Petter Nilsson(SD)

Elpris: 50 000kr mer för en villa i vinter!

Prisetel varierar kraftigt. El kommer bli en bristvara när det inte blåser särskilt mycket.
Brukar vilja understryka att när det är riktigt kallt så blåser det sällan.

En elanalytiker lyfter att det kan komma att innebära kostnader mot uppemot 50 000kr extra för en villaägare i Sverige. Detta till Dagens industri.
Riskerna finns förstås att det blir ännu dyrare. Samt att elen stängs av.

Vilket återigen mest drabbar de som har det sämst ställt.

Samtidigt kommer det förstås att drabba produktion i Sverige. Mer kostnad per produkt, färre produkter att exportera, produkter som inte kommer fram i tid. Det kommer också att drabba Sverige.

Effektbristen blir mer påtaglig på grund av kriget i Ukraina. Samtidigt måste man bära med sig att det varit klart länge att vi i Sverige behövt planera för en stärkt energiproduktion. Det har inte S med fler gjort.
Det mest märkliga är att den politiken som behövts för att få ordning på på problemet tycks ha styrts av märkligt ideologiskt nycker.

Kan inte svara för vad det är för verklighetsfrånvända typer. Men det tycks som att vissa tycker Sverige ska tillbaka till stenåldern.

Sist när jag skrev kring effektbristen så var det någon som kommenterade i ämnet och lyfte att problemet skulle ligga i kraftnätet som sådant. Eftersom Sverige producerar mer el än vad vi gör av med. Jag tolkar kommentaren mer som en fråga.

Det finns möjlighet att lagra energi. Magasinering i vattenkraft är ett resurseffektivt sätt att lagra energi.
Men lagringen är inget man löser enbart genom att dimensionera upp kraftledningar.

Läs gärna också: Går 25% av Sveriges elproduktion till EU?

Etiketter: , , , , , , ,

11 kommentarer

 1. Leif

  Summa : Petters SD och resten av högern vill spendera miljarder i skattepengar för att bygga el-produktion så Tyskland kan få sitt.

  • Bättre förr

   Om det är något som i dag höjer elpriserna så är det väl höjd kapacitet på elnäten. Höjd kapacitet till kontinenten ökar i dag elpriserna i södra Sverige kraftigt (naturgasbristen). Höjd kapacitet Norrland till södra Sverige ökar elpriserna i Norrland, men minskar priserna i söder i den mån inte efterfrågan från kontinenten motverkar detta. Bristen på produktion i Södra Sverige (nedlagda kärnkraftverk) är en grundorsak till de tidvis extremt höga priserna, de nedlagda kärnkraftverken producerade ju även när det inte blåste och solen inte lyste. Kraftnäten var inte så underdimensionerade när kärnkraften var fullt i produktion och vindkraftsutbyggnaden var måttlig. Vindkraften är nyckfull och kräver därför kraftigt höjd överföringskapacitet, samtidigt som den inte levererar när priserna är höga, dvs det blir svårt att räkna hem kostnaden för såväl produktion som elnät. Kärnkraften kan levererar när priserna är höga!

  • arbetare

   Och hur kommer du på den tanken ?

   Innan Ukraina kunde vi ju snylta på tysk gasel för att dölja bristerna i elförsörjningen efter S/MP/C:s nedläggning av den väl fungerande och miljövänliga kärnkraften .
   Nu har vi inte längre den möjligheten .

   Då Sverige nu efter ett troligt regeringsskifte börjar återställa vad som raserats är det ju självklart att bygga med en viss överkapacitet för att ta höjd för en framtida elektrifiering av samhället och fram tills att all el behövs inom landsgränserna så säljs självklart överskottet utomlands .

  • Marko

   Det kommer kosta befolkning enormt närmsta decenniet och ansvar är 100% nuvarande regering som medvetet saboterat landet.

 2. Jonsson

  Vindkraftverken klarar vindar på 40 sekundmeter, men stängs av vid cirka 25 sekundmeter, enligt Vattenfall. Det får inte blåsa för mycket.
  Jag tror att Farmanbars tänkta utbyggnad av infrastrukturen kring energi även handlar om el som en blivande svensk exportvara (som Putin med sin gas ungefär). Så de annonserade satsningarna beror inte enbart på effektförlust, utan även elbrister pga saknade ledningar söderöver. Det är kanske inte ens tänkt att Sverige ska ha egen industri, hur grön den än kan kallas. Och, jag vet inte om planer finns på att lägga ner vattenkraften i Norrland. Det skulle inte alls förvåna mig. Sten(evi)partiet och S, får mycket träning i att an-vända stenar då, när de integreras i nya stenålders-Sverige.

   • Bättre förr

    Du skulle kunna byta högern mot EU. Grejen med EU:s s.k. överstatlighet är ju att se EU ungefär som en enda stat i sådant som är viktigt för företagen, inte minst de som äger dem. Dock är befolkningens bästa i mera lokalt avseende oviktigt så länge som de stora befolkningsgrupperna är produktiva. Vissa minoriteter kan man däremot visa sin generösa (filantropiska) sida mot, förutsatt att de är tillräckligt olika majoritetsbefolkningen och därmed inte så många och att det därmed inte blir allt för dyrt….Ett stort problem med demokrati är att den tenderar att inte fungera så bra om allt för många väldigt olika intressen ska samsas i samma land. Det leder lätt till inbördeskrig. Där ligger också problemen med vissa personers dröm om en världsregering, ser bra ut på papperet, men det blir noll demokrati då det blir allt för svårt för enskilda medborgare att lära känna och komma nära sina politiker och kommunicera direkt med politikerna personligen

 3. brorson

  Vet inte om Holmlund har läst mina kommentarer på Petters blogg, inlägget ”Elbrist och Magdapriser” men hans senaste inlägg på sin blogg ser ut att vara ett bemötande mot mig. ”Sluta gnäll på zonindelningen för el ni moderata kommunalråd se till att vindkraft får byggas”, 5 augusti. Sopm vanligt skyller han allt på Moderaterna och går inte ut lika hårt mot SD som han brukar göra. Kanske finns ett litet frö till samsyn mellan Holmlund och SD? Vill han att SD ska stödja S i stället för M? Jag kan förstås inte svara för SD, eftersom jag inte ens är medlem. Men om S hade stått fast vid Palmes framsynta energipolitik borde SD stödja S, tycker jag.

  Men tyvärr har S tagit alltför många steg åt höger och är inte alls samma arbetarparti som under Palmes tid, Och har satt sig i knä´t på MP, som under Bolund har utvecklats till Sveriges mest högerextrema parti. Under Palmes tid, när MP just hade bildats var MP ett småborgerligt parti med en konstig syn på demokrati, vilket gjorde att S (som föredrog socialdemokratiska enpartiregeringar) inte kunde samarbeta med MP, som ö.h.t inte var att lita på. MP:s förtroendevalda var inte bundna av vare sig partiprogram, konkressbeslut eller avtal med andra partier.

  Full anarki alltså. Med begreppet !språkrör” ville man markera att MP inte hade någon partiledare. Inte ens en partistyrelse. MP hade förvisso en del bra idéer (exempelvis at man borde spara på energi och ändliga naturresurser), men var som en flock vildhästar, som sprang åt olika håll.Rör som sprutade ut idéer, som rörde sig i miljöpartisternas huvuden. Många av de första miljöpartisterna var besvikna f.d. socialdemokrater, vars orealistiska idéer, hade röstats ner vid varenda S-kongress.. Nu har samma orealistiska idéér, t.ex. om kärnkraften, blivit S-politik. Något måste man ju offra för att behålla regeringsmakten, om så med stöd av MP, verkar S-partiledningen resonera.

  Sedan Magda kickat ut MP ur regeringen i samband med regeringsombildningen, hoppades jag att S skulle återgå till gammal socialdemokratisk politik. Men i stället satte man pajsaren Farmanbar som energiminister. Holmlund skäller på de moderata kommunalråden i de skånska kustkommunerna för att de inte vill ha vindkraft till havs, men nämner inte med ett ord att Farmanbar motsatte sig vindkraft i Stockholms skärgård, när han var kommunalråd i Stockholms.-förorten Nacka. En typisk NIMBY-kappvändare. Och en sådan ska vara minister. Usch!

  Skillnaden är att M har ett realistiskt alternativ till vindkraften, vilket stöds även av L, KD och SD. Och av enskilda socialdemokrater, som förstår att kärnkraften är nödvändig för Sveriges framtida energiförsörjning . och för att S ska ha en chans att behålla regeringsmakten S tappar ju väljare varje gång det pratas om regeringssamarbete mellan S och MP. Detta gillas nämligen inte av socialdemokratins traditionella kärnväljare: industriarbetarna.

  Billig och pålitlig elenergi har ju varit Sveriges främsta konkurrensfördel, som möjliggjort högre arbetarlöner i Sverige jämfört med de flesta konkurrentländerna. Trots bland världens högsta skatter, som gick till en väl utbyggd välfärd, hade en svensk arbetare minst lika mycket pengar över till privat konsumtion som arbetarna i konkurrentländerna. Det fick vi lära oss i den socialdemokratiska medlemsutbildningen under Palmes tid. De kurserna har väl Holmlund också gått?:Men glömt allting?!

  Det som var arbetarpolitik och vänsterpolitik då, stämplas nu som högerpolitik. Det finns många exempel på att gammal borgerlig politik har paketerats om och presenteras som ”vänsterpolitik”. Det gamla Fattigsverige under förindustriell tid. Nykolonial exploatering av Norrland tror Holmlund är.”äterindustrialisering”.under Farmanbars magiska trollspö, som han fått av Bolund.

 4. brorson

  Problemet med Holmlund är att han säger sig vara för kärnkraft, men radar upp en massa invändningar , som kräver mycket arbete för att bemöta. Förslaget att starta de stängda reaktorna i Ringhals kommenterar han med att lagar ”nog” måste ändras. Mig veterligt behövs inga lagänderingar ens för att bygga nya reaktorer på samma platser som de nuvarande, så länge totala antalet reaktorer i drift inte blir fler än tio, Dessutom kan lagändringar inte ta lång tid nu, när vi har bara en dryg månad kvar till valet.

  Jag förutsätter naturligtvis att M; KD; L och SD ser till att det går fort med eventuella lagändringar om det blir regeringsskifte. Å andra sidan tycker jag att Holmlund ska arbeta aktivt från sin sida för ev. nödvändiga lagändringar om det inte blir regeringsskifte. Och naturligtviis för ett blocköverksridande samarbete kring just denna fråga, så att den blir löst först, om regeringsbildningen efter valet skulle dra ut på tiden. Holmlund har tidigare skrivit att en socialdemokratisk enpartiregering vore bäst för Sverige. Och på den punkten kan jag hålla med honom, såtillvida att en socialdemokratisk enpartiregering skulle vara bättre för landet än en S-ledd koalitionsregering. Men det finns några ministrar inom den nuvarande regeringen som inte bör ingå i en ev. ny S-regering.

  Men behövs det verkligen en utredning om hur lång tid det tar att starta de stända reaktorerna, som SD föreslår? Finns ingen risk att en sådan utredning skulle fördröja återstarten? Enligt Ebba Buxh skulle det ta två år, me4n hon har inte sagt varför.. Tar vet verkligen så lång tid att återställa reaktorena till samma skick som vid stängningen? Eller tar det så lång tid atthöja effekten. Det vore förstås en vinst, men har vi tid att vänta så långe?

  Holmlund har också skrivit ” Däremot har det sagts mig att det finns många kraftvärmeverk där det finns mycket kapacitet.” Detta är förvisso som en intressant aspekt, men nackdelen är att med ökad drift av kraftvärmeverken, utöver vad som behövs för värmeproduktion (elen är att anse som en biprodukt i ett värmekraftverk) skulle ge en oönskad ökning av CO2-utslåppemn) . Men det får vi kanske stå ut med, om det blir kortvarig i väntan på en återstart i Ringhals. Vilket talar för att det bör ske fortast möjligt. Denna ökning av utsläppen under en kortare tid, kan ju kompenseras med en kraftigare minskning av utsläpprn längre fram.. Genom en rejäl satsning på ny kärnkraft.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.