Petter Nilsson(SD)

Nödvändigheten av skärpta krav för arbetstillstånd!

Det har förekommit en rad kommentarer från tjänstemän och politiker som nu vill problematisera de skärpta reglerna för arbetstillstånd.
De här reglerna är nödvändiga!

Innan vi går vidare med klippet så vill jag lyfta att Sverigedemokraterna inte får ta samma plats i traditionella media som övriga partier, särskilt inte här i Västerbotten, så ifall du känner för att gilla videon, eller prenumerera på kanalen så hjälper du den fria åsiktsbildningen.
De skärpta kraven för arbetstillstånd behövs.
De har emellertid kommit att problematiseras av tjänstemän och politiker – Inte minst lokalt här i Västerbotten.

Lokala exempel såsom Ett enskilt fall i Vilhelmina. Frågan om Musse från Vilhelmina har fått ta plats i nationell media också.
Efter det har fokus flyttats främst till rekryteringsproblem inom en äldreomsorg som övriga partier konverterat till integrationsprojekt.
Det här kommer förstås från en personer som vill fortsätta bedriva en ansvarslös invandringspolitik. Eller personer som bara vill godhetssignalera.
Det man måste förstå är förstås att det är en fråga om regelverk. Som politiker fattar vi beslut om regelverk.
Regelverk som myndighetsbeslut fattas efter. Regelverk som domstolsbeslut fattas efter.
Det blir alltså väldigt fel när man försöker få en debatt om regelverk att enbart handla om enskilda fall.

Den ansvarslösa invandringspolitiken har lett till stora kostnader för samhället. Kostnader som drabbar välfärden, inklusive de löner samhället erbjuder de som arbetar inom äldreomsorg.
Man måste komma ihåg att det gäller på systemnivå.
Ifall vi inte har stora utgifter på grund av en ansvarslös invandringspolitik, klanbrottslighet inom välfärd – och enorma behov av trygghetsförstärkningar, ja, då kan mer medel gå till välfärd.
Första steget måste dock vara att begränsa invandringen.
Ifall man ser att badkaret blir fullt och vattnet svämmar över, ja, steg ett måste vara att vrida av kranen!

Såg att den lokala riksdagsledamoten Edward Riedl(M) kommenterat detta från moderat håll. Han lyfter att vi har hundratusentals arbetslösa över hela Sverige. Vilket är sant. Han nämner dock inte att det saknas humankapital hos många av dessa.
Människor som inte alls kan det svenska språket.

Det är också något som kommit att medföra problem inom äldreomsorgen.
Övriga partier har alltså valt att bedriva den som integrationsprojekt.
Det har inneburit att man rekryterat människor som har bristfällig svenska. Det har inneburit kritik från IVO. Det har inneburit problem för de andra som arbetar inom äldreomsorg, problem för brukare, anhöriga och så vidare.

Riedls tillskrivna citat, ”Riedl: ’Om det blir stora problem så får vi se över reglerna'”, blir märkligt.
Självklart måste man lösa problem. Men det första problemet är att man inte borde drivit på en ansvarslös migrationspolitik. Man borde inte gjort äldreomsorgen till integrationsprojekt.

Sen är system förstås komplexa. Självklart. Och visst finns det skäl att se över alla lösningar när vi befinner oss i det läge vi gör. Men att öppna upp för mer migration genom att göra det lättare att få arbetstillstånd är inte rätt åtgärd för Sverige idag.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , ,

31 kommentarer

 1. Leif

  Bra, då tar du avsvar för dom problem som uppstår. Ser fram mot ett rakryggat ansvar!

  Vad är några döda svenskar mot att ett gäng invandrare får åka hem, inget i en nazists värld

 2. Margaretha Huuva

  Känner som om man blandar ihop äpplen och päron.Flyktingar som kommer blir asylsökande och genomgår en utredning för att se om hen uppfyller kriterierna för att få stanna i landet.
  Arbetskraftsinvandring beviljas när personen sökt arbete och har fått klart med ett jobb i Sverige och då beviljas arbetstillstånd under den tiden hen har arbete i landet.
  Eller…?

 3. brorson

  Det behövs ingen arbetskraftimport till yrken, som kräver ingen eller låg utbildning eller tidigare yrkeserfarenhet. Lönekravet på 27.360 kr / mån är för lågt. Jag föreslår 40.250 kr / mån. Naturöigtvis ska lönen för redan anställda, om den är lägre, höjas till samma nivå-
  o
  Jag föreslår också vetorätt. för fackförening, som anställda inom, berörd personalkategori, har rätt att vara medlemmar i enligt föreningen stadgar. Samt subsidiär vetorätt för invandrarföreningar.. ,som har medlemmar med nödvändiga kvalifikationer för jobbet. Med subsidiär vetorätt, menas att om fackföreningen inte utnyttjar sin vetorätt,. övergår vetorätten till invandrarföreningen. Det ska inte importeras mer utländsk arbetskraft, när det redan finns utländsk arbetskraft med uppehållstillstånd ocn nödvändiga kvalifikationer landet.

  Obs, Om den sökt arbetskraften inte finns bland öppet arbetslösa, finns den kanske bland personer, som har sämre betalda jobb, och gärna skulle vilja byta upp sig. Ex-vis finns många utlandsfödda akademiker som kör taxi – och därmed blockerar inträdet på arbetsmarknaden för lågutbildade unga. Det blir alltså ett slags dominoeffekt. Arbetskraftimporten slår mot de sämst ställda, även om den importerade arbetskraften är relativt välutbildade. Därför måste lönenivån för den importerade arbetskraften. om densamma ö.h.t. ska kunna försvaras, sättas högt.

  Jag är visseroigen ingen anhångare av de socioekonmiska förklaringsmedellerna till gängrekryteringen. Mern de, som är det, borde verkligen kräva krafttag mot arbetskraftimporten och ge företräde till lediga jobb till personer, som redan befinner sig lagligt i landet. De, som befinner sig här illegalt och försörjer sig genom uppenbar brottslighet, såsom nakrkhandel och stälder, eller jobbar”svart”, måste utvisas. Den svenska vämsterm fantiserar nu om att kampen mot den illegala invandringen håller på att skap ett ”vi och dom” samt en upprepning av Ådalen 31.

  Sanningen var inte alls den,. som den nutida vänstern påstår- Mlitären stormade inga arbetarsdadsdelar. De demonstranter, som sköts av militären. demonstrerade mot användningen av importerad arbetskraft som strejkbrytare. Det var ö.h.t. inget våldsamt upplopp. Alltså inte minsta likhet med de nutida korankravellerna. Militären öpnade eld p.g.a. oenighet om oenighet mellan demonstrantera och militären pm demonstrationsvägen. Med dagens vänsterretorik skulle demonsranterna utan tvivel kallas ”rasister”, eftersom de ville ha lönekonkurrens från utländsk arbetskraft.

  Dagens falskvänster uppför sig som om de vore köpta av någon arbetsgivarförening. Mär de dessutom gär orikktiga paralller med en nästa hundera år gammal historisk händelse. Dock förstår jag mycket väl att nutida arbetsivare och deras uppbavckare inom de politiska partierna, kommer att slå bakut av mina förslag om vetorätt mot arbetskraftimporten för fackföreningar och invandrarföreöningar

  Men i mitt fullständiga förslag finns också möjlighet för emn arbetsgivare att öv erklaga till Arbetsdostolen. som då kommer att ha tre val:
  1) Avslå överklagandet.
  2) Undanröja vetot i sin helhet.
  3) Tillåta anväåndning av impoertrad arbetskraft under en begränsad tid, e4x-vis tills yrkesutbildningen fått fram ny, inhemsk arbetskraft.

 4. Björn

  Finns en uppsjö av allvarlig kritik från Ivo angående bristen på språkkunskap och vad det leder till inom vården, nämns inte med en stavelse i Vk.
  Hoppas att Kommunerna inför krav på legitimerad undersköterska vid varje anställning som vårdbiträde, det skulle även höja statusen och på sikt även lönerna för nämnda grupp.

  • Drutten

   Tror du inte bristen på personal är tillräckligt stor. Om inte ett vårdbiträde får jobba utan undersköterskelegitimation så finns det snart inget folk att tillgå inom vårdyrket. Tillräckligt illa som det är idag. Det finns många vårdbiträden i yrket som många ggr är hundra ggr skickligare i yrker än många undetsköterskor trots lägre lön.
   Språket måste man kunna det håller jag med om.
   Status hit eller dit spelar liten roll om du inte är en skicklig och noggran utövare av ditt yrke och alla andra mänskliga förmågor du bör ha för vårdyrket och verkligen vill vårda dina medmänniskor. Rätt person i yrket. Som det nu är tvingas folk många gånger in i vårdyrket fast dom inte borde jobba där.

   • Jan Sjöström

    Hej Drutten!

    ”Tvingas in i ett arbete de inte vill eller kan hantera”

    Naturligtvis fungerar inte en sådan lösning över tid. Vi Svenskar
    som bär huvud ansvaret för resursens brister, har inget val. Vi
    måste förstå att det är ”vår vilja” som försatt dessa nya Svenskar
    i sak och situation. Den s k importen av nya Svenskar skedde i
    enlighet med vår vilja. (Medial värdegrund i godhet garanterar
    alltid Svenska flertalets röst)

    Att göra sig anställningsbar innebär ofta ett omöjligt krav, av det
    enkla skälet att förutsättning saknas. Inlärning i äldre år kräver
    många gånger motprestationer individen saknar – i lust eller en
    upplevd möjlighet i. (Finns försörjning i annan lösning blir så saken
    av totalt ointresse).

    Empirin säger oss att ca 10 – 20% i gruppen är anställningsbara.
    Övriga blir då den belastning som skapat ”det svenska tillståndet”

    Brist i arbetskraft genereras oftast av ekonomiska styrmedel, låg
    lön, få intresserade. Lösningen i frågan blir således i hur mycket
    högre – för funktion. D v s i alla delar frågor som borde beaktats
    ”innan vi i värdegrund, beslutade i att inte bygga några murar”

    Vi var många som såg det komma, men inte tillräckligt många för
    att göra skillnad.

    Media styr, media reglerar de ingångar i vilken omständighet ges
    luft. Vi vet från oansvarslös media att deras syfte är simpel
    egennytta. Vi vet att partier som lever i symbios i enkel löpsedel
    för dagen – även dom säljer sitt budskap i dagen. Nästa dag nya
    löpsedlar och nya s k värdegrunder blir då garanter för allt annat
    än folkets demokratiska viljor.

    Ansvar är som bekant endast mottagarens. Svensk är hårt präglad
    i naivitetens enkla ordningar. D v s har det stått i tidningen så är
    det lik tydligt med (s)tyrkt sanning – nämns sak och ordning i ett
    flertal tillfällen, blir vetskapen t o m ett styrkt faktum!

    I ett fungerande land präglat av flertalets viljor – råder ordning. Inte
    Svenska tillståndets oordning. Vi folket har i detta nu att ansvara
    för våra val. Det är nu kostnaden för den s k investeringen skall
    regleras, detta oavsett konsekvenser för hela vårt lands ekonomi.

    Naivitet (tillskapad eller inte) ger ett samhälles förutsättning. Accept
    i annans egennytta (enskilds eller partis) måste vara upp till den
    enskilde att avgöra. Den stora frågan ”hur överlever folkets vilja”
    (demokrati) en Värld dikterad av stundens mediala värdegrund!

    Nej – den överlever inte. Sverige har nu få alternativ. Ett kan vara
    att helt bortse från tidigare Svenska territorium som nu befolkas
    av ny maktordning. Vi erkänner oss besegrade – vi orkar inte mer!

    Vi böjer oss för deras krav på egenbestämmande, autonoma i sin
    egen beskrivning. Egna parlament, egna lagar torde i allt endast
    ändå vara en fråga om tid.

    Ett land garanterat via folkets våldsmonopol är ett land i funktion. I
    Sverige råder nu krig, ett krig vi omöjligen kan vinna!

    • Mique

     Sverigedemokraternas propagadamaskineri tycks fortfarande inte ha justerat signaturen ”Janne Sjöströms” algoritmer!?

     • Jan Sjöström

      Hej ”signaturen” Mique! Eller heter du egentligen Bosse, arbetslös!

      Mitt namn är jan Sjöström, ingenting annat!
      I…ot.

 5. kenth

  Dom kommer hit från utlandet…får bidrag…får dem inget jobb eller är svårplacerade
  får dem pension…utan att betalat en krona till pensionsfonden.
  Rätt eller fel?

  • Jan Sjöström

   Hej Kenth!

   Ja det stämmer. Vår nuvarande ordning, värdegrunderna
   garanterar detta. Det är Svenska folkets vilja. Således inte
   en sak för svart eller vitt, ”rätt eller fel”!

  • brorson

   Du har rätt. Läs vad har skrivit i min första kommentar i den här tråden.
   1. Läs vad jag har skrivit om vad som hände i Ådalen 1931. Militären sköt mot svenska arbetare, som demonstrerade mot användnindningen av utländsk arbetskraft som strejkbrytare för att pressa ner lönerna för de svenska arbetarna
   2. Läs vad jag skrivit arbetslösa, som redan befinner sig lagligt i Sverie, ska anställas innan ny utländsk arbetskraft importeras,
   3. Under 1990-talet och början av 2000-talet (och även fortfarande?) hade Arbetsförmedlingen satt tvångssjukpensionering av arbetslösa i system. Af kallade till ett ”trepartsmöte” med den arbetssökande samt en representant för Af och en från FK. Mötet inleddes med att Af-representanten vägrade hjälpa den arbetstösa personen, varefter den godhjärtade tjänste-anden från FK föll till föga och lovade att överta försörjningen av den arbetslösa personen, Mot invandrare behövdes inget tvång, för de trodde att detta var en laglig förmån för invandrare i Sverige.

 6. Hasse

  SD sprider lögner om att äldreomsorgen är ett integrationsprojekt! Så är inte fallet. Sanningen är att det finns för få svenskar som vill jobba inom äldreomsorgen. Allt för få vill ha ett jobb som innebär arbete på kvällar och helger. Fritiden är viktigare än jobbet. Det är fakta för många svenskar. Högerpartierna säger att det finns många svenskar som kan ta de jobb som utlandsfödda nu har. Varför har då inte dessa svenskar redan gjort det? Man vill inte! Vi ska vara tacksamma för att våra äldre överhuvudtaget kan få hjälp och att det är utlandsfödda som vill ta de jobben. Svenska språket lär man sig genom att arbeta och det är också idag hårda krav från många kommuner att de som inte har svenska som modersmål ska gå kurser och lära sig svenska.

   • brorson

    Marko har rätt. Hasse ljuger alldeles förfärligt. Grovt förtal mot folkgruppen svenskar. Jasse sprider myter om att svenska arbetare år lata. Läs vad har skrivit i min första kommentar i den här tråden.

    1. Läs vad jag har skrivit om vad som hände i Ådalen 1931. Militären sköt mot svenska arbetare, som demonstrerade mot användningen av utländsk arbetskraft som strejkbrytare för att pressa ner lönerna för de svenska arbetarna
    2. Läs vad jag skrivit arbetslösa, som redan befinner sig lagligt i Sverige, ska anställas innan ny utländsk arbetskraft importeras.
    3. Under 1990-talet och början av 2000-talet hade Arbetsförmedlingen satt tvångssjukpensionering av arbetslösa i system. Af kallade till ett ”trepartsmöte” med den arbetssökande samt en representant för Af och en från FK. Mötet inleddes med att Af-representanten vägrade hjälpa den arbetstösa personen, Mot invandrare behövdes inget tvång, för de trodde att detta var en laglig förmån för invandrare i Sverige

    Där jag bor hade de politiska ungdomsförbunden drivit igenom att den personal, som jobbade inom hemtjänsten och hade timanställningar, inte skulle få fortssatta anställningar, utan de jobben skulle gå till invandrare. Den gamla personalen fick emellertid nya jobb hos ett privat hemtjänsftöretag, som hade avtal med kommunen .Eftersom många vårdtagare ville ha kvar sin gamla personal bytte de från kommunens hemtjänst till det privata företaget. Kommunen sade då upp avtalet med det privata företaget med den märkliga motiveringen att ägarna inte hade tagit ut vinst under det senaste året, vilket berodde på de många nyanställda i kombination med att kommunen hade förhalat betalningarna till företaget,

    Sedan 1990-talet (ev. tidigare) har Arbetsförmedlingens huvuduppgift varit att dölja arbetslöshetens verkliga omfattning. Förklaringen till att vi har brist på arbetskraft samtidigt med skyhög arbetslöshet är att Arbetsförmedlingen inte är vad den heter (en förmedling) utan rena motsatsen, en i högsta grad dysfunktilnell myndighet.

    Stora delar av den högre utbildningen (universitet / högskola) är också en dysfuntionell verksamhet, som hellre satsar på kvantitet (många inskrivna studenter ) än kvalitet (alltför få utbildningar leder till spetskompetens, särskilt inom medicin och atomfysik). Yrkesutbildningar för unga med dåliga betyd i teoretiska ämnen lyser nästan bhelt med sin frånvaro. Poliriker utan någon som helst praktisk yrkeserfarenhet fantiserar om att lågutbildade inte klarar några jobb alls..

    Under kvällens partiledardebatt skyllde den totalt verkligehtsfrånvända arbetsmarknadsministern Johan Person, L, gängkriminaliteten på att många unda ”inte har en studentmössa i garderoben.” Det har jag aldrg haft. När mina tidigare klasskamrater fick sina studentmössor hade jag en uniformsmössa. Problemen nu beror på massimport av lågutbildade i kombination med att andelen lobb, som kräver låg eller ingen utbildning inte har ökat. Andelen högutbildade med verklig spetskompetens, har inte heller ökat, trots att efterfrågan på sådan personal torde ha ökat,

    Sverige var en gång i tiden en världsledande kärnkraftnation. Nu verkar nästan alla partier överens om att Sverige på ny kärnkraft., Hur ska det gå till, när nästan alla kvarvarande atomfysiker har passerat pensionsåldern för minst ett par decennier sedan och det inte ens torde finnas tillräckligt många professorer, som kan undervisa studenter, som vill lära sig konstuera de nya reaktorerna?

    • Mique

     Om någon ljuger, så är det inte signaturen ”Hasse” utan det är du ”Brorson”! Dina kommentarer är fyllda till bredden med pseudovetenskap, konspirationsteorier och desinformation! En total avsaknad av källhänvisningar, ”jag har en släkting som har en bekant, som arbetar på en myndighet, som har berättat”, ligger långt under argumentationsretorikens lågvattenmärke! Unga kvinnor med Master-examen i juridik, kallar du för ”småflickor”, sådant ska man behöva läsa från en person med endast realskoleutbildning! Skärp dig ”Brorson”, du framstår allt mer som en bitter narcissist!

     • brorson

      Jag har ingenstans skrivit , ”jag har en släkting som har en bekant, som arbetar på en myndighet, som har berättat”. Jag har inte heller skrivit att jag endast har realskoleutbildning. Du har själv skrivit att du är iinvandrare från ett land i Sydamerika och att du är medborgare i det landet, men har inte avslöjat vilket land. Du har alltså inga anhöriga,. som bodde i Sverige innan du föddes, men har fräckheten att beskylla oss, som har det, för att ljuga. Du tål inte att höra sanningen från personer, som själva varit med.

     • brorson

      Finns många exempel. Nu senast att inga svenskar vill arbeta i äldreomsorgen p.g.a. obekväma arbetstider. Som jag redan har skrivit om.

     • Kim

      Där har vi olika syn. Inte bara för att jag anser att man är våldsamt lättkränkt om man kan få det inlägget till ”grovt förtal”.
      Först kanske man ska definiera ”svenskar”, men jag tar mig friheten att utgå från definitionen att båda föräldrar ska vara födda i Sverige, svenska medborgare, åtminstone 2 generationer (vilket verkar vara ungefär det folk på denna typ av kommentatorsfält anser, även om det inte är min definition). Jag har själv flera bekanta som jagat folk bl.a. till äldrevården och personliga assistenter för att anställa. Både här i Umeå och i Sveriges tre största städer. Det kryllar inte direkt av folk enligt definitionen ovan som är villiga att jobba. Tyvärr. Att det inte finns några är en grov överdrift (vilket tyvärr lirar med den tråkiga debatten att göra saker svarta eller vita), men det är inte ens nära proportionerligt mot demografin. Detsamma gäller fö en rad andra jobb såsom städning, taxi, busschaufför mm mm. Tror du på fullt allvar att alla ”invandrare” som fått dessa jobb konkurrerat ut en drös ”svenskar” som sökt jobben?

      Jag utmanar alla de som inte anser att det finns ett problem med arbetskraftsbrist att faktiskt visa sina enorma ”kunskaper” då det faktiskt ska rekryteras. Min gissning är att det antingen förblir snack eller att det efter försöket faktiskt uppstår en insikt som får personen att förstå vårt samhälle lite bättre.

      Jag håller fö med dig ang kärnkraft, även om man bör påpeka att samhället och kunskapen såg helt annorlunda ut då. Samtidigt skulle jag vilja belysa att politikerna på den tiden faktiskt valde att lyssna på kompetenta personer. De vassaste inom sina områden. Det ledde bland annat till ett av världens mest genomtänkta och robusta elförsörjningssystem. (Det hade ingen ”marknad” åstadkommit.) Idag väljer man att lyssna på lobbyister och de som basunerar ut populistiska saker. Det kommer även att göra att inte heller denna regering kommer att förbättra situationen med gängkriget. Det gör dessutom att man inte heller kommer att lösa energifrågan långsiktigt. Man försöker tex inte ens lösa frågan kring restprodukter. Tyvärr.

     • brorson

      Du ville ha ett kort svar och fick ett kort svar, Och nu klagar du på att lag inte har levereerat ett långt, utredande svar om, problemen finns och vad de beror på. Jag har tidigare i den här tråden anfört tre orsaker: 1) att vi har en dysfunktionll arbetsförmedling, som inte är vad den heter (en förmedling). 2) att vi har en dysfunktionell högre utbildning, som satsar på kvantitet (många inskrina studenter) i stället för kvaligtet (specialister med spetskompetens), 3) att praktiska yrkesutbildningar för lågutbildade unga nästan helt lyser med sin frånvaro. I andra bloggdebatter har jag pekat även på andra orsaker, ex-vis att en felanställning kan bli väldigt dyr, speciellt för en småföretagare med få anställda och dåliga egna kunskaper i arbetsrätt. Man kan inte begära att varenda småföretagare ska vara expert på arbetsrätt, och därför har jag föreslaget att just småföregtagare ska ha tillgång till subventionerad arbetskraft genom bemanningsföretag. som tar över de svåra delarna av arbetsgivaransvaret.

      Summa sumamrum är att den befolkning som finns i Sverige (svenskar + invandrare som befinner sig här lagligt) mer än väl räcker till för. Utbudet räcker antalsmässigt till för att täcka efterfrågan på arbetskraft.

     • Kim

      Uppskattar att du svarar kort. Jag försökte länge läsa dina inlägg, men de är helt enkelt oftast alldeles för långa och spretiga för att jag ska orka läsa längre. Sorry.
      Varför anser du att jag ”klagar” då jag skriver mitt resonemang?
      Ang ditt resonemang –
      1 håller jag med om.
      2. Håller jag inte med om, men jag håller med om att man borde kunna komplettera med att erbjuda tuffare utbildningar för de med ambitioner och kompetens.
      3. Håller jag inte helt med om MEN jag tycker att man borde sänka de teoretiska kraven på flera utbildningar. Och komplettera med fler direkt yrkesinriktade linjer.

      Vi har olika uppfattning om Tegnell. Där kommer vi aldrig ha samsyn. Dessutom skulle jag inte säga att det är vare sig de anställda eller hemtjänstchefernas fel ang den tidiga överdödligheten på äldreboenden. Snarare ett systemfel, vilket man inte verkar sugna på att ändra. Alltså ytterst politiskt ansvar. Och jag håller helt med om att krav på det svenska språket är helt relevant.

      Du säger att jag ljuger för att jag ska ha påstått att du sagt att inga invandrare ska anställas. Var har jag skrivit det? Eller är det din tolkning av att jag försökte definiera ”svensk” för att vara tydligare? Om du vill ha en annan definition – vilken vill du ha så vi kan diskutera?

      I grunden handlar tråden om ett krav på månadslön där de blåbruna inte gjort en ordentlig analys om konsekvenserna. Något tom deras lokala partirepresentanter bekräftar. Jag tycker det är helt rätt att sätta krav och att den gamla nivån är för låg. Men varför 27? Varför inte 18? Eller 22? Konsekvenser av de nivåer man satt?
      Hasse påpekade att Sd ljuger om äldrevården och att det är svårt att få ”svenskar” att söka jobben. Anser du att det är fel? (Att Marko far ut i en massa svammel är jag inte förvånad över, men det brukar gå att resonera med dig även om vi inte alltid håller med varandra.)

      Fö kvarstår min utmaning ovan.

    • brorson

     Var har jag skrivit att DU ljuger? Det var ju ett svar till sign Hasse, som beskyller andra för att sprida lögner. Om du tror att Hasse har rätt, så har du fel. Men du tror kanske att du har rätt, att i god tro ha fel är inte detsamma som att ljuga.Jag vet vad jag talar om, eftersom jag har sett utvecklingen av svenskt arbetsliv och svensk arbetsmarknad under lång tid och tillhör numera den åldersgrupp som brukar ha äldreomsorg och bor dessutom i ett seniroboende, där jag är den ena i min korridor, som inte har äldreoosorg. Väldigt många i det här huskomoplexet har dött i coronan, och det beror på att personalen inte fått bära munskydd. Jag har själv en utbildning i smittskydd och hade ett 40 minuter långt samtal om saken med den kommunala äldreomsorgschefen, som avslutade samtalet med ”Du ska inte oroa dig”. FHM hade på inrådan av Tegnell påverkat Arbetarskyddsstyrelsen att gå emot krav från Kommunalarbetareförbundet att anställda i äldreomsorgen ska bära munskydd.

     Visserligen för att skydda sig själva, men därigenom hade de ju även skyddat sig själva. Tegnell borde åtalas för både tjänwstefel och grov vållande till annans död. Nu försvarar de sig med att de, som dog, åndå skulle dö, fastän senare., Exakt samma försvar som anfördes av nazi-läkare, som utförde dödliga experiment på koncentrationslägerfångar. De skulle ju ändå do. Dessa läkare dömdes till långa fängelsestraff, men Tegnell och hans medskyldiga på FHM går fria och sprider myter om ”överdödlghet”.Jag har – trots flera riskfaktorer -. överlevt tack vare mina kunskaper om smittsydd.

     Vad sedan gäller påståendet att allför få svenskar vill jobba i äldreomsorgen för att de inte vill arbeta på kväller och helger, så stämmer ju det inte alls. Menar du på fullt allvar att Kommunals medlemmar ska kastas ut i arbetslöshet för att deras fackförbund kräverfasta anställningar, bättre arbetsscheman och höljd ob-ersättning? I det fall jag referat till var det äldre svenska kvinnor, som arbetat många år i de kommunala äldreomrorgen och hela tiden – i strid med gällande arbetsrätt – nekats fasta anställningar – som nekades fortsatt jobb hos kommunen, för att unga invandrare skulle komma ut i arbetslivet. När de fick nya jobb hos ett privat äldreomsorgsföretag, sade kommunen upp avtalet med det företaget.

     Drivande bakom det beslutet var en C-politiker. Minns du hur Reka Tonai, dåvarande ordf. för Centerns ungdomsförbund, pratade om ”Britta, 45, som sitter i fikarummet hela dagarna” pch borde få sparken för att någon ungdom skulle få hennes jobb? Nuvarande C-ledare vill sänka arbetstivaravgifen, som finansierar bl.a. de framtida pensionerna. Utan att svara på frågan hur sänkt pensionsålder till 45 år ska finansieras med sänkta inbetalningar till pensionssystemet. Det är inte så, som du verkar tro, att svenskar saknar vilja och förmåga att göra rätt för sig. Förklaringen är att vi har politiker, som fjäskar för särintressen, men inte nedlåter sig till att prata med de direktberörda av deras beslut,. i det här fallet de arbetslösa.

     Och du håller ju faktiskt delvis ed mig i mina förklaringar till att arbetsgivare har svårt att hitta den arbetskraft de vill ha, samtidigt som vi har har en skyhög arbetslöshet med stora grupper fullt arbetsföra, som av administrativa skäl står utanför arbetsmarknaden (den s-k. dolda arbetslösheten).Slutligen har vi frågan om internationell solidaritet. Det är en skam om ett högrationalieserat industriland (hög produktivitet per arbetstimme) med en hög andel universitets-utbilade och en hög förvärvsfrekvens bland både män och kvinnor, ska behöva importerar arbetskraft från mindre lyckligt lottade länder, med bl.a. många krigsinvalider. Vilka är de verkllga rasisterna,. om inte de, som yrar om att svenskar inte vill eller kan?

  • Jan Sjöström

   Hej Hasse!

   Oklart, vad du förstår eller inte förstår!

   I sak läser du konsekvensen av Svenskens inställning till beskrivna
   jobb rätt. ”Svensken vill inte”. Låt oss importera nya billiga tjänare
   blir då solklart enda alternativ. Tja för den som saknar insikt blir hela
   reaktion (S) funktionell, d v s reaktiv. Vi såg det inte komma m a o.

   Men uppenbart förstår du inte skälen till Svenskens inställning. Att
   reagera på tillståndet i uppgiven stämma (genom att genomsöka
   Världen på tillräckligt lågt betalda individer) då landet Sverige inte
   förmår säkerställa landets basala behov via egna medborgare.

   I min Värld är Svensk arbetsmarknad Nationens alla förutsättningar,
   utan dessa förutsättningar existerar endast landmassan, ingenting
   annat!

   Visst inser även du att en Nation där ingen ser skäl att bidra genom
   egen insats helt saknar berättigande. I det ögonblick vi inte hittar den
   billiga personal du efterlyser, gör vi vad?

   Nej – just det, den tanken är proaktiv och således förbjuden av Svensk
   Socialism.

 7. Hasse

  Man vet ju inte om man ska skratta eller gråta när man blir anklagad för grovt förtal! Brorson anser att jag har har skrivit att inga svenskar vill arbeta i äldreomsorgen p.g.a. obekväma arbetstider. Det har jag aldrig påstått. Jag skriver ”Det finns för få svenskar som vill jobba inom äldreomsorgen. Alltför få vill ha ett jobb som innebär arbete på kvällar och helger. Fritiden är viktigare än jobbet. Det är fakta för många svenskar”.
  Att brorson tolkar detta som att jag drar alla svenskar över en kam är väl antingen tecken på bristande förståelse eller en medveten misstolkning av vad jag skriver. Oavsett vilket är det lika illa, men det är tyvärr en alltför vanlig debatteknik.

  • brorson

   Att alltför få svenskar vill ha ett jobb som innebär arbete på kvällar och helger
   är grovt förtal mot folkgruppen svenskar. I det exempel ,som jag skrev om, hade den svenska personalen nekats fasta anställningar,. trots att de hade jobbat inom äldreomsorgen under flera år, när de plötsligt inte fick några nya anställningar hos kommuen som hade gjort äldreomsorgen till ett integrationsprojekt. När vårdtagarna, som ville ha kvar sin gamla personal, bytte till ett privat äldreomsorgsföretag, fick den svenska personalen nya jobb där, Med följd att kommunen sade upp avtalelt med det privata företaget.. Detta skedde mitt under coronan och fick till följd att många av mina grannar dog. Må så vara att det inte var de nyanställda svarta flickornas fel, utan den kommunala hemtjänstchefens fel, eftersom hon stödde doktor Tegnells experiment med flockimmunitert på äldre . De nyanställda hade ju inte fått någon som helst utbildning i smittskydd, som då var ännu viktigare än att behöåska svenska språket. Jag överlevde eftersom jag inte har hemtjänst..

   För övrigt skrev jag inte att inga invandrares ska anställas. Jag skrev att arbetslösa, som redan befinneir sig lagligt i Sverige, ska anställas innan ny utländsk arbetskraft importeras. Du ljuger flerfaldigt.

  • Mique

   Herr ”Brorson” lever i sin egen lilla filterbubbla, fylld med narcissism, det finns inte en tillstymmelse av argumentationsretorik eller saklighet i hans bubbla.

   • Jan Sjöström

    Att kontinuerligt tillse polariserande stämning i sak och omständighet
    är extremt kontraproduktivt. Bosse (Migue) arbetslös 12 åring – utan
    godkända betyg i någon grundskola, tar sig här rätt att reducera i allt
    annat än, i syftet hat.

    Väx upp Bosse och inse faktum, dina inlagor tillför ingenting annat än
    det hat du känner mot funktion. Anarki – dysfunktion slår sönder den
    Svenska tillit som skapat landet – vilket verkar vara hela din livsuppgift.

    • Mique

     Hej Janne! ”Mique” är kortformen av Miguel, ålderspensionär sedan 2021, barnarbete är förbjudet i Sverige. Inget slutbetyg från svenska grundskolan, däremot svensk realskoleexamen och examen från svenskt gymnasium plus två stycken universitetsutbildningar. Hat mot någon eller något har jag aldrig känt, däremot har en av mina hobbies som pensionär, blivit att jaga brunskjortor med blåslampa efter min mormors devis ”Släpp aldrig någonsin brunskjortorna över bron igen!”. Märkligt att sverigedemokratiska botar blir stötta av sitt eget språkbruk!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.