Petter Nilsson(SD)

Anmälningsplikt! och vänsterpartiernas märkliga signalering

Etiketter: , , , , , , ,

9 kommentarer

 1. Hasse

  All hälso- och sjukvårdspersonal är idag skyldiga att anmäla om de vet eller misstänker att ett barn far illa. Även vissa andra myndigheter, yrkesverksamma och anställda på vissa myndigheter är skyldiga att anmäla. Det gäller till exempel socialtjänst, kriminalvård, polis och skola. Anmälan ska göras till socialnämnden. Anmälningsskyldighet gäller också om man misstänker att ett barn utsätts för brott. Detta handlar alltså om en anmälningsplikt för att skydda den person som det gäller att utsättas för fara eller brott.

  Förslaget till ”angiverilag” gäller inte ett sådant skydd, utan avser istället att sätta dit en person som lever under radarn.
  Det är skillnad på äpplen och päron, men sverigedemokrater har svårt att skilja på det.

  • brorson

   Svar till Hasse. Jag kan inte svara för SD, men jag har svårt att tro att SD inte förstår att förslaget handlar om en utvidgning och systematisering av de anmälningsplikter som redan finns? Jag tror att du har svårt att skilja mellan sverigedemokrater och liberaler, eftersom liberaler i vissa kommuner har förnekat att förslaget – enligt Tidö-avtalet, som kan läsas på Liberalernas egen hemsida – handlar om en utökad anmälningsplikt.

   Även den utökade anmälningsplikten handlar om att skydda personer från att ”utsättas för fara eller brott” (din egen formulering, som är alldeles utmärkt). Det handlar exempelvis av de tusentals, som har omkommit på Medelhavet, under försök att ta sig till Europa – lockade av bl. a. skrupelfria svenska vänsterpolitiker. som utlovar ett liv som gömda i Sverige.

   Läste just att den franska inrikesministern, som under besök i Italien utlovat hjälp till de italienska gränsbevakningen, men sagt absolut nej franskt mottagande av båtflyktingar som kommit till Italien, har träffat påven, som vädjat om hjälp att rädda liv på Medelhavet. Detta står inte alls i motsättning till varandra. Men det behövs en utökad och förbättrad organisation för att skicka tillbaka de räddade till sina hemländer.

   Den franska ministern gjorde helt klart att bara för att man lyckats ta sig illegalt till Europa, så innebär inte det att man ska skickas vidare över hela Europa, åtminstone inte med fransk hjälp. Det handlar om vår tids slavhandel, som vi alla måste hjälpas åt att sätta stopp för. Men det vill inte svenska vänsterpolitiker. som genom sitt motstånd stödjer människohandeln. Partier, som låtsas stå på de fattigas och exploaterades sida.

   Och kanske gjorde det historiskt. Men nu är samma partier de mest korrumperade i Sveriges politiska historia.

   • Mique

    Jag noterar att du fortsätter att vräka på med samma dravel, om och om igen, med dina fjolliga ”massiva murar av text”, fyllda med paragrafrytteri. I Sverige är det Sveriges Riksdag som stiftar Sveriges lagar, inte du! Paragrafrytteri är rättshaveristens paradgren och narcissistens signum.

 2. brorson

  I den senaste av mina kommentarer till förra inlägget (Vikten att debattera kontroversiella frågor) citerade jag en krönika i Expressen: ”I juli 2020 berättade exempelvis SR Ekot om hur Skatteverkets utsända kunnat se tusentals spår av människoexploatering på sina arbetsplatsbesök – men att de var förbjudna att larma polisen.”

  Jag har blivit kontaktad av en bekant, som läst detta och har en anhörig, som jobbar på Skatteverket med företagsbesök, för att kontrollera att arbetsgivaravgifter mm har betalats. Samt att dessa arbetsplatsbesök numera sker under polisskydd. Men när hon upptäcker skattesmitning – vilket är ett säkert tecken på människoexploatering, d.v.s. anställda som inte ens har rätt att vistas i Sverige, får hon inte avslöja sina upptäckter för den medföljande polisen. Detta vore nämligen enligt Villy Hansen och andra ordvrängande demagoger detsamma som ”angiveri”. Klart att lagen måste ändras, vilket Morgan Johansson lovat göra varje gång frågan förts på tal sedan 2015.

  Fler exempel:
  1) Arbetsmiljöverkets inspektörer utsätts för hot på byggarbetsplatser.
  2) När en socialtjänsteman kom hem från jobbet, väntade en person som fått avslag på sin ansöka om kommunalt försörjningsstöd utanför hennes ensligt belägna bostad på landsbygden .Han ville bara ödmjukt be henne ompröva sitt beslut, för han hade ju sjuka barn i hemlandet. Hon upplevde naturligtvis situationen som ytterst hotfull, trots att inga hot uttalades.
  3) En anhörig till mig, vilken jobbar med personutredningar inom socialtjänsten, berättar hur klienter av, som det kan uppfattas, en slump råkar säga ”Vi vet på vilken skola dina barn går”.
  4) Personal på akuten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala upplever hot på arbetsplatsen från ”anhöriga” (är de verkligen det?) som vill följa med skottskadade patienter in. Nekas de ”anhöriga” detta, följer de efter de anställda, när de går hem från jobbet. Kan ju skylla på att de ska åt samma håll.

  Vanliga svenska arbetsplatser, som förr hade öppna dörrar, ser numera ut som bunkrar. För att som svensk pensionär komma in på akuten, bör man helst komma med ambulans – om man har turen att bo i ett område, som ambulansen vägar åka till tan polisskydd. Räcker polisen till, när de dessutom ska hjälpa Momika att skända heliga skrifter samt rycka bort fastlimmade klimataktivister från asfalten?

  Tänkte jag skulle berätta om mina iakttagelser för en journalist, men kom inte ens in på redaktionen, eftersom redaktionen numera har ”skalskydd”. Tror de att svenska pensionärer är terrorister?Svenska journalister lever numera helt isolerade från verkligheten, som dock alltmer tränger sig på.

  Villy Hansen har besvarat mina senaste kommentarer på Petters blogg, dock utan att gå i direkt polemik mot mig. Sådant har Sverige blivit: Offentliga tjänstemän, som på olika subtila sätt hotas till livet, om de följer de lagar och regler som gäller för tjänsten, men inte får tipsa polisen när de upptäcker fusk, journalister som isolerar sig från den verklighet, de förväntas skildra.

  Att vistas illegalt i Sverige är i sig ett brott. Och man kan inte vistas här illegalt under en längre tid utan att begå fler och betydligt värre brott, tvinga andra att begå brott- eller själv bli utsatt för brott, som offer för människohandel – vår tids form av slavhandel.

 3. brorson

  ”Vi tänker inte sänka oss till det moraliska träsket och ange någon”. Så har Hansens skrivit under en bild på en kvinna, som håller för munnen. i sitt svar på min kritik mot honom på Petters blogg, utan att gå i direkt polemik mot mig. Fegt.

  Han avslutar med: ”Det krävs inte på något sätt att vara någonting till ´vänster` för att tycka fasansfullt illa om en `angiverilag` eller vad folk vill kalla den. Det räcker med att vara en god människa och humanist.”

  Jag vågar påstå att jag står till vänster om Hansen både socialt och ideologiskt. Men då använder jag ordet ”vänster” i ordets gamla betydelse, innan den blev en markör för falskvänstern hos klassresenärerna inom övre medelklassen.

  Man är ingen god människa, om man som Hansen gör, stödjer de värsta formerna av kriminalitet, människohandel och exploatering, som är vår tids slavhandel. Cynismen och brutaliteten är uppenbar. Efter allting, som har synliggjorts, kan man inte längre låtsas vara en naiv nyttig idiot

  Det har sagts otaliga gånger, att det är inte fel att vilja få det bättre än framtiden i hemlandet ter sig för tillfället. Men om dessa driftiga människor som ger sig i väg (jag talar nu inte om de kriminella) hade stannat i hemlandet och bidragit till dess utveckling, så hade de kanske upplevt det som hände i Sverige år 1925.

  Det var året som började med fortsatt stor utvandring och slutade med invandring. Och invandringen bestod nästan enbart av tidigare utvandrare som kom hem – till ett fattigt land på tröskeln till att bli en framtida välfärdsstat.

  Man kan tycka att de, som sätter sig i sjö-odugliga båtar i hopp om ett bättre lev i Europa. Men det är mer komplicerat än så. När de, som gått ombord först, ser att smugglarna under pistolhot tvingar ombord fler och fler och vill kliva av, blir de också tvingade, med pistolhot, att sitta stilla i båten.

  När båtarna väl lyckats slippa igenom de nordafrikanska staternas kustbevakningar och kommit ut på internationellt vatten, finns inget utom Medelhavets vågor, som kan stoppa den fortsatta färden. Det behövs mycket för att ändra på detta. En ny sjöfartskonvention gällande i synnerhet Medelhavet. Ingen vidarebosättning inom Europa. En ordnad repatriering till hemländerna. Är den, som vill det, ingen god människa?

 4. brorson

  Om någon undrar vad jag menar med att det behövs en ny sjöfartskonvention i synnerhet för Medelhavet, kommer här en förklariing. Det handlar om internationellt vatten i Medelhavet, varmed menas havsområden, som inte ingår i någon stats territorialvatten. Som jämförelse: Internationellt vatten finns även mellan Gotland och det svenska fastlandet.

  På internationellt vatten gäller ingen stats lagar och där råder i princip fri sjöfart. Den italienska kustbevakningen kan därför inte ingripa mot flyktingsmuggeltrafiken förrän smuggelbåtarna har kommit in på italienskt territorialvatten eller råkat i direkt sjönöd, när folk bokstavligen håller på att drunkna . vilket verkar vara uträknat av smugglarna.

  I början av 1800-talet ingicks bilaterala överenskommelser mellan de europeiska kungarna om att slavskepp inte skulle omfattas av principen om fri sjöfart på internationellt vatten. Jag har läst ett sådant avtal mellan konungen av Sverige och konungen av Preussen, vilket stadgade att om ett slavskepp påträffades av ett krigsfartyg från något av de länderna, skulle slavskeppet bordas och besättningen tillfångatas. Inom några år hade slavhandeln över Atlanten upphört.

  Det som var möjligt för nästan 200 år sedan, med enväldiga kungar som ofta låg i krig med varandra, skulle inte vara möjligt nu med detta fantastiska EU och några afrikanska stater, vars kustbevakningar finansieras av EU? Har den svenska EU-kommissionären för mänskliga rättigheter Ylva Johansson agerat på något enda sätt mot vår tids slavhandel? Inte såvitt jag vet. Hennes idé har ju varit att sprida flyktingarna över hela Europa.

  Men hon är väl en av de goda människorna, enligt Villy Hansens definition?

 5. brorson

  Ordspråket ”ser inte skogen för alla träd” kan appliceras på falskvänsterns (S, Mp, V och C) bidrag till flyktingdebatten. De ser inte världens befolkning på nästa åtta miljarder för alla individer inom deras eget synhåll. Att det finns en miljon i ett överbefolkat och omänskligt flyktingläger någonstans i Asien låtsas de inte om. Men de har säkert större skyddsbehov än några gömda individer i Sverige.

 6. Pingback: Svenska Kyrkans vänstervridning uppenbaras! | Petter Nilsson(SD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.