d är frågan om de ska ha lärt sig svenska innan de får permanent uppehållstillstånd eller innan de blir svenska medborgare. Jag överlåter till läsaren att fundera på vad man rimligen kan kräva av invandrare.

  Jag anser emellertid att man inte kan ställa sådana krav på personer, som har tidsbegränsade uppehållstillstånd och förväntas lämna landet när tillstånden har löpt ut – och SKA tvångsutvisas om de inte lämnar landet frivilligt .Och alltså ska återintegreras i sitt hemland .Men är inte obligatorisk svenskundervisning för asylsökande redan fr.o.m första dagen i Sverige nödvändig för att hindra dem att begå gruppvåldtäkter och förnedringsrån och andra synnerligen grova brott?

  Nej, det är sagor som Annie Lööf , C, försöker lura i oss. Syftet med den lögnpropagandan är att skapa så stark anknytning till Sverige, även hos personer som kommer att få avslag på sin asylansökningar, så att det blir svårt att verkställa beslutade av- och utvisningar. Man ska inte begå brott mot det lands lagar, som man vistas i. Detta behöver åskådliggöras genom rejäla straff för utländska brottslingar, följt av avslag på eventuell asylansökningar.

 8. brorson

  Kravet på alla, som kommer till ett nytt land – oavsett om de är turister, gästarbetare, gäststuderande eller asylsökande, är att de inte begår brott mot det nya landets lagar. Jo, man ska ta seden dit man kommer, men man kan inte begära att en nyanländ omedelbart ska lära sig allting om svenska seder och bruk. Det viktigaste måste komma först.

  1. Tänk på att sådant, som är förbjudet i ditt hemland, troligen är förbjudet i Sverige också.

  2. Tänk på att sådant, som är tillåtet i ditt hemland kan vara förbjudet i Sverige.

  3. Om du ställs inför en svensk domstol för brott mot en svensk lag, är det ingen förmildrande omständighet att du inte kände till den lagen.

  Tredje punkten förutsätter naturligtvis att svenska domstolar ändrar praxis, och slutar se ”annan kultur” etc som en förmildrande omständighet. Nuvarande praxis innebär ju en etnisk diskriminering av svenskar, som begår brott, jämfört med utlänningar som begår samma brott. Det borde ju vara tvärtom. Är man nu i ett land, bör man vara extra försiktig. Nuvarande domstolspraxis motverkar ju dessutom ett av straffens viktigaste funktioner, nämligen att vara normbildande.

  Och detta borde gälla även brott mot kvinnor, där svenska domstolar på ett skamlöst sätt uppmuntrar och belönar brott mot kvinnor, allt från grova våldsbrott till begränsning av kvinnors frihet, som begås av utländska män, med att det är deras ”kultur”.

  Det är dags att slå fast att alla former av tidsbegränsade uppehållstillstånd, syftar till att utlänningen ska åka hem, när tillståndet har löpt ut. De ska inte förespeglas att de får stanna resten livet, om de lär sig svensk och svensk kultur. Men svenska lagar ska följas under vistelsen i Sverige. Även om de svenska lagarna strider mot hemlandets kultur och förbjuder sådant man tycker att man har rätt att göra. .

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.