Petter Nilsson(SD)

Förbättra förutsättningarna för Norrländska bönder!

Västerbottensnytt (SVT) körde ett reportage kring de sänkta ersättningarna för bönder här uppe i norr, till följd av att färre väljer norrmejerier, och i detta reportage lyfter SVT särskilt konsumenternas ansvar. Men ska verkligen fokus ligga på konsumenterna?

Jag skrev så sent som för ett par dagar sedan om reduktionspliktens påverkan på dieselpriser och har också lyft vikten av att säkra planerbar baskraft för att kunna underlätta norrländska bönders förutsättningar att producera mejerivaror.

Det är förstås centralt för att säkra Norrlands självförsörjningsgrad. Vi behöver bönder, eftersom inga bönder innebär ingen mat. Enkel logik.
Även om man kan klaga på prisutvecklingen för purjolök, så tror jag de flesta inser att mejerivarorna är relativt viktiga.

Jag själv väljer att köpa Norrmejerier, men har förståelse för att alla konsumenter kanske inte har råd med detta. Konsumenter kan behöva välja mer billiga alternativ. Tro det eller ej, men den ekonomiska verkligheten trumfar alltid de ideal som vi kan välja under goda tider.

Utifrån detta är inte skäligt att lägga ansvaret på konsumenterna som endast måste, av ren självbevarelsedrift, välja billigare alternativ som inte är lokala – särskilt när dagens situation är en konsekvens av den förda politiken. Således är det inte konsumenterna som utgör ett stort problem för våra norrländska bönder, utan politiken.

Men för att vara extra tydlig: det jag önskar att SVT fokuserar på är den politiska styrningen. Kanske bör man fråga de politiska partierna vad de avser att göra för att stärka förutsättningarna för norrländska bönder.

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

17 kommentarer

  • jan sjöström

   Hej Sylvia!

   Politik är att vilja. Det existera således inget regelverk
   för vår vilja.

   Vi är alla (mer eller mindre) produkter av vår samtid,
   en omständighet vi alla äger. I Svensk verklighet styr
   partiet (S) vår syn på norm. ”Får eller inte får” kommer
   ur partiets totalitära syften.

   Enpartistatens vilja förutsätter makt i evighet, en makt
   som behöver sina egna regelverk m a o.

 1. Marko

  Sänk skatter.
  Stryk meningslösa miljökrav
  (behåll dom med bevisad påverkan)

  Tyvärr händer inget av detta med bytt regering heller.

 2. Kenth

  kortsiktigt så tar mycket bönder och skövlar sin skog för en liten peng.
  Skog som behövs för att du och jag skall fortsätta leva på detta jordklot.
  Utan skog dör jorden. (svt har en fin 1-timmes dokumentär om vad skogen
  är och behövs till levande inte nerhuggen)

  • jan sjöström

   Hej Kent!

   Hur tänker du nu ! Bönder har i alla tider nyttjat de förutsättningar
   dom har. Aktivt skogsbruk är en förutsättningar vi i Norrland har
   och behöver. (Skog är en gröda)

   Att avstå detta kommer med ett pris. Ett pris som effektivt slår mot
   landets alla förutsättningar. Vi existerar helt enkelt inte utan bruk
   av hela den agrara nyttan.

   S V T eller annat särintresse signalerar alltid endast egen nyttan.
   Av ointresse blir således verklig verklighet.

   Ja, blir det enkla svaret. All mänsklig aktivitet är av ondo för alla
   habitat den påverkar. Vi behöver minska planetens befolkning.

   • Kenth

    Skogens betydelse i ekosystemet är faktiskt
    mer värd levande än nerhuggen.
    Återplanterng i all ära men det tar mellan
    90-100år få ett träd fullvuxet. Snart kommer Landets
    avverkningsbar skog ta slut…vad skall vi göra då?
    och när syret i luften minskar….när det redan är för sent.

   • Bättre förr

    Att vi måste minska jordens befolkning håller jag absolut med om. Särskilt som det i dag kan göras utan att kriga folk till döds. Det handlar inte bara om klimatutsläpp, det handlar om att minska pandemirisken, och att lösa livsmedelskrisen. Djuren måste ju också ha mat och ytor att leva på. Att säga att vi ska leva på bara grödor och insekter tar ju ändå bort yta och föda för djur, då ju även fler människor behöver mer yta. Att man i dag låter folkrika ”fattiga” länder som Kina och Indien släppa ut mer och inte minska sina utsläpp lika snabbt betyder ju risk för ökade utsläpp av klimatgaser och andra farliga ämnen, då det ju i dessa och en del närliggande länder produceras mycket som vi sedan konsumerar. Och de här länderna är ju inte så extremt fattiga heller.. Det är faktiskt svårt att tro på en ”klimatkris” när de mest folkrika länderna, som gör grejer åt oss, undantas… Låter mest som en ytterligare förmån till världens rikaste, som äger de här företagen som producerar till oss och andra, medan de fattigaste i I-länderna ska betala kalaset i form av högre klimatskatter, lägre löner (via bemanningsföretag mm) och sämre sociala förmåner och pensioner mm.

   • Mique

    Hej Janne! Dina algoritmer är felinställda beträffande det svenska språket! Grödor är växter inom jordbruket som odlas till föda åt människor eller till djurfoder. Jordbruk och skogsbruk är två skilda begrepp. Även dina särskrivningsalgoritmer är felinställda, ”egen nyttan” är ett ord!

   • brorson

    Hej Jan S.
    Instämmer i det du skriver. Kombinationen jord- och skogsbruk förekommer över hela Sverige och ger sysselsättning för bönderna hela året och inte bara under växtodlingssäsongen. Det är bara på allra bästa åkermarkerna i södra Sverige, som bönderna klarar sig utan skogsbruket som binäring. Och är ett absolut överlevnadsvillkor för norrländska bönder.Norrland har inte b bara sämre klimat (som dock blivit något bättre genom den s.k. klimatförsämringen) för jordbruk, vilket ger sämre avkastning på maskinkapitalet utan också(som regel) en sämre arrondering, vilket också driver upp kostnaderna

    .Å andra sidan behöver vi lantbruk i hela Sverige för att klara livsmedelsförsörjningen. Den svenska livsmedelsförsörjningskrisen förvärras ytterligare, när man bygger bostäder m.m, för den genom masinvandringen växande befolkningen på den bästa åkermarken. Nu vill de s.k. gröna parterna att vi dessutom ska ta emot ”klimatflyktingar” från länder som vi importerar mat från. Där är det något som inte stämmer. Jag kommer att tänks på en engelsk nationalekonom, som hette David Ricardo, och är mest känd för att ha inspirerat Karl Marx till en del av hans ekonomiska teorier.,

    Men Ricardo skrev en väldigt bra avhandling om hur en växande befolkning driver upp priset på jordbruksmark, samtidigt som den sämre jordbruksmark, som då måste odlas upp, driver upp priset på livsmedel. Det måste ju gå runt för bönderna. Trots att S från början är ett marxistiskt parti, har sossar aldrig förstått Ricardo. Med den markpolitik, som S driver i kommun efter kommun är sötebrödsdagarna med billiga livsmedel för svenska folket snart slut.

    Och naturligtvis gäller även för renskötarna, att de inte bör vara ensidigt beroende av renskötseln, utan bör ha möjlighet att kombinera densamma med andra agrara näringar, vilket har motarbetats av svenska staten i ett slags missriktad välmening, att bevara den samiska kulturen. Som om samer skulle övergå till den skånska bondekulturen om de finge möjlighet att kombinera renskötseln med andra agrara näringar.

 3. brorson

  Om alla ska äta lokalproducerat blir det konstigt, och det är inte ens säkert att det blir mindre utsläpp. Men en sak är säker och det är att maten blir dyrare i Norrland än i södra Sverige. Jag tycker att målsättningen i stället borde vara mer svenskproducerat. Och vad Norrland beträffar så måste rennäringen räddas och produktionen av renkött fördubblas. Varg och vindkraft inom renskötselområdet måste förbjudas och likaså nya gruvor, när samma råvaror kan utvinnas i Bergslagen, som redan har en uppbyggd och väl fungerande infrastruktur för just malmen, men inga gruvor i drift just nu.

  Nedläggmomgen av gruvor i Bergslagen och fortsatt offrande av renbetesmarker för nya gruvor m.m. beror inte på att malmen i bergslagsgruvorna är slut, utan är ren sysselsäggningspolitik. Det finns risk för överetablering av järngruvor, vilket sänker marknadspriset på järnet, med föld att nettovinsten blir liten och inte uppväger nettoflröusten inom rennäringen. Renskötseln är inte i första hand ett kulturjippo, som passar bäst på Skansen, men tyvärr framh åller samerna själva renskötselns största betydelse som bärare av det samiska kulturarvet.Utan renskötseln är i första hand livsmedelsproduktion på marker som ger sämre lönsamhet vid alternativa brukningsmetoder

  Om man i stället skulle köra slåttermaskiner och samla hö i lador för stallutfodring av boskapen skulle markbehovet inte bli mindre och lönsamheten skulle inte bli större. Därmed har jag inte sagt nej till småskaligt jordbruk och trädgårdsskötsel på de bästa markplättarna som komplement till renskötseln .Och jag har ej heller sagt nej till viss stödutfodring med hö under kritiska vinterdagar, när renen har svårt att komma åt det som finns under snön .I själva verket har samerna själva kommit på och praktiserat idén med småskaligt jordbruk som komplement till rensköteseln. Men det var förr i tiden, före det statliga förmynderiet ”lapp ska vara lapp” och *ENBART ägna sig åt renkötseln.

  Jag skäms inte för att jag numera är en gammal man, som har arbetat i olika branscher. däribland som lantarbetare och djurskötare på stora gårdar i södra Sverige .Det kan tyckas helt väsensskilt från renskötsel och norrländska förhållanden i övrig, men med en bra yrkesutbildning och praktisk erfarehet lär man sig mycket om jordarnas beskaffenhet och rationell markanvänding samt förutsättningarna för jordbruk och boskapsskötsel. Ni ska inte tro att alla sydsvenska bönder är motståndare till betestvång och utevistelse för boskapen. Lösdrift i olika former är ett vanligt samtalsämne bland sydsvenska bönder, eftersom det behövs mindre mänsklig arbetskraft, när djuren själva gör en del av jobbet. Allt efter de naturliga förutsättningarna.

  Förutom att det behövs ett nytänkande – med hjälp av både ny gammal kunskap – måste mer renkött hamna på matborden och mindre gå till spillo som rovdjursföda och genom påkörning av tåg. Drönar för övervakning av renhjordarna och direktkontakt mellan renskötarna och tågledningen samt lokförarna bör vara ett modernt hjälpmedel. – som även kan vara till annan hjälp i framtidens högeffektiva renskötsel.

  Slutligen önskar jag att ni sverigedemokrater, och i synnerhet ni som bor i Norrland, ska lära er mer om livsmedelsproduktion i allmänhet och renskötsel i synnerhet. Det största hotet mod den svenska livsmedelsförsörjningen är dock förstörelsen av Sveriges bästa åkermarker all ny genom bebdggelse, som är en följd av de befolkningsmässiga målen Lite mörkligt att prata om lokalprocucerat, när mindre än hälften av det, som svenskarna äter, produceras inom landet. Men när så är fallet, är det desto viktigare att slå vakt om den potential för ökad inhemsk livsmedelsproduktion, som dock finns.

  • Kenth

   Så blir det när man låter penigajävulen styra
   och inte tänker sig för innan det är för sent.

 4. Kim

  Klart ansvaret ligger hos konsumenterna. Eller är nu ”marknaden” inget att ha? Ska vi ha mer socialism? Eller är det bara populismen igen? Att tala med kluven tunga igen?

  Vill man stödja lokalproducerat och de norrländska bönderna är det inga större problem med riktade stöd och ändrade förutsättningar (tex order om att offentligt ska köpa lokalproducerat). SD styr regeringen, men visar gång på gång att dessa frågor inte är intressanta. Norrland ses som en koloni som man bara ska mjölka. Man vill inte ens att det ska finnas norrländska representanter för SD på central nivå. Talande!

  Så, ja visst borde svt fokusera på politiska styrningen. SD har makten centralt, men skiter i dessa frågor.

 5. brorson

  Regeringarna i Kina och Indien tycker uppenbarligen inte att det finns fog för den europeiska klimathysterin, men kinesiska företag tjänar storkovan på det europeiska självskadebeteendet. Saken är kanske inte så enkel som svenska världsbästvetare har lurat i svenska folket? Ett exempel på det svenska självbedrägeriet, är att en expert från Utrikespolitiska institutet påstår att det ungerska motståndet mot svenskt Nato-medlemskap bara är för de ungerska väljarna och inte har någonting att göra med Sverige- Att svenska politiker har lyckats stoppa EU-bidrag till Ungern har inte med Sverige att göra? Nu kräver Magda att Kristersson ska ”tillrättavisa” en SD-politiker för att denne har sagt att han vill att redan byggda vindkraftverk ska plockas bort. Vem hotar yttrandefriheten?

  Jo, en sak till. Lena Ek, som gjort politisk karriär inom Centerpartiet och runt 2015 hoppat av från politiken för ett chefsjobb inom skogsindustrin och därefter har lett en av förra regeringen tillsatt utredning om biobränslen, har nu föreslagit att Sverige ska ha egen produktion av drivmedel från restprdukter från biomassa (vilket var väntat med hennes bakgrund) och med koldioxid och eletricitet (vilket är oväntat med välkommet)

  Visserligen har hon inget sagt om hur elektriciteten ska produceras (i varje fall framgårinte av medias referat om hon har sagt något om den saken). Men jag föreslår att det ska ske med kärnkraft. OM nya motorbränslen, som kan användas i konventionella förbränningsmotorer, framställs av infångad koldioxid finns ingen anledning till klimatångest. Och ej heller någon anledning att förbjuda bilar med förbränningsmotorer.

  En ny marknad väntar asiatisk bilindustri, när europeiska politiker har tagit död på den europeiska bilindustrin.

 6. brorson

  Regeringen och SD föreslår att utförsel av stöldgods SKA BLI olagligt .Villy Hansen som redan tidigare har varnat för att Sverige håller på att bli som Tyskland under 1930-talet har redan kommenterat beskedet på sin blogg med ”Frågan kan bli vem sade detta?”

  SD???

 7. brorson

  Lite mer om svensk livsmedelsproduktion. Öm vi ska ta emot ”klimatflyktingar” från världsdelar och länder, som vi importerar mat från och krymper den svenska åkerarealen för att få plats med alla nya bostäder som behövs, kan ju utvandrarländerna exportera ännu mat till oss, om deras folkmängd krymper. Rätt tänkt av den nya svenska bondeledaren Murre i Kroken, som själv är uppvuxen på en f.d. bondgård (Vårby gård), som har blivit en tätbebyggd förort?

  När politiker i Kina och Indien bygger nya kolkraftverk, beror det inte på att de är livsfientliga ”högernationalister” eller dumma och okunniga. Det beror på att de inte läser den förljugna vänsterblasken Dagens Nyheter, utan på att de ser de verkliga problemen och tar itu med dem. CÖ2 är visserligen ett dödligt gift i extremt höga koncentrationer, men ännu har ingen männniska dött av att andas vanlig luft, inte ens i trånga och förbommade utrymmen. Innan risk för dödliga CO2-halter uppstår, har nämligen alla människor i det utrymmet dött av syrebrist.

  Det begriper Xi Jinping och Mudi (så heter väl den indiska premiärministern?), men inte svenska skolbarn, som har blivit fullproppade med genuspedagogik och klimatkrispropaganda. Villy Hansen, som inte vill bli kallad ”vänster – någonting” vänder sig nu mot att DN kalllas ”vänsterblaska”. Han borde lära sig något om tidningsmarknaden i Fjollträsk /Stockholm), där Svd vänder sig till läsare med högeråsikter och DN till lösare med vänståsikter, som smeks medhårs genom att prångla ut borgerliga (höger-) åsikter rmed vänsterretorik Vilket Villy Hansen själv gör. Varför jag kallar honom och andra lika förljugna för falskvänstern.

  Det är alltså in koldioxiden som är farlig, utan andra ämnen, som som röken från gamla kolkraftverkutab stoftavskilning innehåller. Samt avgaserna från bilar och mopeder utan avgasrening innehåller. Därför är det bra folkhälsopolitik i dessa folktäta länder att bygga nya kolkraftverk, samt att ersätta gamla bilar och mopeder, som bara används för korta körsströckor i låga farter, med elfordon.Samt att elektrifiera kollektivtrafiken, i den mån detta inte redan har skett. Det är verkligen skillnad mellan de asiatiska storstäderna och de norrlänska glesbygderna.

  Men den svenska klimatrörelsen tror att hela världen, både Sorsele och New Delhi, är som Fjollträsk. Att samma lösningar fungerar lika bra överallt.
  Och dessutom behövs ju den rena Och dessutom behövs ju den rena koldioxiden för att man ska få större skördr på Kinas och Indiens (och världens övriga) åkrar. Förvisso finns teoretiska resonemang om farorna med för mycket koldioxid. Jag har dock inte sett några uppskattningar av den optimala nivån för CO2-halten i atmosfären. Men sannolikt ligger CO2-halten idag närmare den nedre än den högre gränsen. Xi och Mudi har antagligen rätt i sina antaganden att COs-halten utan nämnvärda risker för klimatet kan fortsätta att öka till 2060 eller 2070.

  Drivkraften för klimathysterin i Europa är gamla rasistisa föreställningar om att europeiska hjjärnor tänker bättre än asiatiska hjärnor. Himå vara kommunist, men är han verkligen mindre intelligent än exempelvis det danskfödda genier _Villy Hansen? Förutsättningarna för jorebruk skiljer sig avsevärft mellan olika delar av färdlen och olika delar av samma land Iinte minst Sverige, som är ett avlångt land med stora avstånd mellan norr ockh söder) beroende p breddgrad och höjd över havet. Solinstrålningen och solens väg genom jordatmosfären (som är längre nära polerna än vid ekvatorn) har betydelse.

  Så också jordaxelns lutning, som förändras i cykler om drygt 20.000 år. Vilket innebär att polcirkeln flyttar sig med 14 cm (om jag minns rätt) per år. Vilket sammantaget med de s.k. klimatförsämringarna ger bättre förutsättningars för lant i Norrland och sämre i Spanien och Nordafrika. Vilket kris-indoktrinerade klimataktivister skyller på koldioxiden .I ställe

  • brorson

   .I stället för klimatångest behöver vi ett nytänkande för lantbrukets framtid i hela Sverige och inte minst i Norrland, inklusive rentskötseln. Den naturliga odlingsgränsen flyttar norrut och uppåt. Och nya skogar har börjat växa på tidigare kalfjäll .Försämring – för vem?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.