Petter Nilsson(SD)

VK:s återgång till frisinnad liberalism?

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

13 kommentarer

 1. Leif

  Orkar såklart inte titta på någon dum video från SD

  MEN

  Har inte VK rättigheten att göra som dom vill, är det så jag ska tolka det hela?

  oroande!

 2. Basic Rules

  Ett tecken i tiden förhoppningsvis..?. Agendajournalistik där DN är förebilden är även VK: s ideal.
  För många år sen behövde inte VK påpeka att man jobbar för demokrati, tillförlitliga nyheter och hela bilden, men idag måste man marknadsföra detta – ett illavarslande ”Orwelltillstånd”.
  Tyvärr har MSM liberalism utvecklats till att bli mer och mer totalitär, likt EU där man ska förbjuda yttringar som inte passar för att försvara Demokratin – Orwell igen – EU värderingar kallas detta.
  Nu är inte VK ägd av Black Roch eller Vanguard, men måste likafullt falla in i storbolagens styrning av åsikter.
  DDR i privat skepnad !

 3. brorson

  Det behövs ändringar av ordningslagen. Ändringar kan vara bra eller dåliga. Det kan diskuteras. Men det är inte rimligt att en och samma person, som dessutom inte borde vara i Sverige, kan få hur många polistillstånd som helst, med följd att människor, som borde ha polisskydd, mördas för att polisen inte hinner med. Och alla nedlagda polisutredningar. Rätten att leva är väl också en mänsklig rättighet? Att gäng tokliberaler, som sitter i kultur- och mediaelitens elfenbenstorn och hyllar principen ”Jag håller inte med dig, men kan gå i döden för din rätt att säga det”. inte begriper det, förvånar inte. För det handlar ju inte om deras egna liv Själva skriker de om att journalister behöver utökat polisskydd. Och tidningsredaktioner liknar alltmer bunkrar., som allmänheten inte kan besöka. ”Vi har skalskydd”.

  Är det yttrandefrihet?

 4. Kim

  Petter
  Klart bättre videoinlägg. Mer konkret vad du vill ha sagt.
  Att jag sedan tycker att det blir märkligt att en konservativ nationalist ska bestämma vad som är ”bra liberalism” och inte (lite som då en kommunism ska förklara för moderaterna om vilken skattepolitik som är lämplig) kan man bortse från.

  • brorson

   Ja, det är märkligt, inte minst eftersom Frisinnade partiet i Sverige 1923 – 1934 var ett veritabelt förbudsparti och fortsatte att kräva förbud mot allt möjligt efter sammanslagningen med Liberalerna till Folkpartiet. Att vara frisinnad idag är detsamma som att kräva förbud och straff för hädelse ”mot sådant som hålls heligt av här i riket verksamt trossamfund”, för att citera den lag, som trots motstånd från de frisinnade upphävdes 1970. De flesta frisinnade hade då brutit sig ur Fp och bildat KDS. Nu finns inte mycket frisinne kvar i Kd, när partiet firat valseger med alkohol och sesorgier och partiets ena EU-parlamentariker vill legalisera cannabis och avslöjat att hon själv använder knarket,. dagsläget finns fler frisinnade bland våra muslimer är bland våra kristna, vilket inte minst visat sig i tillströmningen av muslimer till förbudsivrande nykterhets-organisationer.

   • Basic Rules

    Ok, var finns vk:s Ola Nordebro i denna liberala härva.. frisinnad liberal!?( enligt cv).
    Karln är ju för fan woke Marxist !

    • brorson

     När liberalismen växte fram som politisk rörelse i vårt land strax före mitten av 1800-talet, ville man avskaffa ärftliga ämbeten och andra adelsprivilegier, Nu har ”frisinnad” blivit ett nytt adelsmärke, ungefär som ”von”, som öppnar dörrar till höga löner, makt och inflytande. Det betyder bara att man har haft någon frisinnad potentat längre bakåt i släkten och säger ingenting alls om vederbörandes egen politiska inriktning. Den frisinnade grenen inom den liberala rörelsen var stark inom småborgerligheten i de på den tiden små städerna och samhällena i Västerbotten. Tror att VK startades av frisinnade politiker, som var profilerade förbudsivrare. Frisinnet bestod troligen i att man brutit med statskyrkan, som man tyckte inte drev förbudslinjen hårt nog. Nu finns tecken på ärftliga uppdrag även inom S. Vi håller på att få en ny adel.

     Nyamko Sabuni mobbades bort som partiledare för L, eftersom hon hade fel kön och hudfärg – och alltså inte tillhörde någon gammal svensk politikersläkt. Det är för tidigt att sia om Jimmie Åkessons lille son kommer att ärva uppdraget som partiledare för SD.

 5. brorson

  Advokaten Gunnar Brolin har skrivit en mycket lång och mycket intressant debattartikel, som bör läsas i sin helhet, publicerad i Dagens Juridik den 5 september 2023. Han jämför med anklagelserna mot Trump som medskyldig till stormningen av Kapitolium genom att ifrågasätta valresultatet och kommer till slutsatsen att detta ifrågasättande ligger inom Trumps yttrandefrihet. Men hade Trump något vidare ansvar? Brolin konstaterar vidare att alla, som äger en tryckpress, har rätt att trycka skrifter, utan förhandscensur eller något annat hinder från statens sida. Men att å andra sidan att staten inte har någon skyldighet att hjälpa den, som INTE äger någon tryckpress, att ändå utnyttja sin grundlagsfästa tryckfrihet.

  Man kan då fråga sig vilken skyldighet hade svenska staten att hjälpa en utlänning, som inte ens borde finnas i Sverige, att genomföra sina provokationer. Enligt min mening borde polisen ha stoppat koranbränningen på Värnhemstorget i Malmö, med stöd av Ordningslagen. Avståndet mellan Värnhemstorget och Rosengård, där många illegala immigranter gömmer sig, är mindre än 3 km, d.v.s. gångavstånd. Kan det kallas ”omedelbara närhet”. Enligt Ordningslagen för polisen neka tillstånd till sammankomst om det finns risk för ordningsstörningar i sammankomstens omedelbara närhet.

  Vad som hade hänt, var att förvaltningsrätten i Stockholm hade undanröjt polisens nekande beslut till allmän sammankomst vid turkiska ambassaden i Stockholm med hänvisning till att upplopp tidigare hade förekommit vid svenska ambassaden i Istanbul. Som definitivt inte ligger i ambassadens omedelbara närhet. Denna hä en hög pnadsväckande brist på juridisk kompetens hos landets högsta polisledning borde vara skäl nog för justitieminsiter Gunnar Strömmer att sparka rikspolischef Anders Thornberg. Man kan visserligen inte begära att rikspolischefen ska kunna alla lagar utantill, men borde han då inte ha rekryterat en verksjurist. som förklarar lagen för landets polismyndigheter?

  Men nej då, i stället har han anlitat en pensionerad domare, som suttit i TV och förtalat enn hög polischef, som borde ha efterträtt den även för den sysslan totalt inkompetena Thornberg som operativ chef för polisen. Med, som de flesta vet, ett mycket tragiskt resultat som följd. Landets högsta polisledning hotas nu av vite för arbetsmiljöbrott. Som jag tidigare har skrivit, har den förre justitieminstern Morgan Johansson i strid med grundlagen givit Paludan tillåtelse att bränna koraner. I Sverige har vi nämligen ett vid intenartionell jämförelse. ganska unikt förbud mot s.k. ministerstyre.

  I en del andra länder är justiteminister t.o.m operativ chef för polisen, vilket innebär att minstern personligen kan ta över ledningen av polisens instats vid exempelvis ett våldsamt upplopp. I Sverige har vi en justitieminister, som antagligen vet hur polisen borde ha agerat mot det våldsamma upploppet i Rosengård, men inte vågat säga det. p.g.a. risken att ett uttalande från honom skulle uppfattas som försök till ministerstyre. De svenska regeringarnas och ministrarnas enda möjlighet att styra de statliga myndigheter, förutom genom lagar och kungörelser, är genom tillsättning av de högsta cheferna inom myndigheterna. Det är kutym att inte byta ut cheferna under pågående förordnande vid regeringsskiften, utan vänta tills förordnande som brukar vara på 6 år har gott ut.

  Förordnandet för Thornberg går ut om c:a ett halvår, och därför väntar Strömmer- med fortsatt förfall inom svensk polis som följd. SD har krävt att Thornberg byts ut omedelbart. Och det är bara att instämma. Jag vill avsluta denna kommentar med Brolins avslutning av sin debatt-artikel: ”Slutligen, när jag ändå diskuterar lagändringar, kan jag anmärka att det kanske kan finnas anledning att se över gällande straffrättslig lagstiftning avseende upplopp. Kan det finnas anledning att förtydliga att personer som uppträder provocerande och därigenom framkallar ett upplop

  • brorson

   … kan ha ett ansvar som anstiftare? Så, betona det personliga ansvaret och ta bort polisskyddet av provokatörerna.”

 6. brorson

  I min första kommentar här ställde jag frågan om det är ”rimligt att en och samma person, som dessutom inte borde vara i Sverige, kan få hur många polistillstånd som helst, med följd att människor, som borde ha polisskydd, mördas för att polisen inte hinner med.” Detta är inte alls jämförbart med om J. Åkesson skulle åka runt på Sverige-turné och hålla tl på en massa platser. Det finns i stället paralleller med ”kravall-ungen” Greta Thunbergs ohörsamhets-aktioner mot trafiken.när aktivisterna inte flyttar sig på order av polisen, utan måste bäras bort. vilket kräver en mycket större polisinsats .

  Det hände några veckor innan Momikas aktion. Om det inte är ett medveten syfte, vilket det troligen är, så blir följden att övrigt polisarbete lamslås. så att de kriminella gängen får ökat spellrum. Fler rånas, våldttas, misshandlas och mördas. vilket Momika inte verkar ha något emot. Och fler bensinbilar eldas upp på parkeringsplatserna i utanförskapsområdet, vilket Greta inte verkar ha något emot. Det ärj inandrare, som inte haft råd med helförsäkringar,. som drabbas. Nu tror jag inte att de våldsamma upploppenskulle upphöra, om koranbränningarna upphör. Men de skulle bli färre och mindre våldsamma.

  Om det finns ett samband mellan upploppen på Värnhemstorget och upploppen i Rosengåprd, så var det sannolikt samma uppoloppsmakare, som efter ”segern” på Värmhemstorget. när M;omika åkte iväg en en polisbil, som hade förflyttat sig de relativt korta sträckan till ’Rosengård. Det var nog en nödlögn av den lokala polischefen att det var en speciell taktik att inte gripa någon i Rosengård. Och detta ifrågasätts inte av någon efter Thornbergs akutoritära cjefsuttalande att så var det inte. Trots att sanningen snarare var personalbrist hos polisen, Thornberg har satt i system och ljuuga att polisen har kontroll, när motsatsen är sanningen. Polisen klarar inte sin uppgift att utreda, bekämpa och förebygga brott. I stället för att ingripa och bura in unga brottslingar i det tidigt skede av deras brottskarriär, väntar polisen tills någon blir mördad. Då drämmer rättssamhället till med lagens hårdaste straff: Ungdomsvård under fyra år på ett Sis-hem.

  I detta läge, när polisen ändå inte hinner med, behövs verkligen en ”taktik”. Regeringen måste sätta fart med de nya lagar, som behövs. För att få ner mängden ouppklarade brott. måste kriminella, som begår många brott gripas och buras in under lång tid framöver.
  1) Utvisning av personer, som vistas illegalt i landet men inte är dömda för brott, måste ha hög prioritet.
  2) Personer, som har dömts till utvisning efter avtjänat fängelsestraff, måste förpassas ur landet omedelbart efter frigivningen.
  3) Det måste snarast införas rutiner inom alla offentliga myndigheter för hantering av anmälningsplikten. Inom varje myndighet måste det finnas en instans, till vilken övrig personal kan rapportera ”papperslösa” somde kommit i kontakt med,. och som vidarebefordra till Polisen eller Migrationsverket. Samma instans ska avgöra om det ska göras undantag från anmälningsplikten, men bara om det finns särskilda skäl i det enskilda fallet. Underlåtelse ska anses som arbetsvägran och vara uppsägningsgrundande.
  4) Förvaring ska införas som en extra påföljd efter avtjänat fängelsestraff för särskilt farliga återfallsförbrytare, som kan befaras begå nya brott av allvarligt slag.
  5) Personer, som har utvisats p.6.g.a. brott, men återvänder till Sverige i syfte att begå nya brott, ska också dömas till förvaring.
  6) Straffbarhetsåldern sänks till 10 år, som också blir lägsta ålder för (ungdoms-) fängelse.
  7.) Strafftiderna för unga brottslingar, som har begått grova brott,. måste skärpas rejält. 16- och 17-åringar ska dömas till minst 75 % av strafftiden för vuxna- 14 och 15-åringar till minst 50 % av strafftiden för vuxna. 12- och 13-åringar till minst 25 %. Plus förvaring om det finns synnerliga skäl till

 7. Jonsson

  Debattartikeln återfinns på Dagens Nyheters kultursida. Så YGL och demonstrationsfrihet är kultur? Samtidigt ska en armlängds avstånd råda mellan politik och kultur?
  Nej, VK:s ledarsida är verkligen inte frisinnad.

  I Sverige måste man alltså ansöka hos polisen för att få yttra sig på stadens torg, speakers corner. Det är frihet. Det är inte censur?
  Att bränna böcker i olika genrer är censur. Ibland.
  När fotboll visades över storbildsskärmar på Rådhustorget, då måste många poliser (det dög inte med ordningsvakter) närvara. Ingen polis behövs när det är cirkus och tivoli dock.
  Gissar att VK ratar insändare de ogillar, och i sann PK-journalistisk yttrandefrihetlig anda.

  Jag ser utspelet i DN, som endast rörande TV- och tidningsutgivares rättigheter. För allmänheten gäller andra regler.
  Om liberalismen är så bra, då borde väl Johan Pehrsons parti ha 20% i opinionsundersökningar och Jimmie Åkessons 3,4%. Helst lägre än 3,4 %, enligt frisinnade Mirjamsdotter, som tillskriver SD som fan i båten?
  Troligen var det sossarnas framryckning efter WW2 som slutligen sopade undan frisinnet. Folket blev löneslavar. Folkpartiet blev tvärtom: herrefolk.

  • brorson

   Jaså ,Linderborg är tillbaka i Aftonbladet. Kul att just hon skriver att yttrandefriheten begränsas av lagar om förtal, när hon inte ens blev anmäld, än mindre dömd. Publiceringen av Linderborgs artikel är ett typexempel på (själv-) censuren i svensk media. Det intressanta är inte vad Aftonbladet har publicerat av Linderborg, utan vad som inte har publicerats. Så nu kan Aftonbladet slå sig för bröstet ”Titta själv, vi censurerar ingen. Även Linderborg har ju fått komma till tals”.

   Inte ett ord om att Linderborg fått sparken som kulturchef hos Aftonbladet, sedan hon pekat ut ”rysslandsexperten” Martin Kragh som agent hos den brittiska säkerhetstjänsten. Kragh borde ha anmält Aftonbladet och dess kulturchef för förtal. men det vågade han kanske inte. för i så fall hade ju Linderborg fått visa under rättegången vilka grunder hon hade för sitt påstående. Om det inte var påtryckningar uppifrån (den socialdemokratiska partiledningen, som redan då förberedde Sveriges Nato-ansökan?) att Linderborg måste tystas.

   Om det glädjer henne idag att Momika (på uppdrag av sin gamla allierade i kriget mot IS: Iran?) kanske lyckas stoppa Sveriges Nato-medlemskap, så tiger hon om den saken. Tro inte att en gammal medarbetare får skriva vad som helst, ens i rollen som fristående debattör! Linderborg har f.ö. en doktorsexamen i historia. och vet således mer om källkritik än journalister i allmänhet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.