Petter Nilsson(SD)

En kort rapport från SKR!

Jag skriver kring SKR. Försöker prestera en någorlunda avgränsad och neutral återgivning av den kongressen som ägt rum under veckan i Helsingborg.

Avgränsningen blir från de representanterna som kommer från just Region Västerbotten. Känner redan nu när man plitar ned de första orden på inlägget att endast den avgränsningen kan vara lite för stor, men tycker det är viktigt att försöka lyfta lite SKR.

SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner – dit ombud väljs indirekt – har endast en kongress vart fjärde år.
Inriktning, och generella principer fastställdes i veckan för fyra år framöver. Den mediala bevakningen var – låt oss säga – fattig. Har endast sett en artikel där man nämnt en motion av undertecknad i Dagens Samhälle och i ett nyhetslöp på Swebbtv. Samt några ord kring en interpellation, också i Dagens Samhälle.

Motioner
Kommer lyfta var motion som inkommit från Västerbotten, urvalen är utifrån de motioner som har ett västerbottniskt namn som förstanamn.

Motion 16 – Arvoden: En förtroendefråga 
Petter Nilsson, Västerbotten (SD)

Motion 17 – SKR och transparens
Petter Nilsson, Västerbotten (SD)

Motion 18 –Stärk förutsättningarna för glesbygdskommuner
Petter Nilsson, Västerbotten (SD)

Motion 26 – Behov av gemensamt ramverk för nya läkemedel samt modeller för införande av läkemedel för patienter med sällsynta sjukdomar
Region Västerbotten – (politiskt enigt Region Västerbotten)

Motion 34 – Jämställdhet
Madelaine Jakobsson ombud Västerbotten (C)

Motion 64 – Kommunal och regional offentlig konst och Kultur
Jonas Karlberg (V)

Utöver detta tog Västerbotten relativt stor plats under debatterna under SKR.

Debatterna
Ett axplock från anförandena inom Region Västerbotten följer nedan:

Motion 26 – Behov av gemensamt ramverk för nya läkemedel samt modeller för införande av läkemedel för patienter med sällsynta sjukdomar – Anna Lena Danielsson (S)
Motion 42 – Angiverilagen – Petter Nilsson (SD),
Motion 59 – Uppmuntra mångfald och valfrihet i välfärden – Nicklas Sandström (M)
Motion 68 – En jämlik tandvård – Jonas Karlberg (V).

De kortare anförandena berodde inte på att presidiet sökte ge vissa personer mindre tid. Det berodde på ett upplägg (som man kan ha synpunkter på) som innebar att man behövde minska talartiden till en bråkdel av den ursprungligt beslutade.

Om det är så att jag missat något – vilket jag gott kan ha – bara kontakta mig. Det är inte avsiktligt, utan försöker som sagt ha en såpass neutral återgivning som möjligt i detta avsnittet av inlägget.
Vet att flera med mig var uppe vid flertalet tillfällen och talade från Region Västerbotten, men lyfter ett anförande per person. Noterar att även de från andra kommuner varit uppe, likväl som de som inte inkommit med egna motioner – eller motioner där man inte stått överst (och därmed får anta inte är huvudmotionär).

Försöker hålla detta inlägget neutralt och någonstans rapportera från SKR. Sen har jag personliga reflektioner också, men ser skäl att återkomma med dessa senare.
Anledningen varför jag gör inlägget är huvudsakligen för att stärka transparensen kring SKR:s kongress.

Jag är övertygad om att de från övriga delar av landet fick med sig att Region Västerbottens företrädare över huvud företrädde vårt län väl.

Trevlig helg allesammans!

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , ,

17 kommentarer

 1. Marko

  OT
  https://youtu.be/IsqrTDZox_4?si=rLUtMCsCHjqWfteW

  Sosseriet beter sig som ett barn i trotsåldern när deras försvar av deras väljarbas judehat ifrågasätts.

  Sossebloggen har dessutom återigen publicerat en blogg som bevisar att allt i videon stämmer och att alla sossar är likadana.
  Han attackerar nu igen Israel men nämner inte ett ord om gisslan.
  Inte heller har ett ord nämnts om hamas attack som får breivik att se ut som en amatör.

  Nato, viket dom vart emot används nu som en hävstång för att anpassa samhället efter deras muslimska väljarbas.

  Ungern nämns i förbigående men inget om varför eller vem som bär ansvar där.
  Inte heller ska vi anpassa oss där, det finns ju inga muslimska röster att vinna.

  • Mique

   Du tycks inte ha några problem med att hitta nya OT-länkar, angående sverigenassarrassarnas gamla favoritämne, typ judar och muslimer. Sverigenassarrassarnas nya husgudar är ju numera niohundranittionio av tusen klimatforskare och Greta! Snacka om att vända den populistiska kappan efter vinden! Kör på ”Marko”, du ligger bra till för en nominering som årets internettroll, jag ska lägga min röst på dig. PS. Märkligt, att du inte jämför Hamas med Stern-ligan, två av världshistoriens värsta terroristorganisationer! DS.

    • Mique

     Vad har ”jag är inte moderator” med min kommentar att göra? Hur är det med din läsförståelseförmåga? Som brukligt har du inte den minsta mentala förmågan, att kunna svara på simpla frågor! Du har en märklig förmåga, att ständigt göra dig svensk!

     • Marko

      Var sosseriet fullt med Stern sympatisörer som dom skyddade likt små barn i trotsåldern eller är frågan ett resultat av ditt förståndshandikapp?
      Övrigt är väl bara dynga? Eller?

 2. Sylvia

  Bra att du informerar oss, som bekostar spektaklet, viss information om vad som sker där! Kvaliteten på medverkande är väl sådär…

 3. Mique

  Svar till signaturen ”Marko”s kommentar den 19 november 2023 kl 11:29. Min fråga löd som följande: Vad har, ”jag är inte moderator”, med min kommentar att göra? Lite logik och substans i dina kommentarer, är väl inte för mycket begärt!? Bra att du inser att Hamas och Stern-ligan (då den härjade som värst), är lika stora kålsupare. Du borde ta tag i dina dåliga kunskaper rörande svensk grammatik, dina kommentarer blir mer och mer, som den svenska ett litet barn talar.

  • Marko

   Mer dynga och ingen läsförståelse.
   Varför försöker du flytta fokus från sosseriets antisemitism?
   Varför försöker du flytta fokus från att sossebloggen tydligt visar att muslimer och anpassningar av samhället för att blidka dom är deras prioritering?
   Inte för att jag vara sig förväntar svar i sak från dig eller bryr mig om vad du säger..

   • Mique

    ”Dynga och ingen läsförståelse” står du för på Petter Nilssons blogg. På vilket vis tycker du att jag ”försöker flytta fokus från sosseriets antisemitism”, Björn Söder äger ju redan frågan? Om du menar med ”sosseblogg” Holmlunds blogg på VK-bloggen, så läser jag inte hans blogg. Där ser du hur lätt det är, att svara på frågor från andra kommentatorer på Petter Nilssons blogg, pröva istället för att ständigt göra dig svensk! ”Inte för att jag vara sig förväntar svar i sak från dig eller bryr mig om vad du säger” ett mycket fyndigt och logiskt påstående, må jag säga, internettrollet i ett nötskal! Min tidigare fråga till dig kvarstår: Vad har ”jag är inte moderator” med min tidigare kommentar att göra!? Jag accepterar inte något fjolligt ”goda yxskaftsvar”, en mellanstadieelev som har fyllt tretton år, ska ha ansvar för sina handlingar, enligt signaturen ”Brorson”!

     • Migue

      Som alltid fjolliga svar, totalt utan substans och någon som helst logik! Du förnedrar dig själv och Sverige, med din internettrollsmentalitet, ditt obefintliga ordförråd och ger uttryck såsom, ”gör dig inte svensk”, ”svenska gardiner”, ”har du gått i svensk skola? ”, plus många fler, ett ansikte!

 4. brorson

  Det socialdemokratiska partiet vidtog lindkrigast möjliga disciplinära åtgärd mot riksdagsledamoten Jamal el-Haj för att denne mot partets avrådan deltagit i en Hamas-konferens. Enligt uppgift på nätet har el-Haj beklagat den disciplinära åtgärden med orden: ”Jag beklagar att mitt parti väljer att vika sig för trycket utifrån. Jag beklagar att mitt parti satte mig i en position som tvingade mig att välja mellan partiet, mitt folk & min familj”. Den, som lagt ut citatet på nätet frågar vilket folk el-Haj anser sig representera i Sveriges riksdag och konstaterar att det icke är svenska folket, som tvärtom inte ens finns med på kartan för el-.Haj. Jag har sett en riksdagsmotion från honom,. av vilken framgår att han uppenbarligen anser sig representera statslösa palestinier som sitt folk.

  Statslös kallas den, som inte är medborgare i något land. Är el-Haj en av de tidigare statslösa palestinier. som fullständigt kravlöst har givits svenskt medborgarskap eller har han dubbla medborgarskap . För det förra talar födelselandet (Libanon) och för det senare talar hans eget påstående att hans sonhustrus hela familj har ”mördats” i det pågående Gaza-kriget. Enligt den svenska folkbokföringen saknar han gifta söner. Men han har kanske en övergiven hustru i sitt förra hemland?

  Han borde naturligtvis aldrig ha blivit svensk medborgare. Och han borde kanske fråntas sitt svenska medborgarskap för sitt stöd åt terrorister, som skadar Sverige och förföljer tidigare hitkomna flyktingar och deras barn och barnbarn för att de är judar. Men det kräver att den svenska grundlagen ändras, eftersom den säger att ”Ingen svensk medborgare, som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap”. Detta är en anmärkningsvärd formulering, som innebär att naiva svenska politiker har givit bort vårt land till utländska terrorister, varmed jag inte har påstått att alla f.d. statslösa palestinier är terrorister. Senaste grundlagsändringen skedde f.ö. 2010, när ”Öppna er hjärtan” Fredrik Reinfeldt var statsminister.

  Vad jag kan minnas (uppgiften bör dock kontrolleras av någon som har nära till ett arkiv) fick de statlösa palestinierna svenskt medborgarskap direkt vid ankomsten hit,. utan att ha uppfyllt de krav som ställdes på andra utlänningar som ville bli svenska medborgare. Det hade räckt mer än väl om de fått permanent uppehållstillstånd. Det finns minst två FN-konventioner,. som jag har sett, om statslösa personers rättigheter, som är nära men inte fullt ut samma som medborgarskap (ungefär som permanent uppehållstillstånd) i det land som de bor i, för el Hajs del först Libanon och sedan Sverige. Man kan fråga sig varför Sverige alltid ska vara ”bäst i klassen”, inte bara implementera FN-konventionerna till punkt och pricka, vilket inte alla länder i världen gör, utan dessutom överträffa FN-konventionerna.

  M-r det står i grundlagen att en svensk medborgare som är eller har varit bosatt i Sverige, inte får fråntas sitt medborgarskap ställer man frågorna NÄR (före eller efter det han blev svensk medborgare? och HUR LÄNGE (ett år eller flera år?) och bodde han ö.h.t. i Sverige när han under hela tiden han var ”bosatt” här? Inte ens den, som har begått grova brott, får utvisas, om han har svenskt medborgarskap. En person , med dubbla medborgarskap,. vilken har begått grova brott i Danmark, kan däremot fråntas sitt danska medborgarskap och därefter bli utvisad. Men vad händer om han i avsikt att slippa utvisning har avsagt sig sitt hemlands medborgarskap?

  Jag har själv tänkt föreslå att den svenska grundlagen ändras till ”Ingen får fråntas sitt svenska medborgarskap, om han därigenom kommer att bli statslös”. Men du, som har läst det jag skrivit här ovanför, inser att även det var fel tänkt. Man ska inte slippa utvisning genom att göra sig själv statslös. Dessutom anser jag, vilket jag tidigare har skrivit, att rätten till dubbla medborgarsap ska avskaffas. Därför a

  • brorson

   Frågan om det svenska medborgarskapet är alltså en mycket komplex fråga, som måste utredas grundligt. Och den utredningen måste tillsättas snarast, om det ska finnas något färdigt lagförslag inför valet 2026. Annars kommer det att dröja ytterligare fyra år innan någon ändring kan ske.

 5. brorson

  Eftersom jag anser att rätten till dubbla medborgarsskap ska avskaffas, anser jag också att rättsinstitutet permanent uppehållstillstånd (PUTI ska behållas som en lång prövotid innan man kan bli svensk medborgare. Att ha dubbla medborgarskap är som att vara gift med två kvinnor (eller med två m män) samtidigt. Idén fick jag från Morgan Johansson innan han blev justiteminister, menm då hade han ”glömt” sitt mycket vettiga förslag, som var att det borde införas ett ”provisoriskt medborgarskap” på två år (tiden för kort, men annars ett bra förslag) , varunder man kan utvisas p.g.a. brott, innan man kan få ett fullvärdigt svenskt medborgarskap.

  Han hade nämligen upptäckt att många brottslingar hunnit bli svenska medborgare innan de dömdes, Mitt motförslag var att PUT i stället skulle fungera som ett provisoriskt medborgarskap, som Morgan hade tänkt. Men då måste dumheter, som att det ska krävas ”särskilda skäl” för att brottslingar som har vistats i Sverige i mer än fyra år, tas bort. Det borde i stället krävas särskilda skäl för att någon, som har dömts till fängelse en gång eller till böter mer än en gång, inte ska utvisas. Att dessutom PUT mer än väl uppfyller FN-konventionen om statslösas rättigheter, är ett ytterligare argument för att behålla PUT som rättsinstitut. El Haj borde aldrig haft möjlighet att kandidera till Sveriges riksdag. Med PUT i stället för medborgarskap och risken att bli utvisad som ett säkerhetshot, hade han kanske aktat sig.

  Den som faktiskt bor i Sverige och sköter sig kan känna sig trygg med att inte riskera utvisning, öven om han skulle råka bli arbetslös eller drabbas av andra icke själfvörvållande problem. Jag befarar att om PUT avskaffas kommer vi att få en kraftig ökning av ansökningarna om svenskt medborgarskap och – som en direkt följd av detta – ansökningar som inte borde slinka igenom, kommer att göra det. Jag har föreslagit att de, som redan har två eller flera medborgarskap ska få väljas mellan att:
  1) avstå från samtliga utländska medborgarskap och behålla sitt svenska medborgarshap. eller
  2) byta ut sitt svenska medborgarskap mot PUT och behålla samtliga utländska medborgarskap.

  Medan jag skrev föregående kommentar kom en uppgift på nätet att i förslaget till nytt principprogram för SD, bör det enligt programmet bli möjligt att göra en utlänning, som utgör en fara för Sverige statslös: ”Partisekreterare Mattias Bäckström Johansson beskriver det som en viktig princip. Han tycker inte att det är ”rimligt” att få behålla medborgarskapet om man bistår en terrororganisation eller är gängkriminell. Han ger däremot inga detaljer om hur det skulle gå till praktiskt eller juridiskt när någon blir statslös.”

  Det är tyvärr nödvändigt att den möjligheten finns. Men den ska tillämpas oerhört restriktivt. Skyddet för det svenska medborgarskapet måste vara oerhört starkt. En person, som är född i Sverige och vars båda förädrar var svenska medborgare vid den tidpunkten och inte har förvärvat ett utländsk medborgarskap, ska inte kunna fråntas sitt svenska medborgarskap. (inte ens om han har begått förfärliga brott. (Enligt principen att alla länder har ansvar för sina egna brottslingar.) Det måste slås fast i den nya grundlagenm som emellertid också aka agen villkorem för att övrhga ska kunna fråntas sitt svenska medborgarskap- , Ett av villkoren ska vara att man har fått utländslk medborgarskap.

  I princip ska ingen kunna fråntas sitt svenska medborgarskap, om det finns risk att han därigenom blir statslös, Men det måste finnas undantag för det fall att någon riskerar att bli statlsös mer eller mindre genom eget vållande, i syfte att slippa utvisning p.g.a brott eller för att hålla sig kvar i landet för att begå brott här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.