Petter Nilsson(SD)

Etikett: Koranbränningar

Koranbränningar och demokrati!

Av , , 15 kommentarer 26

Länder, som inte alls är särskilt demokratiska har inkommit med förbättringsförslag för att stärka den svenska demokratin: ”Förbjud att kritisera islam”, tycker de.
Nu, ska först sägas, kan jag tycka att bränna en koran är ett uselt sätt att nyttja de demokratiska rättigheterna. Mer rimligt är att bjuda in till dialog och debatt. Men det må vara.

Den svenska yttrandefriheten är stark.

Skyddet för de som vill bränna en koran är starkt. Bland annat fick polisen fel av kammarrätten, likväl kritik för att neka tillstånd när man ville bränna en koran vid turkiska ambassaden i februari 2023.
Man får komma ihåg att de eldade koranerna fick konsekvenser för NATO-ansökan.

Förvaltningsrätten är tydlig med att Polisen inte hade någon rätt att neka koranbränningar i Stockholm:
”– Det här är ingen komplicerad lagtext. Den relevanta regeln finns i ordningslagen. Polisen har argumenterat ganska fylligt i rätten, så det framgår hur de tänker, men det de har anfört är inte sådant som kan utgöra skäl för att neka tillstånd, säger Stefan Holgersson, ordförande i målet och kammarrättspresident.”

Utrikesdepartementet ”fördömer starkt” koranbränningarna i Sverige, och förklarar att ”Sveriges regering förstår till fullo att de islamofobiska handlingar som enskilda personer gjort sig skyldiga till vid manifestationer i Sverige kan vara kränkande för muslimer”, skriver UD. Även om Sverige har en grundlagsskyddad rätt till mötesfrihet, yttrandefrihet och demonstrationsfrihet är handlingarna ”respektlösa” och ett ”uttryck för rasism och främlingsfientlighet”, enligt UD.

Om man är en vän till demokrati kanske man bör fråga ifall UD:s uttalande till de muslimska länderna verkligen värnar om demokratin i de berörda länderna – utöver den naturliga frågan – huruvida UD:s inställning gynnar demokratin i Sverige.