Petter Nilsson(SD)

Den inhumana reduktionsplikten!

Läste nyligen att miljöorganisationer sågar reduktionsplikten som en falsk klimatlösning.

Reduktionsplikten har setts som en lösning och en varm snuttefilt främst av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet medan vi inom Sverigedemokraterna har problematiserat dess effekt och påverkan på vanligt folk. Punktskatter som den de facto drabbar alltid låginkomsttagare värst, och det förvärras när bränsle – och främst dieselpriserna drar iväg.
Lyft problemen för lokal livsmedelsproduktion, exempelvis mejerivaror, blir dyrare att producera och – till följd – att köpa in för konsument.

Det godhetssignalerande vurmandet för reduktionsplikt är i alla väsentliga avseenden inhumant. Målsättningen måste vara noll. Detta är förenligt med EU.
Väldigt bra av Oscar Sjöstedt i Aftonbladet: ”Blir regeringen och SD inte överens ’har vi stor dramatik, kan jag säga’”.

Etiketter: , , , , , , , ,

25 kommentarer

  • Mique

   Rena rama jönseriet, från en jöns som lever på bidrag från bland annat sverigedemokraterna. Då det gäller lögner, så leder den lilla mannen, som tror att han växer på längden för varje lögn han yppar och den skenheliga tanten som tror att alla andra ljuger men inte hon, men Jimbo The Kid leder lögn-ligan med hästlängder. Jag har full förståelse för att lågutbildade internettroll, visar ett mycket stort förakt för kunskap, sunt förnuft och medvetenhet, faktum är att marioteten av sverigedemokraternas väljare är just lågutbildade ”män”, med en snedvriden och hatisk bild av verkligheten. Förmodligen känner sig dessa ”män” sig nedtryckta, desorienterade och förvirrade och tyr sig till högerextrema miljöer, där de välkomnas med öppna armar, eftersom lågutbildade ”män” oftast har fastnat i verklighetsfrämmande filterbubblor och är därmed mycket lättpåverkade då det gäller desinformation, pseudovetenskap och allmänt trams.

   • Marko

    Vänstertrollet skriver en hel harang av personangrepp mot allt och alla.
    Ingenting av substans.
    Som vanligt dvs

    • Mique

     Jag har i ett flertal kommentarer påpekat, att jag aldrig har röstat i något politiskt val, jag lär och lever efter devisen kunskap, sunt förnuft och medvetenhet, så epitetet ”vänstertroll” rimmar illa. Ursäkta att jag använder mig av dina specialiteter, såsom personangrepp, avsaknad av substans och annat trams. Jag vill påpeka att personangrepp kan enbart användas mot en person, inte mot ting. Som vanligt har du stora problem med att förstå och uttrycka dig i ditt modersmål.

     • . Marko

      Ny harang påhopp från vänstertrollet
      Tänker du svara i sak?
      Annars rekommendera jag att inte svara öht.

 1. Bättre förr

  Biotillsatserna i dieseln har inneburit en lång pina, både ekonomiskt och praktiskt, för ägare av dieselfordon, särskilt i Norrland. Andelen dieseldrivna personbilar har historiskt varit hög i Norrland, särskilt där det är kalla vintrar, och att även rätt många traktorer som använd till snöröjning av enskilda vägar spelar också in. Orsaken är bl.a. betydligt lägre bränsleförbrukning i kyla jämfört med bensindrivna fordon. Förr var dessutom dieseln billigare. Men sen kom biotillsatsen, som visade sig vara ett gissel, främst för de som körde lite, t.ex. äldre, och de som hade traktor som bara kördes lite på vintern. De fick nämligen tillväxt av mikrober i tanken. Nästa chock var att sjöfarten, som av EU tvingades köra på bränsle med lägre svavelhalt, vilket var ok men innebar att förbrukningen av lättare dieseloljor, i princip diesel till personbilar ock lastbilar, sköt i höjden. I det läget ville Preem öka produktionen av diesel genom att göra om en del av de tjockare oljorna till diesel, något som dock skulle öka koldioxidutsläppen relativt marginellt sett till produktionen av diesel. MP satte som bekant stopp! Som kompensation skulle oljebolagen få öka produktionen av biodiesel, nåt som de som kör på diesel skulle få betala, dvs särskilt relativt fattigt folk i Norrlands inland. Samtidigt köpte väldigt många i Stockholm med relativt goda inkomster kraftigt subventionerade men ändå dyra elbilar (via bonus malus). De flesta av miljöåtgärderna ger faktiskt kostnadshöjningar som särskilt drabbar den fattigare delen av befolkningen, mer så än inkomstskatten där en ökande andel statlig skatt vid högre inkomst har en utjämnande effekt, så det verkar uppenbart att grön skatteväxling mera är till för att de fatttiga inte ska köra bil, men det är OK för de rika…Ser man det mera globalt verkar inställningen i FN och i de klimatöverenskommelser som gjorts vara att främst de fattiga i den rika världen ska betala för att folk i s.k. U-länder ska för fortsätta släppa ut som förr, eller t.o.m. öka sina utsläpp. Ett bättre alternativ för fattiga i I-länder vore att öka lönerna för de fattiga i U-länderna, vilket skulle minska vinsterna för de rika. Att låta befolkningen i de befolkningsrika länderna öka sina utsläpp talar ju faktiskt emot att klimatet skulle vara i kris, vore klimatet verkligen i kris borde ju särskilt de befolkningsrika länderna minska sina utsläpp. Världens rika placerar ju via sina företag massor av produktion i fattiga länder just för att det är låga löner och det inte kostar att släppa koldioxid och annat där! Och på köpet tillkommer långa transporter via sjöfart och flyg.

  • brorson

   Ett råd till sign Bättre förr är att innan du postar måste du läsa igenom dina kommentarer och dela in dem i flera korta och därmed mer lättlästa stycken. Det mesta du skriver är mycket bra, men det är lått att missa poången p.g.a. dessa mycket långa textsjok. Jag tar mig nu friheten att citera det mest väsenliga ur din långa text, det som bör läsas flera gånger så att det fastnar.

   ” Nästa chock var att sjöfarten, som av EU tvingades köra på bränsle med lägre svavelhalt, vilket var ok men innebar att förbrukningen av lättare dieseloljor, i princip diesel till personbilar ock lastbilar, sköt i höjden. I det läget ville Preem öka produktionen av diesel genom att göra om en del av de tjockare oljorna till diesel, något som dock skulle öka koldioxidutsläppen relativt marginellt sett till produktionen av diesel. MP satte som bekant stopp! Som kompensation skulle oljebolagen få öka produktionen av biodiesel, nåt som de som kör på diesel skulle få betala, dvs särskilt relativt fattigt folk i Norrlands inland. Samtidigt köpte väldigt många i Stockholm med relativt goda inkomster kraftigt subventionerade men ändå dyra elbilar (via bonus malus).”

   Det som står före och efter är inte lika viktigt, men ändå viktig som förklaring till det citerade stycket, för att underlägga förståelsen av detsamma. Efter att ha läst det citerade stycket några gånger kan man ju börja fundera på vad som är lösningen på problemet. Den närmast till hands liggande lösningen torde vara att tillåta Preem att öka koldioxidutsläppen en aning, vilket inte torde påverka den s.k. växthuseffekten ett enda dugg, eftersom utsläppen av kväveföreningar (som också påverkar växthuseffekten) från sjöfarten samtidigt minskar.

   Och som den tidigare MP-riksdagsledamoten Carl Schlyter (som i de flesta övriga politiska frågor torde tillhöra SD;s värsta motståndare) framhöll i en TV-debatt för någon vecka sedan. minskar reduktionsplikten växternas återupptag av CO2 p.g.a. ökad efterfrågan på biobränslen, vilket ger både högre priser på biodrivmedel och ökad skogsskövling f.f.a. i tropikerna.SD och regeringen måste, trots skiljaktiga åsikter i andra politiska frågor samarbeta med miljörörelsen och även med både f.d. och nuvarande miljöpartister om sådant som man är överens om.

   Och som jag har själv har skrivit i min nästa kommentar, torde seriösa forskare med hög naturvetenskaplig kompetens i både Kina och Indien vara överens om att CO2-halten i atmosfären kan öka under en tid framåt utan allvarliga konsekvens Under tier för det globala klimatet. Men innan gränsen nås, måste tekniskt och ekonomiskt försvarliga metoder för infångning av av CO2 ur atmosfären och omvandling av densamma till nya motorbränslen och nya råvaror till industrin, ha utvecklats .Under tiden måste man i båda länderna och övriga s.k.. u-länder, särskilt Indien (Kina har hunnit längre) få bort de direkt hälsovådliga utsläppen.

   I dessa länder kan det ske med kärnkraft eller en kombination av NYA kolkraftverk och sol / vind. I Sverige måste vi omedelbart stoppa hybrit och elektrifieringsvansinnet och i stället satsa på detta (infångning av koldioxid OCH omvandling av densamma till säljbara produkter,
   d.v,s nya motorbränslen och råvaror,)Regeringens linje, att omvandla den infånade koldioxiden till fast eller flytande form och pumpa ner densamma i berggrunden ger bara kostnadsökningar för befintlig industri, men inga intäkter., Hur kan en borgerlig regering komma på något så dumt? Dags att byta ut Ebba mot någon med energipolitisk och industripolitisk kompetens.

   Förbränningsmotorn har en framtid, men med elektrisk (generator – elmotor) i stället för mekanisk (växellåda – kardan) kraftöverföring.

 2. Basic Rules

  Ni har svikit i de största frågorna ; Eu, Nato och klimatförändringarna. Inte så mycket som återstår nu att kämpa för nu, Men lycka till.

  • Bättre förr

   Ett parti som har ca 20% och ej sitter i regeringsställning kan egentligen inte svika. Om de andra inte följer avtalet helt, men genom att fördröja och i tysthet hålla emot, och inte säga ”vi vägrar följa avtalet, är det svårt sätta hårt mot hårt. EU var ju påskrivet och klart när SD kom in i riksdagen, och med 20% av rösterna fungerar det inte att gå ut ur EU. NATO behövdes när Ryssarna visade sig mer än väntat opålitliga samtidigt som de övriga partierna rustad ner förvaret till nära 0. När det gäller klimatet är det svårt att förstå att Sverige, där stora delar av landet har kallt klimat och långa avstånd och gles befolkning med små möjligheter till kollektivtrafik med hög turtäthet, ska tvinga sig självt att ha lägsta klimatgasutsläppen per capita i EU, och trots att vi genom vår glesa befolkning har jättelåga utsläpp per kubikmeter luft över landet. I stället ska länder med tät befolkning och lite luft per capita få släppa ut oförändrat eller mer klimatgaser. Obegripligt som jag ser det, särskilt om man anser att vi står inför en klimatkatastrof. Sanningen är att jorden har för stor och för tät befolkning, både för att klara klimatet och livsmedelsförsörjningen och för att klara pandemiriskerna, som ju ökar med stor befolkning. Liksom bakterieresistensen mot antibiotika. Och försörjningen med metaller och andra råvaror. Osv.

 3. brorson

  Har skrivit nedanstående kommentar på en annan blogg, vilken ännu ej är publicerad där:

  Med koldioxidneutralt menar jag att utsläppen är lika stora som de samlade återupptagen, så att koldioxidhalten i atmosfären är konstant över tid. Jag utgår från att Kina och Indien menar samma sak med att Kina ska vara koldioxidneutralt fr.o.m 2060 och Indien fr.o.m 2070. Samt att utsläppen kommer att fortsätta att öka fram till dess. Jag vet inte om de ländernas regeringar tror att jorden klarar denna ökning eller om de helt enkelt inser att det tar så lång tid .I ”väst” hittar man på nya begrepp och definitioner. Nu folkomröstar berlinarna om att göra staden ”klimatneutral”, Vilket torde innebära att lantbruk med djurhållning förbuds?

  Jag är dessutom säker på att partitopparna i Kinas Kommunistiska Parti hånskrattar åt européernas självskadebeteende, som mycket väl kan leda revolution och kommunistiska diktaturer i Europa och kanske även i USA. Kapitalismens undergång, med Greta på barrikaderna. Massarbetslöshet och hungerkravaller är en utmärkt grogrund för kommunistiska idéer. Jag tror dessutom att både Kina och Indien har bättre kvalitet på sin naturvetenskapliga forskning än de klåpare, som sanningssägare av SVT, DN och Aftonbladet.

  Jag tror inte att de länderna avser att uppnå koldioxidneutralitet huvudsakligen genom utplantering av fler träd och anläggning av våtmarker, som absorberar CO2. Utan genom infångning av CO2 ur atmosfären och troligen också omvandling av densamma till nya motorbränslen samt nya råvaror till industrin, vilka kommer att ersätta den farliga plasten, samt även trä, betong och stål i många konstruktioner. Och det är utvecklingen av metoder för att göra detta i industriell skala med måttlig åtgång av energi och kapital för investeringar och drift av anläggningarna som tar tid.

  Men det är här som jag är besviken även på den nuvarande regeringen, som jag tycker knappt vågar säga A (infångning av CO2) och än mindre vågar säga B (omvandling av densamma till nya motorbränslen och råvaror). Men enbart A kostar en förfärlig massa pengar, men ger inga pengar tillbaka, vilket däremot B kommer att göra – som tekniken utvecklas och förfinas. Men sker det kommer vi att ha ett nytt kretslopp, som kräver ett minimum av nya bränslen från växande skog, kolgruvor och oljefält,

  Frågan är dock hur mycket energi A och B tillsammans kommer att kräva, och hur den ska produceras.

 4. Kenth

  Reduktionsplikten är bara ännu ett sätt styra medborgarnas vardag.
  Samt dra in pengar till regeringskassan från redan hårt ansträngda medborgare.
  Enligt utsago så behövs inte reduktionsplikten alls för att förbättra miljön.
  Förklara detta om ni kan?

 5. brorson

  I närmast föregående debatt på denna blogg har jag den frikyrkliga sekterismen, nepotlsmen, alkoholl- och drogliberalismen och Samt vänskapskorruptionen samt bristen på sakpolitisk kompetens inom KD- samt de tidigare försöken att skyla över detta med rekryteringar av kändisar utan tidigare aktivitet inom just KD, till viktiga poster, vilka i vissa fall fått dispens från partilinjen. Eventuellt kan det ha varit ett slut på kändisrekryteringarna med valet av Ebba Busch till partiordförande. Men därmed finns inte längre något att skyla över bristen på sakpolitisk kompetens med.

  KD må framstå som ett dedikerat kärnkraftparti, men den partimedlem som stod för den sakpolitiska kompetensen inom det området är nu närmare 90 år gammal och inte längre politskt aktiv, Hans senaste debattinlägg torde vara en artikel i Kyrkans Tidning 2018, där han gick hårt åt Svenska kyrkans präster för att ägna sig åt sådant de inte begriper (kärnkraften) och inte åt sådant som de borde vara experter på, nämligen teologin, Samme man lyckades f.ö med bedriften att ändra partilinjen från nej till ja till kärnkraft, Men betyder det att ledande kristdemokrater idag vet vad de pratar om, när de har tagit på sig uppgiften att forma framtidens energipolitik?

  Ebba Busch håller nu på att köra Tidö-partiernas energipolitik i botten. Hanteringen av elstödet var på det stora hela ett misslyckande, som tydligen har tagit energiministerns kraft från andra angelägna uppgifter. Detta är ju f.ö. inte en direkt energipolitisk fråga, utan en ekonomisk fråga, som troligen hade hanterats mycket bättre av finansministern. Och nu har en konflikt seglat upp mellan Busch och SD om en eventuell återstart av en av de stängda Ringhals-reaktorerna. Busch stödjer, som den lilla skolflicka, som hon egentligen är, Vattenfalls VD, som säger nej.

  Det är inte så att jag förbehållslöst stödjer SD i den frågan. Men det står ju inte i Tidö-avtalet att frågan om en eventuell återstart ska utredas. Detta borde ha gjorts skyndsamt och med anlitande av opartiska utländska experter, som inte haft fingrarna i den rödgröna syltburken i Sverige.Denna utredning borde ha tillsatts omedelbart efter regeringsskiftet och borde ha levereratg åtminstone en preliminär rapport vid det här laget. Jag förstår att tålamodet börjar tryta hos SD. som i avsaknad av expertutlåtande inte vet vilken politik de ska driva.

 6. Marko

  Hyckleriet med Magda och lögnare Baudin i spetsen håller idag PK där dom säger att dom har haft fel om allt och att dom högerextrema myterna var sanna.
  Hur någon kan ha förtroende för dessa korrupta makthungriga inkompetenta lögnare är obegripligt.

  • brorson

   Holmlund är ännu roligare. Nu anklagar han extremhögern i Israel för att avskaffa den liberala demokratin genom premiärministerns förslag att regeringen ska utse domare och varnar för att SD kan genomdriva samma reform i Sverige, Men det behöver SD inte besvära sig medm flör så har vi haft det i Sverige under minst 150 år, Detta gäller juristdomare med domarexamen. Dessutom har Holmlunds eget parti infört ett system med lekmannadomare (nämndenmän) som nomineras av de politiska partierna i kommuner och regioner och väljs av politierna i fullmäktige. Är det inte dags att frysa EU-bidragen till Sverige, som aldrig har haft liberal demokrati, om det hänger på hur domare utnämns?

   Jag konstaterar vidare att folkomröstningen om ett klimatneutralt Berlin redan 2030 misslyckades totalt, eftersom antalet röstande var för få. Borgmästaren, som är socialdemokrat, skyller det låga valdeltagandet på att väljarna inte tror att det går att implementeras klimatneutraliteten under så kort tid, men att han ska försöka göra det ändå. Han fattar inte att tyskarna, precis som svenskarna,. är less på klimattjafset.

   Vad är det för resten för skillnad mellan koldioxidneutralt och klimatneutralt? Det kan man fråga sig, och jag tror att klimatneutralt handlar om alla s.k. växtjusgaser tillsammans, iinklusive metangas från idisslande djur. Med det låga valdeltagandet blev det alltså inget förbud mot kor på Berlins gator. Enligt svenska Jordbruksverket ska metangasutsläpp från vilda djur inte räknas, eftersom de är ”naturliga”. Svenska klimataktivister (av sorten veganer) som har infilrerat våra myndigheter, fantiserar tydligen om att allting var bättre under förindustriell tid, men glömmer att ”onaturliga djur” fanns redan då.

   Onaturliga människor finns kanske också, de s.k. icke-binära? Vill bara påminna om att köttdieten ökar i Kina, eftersom ”västerländska” vanor är en statussymbol hos den växande kinesiska medelklassen. Världens regnskogar skövlas inte bara för att tillgodose eftgerfrågan på de biobränslen som reduktionsplikten kräver, utan även för att ge plats åt biffkor för att tillgodose den växande kinesiska köttimporten.

   En liten lektion i näringslära vore kanske på sin plats. .I varma länder, såsom södra Kina, är behovet av animaliskt protein litet, eftersom där finns gott om växtprotein, som människor kan tillgodogöra sig direkt, utan omvägen via idisslande djur. Vilket förklarar varför behovet av animaliskt protein i dieten är större i Lappland än i tropikerna. Men det begriper inte klimatextremisterna, som vill påtvinga svenska folket matvanor, som leder till näringsbrist, Det är ingen slump att invandrare från varmare länder talar om ”svenska sjukan”.

   • Marko

    Klimatsekten som driver detta är medvetna om att allt är antingen extrema överdrifter eller rena lögner
    Mål är som alltid makt och pengar.
    Luddiga intryck som inte i praktiken betyder något alls, som klimatneutralt, är passande då det är krångligare att omedelbart förkasta.
    Fåren som följer sekten ifrågasätter ingenting, dom bara återupprepar vad deras gudar säger utan att reflektera öht.
    Viktigast att attackera alla otrogna med vilka medel som helst.

  • Mique

   Är verkligen det svenska språket ditt modersmål!? Det är oftast mycket svårt att förstå vad du menar med dina kommentarer, på grund av frånvaron av logik i det du skriver.

   • Marko

    Vänstertroll förstår inte ens skillnad på logik och grammatik?
    Säker på att du har någon utbildning?

    Ett som är säkert är iaf att alla svar är personpåhopp, aldrig något av substans.

    • Mique

     Är du medveten om att du beskriver dig själv!? Svenska språkets grammatik tycks du inte ens ha sett på vykort, för att inte tala om dina flagranta brister gällande utbildning och logik. En kurs i det svenska språket, logik och retorik vore passande för din del.

    • Mique

     Jag har överhuvudtaget inte ställt några som helst frågor till dig, förutom att jag undrar om det svenska språket verkligen är ditt modersmål! Alla vet att det är omöjligt att få vettiga svar från ett internettroll, i bästa fall får man ett totalt intensägande ”goddag yxskaft”-svar. Jag har konstaterat att du har mycket stora problem med att uttrycka dig skriftligt på ditt modersmål, därför rekommenderar jag dig att läsa en grundkurs i det svenska språket, så att du kan ta till dig och förstå det andra skriver på Petter Nilssons blogg och därmed också kunna skriva någorlunda begripliga kommentarer.

     • Marko

      Vänstertroll fortsätter med påhopp, ännu inget av substans.
      Trollet begriper inte ens att det är trollet som svarade på min kommentar.

      Kan meddela att man inte använder utropstecken efter frågor.

     • Mique

      Svar till signaturen ”Marko”. Inledningen till min kommentar, var inte en fråga, utan ett konstaterande angående dina kunskaper i ditt modersmål! Min rekommendation beträffande en grundkurs i det svenska språket kvarstår, en sådan torde berika ditt torftiga ordförråd och ditt undermåliga språkbruk avsevärt! Förövrigt, så är mina kommentarer inga påhopp, utan enbart konstateranden.

 7. Pingback: Förbättra förutsättningarna för Norrländska bönder! | Petter Nilsson(SD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.